Akce ve školním roce 2016-17

 • Volejbalový turnaj ZŠ Vrbno p.P.

  Na ukončení školního roku 2016/2017 se uskutečnil dne 26. 6. 2017 na hřišti školy závěrečný turnaj třídních družstev ve volejbale ( odbíjené ). Zúčastnilo se celkem 8 družstev – 4 z mladších žáků a 4 ze starších žáků. Hrálo se systémem „každý s každým „ na dva vítězné sety . O celkových vítězích při shodě bodů více družstev v obou kategoriích rozhodl lepší poměr všech míčů. A kdo zvítězil?
  Z mladších žáků družstvo třídy 7.B (Dudek a., Michálková D., Horská K., Vymazal Z.) a ze starších žáků družstvo 9.B (Koza J., Richter R.J., Drtil P., Hábová M., Klíčová A., Jiroušková J.)

  71 fotografií

 • Výlet do Brna

  22.-24. 6. se uskutečnil výlet školního parlamentu do Brna. Už ve vlaku jsme si užili dost srandy a to ještě nebylo všechno. Našim dozorem byla paní vychovatelka Blanka Kadlíková a školní psycholog pan Petr Remeš. První den jsme byli ve Vaňkovce, kde jsme si koupili jídlo. Druhý den jsme vyjeli na parníku na hrad Veveří, potom zpátky až do zoologické zahrady. Kde jsme viděli spoustu zajímavých zvířat, třeba jako lední medvědy. Poslední den jsme vyšli na Špilberk, kde jsme prošli podzemní vězení a poslechli zvonkohru. Ve tři hodiny jsme vyrazili zpátky domů.

  108 fotografií

 • Školní výlet 3.A a 3.B

  Dne 14.6.2017 proběhl za krásného počasí školní výlet 3.A a 3.B. Kromě prohlídky hradu Šternberk, byla na programu zábavná část na téma Harry Potter. Smíšená družstva soutěžila v šesti zajímavých disciplínách, za výkony byli odměněni úplně všichni . Dětem se výlet líbil.

  147 fotografií

 • Výlet na Praděd – třídy I. B a II. A

  Dne 15. června se pod vedením třídních učitelek uskutečnil školní výlet na Praděd. Vyjeli jsme autobusem na Ovčárnu a odtud vycházkovým krokem až na vrchol naší nejvyšší hory Moravy, Praděd. Výšlap jsme zvládli bez obtíží. Cestou jsme se kochali nádhernými výhledy a jedinečnou krásou zdejší přírody. V krásném prostředí jsme také měli větší chuť k jídlu, společně jsme posvačili dobroty z domu. Počasí nám přálo, obloha byla jako vymetená. Ohromila nás překrásná scenérie jesenických hor, kopců a vršků, kterou nám umožnil pohled z vyhlídkové věže. Znovu jsme si uvědomili, v jak úchvatné krajině žijeme. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Karlově Studánce, prošli se lázeňskou obcí, nadýchali se čerstvého vzduchu, ochutnali pramenitou vodu a samozřejmě nakoupili suvenýry. Navrátili jsme se zdravě unavení, plní dojmů a zážitků.

  91 fotografií

 • Návštěva u policie ČR – I. B

  Dne 16. června jsme byli pozváni na besedu, která se uskutečnila na stanici policie ČR ve Vrbně pod Pradědem. Program se týkal bezpečnosti a chování na silnicích a cestách, povinností cyklisty a povinností chodce. Dále se žáci dozvěděli, jak se zachovat pokud se ztratí nebo když je osloví cizí osoba. O náplni policejní profese nám vyprávěl pan pprap. Bronislav Polášek. Beseda byla zajímavá, žáci si na závěr prohlédli prostory stanice, zvláště pak celu. Za poučné vyprávění moc děkujeme.

  30 fotografií

 • Branně- bezpečnostní den na ZŠ ve Vrbně p. P.

  Dne 23. 6. 2017 byl uskutečněn na ZŠ ve Vrbně branně-bezpečnostní den. Žáci si měli prověřit své teoretické poznatky z „Ochrany člověka za mimořádných událostí“.
  Poté, co se žáci sešli ve třídách, byl vyhlášen školním rozhlasem „Požární poplach“. Žáci, pod vedením učitelů, opouštěli urychleně budovu přes sklepní prostory (požár ve vestibulu školy) a přesunovali se na shromaždiště za školou. Po kontrole, která prokázala, že nikdo nechybí a nikdo neuhořel, se žáci se svými učiteli vydali na bezpečné místo v okolí Vrbna. Cestou plnili na stanovištích teoretické i praktické úkoly ze zdravovědy, protichemické ochrany jednotlivce a základních principů při evakuaci obyvatel, včetně obsahu evakuačního zavazadla. I díky dobrému počasí se celá akce vydařila a přinesla mnohým žáků poznatky, které (jak doufáme) nebudou muset nikdy použít.

  45 fotografií

 • Výtvarné práce žáků 6. – 9. tříd

  V tomto školním roce žáci pracovali na několika projektech, zdařilé práce průběžně vystavujeme ve vestibulu školy, některé nyní nabízíme ke zhlédnutí.
  K nadaným výtvarníkům v naší škole patří Katka Čížková ze 7.B, která má nyní samostatnou výstavu svých několika prací ve vestibulu školy. Ráda kreslí zvířata, vždy si na své práci dává záležet, umí dobře pracovat s detailem a trvá delší dobu, než je s konečnou podobou svého díla spokojená. Další šikovná výtvarnice je Šarlota Grygarzová z 6.B, umí velmi dobře a nečekaně rychle zachytit skutečnost, můžeme se těšit na její výstavu v příštím školním roce.

  103 fotografií

 • Sportovní úspěchy atletů z druhých tříd

  Ve čtvrtek 1.6.2017 se konal na školním hřišti LETNÍ ATLETICKÝ TROJBOJ všech žáků druhých tříd. Soutěžilo se za pěkného počasí v běhu, hodu a skoku do dálky. Celkově mezi děvčaty zvítězila Nikol Marášková, za chlapce se na 1. místě umístil Radek Šíla.
  Nejlepší sportovci dostali diplomy a všem patří obrovský obdiv za snahu o nejlepší výkon.

  73 fotografií

 • Netradiční olympiáda 4.ročníku

  Dne 9.6. se utkali žáci 4.A a 4.B v rámci sportovního dne v netradičních disciplínách.
  Na hřišti pod Střelniční ulicí házeli kroužky na kužele a strefovali se tenisovými míčky do košů. Na první pohled lehké disciplíny však vyžadovaly nemalé soustředění.
  Po vyhlášení vítězů v těchto soutěžích jsme se přesunuli do lesoparku, kde si chlapci a děvčata zaběhli malý přespolní běh. Pak následovaly další dvě disciplíny- na čas se prolézal lanový tunel a sjížděla skluzavka.

  50 fotografií

 • Družstvo starších hochů uspělo na atletickém čtyřboji v Opavě

  Dne 24. 5. 2017 se konaly v Opavě krajské závody v atletickém čtyřboji. Okres Bruntál reprezentovala družstva starších žáků ze ZŠ Vrbno a starší žačky ZŠ Rýmařov. Obě družstva se v silné konkurenci atletů neztratila. Děvčata z Rýmařova skončila na 2. místě ze 7 družstev a naši hoši na 4. místě z 11 družstev. (složení družstva: Bulava L., Rajnoch F., Drtil P., Škop K., Müller T.)
  Přehled nejlepších výsledků našich žáků v jednotlivých disciplínách:
  Hod míčkem – 2. místo – Drtil P. – 65,48 m, 3. místo – Rajnoch F. – 64,58 m
  Běh 1 000 m – 5. místo – Bulava L. – 3 : 15,05 min, 10. místo – Drtil P. – 3 : 17,64 min
  Vrh koulí – 2. místo – Bulava L. – 11,38 m, 8. místo – Škop K. – 9, 89 m
  Skok daleký – 5. místo – Bulava L. – 525 cm
  V jednotlivcích obsadil Lukáš Bulava výkonem 2 011 bodů skvělé 5. místo, pouhých 7 bodů za čtvrtým.

  65 fotografií

 • Starší žáci ze ZŠ Vrbno na krajském kole PR v atletice v Opavě

  Dne 18. 5. 2017 se naši žáci, jako vítězové okresního kola, zúčastnili krajského kola za účasti osmi družstev. Ten den nezačal nejlépe. Z důvodu nemoci nemohli jet Strnad M.(skok vysoký – 162 cm) a Čížek M.(běh 1500 m). K odjezdu se nedostavil další žák, který si spletl den odjezdu. Ten byl k autobusu dovezen učitelem. Při cestě do Opavy se porouchal autobus a musel přijet náhradní. Po opožděném příjezdu kluci taktak stihli skok vysoký, ale ten se nevydařil. Místo předpokladu skoků 2x155cm pouze 144 a 152 cm – citelná bodová ztráta. Ani běh na 60 m nepotvrdil očekávání a byl u našich chlapců o dvě až tři desetiny sekundy horší. Skok daleký se chlapcům podařil, stejně jako vrh koulí. V poslední disciplíně, běhu na 1500 m, postihla jednoho ze dvou našich chlapců silná nevolnost. Silou vůle doběhl, ale bodová ztráta byla značná. V celkovém hodnocení obsadilo družstvo osmé místo. Oproti Krnovu se přesto zlepšili o 127 bodů.
  V jednotlivcích se Lukáš Bulava umístil ve vrhu koulí výkonem 11,88 cm na 8. místě a ve skoku dalekém výkonem 548 cm (nový rekord školy) na skvělém 5. místě. Uznání si zaslouží i výkon štafety na 4 x 60 m zlepšeným časem 30:26 sec.(6. místo z 16 štafet).
  Složení družstva: Bulava L., Rajnoch F., Drtil P., Faluši A., Richter R.J., Škop K., Pechal P., Tomčík T., Olšanský V.
  Za bojovnost a vzornou reprezentaci školy (i města) si všichni zaslouží velkou pochvalu.

