Velká cena Vrbna pod Pradědem

V sobotu 10.2.2018 proběhl pátý ze šesti šachových turnajů v rámci Velkých cen mládeže okresu Bruntál. Do Vrbna se sjelo celkem 55 hráčů od benjamínků až po starší žáky z našeho i z olomouckého kraje.
Mezi benjamínky naši školu reprezentoval Matyáš Rybár, který příjemně překvapil a na svém prvním turnaji mezi patnácti „mazáky“ obsadil osmé místo.
Mezi třiceti mladšími žáky potvrdili své postavení ve středu startovního pole Kateřina Remešová, Matěj Řeháček a Honzík Novotný. Daň začátečníků zaplatili Petr Galáš a Zdeněk Sovadina, pro které byl turnaj prvním velkým křestem ohněm a sbíráním zkušeností. Nejlepší dívkou v této kategorii byla naše Katka.
Mezi staršími žáky neměl sice svůj den Adam Řeháček, ale zato potěšily výkony Adély Palyzové, pro kterou to byl také první velký turnaj a Jany Matuškové, která obhájila své postavení mezi staršími žáky a byla nejlepší dívkou.
Do konce sezony nás čeká ještě šestá Velká cena v Krnově a okresní přebor a všichni věříme, že jak výsledky, tak i výkonnost se budou jen zlepšovat.

Výsledky >>

Autor: Ivan Hába Dne: 15.2.2018

Exkurze osmých tříd ve Světě techniky

V úterý 16. 1. 2018 se obě osmé třídy zúčastnily za přispění Nadace ČEZ exkurzního zájezdu do Světa techniky Ostrava v oblasti Dolních Vítkovic.
Naši žáci se svými třídními učitelkami tak toto dopoledne strávili výuku jinde a jinak. Každá ze tříd byla dle vlastního výběru zapojena do výukového programu. 8. A, jejíž téma bylo „Železo – mistr proměny“, získala teoretické poznatky o tom, jak se vyrábí železo, pobavila se u soutěže k danému tématu a zhlédla film o zpracování železa ve vysokých pecích. Žáci si pak vyzkoušeli, jak se počítačová technika podílí na výrobě drobných kovových předmětů. V našem případě to byly lžičky. Třídu 8. B zaujalo téma „Roboti v našem životě“, kde vedoucí žáky velmi pěkně zapojil do výkladu o robotech kolem nás. Žáci si pak sami ve skupinách sestrojili roboty, které si sami naprogramovali k činnosti.
Plni pozitivních zážitků jsme z akce odjížděli domů s tím, že bychom se do Světa techniky chtěli opět při nějaké příležitosti vrátit.

Autor: L Malcová, P. Kopecká Dne: 28.1.2018

Výtvarná výstava – Jaroslava Tomešková a Jana Matušková – žákyně 8.B

Obě žákyně do února vystavují své výtvarné práce ve vestibulu školy. Každá si našla svůj osobitý výtvarný projev, a to v technice i ve výběru námětů. Jana má ráda sytou barevnost, Jarka spíše tíhne k detailní kresbě. Obě děvčata jsou výtvarně velmi šikovná, rády si kreslí a malují ve škole i doma, takže jen tak dál…

Autor: Irena Remešová Dne: 28.1.2018

Sedmihlásek a Harmonie

Koncem kalendářního roku si školní pěvecké sbory Sedmihlásek pod vedením paní Danuše Hoškové (klavírní doprovod p. Eva Procházková) a Harmonie dirigované slečnou dirigentkou Janou Zaoralovou zazpívali ve vrbenském kostele na Vánočním koncertu PSMV. I přes velkou zimu v kostele předvedli, že nezkouší nadarmo. Obě vystoupení obecenstvo i dospělí zpěváci ocenili.

Autor: L. Šajerová Dne: 17.1.2018

Vánoční koncert DPS Sedmihlásek

Tradiční Vánoční koncert DPS Sedmihlásek, který se konal 19. prosince 2017 v útulném prostředí kulturního sálu STŘECHA ve Vrbně pod Pradědem, byl poznamenán vysokou nemocností dětí – zpěváků. I přesto šlo o velmi vydařenou akci s kvalitním pěveckým programem, o čemž svědčí nadšení posluchačů. Potěšil zájem rodičů zpívajících dětí, ale i velký zájem veřejnosti.
Děkujeme pracovníkům zařízení STŘECHA za příjemné prostředí a vstřícnost při přípravě koncertu, rodičům za podporu činnosti sboru a všem dospělým, kteří děti na zkouškách připravují.

Autor: L. Šajerová Dne: 14.1.2018

Vánoční volejbalový turnaj

28.prosince 2017 proběhl v tělocvičně ZŠ tradiční volejbalový turnaj smíšených družstev. Na turnaji se sešlo čtyřicet tři hráčů, vesměs odchovanců volejbalových sportovních her ZŠ, kteří se sjeli z celé republiky, aby si zasportovali a zavzpomínali na své působení ve Vrbně.
Poděkování patří všem, kteří konání tohoto nejstaršího turnaje umožnili a nebo podpořili.

