Zápis z 1. jednání Školské rady při ZŠ Vrbno pod Pradědem

Datum konání: 13.10.2014

Místo konání: ZŠ – hlavní budov

Přítomni: Mgr. Hana Žembová, Mgr. Pavel Remeš, Marcela Hábová, Šárka Urbánková,
Bc. Jana Marková, Ing. Pavla Müllerová

Host: Mgr. Zdeněk Bártek

1) Členové ŠR jednohlasně zvolili předsedu ŠR – Ing. Pavlu Müllerovou
místopředsedu ŠR – Ing. Hanu Žembovou


2) ŠR projednala a schválila
- Výroční zprávu ZŠ Vrbno pod Pradědem za školní rok 2013/2014


Zapsala: Pavla Müllerová
Ve Vrbně pod Pradědem 13.10.2014