  72 fotografií

 • Okresní florbalová liga žáků ZŠ 2016/17

  Do šestého turnaje (2. 6. 2017 – Karlovice) šli naši florbalisté s odhodláním být lepší než družstvo ZŠ Bruntál (Okružní) a získat putovní pohár za 1. místo v ligové tabulce, který byl v našem držení v roce 2013. A měli jej na dosah. Dostali se svou hrou (mezi osmi družstvy) opět až do finále, kde se utkali o prvenství nejen v tomto turnaji, ale i celkově v lize, s družstvem Bruntál- Okružní. V průběhu roku nad tímto soupeřem čtyřikrát vyhráli a pouze jednou prohráli na nájezdy. Po velmi vyrovnaném průběhu zápasu těsně před koncem utkání inkasovali gól a bylo rozhodnuto. Opět 2. místo v turnaji (6x v šesti turnajích) a 2. místo i celkově.
  Na závěrečném shromáždění byli vyhlášeni nejužitečnější hráči -1. Župka M. ZŠ Okružní (4. Bulava,5. a 6. Tomčík a Ondra), nejlepší brankář – Daněk A.-ZŠ Bruntál (Jesenická) a Team Fair Play – ZŠ Rýmařov (2. ZŠ Vrbno). Pohár zůstává v držení ZŠ Bruntál (Okružní), která jej má v držení již několik let. Blahopřejeme.
  Nahlédněte do tabulek (www.oflz.estranky.cz)
  Složení družstva: brankáři –Drtil P., Doležel J., hráči - Bulava L., Ondra M., Koza J., Tomčík T., Pechal P., Faluši A., Láníček M., Břenek L., Čížek J.(nyní chyběl).

  91 fotografií

 • sedmihlasek1

  Již dvacet let pořádá Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek jarní koncert. Zpočátku víc jak hodinový koncert obstaral Sedmihlásek sám, ale postupem času spojil koncert i s přehlídkou dětských pěveckých sborů. Na každý koncert pozval Sedmihlásek dva, tři dětské sbory z blízkého i vzdálenějšího okolí. Ve Vrbně se objevily například sbory z Loučné n. D., Červenky, Bruntálu, Zlatých Hor, Hodonína, Háje ve Sl., Bělé p. P., slovenské Senice i hudební přátelé z partnerského Glogówku.
  Letos byli organizátoři spokojení nejen s vystoupeními dvou vrbenských sborů Sedmihlásku. Harmonie a sboru Janáčkovo Brumendo z Krnova, ale také návštěvností. Kdo se vzdal jarního sluníčka, prožil s hudebně nadanými dětmi velmi příjemné odpoledne.

  57 fotografií

 • Jazyk německý – 4.ročník

  Již třetí rok se děti z 4.r. učí němčinu. Během šk. roku jsme opět obohatili naši slovní zásobu o další témata. Děti se domluvily a hodnocení si opět připravily samy.

  22 fotografií

 • Rozum a štěstí

  Ve středu 31.5. předvedla v hudebně na pavilonu dramatická skupina 4. ročníku zpracování klasické pohádky Rozum a štěstí. Nejdříve ji žáci zahráli svým spolužákům a potom jsme pozvali ke zhlédnutí třídu 3. B. Všem hercům patří pochvala za nastudování.

  15 fotografií

 • XXIII. Školní akademie

  Dne 25. 5. 2017 proběhla v amfiteátru naší školy už XXIII. školní akademie. Již podruhé se uskutěčnila venku, což s sebou neslo rizika nepříznivého počasí. Předpověď ale vyšla na jedničku, a tak mohly naše děti svým rodičům a známým předvést to, co se s jejich třídními učitelkami a vedoucími kroužků naučily. Diváci mohli zhlédnout vystoupení pěvecká, taneční a divadelní, každý si přišel na své. Všem dětem se jejich píle vyplatila, odcházely za hlasitého potlesku.

  201 fotografií

 • Atletické závody 1. tříd

  Dne 30. 5. 2017 ožilo školní hřiště dětmi z prvních tříd. Závody v běhu na 50 m, hodu míčkem a skoku dalekém si vyzkoušelo 30 žáků. Ocenění zaslouží všichni za sportovní výkony a velkou snahu.

  24 fotografií

 • Jak žáci 2.A popřáli maminkám k jejich svátku

  V pondělí 15. května se žáci 2.A předvedli svým maminkám, aby jim udělali radost a popřáli jim k jejich svátku. Přišli se podívat také tatínkové, prarodiče a sourozenci. Děti si pro rodiče připravily krátký kulturní program, maminkám ozdobily květináče, do kterých jim zasadily květiny. Po vystoupení dostaly maminky od svých dětí velkou pusu.

  30 fotografií

 • Čarodějná noc

  Jako každý rok, tak i letos se uskutečnila ve ŠD „Čarodějná noc“. Počet dětí, které se účastnily byl celkem 19 ( I. a II. odd.). Probíhaly různé soutěže odměněné cenami. Děti sledovaly čarodějné pohádky, pochutnaly si na jídle, které připravily maminky. Nakonec proběhla diskotéka. Moc nám pomohli žáci z parlamentu, kteří se výborně ujali organizace. Byly nám velkou oporou. Noc proběhla v klidu a ráno už se všichni těšili domů. TAK ZASE ZA ROK!!!

  108 fotografií

 • DPS Harmonie v Orlové

  Dětský pěvecký sbor Harmonie z druhého stupně se vydal reprezentovat svou školu a taky město na krajskou přehlídku dětských pěveckých sborů do Orlové. Po loňském úspěchu v kategorii stříbrného pásma jsme letos vyrazili s obavami, jestli opět dokážeme porotě, že zpívat umíme. V naší skupině vystupovalo celkem pět sborů z různých míst Moravskoslezského kraje. Děti se velmi snažily a ve velmi silné konkurenci předčily všechna učekávání a domů si přivezly cenu nejvyšší, zlaté pásmo.

  1 fotografie

 • Řezbářský kroužek

  V letošním školním roce vznikl na naší škole řezbářský kroužek. Zde přinášíme první výrobky našich žáků: SOŠKA RYBY…Vojtěch Fňukal , Miroslav Gabriel, REPLIKA PUŠKY…Tomáš Kudela, STŘEDOVĚKÝ HRAD….Jan Noháček.

  7 fotografií

 • DPS Sedmihlásek soutěžil

  Dne 27.4.2017 se zúčastnil Sedmihlásek Krajské postupové přehlídky dětských pěveckých sborů v Domě kultury v Orlové Lutyni.
  Vyjeli jsme již v 6 hodin ráno, nikdo nezaspal a všechny děti byly vejmi natěšené. Po příjezdu nám přidělili hostesku, která se o nás starala. Zavedla nás do našeho prostoru pro převlékání a během krátké chvilky jsme se přesunuli do sálu na rozezpívání, poté následovalo zahájení celé soutěže.
  V naší nejmladší kategorii soutěžilo 5 sborů, my jsme nastupovali jako čtvrtí. Každý ze sborů hodnotila čtyřčlenná porota. Naši žáci se předvedli nejen jako zdatní zpěváci, ale zaujali i svým kultivovaným chováním. Porota nás ocenila krásným stříbrným pásmem, z něhož měly děti velkou radost.
  Chtěla bych poděkovat vedení školy za podporu, p. L.Šajerové, předsedkyni sboru, za trpělivost při zařizování celého zájezdu a v neposlední řadě také p. H Obrusníkové (dirigentka) a p. E Procházkové (korepetitorka) za obětavost, se kterou věnují svůj volný čas dětem.

  1 fotografie

 • Úspěch volejbalistů ZŠ Vrbno p. P. v krajské soutěži

  Kluci ze ZŠ ve Vrbně, jako vítězové okresního kola, se zúčastnili 5. 5. 2017 v Opavě krajského kola ve volejbalu. Mezi šesti družstvy kraje odehráli důstojná a bojovná utkání a obsadili po dvou výhrách a dvou prohrách skvělé 4. místo. Vezmeme-li v úvahu, že hráli proti předloňským účastníkům republiky (Nový Jičín), družstvu DHL Ostrava (hrající ligovou soutěž ve své kategorii),družstvu volej. oddílu Frýdlant (třídy ZŠ, zaměřené na volejbal) a dalšími družstvy s členy volejbalových oddílů ( Opava, Šenov), musíme toto umístění náležitě docenit.
  Hrálo se ve dvou skupinách po třech. Naši hoši v prvním utkání porazili ZŠ Albrechtice (družstvo DHL Ostrava) 2 : 1, ve druhém ZŠ Opava, Kylešovice 2 : 0 a vítězstvím ve skupině postoupili přímo do semifinále. Druhou skupinu vyhrálo zcela přesvědčivě družstvo z N. Jičína, které i ve finále zcela suverénně porazilo Šenov . V boji o postup do finále naši nestačili na velmi dobře organizované oddílové družstvo ze Šenova a proto si ve druhém setu mohli zahrát další členové našeho družstva a klíčoví hráči mohli šetřit síly (P. Drtil – zraněná záda) na boj o třetí místo se ZŠ Frýdlant. V koncovce prvního setu s Frýdlantem (za stavu 23 : 23) sehrál nešťastnou roli rozhodčí, když dobrý míč označil za aut i přes Fair přiznání soupeře. Z následného podání byl set ukončen. Rozladěnost se bohužel přenesla do druhého setu a rychlý náskok soupeře se již nepodařilo dohnat. Závěrečné společné kolečko všech hráčů, držících se za ramena, svědčilo o dobré partě a celkové spokojenosti se svým vystoupením.
  Složení družstva: Drtil P., Koza J., Bulava L., Pechal P., Tomčík T., Demel Mart. ,střídající Richter R.J., Ondra M., Faluši A. a náhradník Čížek J.

  100 fotografií

 • Úspěchy vrbenských atletů ZŠ

  Dne 12. 5. 2017 se uskutečnilo v Krnově na atletickém stadionu okresní kolo „ Poháru rozhlasu „ v atletice základních škol. Naše škola vyslala do tohoto klání po jednom družstvu v každé kategorii. Za teplého, suchého počasí vybojovala družstva mladších žáků 2. místo, starších žáků 1. místo, mladších žaček 4. místo a starších žaček 6. místo ve svých kategoriích. Navíc získali naši žáci a žákyně 6 medailí. Starší žáci si svým výborným výkonem zajistili postup do krajského kola v Opavě.

  132 fotografií

 • Besídka 2.B

  Také naše třída popřála našim maminkám k svátku všechno nejlepší. Udělala to prostřednictvím pásma básní, písní, tanečků a jednoho malého divadélka ve středu 10.května odpoledne prostřednictvím pásma básní, písní, tanečků a jednoho malého divadélka. Dětem se vystoupení moc povedlo a doufám, že se maminkám i všem ostatním hostům také líbilo.