Autor: Pořadatelé Dne: 14.1.2018

Vánoční výzdoba tříd

Školní parlament uspořádal soutěž ve vánoční výzdobě tříd, které se zúčastnil 1. i 2. Stupeň. Na 1. stupni vyhrála 1. místo třída 4. A, 2. místo třída 3. B a 3. místo třída 5. B . Na 2. stupni 1. místo získala třída 9. A, 2. místo třída 8. A a 3. místo třída 7. B.

Autor: Školní parlament Dne: 7.1.2018

Vánoční laťka 2017

Pár dní před Vánocemi se v tělocvičně školy tradičně konala Vánoční laťka – soutěž ve skoku vysokém. Zúčastnili se žáci a žačky 6. – 9.ročníků. Za mladší žáky zvítězil Tomáš Malý s výkonem 148 cm, za mladší žákyně Emma Treimerová s výkonem125 cm. V kategorii starší žáci zvítězil Tomáš Šmach s výkonem 165 cm a za starší žákyně Barbora Smolková s výkonem 137 cm.

Výsledky mladší žáci >>
Výsledky mladší žačky>>
Výsledky starší žáci>>
Výsledky starší žačky>>

Autor: N. Němcová Dne: 7.1.2018

Vánoční turnaj v nohejbale na ZŠ ve Vrbně p.P. - 2017

Dne 27.12. 2017 se uskutečnil školní turnaj v nohejbale čtyřčlenných družstev žáků 6. až 9. tříd. Do turnaje se přihlásilo 26 žáků, kteří vytvořili 6 družstev. Hrálo se ve dvou skupinách s následným Play off systémem na jeden set. Zápasy byly velmi bojovné, nikdo nechtěl dát “svou kůži“ zadarmo. Nejlépe si počínalo družstvo ve složení Gamovský A., Čepera R., Dulovec P., Marek R., které celý turnaj vyhrálo. Všichni zaslouží pochvalu za předvedené výkony a slušné sportovní chování. Celkové pořadí a složení jednotlivých družstev naleznete pod turnajovou tabulkou.

Výsledky >>

Autor: Šajer M. Dne: 7.1.2018

Adventní koncert

V sobotu 16.12. sbor Harmonie vyrazil do Leskovce nad Moravicí. Konal se zde adventní koncert a náš sbor byl jediným vystupujícím. Zpěváci to brali jako zajímavou výzvu a od začátku školního roku poctivě nacvičovali program. Kromě místních občanů na koncert přijela své děti podpořit i řada rodičů. Velké díky patří bývalým zpěvákům, kteří přišli pomoct a zavzpomínat na příjemnou atmosféru našeho sborového zpívání. Podle ohlasů se nám vystoupení velmi povedlo, mnoho přítomných odcházelo se „slzou na krajíčku.“ Děkuju zpěvákům za jejich píli a přeju pohodové Vánoce a do příštího roku spoustu hezkých tónů.

Autor: Jana Zaoralová Dne: 2.1.2018

Vánoční volejbalový turnaj smíšených družstev 6.–9.tříd

V úterý 19.12.2017 proběhl v tělocvičně ZŠ volejbalový turnaj smíšených družstev. Celkem soutěžilo 7 družstev, z toho 4 mladší a 3 starší. Všechna družstva si zaslouží pochvalu za snahu i předvedený výkon, který se i v roce 2018 bude jen zlepšovat.
Více >>

Autor: Drahuše Beranová Dne: 2.1.2018

Vánoční zpívání na schodech spojené s prohlídkou výtvarných prací

Ve dnech 4. 12 – 7. 12. 2017 proběhla na III. budově výtvarná soutěž žáků prvních a druhých tříd. Zúčastnil se každý žák třídy. Společným tématem všech výkresů byla ZIMA. Žáci malovali ve škole během hodin výtvarné výchovy. V průběhu soutěžního týdne hodnotili vystavené práce zaměstnanci školy. V pátek 8. 12. dopoledne byly spočítány body a vítězům slavnostně uděleny diplomy a ceny.
Více >>

Autor: Hana Michálková Dne: 2.1.2018

Jazyková soutěž ve Šternberku

Jako každý rok jsme se zúčastnili jazykové soutěže, která se konala 7. prosince na jazykovém gymnáziu ve Šternberku. Žáci základních škol a gymnázií z celého Moravskoslezského kraje soutěžili v jazyce anglickém i německém. Naši školu reprezentovali za angličtinu Adam Řeháček, Adéla Palyzová a Tereza Tichá, za němčinu Tereza Procházková a Ivana Danisová, která se umístila na krásném druhém místě. Všem zúčastněným gratuluji k dílčím úspěchům a budu se těšit zase za rok.

