Akce ve školním roce 2015-16

Vyřazování žáků devátých tříd

Žáci letošních devátých tříd se ve středu důstojně rozloučili se školou. Pro učitele, rodiče a přátele připravili hodinový program plný písní, tance i divadla. Přejeme našim absolventům do dalšího vzdělávání mnoho úspěchů a do života více radostí než starostí.

77 fotografií · 2 videos

Závěrečný turnaj tříd

22.6.2016 se uskutečnil volejbalový turnaj tříd konaný každoročně na ukončení školního roku. Všechna družstva v příjemném prostředí a za příznivého počasí předvedla nadšené výkony odpovídající jejich věku, nadšení a intenzitě celoroční přípravy. První tři družstva obdržela medaile a všichni příjemný pocit ze společně stráveného dopoledne.

93 fotografií

Výtvarná výstava

Žáci 6. – 9. tříd pořádají ve Střeše výtvarnou výstavu svých prací. Výstava potrvá od 27.6.2016 do konce prázdnin.

38 fotografií

Sportovní úspěchy atletů z prvních tříd

Ve čtvrtek 23.6.2016 se konal na hřišti ATLETICKÝ TROJBOJ všech žáků prvních tříd. Soutěžilo se za pěkného počasí v běhu, hodu a skoku do dálky.

11 fotografií

Beseda s hasiči

Ve středu 22. 6. 2016 měla ŠD besedu v hasičské zbrojnici. Povídání s hasiči bylo zajímavé a poučné. Také nám ukázali hasičská auta a vybavení. Nakonec jsme se byli podívat na trofeje a poháry, které vrbenští hasiči získali, a není jich málo. Besedy se zúčastnilo 22 děti z I. a II. odd. ŠD.

23 fotografií

Lehkoatletický trojboj ve 3. ročníku

Výběr dvaceti nejlepších sportovců ze tříd 3. A a 3. B se utkal ve skoku do dálky,běhu na 50 metrů a hodu kriketovým míčkem. V kategorii chlapců obsadil 1. místo s počtem bodů 47 Pavel Koryčan /3.B/,druhé místo s 38 body Karel Mirga /3.A/, třetí byl Jakub Tomášek /3.A/s 33body.
Děvčata si vedla následovně: 1. místo získala se 41 body Brigita Hlávková/3.B/, 2. místo má Eliška Tomášková/3.A/ s 39 body, na 3. místě se umístila Adéla Fabová /3.B/ s 34 body.
Vítězům blahopřejeme.

9 fotografií

Sportovní den – 4. a 5.ročník – 10.6.2016

V pátek 10.6. 2016 žáci 4. a 5. ročníku hráli turnaj ve vybíjené a pak následoval švihadlový maratón.

19 fotografií

Odměna zpěvákům

Ve středu 8. června vyrazili zpěváci Sedmihlásku a Modrásků na divadelní výlet do Opavy. Muzikálová pohádka Mrazík byla podle ohlasů a nadšení dětí tou správnou odměnou za celoroční náročnou práci ve sboru. Do konce školního roku zbývají ještě dvě zkoušky a pak hurá na prázdniny. Všichni sboroví dospěláci se těší na setkání po prázdninách.

4 fotografií

Jazyk německý – 3. ročník

Již druhý rok se děti z 3. r. učí němčinu. Během šk. roku jsme opět obohatili naši slovní zásobu o další témata. Děti se domluvily a hodnocení si tentokrát připravily samy.

13 fotografií

XXII. školní akademie

Tradiční akademie základní školy proběhla ve čtvrtek 26.5.2016 v amfiteátru školy. Na programu se podílelo 280 žáků, kteří pod vedením svých vedoucích připravili 13 vystoupení. Na závěr vystoupila jako host skupina Ismahan se dvěma tanci. Rodiče, prarodiče, přátelé školy a spolužáci vytvořili všem vystupujícím krásnou atmosféru. Fotografie pana Šafky, Zuzky Sakalové a paní Šajerové vám připomenou krásná vystoupení.

449 fotografií

Atleti ZŠ Vrbno v krajském kole.

Družstvo starších chlapců ZŠ Vrbno (ve složení: L. Bulava, P. Joanidis, D. Zelenka, P. Drtil, S. Škodák) se vítězstvím v okresním kole atlet. čtyřboje družstev probojovalo do krajského kola této soutěže, které se konalo 27. 5. 2016 na atletickém stadionu ve Frýdku - Místku. Zde si chlapci poměřili své výkony s vítězi a družstvy z druhých míst dalších okresů našeho kraje. Bohužel bez svého přeborníka okresu Daniela Mikuly, který byl zraněn. V družstvech vybojovali 10. místo se ziskem 6 916 bodů.
V jednotlivcích se v TOP TEN umístil Lukáš Bulava (8. roč) na skvělém 3. místě mezi „registrovanými“ atlety. V jednotlivých disciplínách se nejlépe umístili L. Bulava a P. Joanidis na 2. a 4. místě ve skoku dalekém.