  18 fotografií

 • Besídka ke Dni matek v I. B

  Dne 4. května se ve třídě I. B konala besídka k Svátku matek. Pásmo básní a písní bylo určeno nejen maminkám, ale i tatínkům, sourozencům, prarodičům, tetám a strýcům. Děti z hudebních činností nám program zpestřily několika drobnými skladbami na flétnu. Rodičům jsme také ukázali některé činnosti, které jsou součástí našich odpočinkových chvilek ve vyučování. Na závěr děti rozdaly vyrobené dárky. Vystoupení se podařilo a já všechny děti velmi chválím.

  83 fotografií

 • Jarní putování

  Děti 1. A pozorovaly květiny, ptáky, zvířata na vycházce kolem Vrbna. Učivo Prvouky si zopakovali v přírodě.

  24 fotografií

 • Okresní přebor jednotlivců v šachu

  V sobotu 22.4.2017 jsme se zúčastnili posledního turnaje ve školním roce 2016/2017, kterým byl Okrasní přebor mládeže. Naší školu reprezentovalo celkem 11 žáků a VŠICHNI si zaslouží pochvalu nejen za vzornou reprezentaci školy a města na tomto turnaji , ale především za celoroční šíření dobrého jména naší školy v rámci okresu i kraje.

  70 fotografií

 • Okresní přeborníci ve volejbalu chlapců jsou ze ZŠ Vrbno p. P.

  Dne 28. 4. 2017 se konalo v Krnově okresní kolo ve volejbalu starších žáků, kterého se zúčastnila družstva ZŠ Krnov- Žižkova, ZŠ Rýmařov, ZŠ Zátor, ZŠ Bruntál-Jesenická, ZŠ Osoblaha a ZŠ Vrbno. Naší školu reprezentovali – Drtil P., Bulava L., Koza J., Pechal P., Tomčík T., Demel Mart., Ondra M., Richter J. R., Faluši A., Čížek J., Rajnoch F..
  Naši hoši, po vítězství nad ZŠ Krnov (2 : 0) a ZŠ Zátor (2 : 0), vyhráli svou skupinu a postoupili přímo do semifinále. Zde se utkali s vítězem čtvrtfinále družstvem ZŠ Rýmařov a po vítězství 2 : 0 na sety postoupili (tak, jako loni) do finále. Zde na ně čekal suverén druhé skupiny, družstvo z Osoblahy, který naše družstvo porazil na nedávném turnaji v polském Paczkówě. Po drtivém nástupu našich v prvním setu, kdy hoši z Osoblahy byli evidentně překvapeni a zaskočeni, vyhráli celé utkání poměrně přesvědčivě a postoupili do krajského kola této soutěže.

  89 fotografií

 • Okresní kolo ve volejbale 3 + 3 (kat. III.)

  Dne 26. dubna 2017 bylo na ZŠ ve Vrbně p. P. uspořádáno okresní kolo ve volejbale 3 + 3 (3 kluci a 3 holky v jednom družstvu). Zúčastnila se celkem 4 družstva a hrálo se systémem „každý s každým“. Do bojů zasáhla dvě družstva z Vrbna a po jednom z Krnova a Bruntálu. Okresním přeborníkem se stalo družstvo ZŠ Vrbno A (ve složení: Michálková D., Horská K., Urbánková M., Kosík D., Malý T. a Orság J.). Na druhém místě se umístili ZŠ Bruntál, Jesenická a třetí místo patří ZŠ Vrbno B (ve složení: Dudek A., Šmach T., Kresta V., Zvědělík O., Tomčíková E., Hábová M., Marek J. a Čížková E.).

  83 fotografií

 • Školní dopoledne předškoláků

  Letos podruhé jsme pozvali předškolní děti do naší školy, aby s námi prožili školní dopoledne. Předškoláci, které na konci týdne čeká zápis do 1. třídy, postupně absolvovali v doprovodu starších kamarádů tělesnou, pracovní, hudební, literární výchovu a prvouku. Se školním psychologem si děti zahrály hru na hodné skřítky, kteří zachraňovali zvířátka z nebezpečné situace. Všechny děti se na závěr sešly ve školní jídelně, kde jim děvčata ze školního parlamentu připravila ovocnou svačinku (ovoce pro nás dodala firma MK fruit).

  139 fotografií

 • Velikonoční dílny na pavilonu

  12. duben byl na pavilonu ve znamení velikonočního tvoření. V dílnách žáci 3-5. ročníku barvili a zdobili vajíčka, vyráběli nejrůznější velikonoční a jarní dekorace. Své pěkné výrobky si pak odnášeli domů na velikonoční prázdniny.

  20 fotografií

 • Velikonoční dílny

  Velikonoční dílny naší Školní družiny proběhly v úterý 11. 4. 2017 v době od 14:00 do 15:00, ve všech třech odděleních. V každém z nich si mohli žáci vyrobit přáníčka, velikonoční dekorace nebo vyzdobit vajíčko. V jednotlivých odděleních se střídali při tvoření a své výrobky si hrdě odnesli domů.

  16 fotografií

 • Dubnoví sněhuláci

  Nás počasí nerozhází. I když podle kalendáře máme téměř měsíc jaro, my páťáci stavíme sněhuláky.

  22 fotografií

 • Florbalový turnaj na ZŠ Vrbno

  Dne 12. 4. 2017 se uskutečnil na ZŠ ve Vrbně p. P. již tradiční XIII. ročník florbalového turnaje „O velikonoční vajíčko“. Zúčastnilo se jej celkem 33 hráčů z 5 družstev. Dvě družstva ze ZŠ Andělská Hora (starší a mladší chlapci), jedno družstvo ze ZŠ Bruntál, Okružní a dvě domácí družstva. ZŠ Karlovice se omluvila. Hrálo se systémem „každý s každým“ a tak si každé družstvo zahrálo 4 zá- pasy v délce 2 x 8 minut. Putovní velikonoční vajíčko zůstalo opět ve Vrbně. Z atmosféry a komentářů vedoucích i žáků bylo cítit, že se turnaj líbil a že všichni přijedou rádi i na XIV. ročník tohoto turnaje.

  82 fotografií

 • Okresní florbalová liga žáků ZŠ 2016/17

  Do pátého turnaje (4. 4. 2017– Karlovice) šli naši florbalisté s odhodláním udržet 1. místo v ligové tabulce, které získali v minulém kole. Uspěli, i když se o něj musí dělit se ZŠ Bruntál, Okružní, která 5. kolo vyhrála. Protože chybělo družstvo ZŠ And. Hora, hrálo se systémem „každý s každým“. Po úvodní remíze(!) s Karlovicemi, zvítězili nad Albrechticemi, Rýmařovem, A. Horou, prohráli s Bruntálem-Jesenická a nakonec porazili i Bruntál-Okružní (5:2) a obsadili 2. místo v turnaji.
  Složení družstva: brankář – Drtil P., hráči - Bulava L., Ondra M., Koza J., – Tomčík T., Pechal P., Faluši A., Čížek J..

  4 fotografií

 • Velikonoční turnaj smíšených družstev

  Dne 11. 4. 2017 byl uspořádán pro děti druhého stupně ZŠ Velikonoční volejbalový turnaj. Přihlásilo se dosti žáků a žaček z různých ročníků i různé vyspělosti hry. Proto byl turnaj rozdělen do dvou kategorií – mladší ( tříčlenná družstva) a starší ( šestičlenná družstva). Proběhlo losování do družstev z výkonnostních košů chlapců i děvčat. V mladší kategorii vyhrálo družstvo ve složení Michálková D., Marek J., Hábová M. a Tomčíková E. . V kategorii starších vyhrálo družstvo ve složení Bulava L., Jiroušková J., Rajnoch F., Kropilová K., Ondra M. a Mrhálková N. .

  103 fotografií

 • Starší žáci naší školy bojovali na mezinárodním volejbalovém turnaji

  Dne 6. 4. 2017 se uskutečnil v Paczkówě XIX. ročník mezinárodního volejbalového turnaje starších žáků „Zlaté trenky“. Naší školu na tomto turnaji úspěšně reprezentovali Bulava L., Koza J., Drtil P., Richter R.J., Tomčík T., Demel M., Pechal P., Ondra M., Čížek J., Demel Mať., Rajnoch F., a vybojovali celkové čtvrté místo.
  Turnaj měl velmi dobrou sportovní i společenskou úroveň. Hrálo se poprvé na území Polska za finanční podpory EU a starosty Paczkówa, který osobně turnaj zahájil. O první místo usilovala čtyři velmi vyrovnaná družstva, jejichž zápasy často končily až v koncovce třetích setů. Naši hoši, bohužel, tyto koncovky nezvládali. Tento turnaj každoročně slouží našim chlapcům jako test před okresním kolem a tak jim přejme, aby v něm byli v koncovkách setů i zápasů úspěšnější.
  Naši žáci za vzornou reprezentaci školy svou hrou i vystupováním zaslouží pochvalu.

  34 fotografií

 • Návštěva dětí z MŠ ve fyzice

  Dne 30.3.2017 navštívily učebnu fyziky předškoláci z MŠ Jesenická a z MŠ Ve Svahu. Byly pro ně nachystány pokusy zaměřené na objevování magnetických a elektrických vlastností některých předmětů. Na konec prezentace jim byly ukázány tři pokusy. První byl zaměřen na to, aby si uvědomily nebezpečí blesku. Ve druhém jsme jim ukázali, že i plyny mohou téci. A ve třetím jsme vypustili raketu.

  100 fotografií

 • Projekt region prvních a druhých tříd

  Dne 7. 4. 2017 v rámci vyučování proběhl projekt Region. Počasí nám nedovolilo projekt uskutečnit v terénu okolí školy a města, proběhl ve třídách. Žáci plnili úkoly dle zadaných témat jednotlivých ročníků týkajících se poznávání místa, kde žijeme, jeho proměny v rámci ročních období.

  39 fotografií

 • Velikonoční laťka na ZŠ Vrbno p.P. – 2017

  Dne 10. 4. 2017 proběhlo v tělocvičně ZŠ ve Vrbně tradiční zápolení mladších i starších žáků a žaček naší školy ve skoku vysokém. Soutěže se zúčastnilo celkem 68 soutěžících (41 žáků a 27 žaček).
  Vítězi a přeborníky školy se stali Šmach T. (7.B), Strnad M. (8.B), Otipková T. (6.A), Czaschová V. (9.A).