Autor: Němcová Natálie Dne: 2.1.2018

Okresní přebor družstev škol v šachu

V pátek 8.12.2017 ,za účasti 22 čtyřčlenných družstev, proběhl Okresní škol v šachu. Naši školu reprezentovalo jedno družstvo mladších žáků ve složení Matěj Řeháček, Katka Remešová , Honzík Novotný a Michal Mlčoch a ve starších žácích dvě družstva ve složení Adam Řeháček, Tomáš Štochl, Jana Matušková a Honza Čížek v družstvu A a Kotásek Michal, Slavík Petr, Kudela Tomáš a Radek Krömer v družstvu B.
V obou kategoriích obsadila mezi školami třetí místa.
Na první šachovnici si vedl nejlépe Matěj v mladších žácích, na druhé šachovnici potěšil výkon Tomáše z družstva A, na třetí Honzík v kategorii mladších a na čtvrté šachovnici si zaslouží pochvalu Radek, Honza i Michal, pro kterého to bylo první turnaj vůbec.

Autor: Ivan Hába Dne: 19.12.2017

Vánoční rolnička ve 3. třídách

29.12.2017 se uskutečnila Vánoční rolnička 3.tříd. Zúčastnilo se 18 dětí. 1.místo získala Katka Jánská, 2.místo Nikola Marášková a na 3.místě se umístila Veronika Doudová. Byla to vydařená akce, děti moc pěkně zpívaly.

Autor: Jana Kudlíková Dne: 19.12.2017

Recitační soutěž

Recitační soutěž 6. – 9.tříd proběhla 30.11.2017, zúčastnilo se jí 17 žáků. Všichni přihlášení žáci zasluhují za svůj výkon pochvalu.
Více >>

Autor: Irena Remešová Dne: 13.12.2017

Vánoční rolnička 4. a 5. tříd

Poslední listopadový týden zněly naší školou koledy. Zpěváci a zpěvačky 4. a 5. tříd se zúčastnili školního kola Vánoční rolničky. Vítězové obou kategorií nás budou reprezentovat v regionálním kole této vánoční soutěže.
Novinkou bylo divácké hodnocení interpreta. Publikum ohodnotilo zpěv Terezie Fučelové, Apoleny Jakešové a Hany Pavlů.
Vítězové jednotlivých kategorií: Apolena Jakešová 4 .A, Terezie Fučelová 4.B, Alžběta Poštulková 4.B a Alžběta Keilingová 5.B, Hana Pavlů 5.A, Kateřina Keilingová 5.B

Autor: Ivana Odstrčilová Dne: 13.12.2017

Mikuláš na budově III

Dne 5.12., letos už popáté a naposledy si dramatická skupina 5. ročníku připravila pásmo k Mikuláši a navštívila s ním žáky 1. a 2. ročníku na budově III. Žáci chodili s „Mikulášem“ od první třídy, děti se svých úloh zhostily vždy dobře, měly pěkně připravené masky čertů a andělů,naučily se básničky. Poděkování patří i rodičům za podporu.

Autor: Iva Bártková Dne: 13.12.2017

Vitamínový den

Naše škola je zapojena do programu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Pracovníci firmy, dodávající tyto produkty do školy, pravidelně jednou v roce přijíždějí za žáky a seznamují je s potřebou konzumace ovoce, zeleniny a mléka. Děti si pochutnaly na zeleninových šťávách, zdravých sladkostech – placičkách ze slunečnicových semínek a rozinek a ovocných koktejlech.
Letos si pracovníci firmy připravili překvapení i pro žáky druhého stupně a jejich vlastní svačinky obohatili o tvarohovou pochoutku se zeleninovými chipsy. Děkujeme pracovníkům za jejich ochotu připravit tuto akci.

Autor: L. Šajerová Dne: 11.12.2017

Okresní volejbalová liga

V pátek 17.11.2017 proběhlo na naší škole druhé kolo okresní volejbalové ligy smíšených družstev, kterou hraje devět družstev z celého okresu. Naše škola letos obhajuje první místo, zatím je druhá a přitom stačilo dát v zápase s Osoblahou (1:1) navíc tři míče a vítězství bylo naše. A tak nezbývá než v příštím kole všechny porazit a dostat se do čela soutěže. Držme pěsti, aby se Haně Škařupové, Dáje Michálkové, Kajce Mičíkové, Tereze Procházkové, Naty Mrhálkové, Káji Horské, Tomáši Šmachovi, Andy Dudkovi a dalším dařilo, dál nás vzorně reprezentovali a šířili dobré jméno naší školy.
Více >>

Autor: Drahuše Beranová Dne: 11.12.2017

Vánoční rolnička ve druhých třídách

Dne 27. 11. proběhlo školní kolo pěvecké soutěže druhých tříd - Vánoční rolnička. Letos jsme slyšeli mnoho pěkných koled, repertoár byl pestrý. Zúčastnilo se celkem 17 žáků. Vyhodnocování bylo obtížné. Všichni zpěváci si zaslouží pochvalu.
II. kategorie:
1. místo – Anička Fiálková z 2.A
2. místo – Charlotte Gocieková z 2. A
3. místo – Matyáš Rybár z 2. B
4. místo (náhradník) – Matěj Bartoněk z 2. A
VI. kategorie – ZUŠ :
1. místo - Petr Podešva z 2. B

Autor: Hana Michálková Dne: 5.12.2017

Vánoční rolnička 1. ročníku

V pátek 24. listopadu proběhla pěvecká soutěž v 1. ročníku. Vystoupilo 24 žáků, každý zazpíval před porotou a diváky vybranou koledu. Do dalšího kola postupují:
1. místo : Maria Nelly Fučelová
2. místo: Natálie Lisičanová
3. místo: Anna Smetanová
4. místo: Rudolf Petřáš (náhradník)
Přejeme hodně úspěchu v dalším kole.