78 fotografií · 13 videos

Volejbalový turnaj

27.5. se konal volejbalový turnaj smíšených družstev. Turnaje se zúčastnily ročníky od sedmých po deváté třídy. Ráno se vylosovala družstva a určili se kapitáni. Hrálo se do 21 bodů s rozdílem dvou a na dva vítězné sety. Sety pískali Karolína Remešová, Julie Konfalová, Míša Franková nebo se potom vystřídali s paní učitelkou Němcovou a panem učitelem Noháčkem, kteří tam byli i jako dozor plus s paní vychovatelkou Kadlíkovou. Nakonec se vyhlásili vítězové a spokojeně jsme odešli na oběd s dobrým pocitem, že jsme si pořádně zahráli a prožili pohodové dopoledne.

31 fotografií

OKRESNÍ KOLO AŠSK V CYKLISTICE

V úterý 23. května se vydalo družstvo žáků naší školy na cyklistické závody do Krnova, kde se konalo silniční kritérium. Ačkoliv ještě hodinu před startem nad Krnovem lítaly blesky a valila se voda, silné květnové slunce trať rychle vysušilo a mohlo se závodit. V kategorii nejmladších - 1.-3. třída zvítězil s těsným náskokem před krnovským T. Střížem Vojta Zvědělík (3.A). V kategorii 4.-5. třída jsme měli silné zastoupení: děvčata opanovala stupně vítězů v pořadí 1. Majda Míčková (4.A), 2. Pavla Smudalová (4.B) a Kačka Mlynářová (5.B), mezi chlapci pak zvítězil Ondra Zvědělík před Davidem Fiálkem (oba 5.B) a čtvrtým místem je doplnil Ivo Mališ (4.B), který sice v závěru doháněl svého soupeře na třetím místě, ale v závěru nestačil. V kategorii 6.-7.tříd zvítězil Martin Adámek (6.B) a mezi děvčaty urputně bojovala o vítězství Maruška Fiálková (7.A), nakonec z toho bylo krásné 2. místo. Mezi nejstaršími pak zvítězil Filip Škopec (9.B). Vrbenští cyklisté tak zúročili hodiny poctivého tréninku a odvezli si z Krnova spoustu hezkých cen.

16 fotografií

Atletičtí čtyřbojaři ze ZŠ Vrbno p.P. uspěli

Dne 13.5.2016 se uskutečnilo v Krnově na atletickém stadionu okresní kolo družstev ZŠ v atletickém čtyřboji. Finálových bojů se zúčastnilo 5 družstev v kategoriích chlapců i dívek okresu. Za pěkného počasí bylo dosaženo množství kvalitních výkonů. V soutěži družstev se umístila naše děvčata, ve složení Kropilová K., Skrutková A., Krestová A., Hábová M., Strnadlová M.,Jiroušková J., na 4. místě. V soutěži družstev chlapců skončili naši hoši první a postoupili do krajského kola ve Frýdku-Místku. Družstvo tvořili – Mikula D., Bulava L., Joanidis P., Drtil P., Zelenka D., Škodák S. V soutěži jednotlivců obsadili Lukáš Bulava 2. místo a přeborníkem okresu se stal Daniel Mikula.

142 fotografií · 13 videos

Sportovní úspěchy vrbenských atletů

Dne 18.5.2016 se konalo v Krnově okresní kolo atletických závodů „Pohár rozhlasu“, kterého se úspěšně zúčastnili i žáci naší školy. Mladší žačky v družstvech vybojovaly druhé místo, mladší a starší žáci třetí. Prosadili se i jednotlivci – Leona Gesierichová (3. místo skok vysoký), Hana Škařupová (3. místo hod míčkem), Lukáš Bulava (3. místo skok daleký a běh na 1500 m), Pavel Jelínek (2. místo běh na 60m a skok daleký), Daniel Mikula (1. místo běh na 60 m) a Martin Strnad (3. Místo běh na 1000 m). Konkurence byla obrovská, závodilo celkem jedenáct družstev v každé kategorii. Všem zúčastněným patří obrovský dík za dobrou reprezentaci a ještě větší pochvala.