  329 fotografií

 • Okresní kolo ve vybíjené – Krnov

  V březnu se hoši 4. a 5. ročníku zúčastnili okrskového kola ve vybíjené v Rýmařově , kde získali druhé místo a zároveň postoupili do okresního kola v Krnově, kde vybojovali také druhé místo. Získali diplom a pohár. Naši školu reprezentovali: Sideras Nikos, Hlávka Vladimír, Klaus Lukáš, Černatovič Jakub, Gamovský Martin, Vojtas Ludovít, Galář Carlos, Kocián Jakub, Buršík Lukáš, Štěrba Jakub, Kožuch Adam, Marek Roman, Slavík Petr, Gorniak Daniel.
  Všichni hráči se velmi snažili a podali pěkný výkon.

  9 fotografií

 • Recitační soutěž 4. ročníku

  Dne 29. března se sešli žáci 4. ročníku k recitační soutěži. Před publikum a porotu vystoupilo 16 žáků. K přednesu si vybrali básně klasické i moderní. Na soutěž se dobře připravili.
  Jejich úsilí pak zhodnotila porota takto: 1. místo získala Lucie Langerová / 4. B /. Dvě 2. místa obsadily Hana Pavlů a Adéla Klapuchová /4.A/. 3. místo patří Karolíně Kuhnové /4. A/.
  Ocenění patří všem žákům, kteří vystoupili a překonali trému. Děkujeme i porotě.

  2 fotografií

 • Beseda v městské knihovně – I. B

  Dne 21. 3. jsme byli pozváni do městské knihovny. Děti se seznámily s jejím prostředím a řádem. Dozvěděly se, jak správně zacházet s knihou, směly se pokochat krásnými ilustracemi a poslechnout si pohádku. Zaměstnancům městské knihovny moc děkujeme.

  8 fotografií

 • Básničky nás baví

  V úterý 28.3.2017 páťáci opět soutěžili. Tentokrát v recitaci. Porotě se nejvíc líbila recitace Pavly Smudalové, Petry Hlávkové a Pavla Chadama. Dobu před vyhlášením vítězů zpestřili žáci 5.B krátkým divadelním představením.

  27 fotografií

 • Hod škrpálem

  Ve čtvrtek 23. 3. 2017 proběhlo ve školní družině „ Házení škrpálem.“
  Akci připravilo 3. odd. pro všechny děti. Soutěžilo se v hodu na kruh, do přepravky a do basketbalového koše. Každý z účastníků měl pět hodů, za úspěšný hod si děti vždy připsaly bod. Po ukončení klání si všechny body spočítaly a zároveň si děti procvičily matematiku. Zúčastnilo se 30 dětí ze všech tří odd. Starší žáci vše přichystali. Nejlepší byli oceněni malou drobností a diplomem. Všem zúčastněným se závodění líbilo, navzájem si zařádili a všichni se v tělocvičně protáhli.

  12 fotografií

 • Basketbalová liga

  V sobotu 25.3. se zúčastnilo basketbalové družstvo ZŠ Vrbno pod Pradědem druhého turnaje starších žáků mix v rámci nově založené Jesenické basketbalové ligy na gymnáziu v Jeseníku a turnaj vyhráli.
  Družstvo ve složení Jana Matušková, Klára Olejníková, Aneta Černatovičová, Jan Schuska, Martin Strnad, Jan Čížek, Andreas Dudek a Jakub Černatovič prošlo celým turnajem bez jediného zaváhání a své soupeře jasně přehrálo. Na dalších místech za námi se umístila družstva ZŠ Bělá pod Pradědem (2.) Gymnázium Jeseník A (3.) a Gymnázium Jeseník B (4.).
  Vzhledem k tomu, že první turnaj, který proběhl 10.12., vyhrálo družstvo z Bělé pod Pradědem a my jsme skončili druzí, bude o celkovém vítězi 1. ročníku Jesenické basketbalové ligy rozhodovat poslední turnaj, který je plánovaný na začátek května.

  2 fotografií

 • Barevný den

  Dne 16.2. se v naší škole konal barevný den. Každá třída se oblékla do nějaké barvy a parlament to následně nafotil. Myslím, že se tenhle den povedl a bylo pěkné vidět školu plnou barev a ne jenom samou černou, která je v jiné dny převládající.

  23 fotografií

 • Velký úspěch našich sportovců

  Ve středu 15.3 2017 proběhl ve Ski areálu Annaberg přebor základních škol v alpských disciplínách lyžování a snowboardingu za hojné účasti žáků naší základní školy. Závod se pořádal jako soutěž jednotlivců, věkové kategorie byly stanoveny podle tříd, které žáci aktuálně navštěvují.
  V kategorii 1. stupeň zvítězil Vojtěch Zvědělík (4.A). V kategorii 6. – 7. ročník se stal vítězem Ondřej Zvědělík (6.B) a na druhém místě Martin Adámek (7.B). Vítězkou v kategorii děvčat se stala Kateřina Čížková (7.B), na druhém místě pak Thaisa Otipková (6.A).
  V nejstarší kategorii chlapců 8. – 9. ročník zvítězil Petr Lužík (9.A), na třetím místě pak Pavel Lužík (9.A). V kategorii snowboard zabodovala i Nina Reichlová (9.A), která se umístila na krásném 5. místě. Nejlepšího času ze všech kategorií dosáhl žák 4. ročníku V. Zvědělík.
  Všem závodníkům blahopřejeme a děkujeme za krásnou reprezentaci naší školy.

  27 fotografií

 • Okresní florbalová liga žáků ZŠ 2016/17

  Do čtvrtého turnaje (15.3.2017 – M. Albrechtice) vstoupili naši florbalisté s odhodláním zaútočit na 1. místo v ligové tabulce. Hrálo se ve dvou skupinách. Postupně hráli s Břidličnou 3:1, A. Horou 0:0 a Rýmařovem 5:0. Postoupili z 1. místa do semifinále, kde se potkali s dosud vedoucím družstvem ligy ZŠ Bruntál-Okružní a porazili je 2:0. V boji o první místo prohráli s domácím družstvem ZŠ M. Albrechticemi 0:3 .
  Po odehrání čtyř kol se dostalo naše družstvo chlapců konečně na vysněné 1. místo v lize. Nahlédněte do tabulek (www.oflz.estranky.cz)
  Složení družstva: brankář – Drtil P., hráči - Bulava L., Ondra M., Koza J., Tomčík T., Pechal P., Faluši A., Čížek J..

  18 fotografií

 • Jak prvňáčci a druháčci soutěžili v recitaci

  Také letos jsme si uspořádali recitační soutěž. Ve středu 15. března si zasoutěžili žáci 2.tříd, ve čtvrtek 16. března se předvedli prvňáčci. Všichni soutěžící se na recitování zodpovědně připravili.
  Druháků soutěžilo celkem 25. Všichni byli moc šikovní, takže porota měla velmi těžkou práci s vyhodnocením. Na 1.místě se umístila Gabriela Marková, na 2.místě Kateřina Jánská a 3.místo obsadil Jan Novotný.
  Prvňáčků recitovalo dokonce 27. Poslechli jsme si samé krásné básničky. Také zde to měla porota s rozhodováním velmi těžké. Na 1.místo vybrala Annu Fiálkovou a Charlottu Gociekovou, na 2.místo Petra Podešvu, 3.místo obsadila Laura Adámková.
  Velkou pochvalu za předvedené výkony si zaslouží všichni soutěžící. Recitátorům přeji hodně úspěchů do příštího recitování. Také přeji všem našim dětem nádherné zážitky při setkávání s poezií.

  17 fotografií

 • Naše město očima dětí

  Žáci 4. a 5. tříd převedli svůj pohled na naše město do výtvarné podoby. Jak se jim to povedlo, můžete posoudit prohlédnutím přiložených fotografií.

  14 fotografií

 • JAZYK NĚMECKÝ - SOUTĚŽ – 4.r. – 7.2.2017

  Úkolem žáků, kteří pravidelně navštěvují kroužek němčiny bylo nakreslit obrázky, vyjadřující jednotlivé činnosti ve škole a následně je doplnit odpovídajícími slovesy. Děti soutěžily ve skupinkách, protože si navzájem pomáhaly. 1.sk.-Eliška a Kateřina, 2.sk.-Štěpánka, Bety a Kája, 3.sk.-Brigita a Julie, 4.sk. – Adéla, Nikola a Joža, 5.sk.-Adam a Kuba.
  Vyhodnocení proběhlo společně, dle kritérií, které si děti navrhly – za vzájemnou spolupráci, za správný popis obrázků, za originalitu a za vynikající nápad. Všichni si zasloužili pochvalu.

  18 fotografií

 • ZÁBAVNÝ KVÍZ + činnosti ve školní družině – III.oddělení

  V pondělí 27.2.2017 proběhl ve III. odd. ŠD zábavný kvíz dle ságy George Lucase Star Wars. Děti odpovídaly na 20 tématických otázek. Nejlepší soutěžící byli odměněni diplomy.
  Vyhodnocení: 1. místo: Janeček Tobiáš - 16 bodů, 2. místo: Suk Viktor - 15 bodů, 3. místo: Olejník Karel – 11 bodů
  Další činnosti, které probíhají ve školní družině – výtvarné práce, stolní hry, naučné hry, pohybové hry a další kreativní činnosti, si děti zvolí samy.

  40 fotografií

 • Streetball

  Dne 2.2.2017 se konal losovaný turnaj družstev ve streetballu. Hrály 4 družstva po 3 hráčích. Každý hrál s každým, takže si zahráli všichni. Dozorem a rozhodčími byl pan učitel Hába a paní učitelka Němcová.

  109 fotografií

 • vyt_dilna

  13.2. 2017 žákyně 6. – 9. tříd, 16 dívek, vytvářely ve výtvarné dílně různými technikami papírová srdce. Můžete si prohlédnout, jak se jim práce dařila…. Toto téma bude aktuální i na letošní školní akademii, ve výtvarné výchově a výtvarném kroužku budeme tvořit další práce, které budou směřovat k výzdobě školy v průběhu květnové akademie.

  45 fotografií

 • Lyžařský výcvik v I. B

  V době od 6. února do 10. února 2017 proběhl lyžařský výcvik na běžkách. Někteří žáci stáli na lyžích poprvé. Jiní měli zkušenosti se sjezdovými lyžemi. Kromě klasického běhu na lyžích žáci zdolali i mírný svah a výcvik jsme si zpestřili různými hrami. Na závěr se uskutečnil turnaj v družstvech. Rozjařené tváře a nadšení nás provázely až do konce výcviku. Ukončení nám osladili i někteří rodiče, pochutnali jsme si na koláčích a obdrželi zlaté medaile. Moc děkujeme.