Autor: L. Michálková Dne: 5.12.2017

JAZYK NĚMECKÝ - PROJEKT – MOJE ZVÍŘÁTKO

Žáci V.B – Eliška Glembeková, Katka Keilingová, Brigita Hlávková, Jakub Černatovič, Nikola Číhalíková, Adéla Fabová, Štěpánka Hlávková, Julie Kosíková, Bety Keilingová a Karolína Galčanová tvořili projekty o svých oblíbených zvířátkách v německém jazyce. Všichni se velmi dobře připravili a ve dvojicích si nakreslili a napsali vše, co si o zvířátkách přeložili. Někteří němčináři napsali i překlady, aby si je mohli přečíst i ostatní žáci. Všechny projekty jsou moc pěkné.

Autor: Drlíková J. Dne: 3.12.2017

Basketbalový turnaj

Dne 15.11.2017 jsme uspořádali basketbalovový turnaj pomocí školního parlamentu a paní učitelky Němcové. Zvítězil tým S.K.LOPATY s kapitánem Janem Čížkem, jako druhý se umístil tým L.A.NEVIM pod vedením Martina Strnada, třetí byl tým TRASHTALK s kapitánem Janem Schuskou a poslední místo obsadili KAZIBASKETI pod vedením Tomáše Šmacha.

Autor: Školní parlament Dne: 3.12.2017

Velká cena Rýmařova

V sobotu 11.11.2017 odjelo šest našich žáků hájit barvy školy, TJ Sokol i města Vrbna do Rýmařova na Velkou cenu. V mladších žácích se Matěj Řeháček, Honzík Novotný a Katka Remešová umístili v druhé polovině tabulky s 50% bodovým ziskem. Kategorii starších žáků vyhrál Adam Řeháček s plným bodovým ziskem, Jana Matušková skončila třetí a neztratil se ani Tomáš Kudela, který doplatil na turnajovou nezkušenost. Blahopřejeme nejlepším a poděkování za reprezentaci patří všem.

Autor: Ivan Hába Dne: 3.12.2017

Přebor školy v šachu

V pátek 10.11.2017 proběhl přebor školy v šachu. V kategorii začínajících se utkalo šest hráčů a po srdnatých bojích byl
1. Petr Galáš 3.B 4,5 bodu
2. Bety Poštulková 5.B 3,5 bodu
3. Pavel Koryčan 4.B 3,5 bodu (rozhodl vzájemný zápas)
4. Michal Mlčoch 3.B 2 body
5. Adam Demel 3.A 1,5 bodu
6. Zdeněk Sovadina 3.A 1 bod
V kategorii pokročilých hrálo 20 hráčů na sedm kol a vítězem se stal Adam Řeháček z 8. A se ziskem šesti bodů.
Více >>

Autor: Ivan Hába Dne: 3.12.2017

Postup žáka (zákon. zástupce) při podávání přihlášky na SŠ ke kontrole a potvrzení v ZŠ Vrbno p.P.

1. Vyplněnou přihlášku žák (zákonný zástupce) odevzdá třídnímu učiteli nebo výchovnému poradci (nejpozději týden před termínem podání na příslušnou SŠ).
2. Po kontrole a doplnění potřebných údajů výchovným poradcem a třídním učitelem je přihláška postoupena řediteli školy k podpisu.
3. Po podepsání přihlášky ředitelem je přihláška vrácena žákovi (zákon. zástupci) k odeslání na příslušnou školu (nejlépe doporučeně, nebo osobně na příslušnou školu).

Autor: Šajer M. Dne: 25.11.201

Novinky ŠJ

Od 1.12.2017 zavádí školní jídelna výběr ze dvou druhů jídel od pondělí do pátku.
Více >>

Autor: Renata Suchánková Dne: 21.11.2017

Upozornění ŠJ

Výběr stravného je prováděn těmito způsoby:
- sporožirem
- trvalým příkazem z jiných bank
- výjimečně v hotovosti
Více >>

Autor: Renata Suchánková Dne: 21.11.2017

Stolní tenistky ze ZŠ Vrbno dva míčky od postupu do republikového finále

Družstvo stolních tenistek (Slavíková K., Michálková D., Šenkárová K.) reprezentovalo 2. 11. 2017 naši školu a okres Bruntál v krajském kole v Opavě . Po vítězství nad družstvy ZŠ Bartošovice ( 3 : 1 ) a ZŠ Opava-Englišova ( 3 : 1 ) sehrálo dramatickou bitvu s Opavou-Kylešovice o postup do „republiky“. V rozhodující čtyřhře v pátém setu prohrála naše děvčata v koncovce nejtěsnějším rozdílem o dva míčky a tedy i na zápasy 2 : 3 a obsadila krásné ( i když trochu smutné ) druhé místo.