225 fotografií

Řezbářská soutěž

Dne 29. 4. 2016 proběhl další ročník soutěže ve zpracování dřeva chlapců 2. stupně naší základní školy. Celkem se zúčastnilo 21 chlapců, kteří měli za úkol vytvořit čtyři pracovní skupiny a v nich pak vytvořit šachovou figurku koně z vybraných druhů dřev. Pro všechny byly připraveny hodnotné ceny k dané tématice. Pořadí se neurčovalo, letos zvítězili všichni! Těšíme se na další ročník.

4 fotografií

Volejbal – dívky – okresní kolo – Krnov

Naše starší žačky se zúčastnily okresního kola v Krnově. Osm družstev sehrálo nejdříve utkání ve dvou skupinách a potom vyřazovacím způsobem. Naše děvčata ve skupině prohrála pouze s družstvem ze ZŠ Krnov, Janáčkova, se kterými se nakonec setkali ještě jednou – ve finále, ve kterém po velmi vyrovnaném boji prohráli až v koncovce třetího setu.
Složení družstva: J. Konfalová, V. Horáková, M. Franková, K. Remešová, Nat. a Nel. Svobodovy, A. Klíčová, T. Redlichová a A. Krestová.

1 fotografie

ČARODĚJNÁ NOC VE ŠD

Tak jako každý rok, tak i letos si ŠD uspořádala „Čarodějnou noc“. Tato dlouho očekávaná akce se uskutečnila z pátku 6. na sobotu 7.5. Zúčastnilo se 26 dětí ze všech tří oddělení ŠD. Program byl pestrý a nikdo se nenudil. Proběhl čarodějný závod – všichni byli oceněni drobnými cenami, diskotéka a také nezbytné sledování čarodějných filmů.
S akcí nám opět vypomohl školní parlament. Zvláštní poděkování patří mamince Žihové, která pro všechny připravila výborné mufinky a perníčky – móóc nám chutnalo.
Ráno jsme se rozešli unavení, ale spokojeni a plní zážitků. Tak zase za rok!!!

103 fotografií

Třetí ročník soutěžil

V 37. školním týdnu proběhly u třeťáků soutěže v matematice a v jazyce českém.
V matematice „ zabojovalo“ 19 žáků, v jazyce českém 14. Matematická soutěž byla orientována na řešení úloh pomocí logiky, v češtině žáci zúročili nejen znalosti získané ve škole, ale mohli zde uplatnit i svůj všeobecný přehled.
K nejlepším řešitelům matematiky patří: Natálie Friedrichová, Kateřina Remešová, Vojtěch Zvědělík, v češtině nejvíce bodů získali: Kateřina Remešová, David Ludvík, a Karolína Kuhnová.

4 fotografií

Recitační soutěž v 1. a 2. třídách

Dne 18. dubna si prvňáčci i druháci zasoutěžili v recitaci.
A jak soutěž dopadla?
Do soutěžení se v 1. ročníku zapojilo 18 žáků, diplom a drobnou odměnu si domů odnesly tyto děti: Natálie Klausová, Bára Jedináková a Kateřina Jánská.
Také druháci byli šikovní. Odborná porota vyhlásila na 1. místě Veroniku Tichou, 2. místo obsadila Alžběta Poštulková a o 3. místo se rozdělily žákyně Kristýna Faluši a Magdaléna Žihová.
Chválím všechny zúčastněné recitátory a přeji hodně recitátorských úspěchů a chuti i do dalšího recitování.

44 fotografií

Jarní koncert

Ve čtvrtek 21. dubna 2016 se ve vrbenském klubu Mír sešli dětští zpěváci se svými rodiči, přáteli a příznivci, aby se po roce opět potěšili jedni zpěvem nově zvládnutých skladeb a druzí jejich poslechem. Sedmihlásek Vrbno p. P. hostil na svém XIX. Jarním koncertě spojeném s festivalem dětských pěveckých sborů nejen svoji přípravku Modráky, ale i žáky druhého stupně vrbenské školy, kteří vystupují pod názvem Harmonie, a Loučňáček – zpívající žáky Základní školy v Loučné nad Desnou.
Po povzbudivých slovech paní starostky, která přišla všechny účinkující i posluchače přivítat, mohl koncert začít. Pod taktovkou dirigentů a korepetitorů (Sedmihlásek a Modrásci Vrbno – p. Hošková, Obrusníková a Procházková, Harmonie Vrbno – p. Zaoralová, Loučňáček Loučná n. D. – p. Svatoňová a Lukáš) sbory předvedly skladby různých autorů a žánrů. Ke krásnému hudebnímu odpoledni přispěli nejen účinkující, ale i mistři zvuku z vrbenského Řebřiňáku (p. Čermák a Čudovský) a moderátorský um paní učitelky Sztukové. Podle ohlasu obecenstva lze soudit, že se odpoledne vydařilo a lidé i zpěváci odcházeli s pěknými zážitky.