  128 fotografií

 • Krajský přebor družstev starších žáků

  11.2.2017 se družstvo starších žáků zúčastnilo krajského finále, na kterém se setkala ta nejlepší družstva z moravskoslezského kraje.
  O vysoké úrovni turnaje svědčí i to, že v družstvech nastupovali hráči s výkonností dospělých hráčů v krajských soutěžích.
  V konfrontaci těch nejlepších si nejlépe vedl Adam Řeháček a Michal Kotásek, kteří po těžkých bojích získali dva body.

  17 fotografií

 • Školní turnaj v košíkové – 2 / 2017

  V měsíci únoru proběhl na naší škole turnaj v košíkové mladších a starších chlapců podle tříd. V mladších žácích vyhráli hoši z 7.B, kteří přehráli jak 7.A (velmi těsně), tak i výběr 6. ročníku. Nejlepším střelcem se stal Orság J.(6.B) s 18. body.
  Ve starších žácích se odehrával litý boj o každý míč a bod s úspěšným koncem pro hochy z 9.A. Nejlepším střelcem se stal Schuska J. (8.B) s 34. body.
  Mladší žáci: 1. 7.B, 2. 7.A, 3. 6. ročník, Starší žáci: 1. 9.A, 2. 8.roč., 3. 9.B

  52 fotografií

 • Florbalisté ZŠ Vrbno v krajském kole

  Dne 31.1. 2017 se uskutečnilo krajské kolo florbalu v Ostravě – Bělský les – hala SC Dubina. Naši chlapci do něj postoupili jako vítězové okresního kola a hodně se na tuto akci těšili. Bohužel ne všichni mohli do kraje jet. Zasáhla vyšší moc a tři chlapci ze sedmi hráčů onemocněli. Ze stabilního kádru tak zůstali pouze čtyři a brankář. Hrálo se v počtu 5 + 1 a tak museli nastoupit hráči, kteří hrají jen občas. I přes velkou snahu se na lepším než 6. místě umístit ani nemohli. Za bojovnost jim všem patří velké poděkování.

  44 fotografií

 • Návštěva žáků 8. ročníku na katedře fyziky OU v Ostravě

  V úterý 7. 2. 2017 žáci osmých tříd naší školy zavítali na Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity. Ve dvou učebnách jsme si vyzkoušeli mnoho zajímavých a naučných pokusů. Zkusili jsme si sestavit elektrický obvod, se kterým se běžně setkáváme třeba u vánočních řetězů na stromeček. Všechny pokusy se nám moc líbily a z exkurze jsme si odnesli mnoho nových poznatků, které se nám budou hodit při vyučování i v běžném životě.

  83 fotografií

 • Návštěva žáků 9. ročníku na katedře fyziky OU v Ostravě

  Eliška Riedlová 9.A: Dne 30.1.2017 se uskutečnil výlet 9. tříd na Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity, kde jsme si zkusili odpovědět na pár otázek a řešili pokusy z oblasti optiky a elektrického proudu.
  V optice jsme se zabývali různými typy zrcadel a skládáním barev, v elektrickém proudu jsme měřili napětí, proud a odpor podle zadaných úloh.
  Myslím, že si z toho každý z nás něco odnesl, zapamatoval a snad se i pobavil.
  Jana Jiroušková9.B: Dne 30.1.2017 se třídy 9.A a 9.B vydali na exkurzi na Přírodovědeckou fakultu v Ostravě. Na místě si mohli vyzkoušet spoustu pokusů. Zahrnovaly například měření napětí a odporu, při kterém použili i ovoce, z čehož byli žáci opravdu nadšeni. Dále se dozvěděli, jak fungují čočky v brýlích a také něco o barevném spektru. Žáci si výlet užili a odnesli si i spoustu vědomostí.

  129 fotografií

 • Velká cena Holčovic

  V pátek 3.2.2017 se konal v Holčovicích poslední turnaj v rámci velkých cen žáků okresu Bruntál.
  V kategorii benjamínů si velmi dobře vedl Honzík Novotný, který v konkurenci 23 hráčů obsadil 5. místo, jen půl bodu od „bedny“
  V nejsilněji obsazené kategorii mladších žáků svůj standard potvrdila mezi 34 hráči Katka Remešová 16. místem a Matěj Řeháček 20. místem.
  Nízké pomocné body posunuly Adama Řeháčka na 7. místo a Dominika Matochu na 8. místo. Zcela se mezi staršími žáky neztratil ani Tomáš Kudela, který se po delší době navrátil a tak 15. místo z 18 není až tak špatné.

  36 fotografií

 • Novoroční výběh do schodů

  V pátek 6. 1. 2017 ŠD uspořádala soutěž „Novoroční výběh do schodů.“Soutěže se zúčastnily děti ze všech tří odd. ŠD. Na prvním místě z děvčat 1. a 2. Tříd se umístila Kovačíková Kačka 1. A, na druhém Dostálová Pavla 2. A, na třetím Vilímková Tina 2. A. Chlapci: na prvním místě se umístil Vymazal Lukáš 2. B, na druhém Toman Dominik 2. B a na třetím Sedlář Marek 2. B. Poslední kategorie ze 3. a 4. tříd se na prvním místě umístil Berger Lukáš 3. A, na druhém Poštulková Alžběta 3. B a na třetím Olejník Karel 3. A.

  37 fotografií

 • Hurááááá! Lyžák! 1. A

  Na konci ledna si prvňáčci poprvé vyzkoušeli jízdu na běžkách. Hry a soutěže jim pomohly k osvojení základů běžeckého lyžování. Všichni zaslouží velkou pochvalu!

  24 fotografií

 • Lyžařský výcvik na Zš Vrbno p.P.

  Ve dnech 23. – 27. ledna 2017 se uskutečnil školní lyžařský výcvik 7. ročníku. Čekání na sníh se vyplatilo. Běžecké i sjezdové sněhové podmínky a teplota byly ideální.
  Běžci pod vedením učitelů P. Kopecké a R. Noháčka využívali běžecké tratě nad Vrbnem a sjezdaři s p. uč. M. Šajerem zase sjezdovku nad Vrbnem. Nikdo se nezranil, nikdo nebyl „otráven“ , sjíždět kopce se naučili i ti, kteří před výcvikem nestáli nikdy na lyžích. Běžci si navíc oproti předchozím ročníkům vyzkoušeli, jak je náročné trefit se do terče po předchozím běhu (pozn. přežili všichni – i terče). Protože v pondělí ráno (po lyžáku) „pěkně“ mrzlo, tak snad nebylo žákům tak moc líto, že „lyžák“ skončil.

  155 fotografií

 • Lyžařský výcvik čtvrtých ročníků

  V týdnu od 16. – 20. ledna se konal lyžařský výcvik čtvrtých ročníků. Spousta žáků stála na běžkách vůbec poprvé a první den proto některé z nich běžky vůbec neposlouchaly. Protože se však nikdo nenechal odradit drobnými neúspěchy a s nadšením plnili nejrůznější úkoly. Na závěr výcviku si proto všichni plným právem zasloužili diplom za svou houževnatost, odhodlání a skvělou náladu.

  24 fotografií

 • NÁVŠTĚVA VÁNOČNÍHO KOSTELA - třída I. B

  Ve čtvrtek 5. ledna byla naše třída pozvána na prohlídku do kostela svatého Michaela archanděla. Prohlédli jsme si vánoční výzdobu kostela, dřevěné jesličky, a dokonce jsme si poslechli, jak zní varhany a mohli si je zblízka prohlédnout. Vystoupali jsme na provizorní lešení a pokochali se pohledem z nejvyšších oken kostela. Po celou dobu prohlídky nás provázel pan Súkup, který nás obohatil o nové poznatky o historii této unikátní stavby.

  6 fotografií

 • Lyžařský výcvik - 5.A + 5.B

  O tom, že jsou páťáci houževnatí sportovci, nemůže být pochyb. I přes velmi nízké teploty a silné poryvy větru absolvovali v týdnu od 9.1. do 13.1. 2017 lyžařský výcvik. Většina z nich stála na běžkách poprvé. Během týdne udělali velký kus práce a klidně se účastnili běžeckých závodů. Statečně. CHVÁLÍME.

  41 fotografií

 • Po stopách lesní zvěře

  Třída 1. A se 21. 12. 2016 vydala pozorovat stopy lesní zvěře. Učivo Prvouky si děti ověřily v terénu, mnohdy náročném. Počasí nám přálo, škola hrou je to „pravé ořechové“.

  24 fotografií

 • Vánoční turnaj v nohejbale na ZŠ ve Vrbně p.P. - 2016

  Dne 16.12. 2016 se uskutečnil školní turnaj v nohejbale tříčlenných družstev žáků 6. až 9. tříd. Do turnaje se přihlásilo 15 žáků, kteří vytvořili 5 družstev. Hrálo se systémem „každý s každým“ na jeden set. Zápasy byly velmi bojovné, nikdo nechtěl dát “svou kůži“ zadarmo . Nejlépe si počínalo družstvo ve složení Pechal P., Drtil P. a Rajnoch F., které celý turnaj vyhrálo. Všichni zaslouží pochvalu za předvedené výkony a slušné sportovní chování. Celkové pořadí a složení jednotlivých družstev naleznete pod turnajovou tabulkou.

  35 fotografií

 • Vánoční besídka 1. B

  Přípravě vánoční besídky 1. B se věnovali všichni žáci. Čtrnáct dní před vystoupením nás však začalo ubývat kvůli nemocem, ale nakonec jsme přece jen vystoupili všichni. Součástí programu byla vedle vánočních básní také dramatizace příběhu o narození Ježíška. Mluvené slovo bylo proloženo zpěvem vánočních koled za doprovodu nástrojů z Orffova instrumentáře. Pár dní před termínem besídky nás na své vystoupení pozvaly děti z Mateřské školy Ve Svahu. Na oplátku jsme je pozvali do školní dramatické učebny na generální zkoušku našeho představení. Téhož dne odpoledne (pondělí 19. prosince) jsme se svým programem vystoupili před rodiči, babičkami, sourozenci… Učebna byla zkrátka plná lidí. Dětem se představení velmi podařilo a myslím, že budou mít na co vzpomínat.

  91 fotografií

 • „VÁNOČNÍ JARMARK“

  V úterý dne 20. prosince 2016 se na místní ZŠ uskutečnil již 9. ročník „VÁNOČNÍHO JARMARKU“. Žáci i učitelé prezentovali tradice, zvyky, pokrmy i řemeslné výrobky našich předků. Nechyběl ani tradiční kapr a cukroví. Pro nejmenší byly připraveny řemeslné dílny a o doprovodný program se postaraly školní sbory a dramatický kroužek.