Autor: Šajer M. a Slavík O. Dne: 21.11.2017

Další úspěch stolních tenistů ze ZŠ ve Vrbně p.P.

Družstva mladších žáků a žaček ze ZŠ Vrbno reprezentovala nejen svou školu, město, ale i okres Bruntál v krajském finále stolního tenisu dne 7. 11. 2017 v Opavě. V kategorii chlapců hrálo 5 družstev systémem „každý s každým“(viz. tabulka). Naši hoši bojovali o třetí místo, ale na soupeře tentokrát (velmi těsně – prohra 3 : 4) nestačili a obsadili celkové 4. Místo. Děvčatům se dařilo o poznání lépe. Suverénně vyhrála svou skupinu a po přesvědčivém vítězství v semifinále postoupila do finále. Tam však narazila na velmi vyrovnané družstvo z Bolatic. Celkové druhé místo je však velmi pěkné.
Naše stolní tenistky a tenisté vybojovali dvě druhá a jedno čtvrté místo a stala se tak nejúspěšnější stolně-tenisovou školou v kraji.
Více >>

Autor: Šajer M. Dne: 21.11.2017

Okrsková kola ve florbalu chlapců

Dne 15. 11. 2017 se odehrála Rýmařově ve sportovní hale Gymnázia a SOŠ okrsková kola ve florbalu mladších a starších žáků. Naše družstva nestačila na soupeře a postup do okresního kola nevybojovala. Shodně obsadila 3. místa. Za mladší žáky hráli Galář, Albrecht, Marek, Orság, Dulovec, Tomášek, Štěrba J., Šmach, Řeháček M., Rybář, Chadam. Za starší žáky hráli Kotásek, Řeháček A., Zelenka, Krömer, Vymazal, Jakubica.
Všem hráčům děkuji za vzornou reprezentaci školy a snad příště ….

Autor: Šajer M. Dne: 21.11.2017

Halloween na pavilonu

Dne 31.10. obešla dramatická skupina 5. ročníku žáky třetích až pátých tříd, aby připomněla anglosaský svátek Halloween. Děti zarecitovaly básničky, strašidelné rozpočitadlo a byly představeny jednotlivé masky.Děkujeme i rodičům za pomoc s jejich přípravou.

Autor: Iva Bártková Dne: 5.11.2017

FLORBALOVÝ TURNAJ V RÝMAŘOVĚ

Florbalisté ZŠ Vrbno byli pořadatelem z Rýmařova pozváni na turnaj „O pohár sekretáře florbal. svazu“ a rádi jej přijali. Sešlo se 6 družstev - z Rýmařova 3, Bruntálu 2 a Vrbna, která sehrála ve sportovní hale Gymnázia a SOŠ Rýmařov zápasy herním systémem „každý s každým“. Po remíze a následném vítězství na nájezdy (Rýmařov B), dvou porážkách (Rýmařov A, Bruntál-Jesenická), vítězství (Gymnázium Rýmařov) a remíze s následnou prohrou na nájezdy (Bruntál – Okružní) obsadilo naše družstvo celkové třetí místo. Za Vrbno hráli – Čížek J., Šmach T., Orság J., Dudek A., Dulovec P., Krömer R., Řeháček A., Zelenka B., Vymazal Z. a brankáři Kotásek M., Gabriel M.
Všichni zaslouží pochvalu za vzornou a úspěšnou reprezentaci školy i města.

Autor: Šajer M. Dne: 5.11.2017

Velká cena M.Albrechtic

V sobotu 21.10.2017 se uskutečnila v Třemešné první ze šesti velkých cen.
V kategorii mladších žáků uspěla Katka Remešová, která byla druhá mezi děvčaty a dobrý je i výsledek Honzíka Novotného, který do této kategorie přestoupil z benjamínků a zařadil se do středu startovní listiny.
V kategorii starších žáků uspěla Jana Matušková, která obsadila celkem 5. místo a mezi děvčaty byla nejlepší. Blahopřejeme!!!

Autor: Ivan Hába Dne: 29.10.2017

ZŠ Vrbno první v okresním kole ve stolním tenisu

Dne 18. 10. pořádala ZŠ ve Vrbně p. P. okresní kolo ve stolním tenisu. Zúčastnili se školy z Vrbna, Rýmařova, Zátoru a Krnova. Soutěžilo se pouze ve dvou kategoriích – mladší a starší chlapci. O dívčí kategorie nebyl ze strany ZŠ zájem. Proto si naše děvčata (Slavíková K., Švanová Z., Kostková A.) zahrála v kategorii starších chlapců a dokonce tuto kategorii vyhrála. Družstvo „A“ chlapců (Čížek J., Řeháček A., Čepera R.) obsadilo 3. místo. V kategorii mladších chlapců soupeřilo 5 družstev ze čtyř škol. Vyhrálo družstvo Vrbno „A“ (ve složení Slavík P., Orság J. a Marek R.). Družstvo Vrbno „B“ (ve složení Galář C., Gorniak D. a Šmach J.) obsadilo 5. místo. Všem našim žákům děkuji za vzornou reprezentaci školy i města Vrbna.
Velké „díky“ patří manželům Slavíkovým, kteří zajistili technické zázemí a řízení sportovní části turnaje.