  90 fotografií

 • Vánoční volejbal 2016

  Dne 19.12. proběhl již tradiční volejbalový turnaj, kterého se zúčastnilo 8 družstev.

  88 fotografií

 • Tradiční Vánoční laťka na ZŠ ve Vrbně – 16.12.2016

  V předvánočním čase si naši mladí atleti, vyznavači skoku vysokého, zasoutěžili o to, kdo z nich přeskočí výše položenou laťku. A jak to dopadlo? Výsledky jsou zde. Pořadí na „bedně“ - starší žačky: 1. Kostková Aneta (133 cm), 2. Kropilová Kateřina (130 cm), 3. Šimáčková Sabina (130 cm) – mladší žačky: 1. Otipková Thaisa (128 cm), 2. Tomášková Lenka (125 cm), 3. Smolková Barbora(120 cm) – starší žáci: 1. Strnad Martin (155 cm),2. Škop Kamil (155 cm), 3. Drtil Pavel (150 cm) – mladší žáci: 1. Kunc Tomáš (128 cm), 2. Zelenka Benjamín (125 cm), 3. Orság Jan (125 cm).

  180 fotografií

 • Třináctý Vánoční koncert Sedmihlásku

  Již třináct let DPS Sedmihlásek připravuje pro rodiče a přátele sboru předvánoční posezení v podobě koncertu. Letos jsme se sešli ve vánočně vyzdobeném kulturním sále STŘECHA 15. prosince. Sbormistři se snaží koncerty vždy něčím ozvláštnit, a tak kromě pěveckých a recitačních vystoupení si posluchači mohli poslechnout houslové vystoupení Agátky Zahrádkové. Přejeme klidné svátky. Vedení sboru.

  28 fotografií

 • Vánoční rolnička 2016

  Výbor dětského pěveckého sboru Sedmihlásek připravil pro zpěváčky regionu tradiční soutěž v sólovém zpěvu vánočních písní a koled Vánoční rolnička. V letošním 17. ročníku soutěžilo v 6 kategoriích rekordních 84 zpěváků z osmi škol regionu - ZŠ Andělská Hora, Bruntál Jesenická a Okružní, Břidličná, Karlovice, Karlova Studánka, Krnov a domácí Vrbno. Všechny děti prokázaly nejen pěvecké kvality, ale i dávku odvahy vystoupit před plným sálem. Docela obtížnou práci měla porota, která zpěváky po společném rozhodování musela rozdělit do zlatého, stříbrného a bronzového pásma.
  Všichni účinkující získali za svůj výkon diplom a balíček drobných dárků s neodmyslitelnou rolničkou a zasloužený potlesk ostatních soutěžících. Výbornou atmosféru podpořili pracovníci STŘECHY nejen krásnou výzdobou, ale i vstřícností a pomoci při organizaci akce.

  30 fotografií

 • Recitační soutěž 6. – 9. tříd

  8. 12.2016 proběhla v naší škole recitační soutěž 6. – 9. tříd. Soutěže se zúčastnilo 16 žáků z 6.,7. a 8. ročníku. V mladší kategorii byla nejúspěšnější Míša Urbánková z 6.B, ve starší kategorii Karolína Mičíková z 8.B. Všem jmenovaným úspěšným žákům blahopřejeme.

  2 fotografií

 • Mikuláš na budově III

  V pondělí 5.12. zavítala dramatická skupina 4. ročníku na budovu III. Mikuláš s malým Mikuláškem, andělé a čerti vystoupili před prvňáky a druháky s krátkým pásmem. Každá třída měla na oplátku pro Mikuláše připravenou písničku nebo básničku.

  17 fotografií

 • Okresní přebor družstev v šachu

  Za účasti 108 šachistů proběhl v pátek 9.12.2016 Okresní přebor čtyřčlenných družstev škol. Ve třech kategoriích soutěžilo v sedmi kolech 27 čtyřčlenných družstev ze středních a základních škol okresu Bruntál.
  V kategorii mladších žáků nás postihla nemocnost, a tak jsme nastoupili pouze ve třech hráčích. O to víc je potřeba ocenit výkony Katky Remešové, Petra Slavíka a našeho benjamínka Honzíka Novotného, kteří v konkurenci dvanácti družstev obsadili osmé místo a od čtvrtého je dělily jen dva body.
  V kategorii starších žáků máme tak vyrovnané hráče, že největším problémem bylo sestavit obě družstva.
  Nakonec družstvo ve složení Michal Kotásek, Honza Čížek, Radek Krömer a Jana Matušková obsadilo 5. místo mezi deseti družstvy.
  Nejlepší výkon předvedlo družstvo ve složení Pavel Drtil, Tomáš Štochl, Adam Řeháček a Dominik Matocha, kteří obsadili druhé místo a tím vybojovali postup do krajského kola.
  Prakticky všichni hráči měli víc jak 50% zisk bodů, ale nejvíc bodů získal Adam Řeháček, který všechny své partie na třetí šachovnici vyhrál.
  Tímto turnajem naše škola jen potvrdila své výrazné postavení mezi ostatními školami, když před námi je pouze krnovská škola, která se na šachovou hru přímo specializuje.

  23 fotografií

 • Okresní finále ve florbalu starších žáků – 13. 12. 2016

  Po suverénních vítězství v okrskovém kole postoupili naši starší florbalisté do okresního kola v Krnově, kde se měli utkat s dalšími vítězi okrsků. Finálové boje přinesli velmi napínavé okamžiky a pro naše chlapce hrálo velkou roli i štěstí. Po suverénním vítězství 4 : 1 nad ZŠ Krnov (Žižkova) uhráli s kandidátem na postup ZŠ Bruntál (Jesenická) cennou remízu. Situaci však zkomplikovala smolná remíza se ZŠ Krnov (Smetanův okruh). Postup se zdál z 80% již ztracen. V posledním zápase turnaje totiž proti sobě nastoupila družstva, která by při svém vítězství postupovala do dalšího kola. Pouze jejich remíza by pomohla našim klukům. A stalo se. Pozorovat nervozitu našich hráčů v poslední minutě, kterou po vteřině odpočítávali, a následnou explozi radosti bylo velmi zajímavé a radostné. Starší žáci tak po několika letech budou opět reprezentovat naši školu v krajském kole.
  Postup vybojovali: P. Drtil, Doležel J. (brankáři), Koza J., Tomčík T., Bulava L., Ondra M., Pechal P., Faluši A., Čížek J., Pospíšil M., Láníček M., Břenek L., Hájek V., Gratuluji.

  3 fotografií

 • Okresní kolo ve florbalu mladších žáků

  Dne 12. 12. 2016 se uskutečnilo okresní kolo ve florbalu mladších žáků, kam naše družstvo postoupilo po vítězství v okrsku z Adělské Hory. Do finále se probojovalo celkem pět družstev. Dvě z Krnova a také z Bruntálu a z naší školy. Hrálo se systémem „každý s každým“. Naši hoši patřili věkově k nejmladším a to bylo na hře proti zkušenějším hráčům patrné. Nehráli vůbec špatně, ale v útocích se prosazovali jen velice obtížně a všechny své zápasy prohráli. Do krajského kola postupuje soupeř, kterému jsme popřáli hodně úspěchů. Všichni naši hoši, kteří hráli (ale také ti, kteří povzbuzovali) zaslouží velkou pochvalu.

  2 fotografií

 • Okresní florbalová liga žáků ZŠ 2016/17

  Do třetího turnaje (14.12.2016 – Bruntál(Okružní) vstoupili naši florbalisté den po náročném turnaji okresního kola o postup do kraje. Hrálo se ve dvou skupinách. Postupně hráli s Rýmařovem 3:1, Břidličnou 2:2 a s Bruntálem (Jesenickou) 1:3. Postoupili z druhého místa do semifinále po té, co jim pomohli hoši z Rýmařova, kteří porazili již skoro postupující Břidličnou. V semifinále předvedli naši kluci nejlepší výkon a porazili dosud suverénní družstvo z Okružní 5:3. V boji o první místo byla již znát únava z obou dní a prohráli s Albrechticemi 0:2 .
  Po odehrání tří kol je naše družstvo chlapců pořád na průběžném druhém místě, ale již jen o 1 bod za vedoucím družstvem z Okružní. Nahlédněte do tabulek (www.oflz.estranky.cz)
  Složení družstva: brankář – Drtil P., hráči - Bulava L., Ondra M., Koza J., – Tomčík T., Pechal P., Faluši A..

  3 fotografií

 • Okrsková kola ve florbalu ZŠ okresu Bruntál 2016

  Dne 28.11.2016 se naše družstvo mladších žáků zúčastnilo postupové soutěže ve florbalu v Andělské Hoře. Nejdříve zvítězili nad žáky z And.Hory (3:0), potom překvapivě prohráli s žáky z Karlovic 1:3,aby v posledním zápase šťastně ubránili vítězství 1:0 proti Rýmařovu. Tento zápas rozhodl o postupu našich chlapců do okresního finále.
  Školu reprezentovali a hráli: Řeháček A., Šmach T., Dudek A., Kotásek M. (brankář), Kunc T., Zelenka B.(všichni 7. roč.), Orság J., Dulovec P.( 6. roč.), Buršík L., Marek R., Tomášek J.(5. roč.).
  Ve stejný den a na stejném místě se také družstvo starších žáků (8. a 9. třídy) zúčastnilo postupové soutěže ve florbalu. Na úspěch mladších spolužáků navázali a zápasy s Břidličnou(3:0), Anděl. Horou (3:0), Karlovicemi (6:0) a Rýmařovem (4:0) s přehledem vyhráli. Zaslouženě také postoupili do okresního finále.
  Školu reprezentovali a hráli: Drtil P. (brankář), Pechal P., Tomčík T., Faluši A., Bulava L., Koza J., Ondra M. (všichni 9. roč.)

  5 fotografií

 • Vánoční tvoření v 1. a 2. ročnících

  Rok utekl jako voda, opět máme za dveřmi Vánoce. Také letos se na ně moc těšíme a pečlivě připravujeme. Dne 5. prosince si děti na zelené škole udělaly krásnou vánoční atmosféru, aby si slavnostně vyzdobily svou školu. Ve třídách zněl zpěv koled, děti vyráběly andělíčky, sněhuláky, vánoční stromečky, kapříky, hvězdičky a další krásné ozdoby. Zahrály si pohádky o Vánocích a recitovaly poezii o tomto krásné období.

  58 fotografií

 • Besídka 1. A

  Štěstí, zdraví, pokoj svatý… a jiné koledy, básně, písně,tanečky, pohádku – to vše si připravily děti pro své rodiče, prarodiče a přátele na vánoční besídku 19. 12. 2016.

  48 fotografií

 • Jazyková soutěž Šternberk

  Jazykové gymnázium ve Šternberku pořádalo 1. prosince konverzační soutěž v anglickém a německém jazyce a naši žáci 8. a 9. ročníků u toho opět nemohli chybět. Svoje komunikativní dovednosti v angličtině a němčině si letos poměřilo více než 80 žáků základních škol z celého regionu. Za anglický jazyk nás reprezentovali: Marek Pospíšil, Matěj Demel, František Beránek a Adéla Palyzová, která vybojovala ve své skupině krásné druhé místo. V jazyce německém uspěli: Alexandra Trličíková, René Jan Richter a Tereza Procházková. Všem účastníkům patří velké díky za reprezentaci školy a pochvala za získané dílčí úspěchy.

  13 fotografií

 • Školní kolo 5. ročníku – Vánoční rolnička

  proběhlo 29.11.2016, zúčastnilo se 11 žáků. Na 1. místě se umístila Sofia Andriana Hadjisotiriou z 5.B, na druhém místě Nela Vilímková z 5.A a na 3. místě Rostislav Michálek z 5.B. Tito žáci budou reprezentovat školu v regionálním kole 8. 12. 2016 ve STŘEŠE.

  6 fotografií

 • Vánoční rolnička 1. ročník

  Rolnička se uskuteènila 30. 11. 2016 druhou vyučovací hodinu.
  Zpívalo celkem 5 žákù z I. A a 5 žákù z I. B.:1. místo – Anna Fiálková, 2. místo – Petr Podešva, 3. místo – Laura Adámková

  44 fotografií

 • rolnicka_2

  Také ve druhých ročnících proběhla soutěž ve zpívání koled – Vánoční rolnička. Stalo se tak 30.11. a zúčastnilo se jí 14 dětí. Vítězem se stala Kateřina Jánská, druhá byla Veronika Doudová a třetí místo si vyzpívala Nikola Marášková. Náhradníkem pro regionální soutěž se stala Natálka Klausová.

  6 fotografií

 • Vánoční rolnička 3. a 4.tříd

  30.11.2016 probíhalo školní kolo Vánoční rolničky. Děti 3. a 4.tříd. zpívaly koledy a vánoční písně. Vybrat zpěváky, kteří budou reprezentovat naši školu na regionální soutěži, nebylo vůbec jednoduché. Nakonec je ale máme.
  Jsou to Apolena Jakešová, Terezie Fučelová a Veronika Koryčanová ze 3.tříd, Karolína Kuhnová, Alžběta Keilingová a Hana Pavlů ze 4.tříd. Držíme jim palce.

  6 fotografií

 • Okresní volejbalová liga smíšených družstev žáků 2016/2017

  Abychom vyzkoušeli své volejbalové umění v soutěži s jinými družstvy, hrajeme opět okresní ligu, kterou jsme loni i předloni vyhráli.
  V letošním roce se jí účastní 8 týmů, a to: ZŠ Jesenická Bruntál, Gymnázium Bruntál a Krnov, Slezan Osoblaha, Jiskra Rýmařov, TJ Krnov, ZŠ Žižkova Krnov a my - ZŠ Vrbno.
  V prvním kole v Krnově a ve druhém kole v Bruntále jsme zvítězili. 17.11.2016 se hrálo u nás třetí kolo. Bohužel se nepodařilo znovu zvítězit a prohráli jsme s naším největším rivalem z Osoblahy o jeden míč. Škoda, ale alespoň víme, že musíme trénovat ještě usilovněji.

  132 fotografií

 • Velká cena Vrbna pod Pradědem

  V pátek 25.11.2016 proběhla v kulturním středisku Velká cena Vrbna v šachu. Soutěžilo se ve třech kategoriích od benjamínků až po starší žáky a to za účasti šedesáti nejlepších hráčů nejen z okresu , ale i z kraje. Naši školu reprezentovali dva benjamínci, čtyři mladší a deset starších žáků. Nejlepší výsledky dosáhli starší žáci, ale ocenit musíme i Zdeňka Sovadinu a Davida Ludvika, pro které to byl první velký turnaj první zisky bodů proti těžkým soupeřům.
  Turnaj byl také přípravou na soutěž školních družstev, která se bude konat v prosinci, kde se snad podaří porazit i družstva ze šachových středisek.

  176 fotografií

 • Školní šachový turnaj

  Dne 4.11. proběhl již tradiční podzimní šachový turnaj. Zúčastnilo se ho 5 žáků 1. stupně a 23 žáků 2. stupně. Podle umístění v turnaji budou žáci vybráni do turnaje družstev, který se bude konat v prosinci.

  40 fotografií

 • Meine Familie und ich. /Moje rodina a já. / 4.ročník

  Soutěž na téma „ Moje rodina a já“, si děti, které již 3.r. pravidelně chodí do kroužku němčiny, samy vybraly a také si vytvořily skupinky, ve kterých si společně vyrobily projekty. Jednotlivé projekty obsahovaly texty, kresby a to nejdůležitější, také znalosti – slovní zásobu. Po dokončení jejich skupinové práce jsme si společně vyhodnotili jednotlivé projekty:
  -za originální nápad – 1.sk., za výtvarné dílo – 2.sk.,za bohatou slovní zásobu – 3.sk.
  1.sk. – Číhalíková Nikola, Smolka Adam, Opatrný Štěpán, Tkačík Josef
  2.sk.- Keilingová Alžběta, Fabová Adéla, Černatovič Jakub, Hlávková Štěpánka
  3.sk. –Glembeková Eliška, Hlávková Brigita, Galčanová Karolína, Kosíková Julie, Keilingová Kateřina

  9 fotografií

 • Halloween na pavilonu

  V úterý 25.10. dramatická skupina 4. ročníku obešla třídy na pavilonu, aby připomněla Halloween. Čarodějnice, mumie, strašidla a upíři vystoupili před dětmi s krátkým pásmem.
  Poděkování patří maminkám, které se podílely na přípravě masek a kostýmů.

  7 fotografií

 • Den dýní a strašidel

  V úterý 1. 11. 2016 proběhl v 5. třídách Den dýní a strašidel. Děti se na něj patřičně připravily – přinesly vydlabané dýně, vyrobily si dýně papírové, ukašírovaly strašidýlka, některé si přinesly i masky.
  Povyprávěli jsme si o tom, proč a jak slavíme Svátek zesnulých, v tělocvičně jsme pořádali tematicky zaměřené soutěže. Vyhodnotili jsme nejzdařilejší masky.
  Akce byla příjemný zpestřením dne.

  13 fotografií

 • DÝŇOVÉ KOUZLENÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

  Děti z III. oddělení si společně připomněly tradici HALLOWEENU, popovídaly si o strašidlech, které s tímto svátkem souvisejí, a každý si dle svých představ vyrobil nebo nakreslil svoji dýni. Děti měly možnost zvolit si výtvarnou techniku, kterou použijí a většina si vybrala kresbu pastelkami, voskovkami nebo kombinovanou techniku. Pracovali jsme společně a také jsme si navzájem pomáhali. Víme, že už za pár dnů vypukne svátek plný strašidel, tak se na něj nezapomeňte důkladně připravit.

  2 fotografií

 • Koloběžkové závody

  V úterý 25. 10. 2016 ŠD uspořádala koloběžkové závody. Zúčastnily se děti ze všech tří odd. ŠD.
  Umístění:
  1. a 2. roč. – dívky - 1. místo Dostálová P. 2.A, 2. místo Kováčiková K. 1.A, 3.místo Vilímková T. 2.A
  1. a 2. roč. chlapci - 1. místo Šmach M. 2.A, 2. místo Kopecký V. 2.A, 3. místo Grygarz V. 2.A
  Z vyšších ročníků se umístili: 1. místo Berger L. 3.B, 2. místo Matoušek P. 4.A, 3. místo Žihová K. 3.B

  24 fotografií

 • Vitamínový den

  Ve středu 19.10.2016 si žáci I. stupně se svými učiteli připravili projektový den na téma zdraví. Součástí projektu bylo i setkání s pracovníky firmy, která dětem dodává jednou za čtrnáct dní do školy ovocnou svačinku.
  „Vitamínový den“ byl letos zaměřen na zeleninu. Na děti čekaly velmi chutné zeleninovo-ovocné šťávy a koktejly, vyrobily si zeleninové špízy a odnesly si cenné informace o zelenině.
  „Vitamínový den“ byl letos zamìøen na zeleninu. Na dìti èekaly velmi chutné zeleninovo-ovocné šávy a koktejly, vyrobily si zeleninové špízy a odnesly si cenné informace o zeleninì.

  40 fotografií

 • Den zdraví na budově č. 3

  Dne 19. 10. 2016 se žáci 1. a 2. tříd seznamovali se zdravým způsobem života. V každé třídě probíhaly dílny, ochutnávky, skupinové práce. Firma dodávající ovoce si pro děti připravila výrobu nápojů s ochutnávkou. Více takových akcí.

  39 fotografií

 • Den zdraví ve 4.B

  V letošním Dnu zdraví jsme se věnovali bylinám. Téma jsme otevřeli společným čtením moderní pohádky „Mateřídouška je na draka“. Žáci se pak seznámili s nejznámějšími léčivkami a ochutnali bylinné čaje. Děti soutěžily v poznávání vůní různého koření. Poprvé jsme se také pustili do přípravy jídla - uvařili jsme si dýňovou polévku. V pracovním sešitku jsme řešili nejen vědomostní, ale i zábavné úkoly.

  11 fotografií

 • Velká cena Rýmařova

  V sobotu 22.10.2016 se devět našich žáků zúčastnilo dalšího turnaje v rámci velkých cen. V benjamíncích standartní výkon odvedl Honzík Novotný a čtvrté místo je zatím jeho nejlepším umístěním. V kategorii mladších žáků se stále hledáme a všichni věříme, že zlom k lepšímu nastane na Velké ceně Vrbna. Starší žáci tvoří kompaktní tým a v Rýmařově nejlepší výsledek zaznamenal Tomáš Štochl na osmém a Dominik Matocha na devátém místě. Do konce roku nás čekají ještě tři turnaje a všichni věří ve zlepšující se výsledky.