Více >>

Autor: Šajer Miroslav Dne: 22.10.2017

Stolní tenis (PING-PONG) – školní kolo –ZŠ Vrbno p. P.

Dne 11. 10. 2017 se uskutečnilo po dlouhé době školní kolo ve stolním tenisu ve spolupráci s oddílem. V Sokolovně se sešlo 39 chlapců a 21 děvčat z 6. až 9. tříd. Po bojích rozličné úrovně se přeborníky školy stali :
6. třída. - SLAVÍK Petr a ŠVANOVÁ Zuzana
7. třída - ORSÁG Jan a GIEBLOVÁ Viktorie
8. třída - KRESTA Vojtěch a SLAVÍKOVÁ Kristýna
9. třída - ČÍŽEK Jan a KOSTKOVÁ Aneta
Velké poděkování patří manželům Slavíkovým za pomoc při organizaci turnaje.

Více >>

Autor: Šajer Miroslav Dne: 22.10.2017

Krajské kolo GP v rapid šachu

V sobotu 14.10.2017 se konalo v Krnově první kolo krajského přeboru mládeže v rapid šachu. Naši školu reprezentovali v kategorii HD 10 Honza Novotný, v HD 12 Kateřina Remešová, v HD 14 Petr Slavík a v HD 18 Jan Čížek.
Pro všechny to byl první turnaj v nové sezoně a tak umístění ve druhé polovině startovní listiny je inspirací do dalších šachových klání.

Autor: Ivan Hába Dne: 20.10.2017

Exkurze do Přerova

V úterý 17. října jsme jely třídy 6.A a 6.B do Muzea Komenského v Přerově. Protože v hodinách dějepisu probíráme období PRAVĚK, prohlédli jsme si hlavně tuto expozici. Viděli jsme pravěký hrob s kostmi, obydlí našich předků, drželi jsme v ruce zub mamuta i jeho kost a mohli jsme obdivovat rytiny a sošky pravěkých lidí i jejich nástroje a zbraně. Žáci si vyzkoušeli práci archeologa a dostali certifikát. V dalších částech muzea jsme si prohlédli vitríny se sbírkami motýlů a různých druhů hmyzu a mohli jsme obdivovat i různé minerály, v další části muzea pak kroje z Hané. Zasedli jsme také do školních lavic našich praprababiček a prohlédli si učební pomůcky. Na závěr jsme vystoupali několik desítek schodů do vyhlídkové věže muzea, koupili jsme si nějaké suvenýry a pohlednice a jeli domů.

Autor: D. Oravská, J.Drlíková Dne: 20.10.2017

Pasování na čtenáře

Ve středu 11. 10. 2017 se v městské knihovně uskutečnilo pasování žáků druhých tříd na čtenáře 1. kategorie. Každý žák přečetl část textu z knihy. Všichni dávali dobrý pozor, aby mohli zodpovědět otázky, které jim kladla pracovnice knihovny v kostýmu Šebestové. Na závěr žáci obdrželi čtenářský deník, průkazku do knihovny a medaili. Pracovníkům knihovny děkujeme za organizaci akce.

Autor: I. Dluhá, H. Michálková Dne: 18.10.2017

Přespolní běh - okresní kolo - Břidličná

Jako každoročně se naše škola v měsíci září zúčastnila okresní kola v přespolním běhu. Tomu předcházelo školní kolo, ze kterého nejrychlejší běžci postoupili do okresního kola v Břidličné. Závodilo se v krásném podzimním slunném dni. Běželo se po známých tratích v okolí Břidličné.
Někteří naši sportovci opět vybojovali přední místa – jak v jednotlivcích, tak i v družstvech. Na zpáteční cestě byli ozdobeni pěknými medailemi.
Všem závodníkům gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za reprezentaci školy.

Více >>

Autor: P. Kolářová Dne: 18.10.2017

Okresní finále přespolního běhu v Břidličné

Dne 26. 9. 2017 se 12 žáků a 11 žaček II. stupně naší školy zúčastnilo okresního finále v přespolním běhu na tratích pro biatlonisty nad Břidličnou. Čekalo je soupeření s družstvy dalších 15. škol okresu v jednotlivých kategoriích a dle výsledků si nevedli špatně. Děvčata v kategorii III.(6. a 7. třída) se umístila na 4. místě, děvčata v kat. IV.(8. a 9. třída) na 7. místě, chlapci kat. III. na 2. místě a chlapci kat. IV. na 3. místě. Z jednotlivců se nejlépe umístil Tomáš Malý (kat. III.) na 3. místě. Výsledky ostatních jednotlivců – viz výsledková listina. Kategorie III. byla (jako jediná) postupová do krajského kola a postupovala pouze družstva z prvních míst.

Více >>

Autor: Šajer Miroslav Dne: 18.10.2017

Ukázky ze záchranářské práce s asistenčními psy

V úterý 10.10.2017 proběhla v ŠD velmi lákavá akce pro děti a to ukázky s asistenčními pejsky. Byli to fenka Tessie a její kamarád štěně Logan oba labradoři. Přijela s nimi jejich majitelka a cvičitelka p. Martina Junaštíková a její asistentka. Vyprávěly a zároveň předváděly ukázky výcviku a záchranářské prvky, které jsou třeba při různých záchranných akcích, kterých se svými pejsky účastní. Děti byly velmi nadšeny a návštěva se protáhla na déle, než bylo domluveno. Pejsci i se svou paničkou nám slíbili, že za námi opět přijedou na jaře.

Autor: Vychovatelky ŠD Dne: 16.10.2017

Podzimní vycházka třídy 3.A na zříceninu Fürstenwalde

Ve čtvrtek 12. října jsme se vypravili na Zámecký vrch. Tam jsme si prohlédli zříceninu, o které jsme si četli v jedné pověsti, když jsme se učili v prvouce o naší obci.
Všichni žáci byli moc šikovní, velmi pěkně šlapali, takže si mohli svačinku již užívat na rozhledně nad Vrbnem. Děti si zde vytáhly dalekohledy a pozorovaly okolní krajinu pod sebou. K tomu nám přálo počasí, měli jsme krásný slunečný den. Cestou zpět jsme poznávali rostliny. Místo zvířátek jsme však viděli jen jejich stopy v blátě. Proč asi?
Také jsme pozorovali změny, které nám podzim připravil v naší přírodě. A ty barvy všude kolem nás! Tak ty jsme zachytili díky technickým vymoženostem pouhým zmáčknutím fotoaparátu. Rádi se o tu krásu podělíme. Pěkné pokochání!

Autor: Lenka Redlichová Dne: 16.10.2017

Přespolní běh - školní kolo – podzim 2017

V 1. týdnu měsíce října se uskutečnilo za krásného počasí již tradiční školní kolo v přespolním běhu žáků a žákyň 2. stupně ZŠ ve Vrbně p. P. Běželo se na trati dlouhé 970 m (stejné pro všechny kategorie) v prostorách školního areálu. Běhu se zúčastnili všichni žáci, kteří byli přítomni a zdraví, tj. 70 chlapců.
Celkovým vítězem a přeborníkem školy se stal Kresta Vojtěch (8.A). V soutěži družstev vyhrálo družstvo chlapců ze 7.B ve složení Zvědělík O., Malý T., Dulovec P. a Orság J.

Více >>

Autor: Šajer M. Dne: 16.10.2017

GROUPS SHOW LATINSKO-AMERICKÉ TANCE

Naučíme žáky Sambu, Salsu, Chacha a Jive a vytvoříme pro ně skupinové choreografie, které následně náležitě předvedou svým rodičům. Máme pro ně nachystané i soutěžení v MIA festivalech, které probíhají v celé ČR, na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku a Německu. MIA festivaly jsou pořádány spolkem „Děti fitness aneb sportem proti drogám“® a zde není třeba slov, co vlastně nabízíme. No, a pokud se nám podaří získat i chlapce, jsme přichystaní zavést i párové tance jak latinsko-americké, tak standardní a umožníme žákům soutěžit v té úplně nejvyšší lize „ČSTS“, kde opravdu soutěží ti nejlepší z nejlepších.

Více >>

Autor: Ing. et. Ing. Jaroslav Kavický, předseda správní rady KST Jesenicka z.s
Dne: 11.10.2017

PRŮPRAVA žáků na taneční kurzy společenských tanců

Pro žáky 9. tříd ZŠ zavedeme průpravu na taneční kurzy společenských tanců v trvání 6 týdnu po 2 hodinách, součástí kterých budou i prvky společenského chování. Dovednosti získané na průpravě můžou využít ve svém osobním životě.

Více >>

Autor: Ing. et. Ing. Jaroslav Kavický, předseda správní rady KST Jesenicka z.s
Dne: 11.10.2017

Přespolní běh 2. a 3. tříd

V pátek 8. září si žáci naší školy zaběhali v naší překrásné přírodě. Uspořádali jsme si závody v přespolním běhu. Tento den se nám vydařil, závodníci byli moc šikovní, dokonce jim k tomu krásně svítilo sluníčko. Do cíle dorazili nejrychleji tito chlapci: Viktor Kopecký, Viktor Grygarz, Šimon Tomčík, Radek Šíla, Jiří Mirga, Petr Krystalovič, Marek Šmach, Jan Novotný, Dominik Toman a Matěj Bartoněk. Z děvčat byla při běhání nejrychlejší: Natálie Klausová, Anna Fiálková, Bára Jedináková, Viktória Sedláková, Pavla Dostálová, Julia Rumanová, Gabriela Václavková, Tina Vilímková, Gabriela Marková a Laura Adámková. Nejrychlejší z těchto závodníků nás budou reprezentovat na závodech v přespolním běhu v Břidličné. Všichni jim budeme držet pěsti, aby nám zase přivezli hodně medailí.