  17 fotografií

 • Krajský přebor mládeže v rapid šachu Grand-Prix 2016-2017

  V sobotu 15.10. 2016 proběhlo za účasti 150 hráčů z celého kraje první kolo krajské soutěže. Turnaj se konal v Krnově ve sportovní hale, o které si ve Vrbně můžeme nechat jenom zdát.
  V kategorii do deseti let příjemně překvapil Honzík Novotný, který získal čtyři body ze sedmi možných a v konkurenci 54 hráčů obsadil 13.-26. místo. Mezi dvanáctiletými se nejlépe vedlo Matěji Řeháčkovi a Petru Slavíkovi a mezi čtrnáctiletými Adamu Řeháčkovi. Pochvalu si zaslouží za bojovnost i Tomáš, Radek, Kateřina, Jana a Michal, u kterých se projevila větší nevyhranost. Svůj křest ohněm si prožil mezi dorostenci Dominik Matocha a stejně jakož i ostatní si odnáší z turnaje obrovské zkušenosti, které ještě zúročí v dalších kláních.

  38 fotografií

 • Okresní florbalová liga žáků ZŠ 2016/17

  Po odehrání 1. kola je naše družstvo chlapců na průběžném druhém místě. První turnaj (18.10.2016 – And. Hora) se vydařil. Bojovnost nechyběla a také střelcům se celkem dařilo. Hrálo se systémem „každý s každým“. Vyhráli nad ZŠ Karlovice (3 : 0), ZŠ Adělská Hora (4 : 0),ZŠ Bruntál – Jesenická (3 : 0), remízovali po velké převaze se ZŠ Břidličná (0 : 0), prohráli těsně a nešťastně s Rýmařovem (2 : 3). V posledním zápase turnaje se jim podařilo porazit loňského celkového vítěze ligy a v tomto turnaji do té doby neporažené družstvo ze ZŠ Bruntál – Okružní (2 : 1).
  Pohled do tabulky (www.oflz.estranky.cz) vypovídá o velké vyrovnanosti všech týmů

  1 fotografie

 • Jak druháky pasovali na malé čtenáře

  Ve středu 12. října nás moc pěkně přivítali v naší vrbenské knihovně, kde pro děti zástupci knihovny připravili slavnostní pasování na čtenáře.
  Všechny děti druhých tříd statečně předvedly své čtenářské dovednosti, zasoutěžily si mezi sebou a pobavily se nad dobrodružnými příhodami. Všichni dostali v knihovně na památku pěkný čtenářský deník, do kterého si budou zaznamenávat své čtenářské zkušenosti. Ti nejsoutěživější obdrželi za své výkony krásnou knihu a jiné odměny.
  Setkání v knihovně se nám moc líbilo. Děkujeme!

  120 fotografií

 • Přespolní běh 5.tříd

  Dne 16.září si žáci 5.tříd měli možnost vyzkoušet rychlost a vytrvalost v přespolním běhu. Na start závodu se postavilo 16 děvčat a 18 chlapců. Trať zvládli všichni sportovci. Stupně vítězů obsadili tito běžci: 1. místo Jan Noháček, Pavla Smudalová, 2. místo Roman Marek, Magda Míčková, 3. místo Lukáš Buršík, Adriana Škopová

  18 fotografií

 • Projekt třídy 1. A - ZOO Olomouc

  Dne 3. 10. 2016 navštívili žáci 1. A zoologickou zahradu v Olomouci. Všichni sledovali zvířata při krmení, seznámili se s jejich chovem. Ve škole pak ve skupinách tvořili nástěnné obrazy. Projekt všechny děti zaujal.

  30 fotografií

 • DĚTSKÝ ZDRAVOVĚDNÝ KVÍZ DR. CHYTROLÍNA

  V družině, ve III. oddělení, proběhla soutěž pro všechny děti: DĚTSKÝ ZDRAVOVĚDNÝ KVÍZ DR. CHYTROLÍNA. S dětmi jsme nejdříve prošli všechny otázky, zodpověděli dotazy týkající se kvízu a následně děti začaly kroužkovat správné odpovědi. Otázek bylo celkem 15. Všechny děti přistupovaly k jednotlivým otázkám velmi zodpovědně a snažily se, aby neudělaly zbytečnou chybu. Pro všechny děti měl kvíz velký význam – důležité informace (např. jak se zachovat, když máš volat záchranku, jak se chránit před klíštětem, jak zastavit krvácen í z nosu, co uděláš, když tě bodne včela apod.) Zdravovědného kvízu se zúčastnilo celkem 18 dětí.

  4 fotografií

 • Přespolní běh

  Je podzim, čas přespolních běhů.
  Žáci naší školy se 22. 9. 2016 zúčastnili okresního kola v přespolním běhu ZŠ pořádaného, jako každoročně, základní školou v Břidličné. V okresním kole měřili síly běžci 8 základních škol bruntálského okresu. Naši sportovci si vybojovali přední místa jak v jednotlivcích, tak všechna přední místa v družstvech.
  Běhalo se za krásného slunečného počasí po dobře připravených tratích nad Břidličnou.

  33 fotografií

 • Okresní finále přespolního běhu v Břidličné

  Dne 22. 9. 2016 se 12 žáků a 10 žaček II. stupně naší školy, kteří byli úspěšní ve školním kole, zúčastnilo okresního finále v přespolním běhu na tratích pro biatlonisty nad Břidličnou. Čekalo je soupeření s družstvy dalších 12. škol okresu v jednotlivých kategoriích a dle výsledků si nevedli špatně. Děvčata v kategorii III.(ročník 2005-2003) se umístila na 4. místě, děvčata v kat. IV.(8. a 9. třída) na 4. místě, chlapci kat. III.(ročník 2005-2003) na 6. místě a chlapci kat. IV.(8. a 9. třída) na 2. místě. Z jednotlivců se nejlépe umístil Lukáš Bulava (kat. IV.) na 5. místě. Výsledky ostatních jednotlivců – viz výsledková listina.
  (Pozn. - do soutěže šestičlenných družstev se započítávalo umístění čtyř nejlepších.)

  128 fotografií

 • Projekt Region – 4. ročník

  Dne 23.9. se žáci 4. ročníku věnovali v Projektu Region vodstvu. Nejdříve se seznámili s toky řek na mapě a zakreslili si je. Připomněli si význam a důležitost vody. Přečetli si pověsti o vrbenských řekách. Pak už obě třídy vyrazily na vycházku k řekám a jejich soutokům.
  4.B využila pěkného slunného dne i ke krátkému pobytu na hřišti v Mnichově.

  21 fotografií

 • Přespolní běh - školní kolo

  Ve 3. týdnu měsíce září se uskutečnilo za krásného počasí již tradiční školní kolo v přespolním běhu žáků a žákyň 2. stupně ZŠ ve Vrbně p.P. Běželo se na trati dlouhé 970 m , stejné pro všechny kategorie, v prostorách školního areálu. Běhu se zúčastnili všichni žáci a žákyně, kteří byli přítomni a zdraví, tj. 78 chlapců, 61 děvčat – celkem tedy 139 běžců.
  Celkovými vítězi a přeborníky školy se stali Lukáš Bulava (9.A) a Eva Lacková (6.A). V soutěži družstev vyhrála děvčata ze 6.A ve složení Lacková E., Treimerová E., Kopová J., Šichová T. a družstvo chlapců z 9.B ve složení Drtil P., Pechal P., Pospíšil M., Škop K.
  Všem blahopřejeme.

  176 fotografií

 • Velká cena M. Albrechtic

  V sobotu 24.9.2016 byla zahájena šachová sezona Velkou cenou Města Albrechtic. Po prázdninách deset odvážlivců jelo reprezentovat naši školu ve třech kategoriích a všichni si zaslouží ocenění za bojovnost. Příjemným překvapením byli především starší žáci, kdy v konkurenci více jak dvaceti hráčů Dominik Matocha obsadil třetí, Adam Řeháček čtvrté místo a Jana Matušková byla mezi dívkami nejlepší. Ale na začátek sezony je i umístění Tomáše Štochla a Radka Krömera v první polovině velmi solidní.
  Velmi sympatický výkon podal mezi benjamínky Honzík Novotný, který válcoval všechny své soupeře, a jen mladická nezkušenost zabránila dotáhnout některé partie do vítězného konce. Nejvíce se začátek sezony podepsal na výkonech mladších žáků, kteří si jistě spraví chuť na dalších turnajích.

  36 fotografií

 • Region - Kde bydlím já

  Žáci 1. A navštívili v rámci projektu region bydliště svých spolužáků. Namalovali své domy a seznámili se s názvy ulic ve Vrbně pod Pradědem.

  23 fotografií

 • Podzimní sportovní den

  Druhý zářijový pátek využili žáci základní školy ke sportování. Za pěkného počasí vyrazily první, druhé a třetí třídy do přírody v okolí města, aby si ověřily své fyzické schopnosti. Žáci čtvrtých až devátých tříd si změřili své síly a šikovnost na připravených sportovních stanovištích. Mezi nejatraktivnější disciplíny určitě patřila opičí dráha a hod na plechovky. Po těžkých bojích byla pomyslnou bronzovou medailí oceněna 9. A, stříbro šlo za žáky 7. B a vítězem se stala 5. B. Těmto třídám byly předány sladké odměny. Všem přejeme hodně úspěchů při dalším sportovním dnu.

  6 fotografií

 • Zahájení školního roku v 1. třídách

  Po prázdninovém odpočinku se žáci vrátili do svých tříd a společně s učiteli zahájili nový školní rok. Do školy přišlo i 41 prvňáčků se svými rodiči a prarodiči. Zatímco ti starší a ostřílení vběhli do školy s výrazem lovce nejlepšího místa na sezení, prvňáčci, plni očekávání a nových zážitků, vcházeli do tříd ostýchavě. I letos naše nejmladší přivítali zástupci školy p. ředitel Zdeněk Bártek a zástupkyně p. Ludmila Šajerová a také zástupci města p. starostka Květa Kubíčková a místostarostka Pavla Müllerová, které přinesly dětem pěkné dárky.

  19 fotografií

 • Škola ZŠ Vrbno druhá nejlépe sportující v okrese

  Po skončení všech sportovních soutěží ve školním roce 2015/2016 pořádaných okresní radou AŠSK (Asociace školních sportovních klubů), byly sečteny všechny body za umístění v okresních kolech (4,3 a 2 body) a za účast v nich (1 bod). Vyhrála ZŠ Rýmařov (57 bodů) před naší školou ZŠ Vrbno p. P. (42 bodů) a Gymnáziem Krnov (26 bodů).

  2 fotografií

 • Portfolio

  Portfolio template album using dummy images

  32 fotografií