Autor: Lenka Redlichová Dne: 8.10.2017

Podzimní sportovní den

Na konci prvního školního týdne proběhl tradiční sportovní den. Naši nejmladší si vyzkoušeli přespolní běh, žáci od čtvrtých do devátých tříd získávali body v tradičních i netradičních sportech: člunkový běh, skok z místa, hod na plechovky a opičí dráha. Smyslem sportovního dne je zapojit všechny žáky třídy do bojů o body pro třídu. Po sečtení celého třídního úsilí si vítězství a sladkou odměnu odnesla 8. B, druhá skončila 9.B a na třetím místě skončili žáci 5.A. Všem sportujícím blahopřejeme.

Autor: L. Šajerová Dne: 8.10.2017

Projekt Region – 22. 9. 2017, třída II. B

Kudy chodí děti do školy a ze školy domů? Jak se pohybují na silnici, na chodníku? Na co si musí dát pozor? O tom všem jsme nejen hovořili, ale dokonce jsme si to i názorně ukázali. Společnými silami jsme vytvořili zmenšený model části našeho města a řešili bezpečnost a chování cestou do školy i ze školy. Žáci pracovali se zápalem a kromě různých možných dopravních situací řešili samostatně i postup výroby modelů domků, značek… Všechny žáky II. B chválím.

Autor: H. Michálková Dne: 8.10.2017

Projekt Region 2. A

22. 9. 2017 žáci 2. A pracovali ve skupinách na téma Cestička do školy. Náročný úkol splnili na jedničku.

Autor: I. Dluhá Dne: 8.10.2017

Akce Region

V pátek 22. září proběhla na naší škole každoroční akce „Region“. Žáci 7.A a 7.B měli za úkol zjistit informace o firmách a podnicích,které pracující v okolí Vrbna pod Pradědem.
V rámci akce zařídila třídní učitelka H.Žembová pro žáky exkurzi ve sklárnách Jakub v Mnichově. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavého nejen o výrobě zeleného skla, ale mohli si i sami vyzkoušet foukání do sklářské píšťaly.

Autor: D. Oravská Dne: 5.10.2017

Zahájení školního roku

Školní rok 2017 / 18 byl zahájen 4. září žáky a jejich učiteli ve třídách. 43 prvňáčků a jejich rodiče již tradičně přivítali zástupci školy a vedení města. Paní starostka Květa Kubíčková a pan ředitel Zdeněk Bártek společně popřáli všem - dětem, rodičům i učitelům - úspěšný a radostný rok. Na závěr předala p. starostka dětem drobné dárky a veselé plyšové zvířátko.

Autor: L. Šajerová Dne: 7.9.2017

F L O R B A L O V Ý K R O U Ž E K NA ZŠ VE VRBNĚ P.P. - HOŠI (šk.r. 2017/18)

Činnost zahájí dne 13. září 2017 a je přístupný všem žákům, kteří jsou podle výkonnosti a věku rozděleni do dvou skupin. Tréninky bývají každou středu v tělocvičně u hlavní budovy naší školy. Žáci 5. až 7. tříd mají trénink od 14.00 do 15.00 hod., žáci z 8. – 9. tříd mají trénink od 15.00 do 16.00 hod. Je možné na trénink zapůjčit sportovní výzbroj i výstroj ( brankář ).
Každoročně jsou pořádány školní turnaje, regionální turnaj „ O Velikonoční vajíčko „ a zúčastňujeme se přátelských utkání s jinými školami. Vyvrcholením bývá účast na okresním přeboru základních škol okresu.
Poznámka: hledáme brankáře !

Autor: Šajer Miroslav Dne: 7.9.2017

SPORTOVNÍ HRY - O D B Í J E N Á ( volejbal ) NA ZŠ VE VRBNĚ P.P. (šk.r. 2017/18)

Činnost zahájí dne 11. 9. 2017. Trénujeme a hrajeme ve dvou skupinách. Žáci a žákyně 5. až 7. tříd mají trénink každé úterý v době od 14.00 do 15.00 hod a žáci a žákyně 8. a 9. tříd každé pondělí od 15.30 do 17.00 hodin, úterý od 15.00 do 16.00 hodin a čtvrtek od 14.00 do 15.30 hodin v tělocvičně školy. Trénink je společný pro chlapce s děvčaty (které vede p. Beranová D.) a naopak děvčat s chlapci (které vede p. Šajer M.).
Pravidelně pořádáme školní turnaje mezi třídami, před Vánocemi společně s učiteli, Velikonocemi a na závěr školního roku. Dále pak přátelská utkání s družstvy z jiných škol.

Autor: Šajer Miroslav Dne: 7.9.2017

Škola ZŠ Vrbno opět druhá nejlépe sportující v okrese

Po skončení všech sportovních soutěží ve školním roce 2016/2017, pořádaných okresní radou AŠSK (Asociace školních sportovních klubů), byly sečteny všechny body za umístění v okresních a krajských kolech (4,3 a 2 body)a za účast v nich (1 bod). Vyhrála ZŠ Rýmařov (90 bodů) před naší školou ZŠ Vrbno p. P. (57 bodů – o 15 bodů více než loni) a ZŠ Bruntál, Jesenická (54 bodů).
Bodování >>

Autor: Šajer Miroslav Dne: 7.9.2017