75 fotografií

Dva míče od postupu volejbalistů ZŠ Vrbno do kraje.

Dne 29. 4. 2016 se konalo v Krnově okresní kolo ve volejbalu starších žáků za účasti ZŠ Krnov- Žižkova, Gymnázium Krnov, ZŠ Rýmařov a ZŠ Vrbno. Naší školu reprezentovali – Drtil P., Bulava L., Koza J., Mikula D., Pechal P., Tomčík T., Demel Mat. i Mar., Ondra M.
Nad Rýmařovem i Gymnáziem Krnov naši vyhráli 2 : 0. O prvenství se utkali s domácím družstvem ZŠ Krnov a svedli velmi pěkný a vyrovnaný zápas, kdy po vyrovnaném stavu na sety 1 : 1 prohráli až v koncovce třetího setu o dva míče. Do kraje snad příští rok?

41 fotografií

Turnaj ve volné vybíjené

V pátek 29.4.2016 si ŠD uspořádala turnaj ve volné vybíjené. Celkem se zúčastnilo 22 dětí ze všech tří oddělení ŠD. Nejlepší byli oceněni drobnými cenami.

14 fotografií

Florbalistům ZŠ Vrbno chybí střelci.

Dne 26. 4. 2016 se uskutečnilo v Městě Albrechticích 5. kolo florbalové ligy ZŠ okresu. Turnaje se zúčastnilo všech osm družstev, rozdělených na dvě základní skupiny. Vrbno se postupně ve skupině utkalo s družstvy Rýmařova (2 : 4), Břidličné (1 : 2), Karlovic (0 : 2) a skončili poslední. Hra byla vyrovnaná, místy i s převahou, ale „bezzubá“. Chybí střelci s dostatečným klidem a přehledem.
Do posledního zápasu o 7. místo nastoupili proti And. Hoře náhradníci Fňukal V., Láníček M., Pospíšil M., brankář Maňas R. a „mladé pušky“(Čížek, Jelínek P.). Hráli s chutí a nadšením a podařilo se jim nečekané. Hladce vyhráli 4 : 1.
Všichni si zaslouží pochvalu nejen za bojovnost a předvedenou hru (až na tu střelbu), ale také za vzorné vystupování a chování i přes velké zklamání za nejhorší výsledek sezony.

34 fotografií · 1 video

Recitační přehlídka 3. ročníku

Dne 12.4. proběhla recitační přehlídka 3. ročníku. Se svou básničkou vystoupilo dvacet žáků. Výběr básní byl různorodý, úroveň přednášejících dobrá.
Ze třídy 3. A byli jako nejlepší recitátoři vybráni žáci: Karolína Kuhnová, Kateřina Remešová a Jakub Tomášek.
Ze 3. B zaujali David Ludvík, Eliška Glembeková a Tereza Rožnovská.
Všichni recitátoři byli odměněni účastnickým listem a sladkostmi.

27 fotografií

Turnaj ve vybíjené

Dne 10.3.2016 se naši žáci zúčastnili turnaje ve vybíjené v Rýmařově. Turnaje se účastnilo šest družstev dívek a chlapců 4. – 5. tříd ZŠ. Naši školu reprezentovali tito žáci: Tomáš Malý 5.B, Jan Orság 5.B, Matěj Dohnálek 5.B, Žiha Jakub 5.B, Šmach Jaromír 5.B, Zvědělík Ondřej 5.B, Buršík Lukáš 4.A, Gorniak Daniel 4.A, Kocián Jakub 4.A, Hlávka Vladimír 4.B, Sideras Nikos 4.B, Klaus Lukáš 4.B. Chlapci vybojovali krásné 3. místo. Turnaj si moc užili a získali mnoho nových zkušeností. Gratulujeme!

74 fotografií

ZŠ se připojila k výzvě „Ukliďme Česko“

Projekt region a ekologická výchova daly příležitost žákům Základní školy ve Vrbně p. P. a jejich učitelům připojit se k výzvě „Ukliďme Česko“. V pátek všichni přišli do školy s nářadím a pracovními rukavicemi, aby zvelebili okolí školy. Pod dozorem našich pánů školníků, kteří neměli nouzi o opravy zlomených násad, se dílo podařilo a pozemky kolem školy prokoukly.

23 fotografií

Starší žáci naší školy uspěli na mezinárodním volejbalovém turnaji

Dne 7. 4. 2016 se uskutečnil ve Zlatých Horách XVIII. ročník mezinárodního volejbalového turnaje starších žáků „Zlaté trenky“. Naší školu na tomto turnaji úspěšně reprezentovali Bulava L., Koza J., Drtil P., Zelenka D., Mikula D., Richter R.J., Tomčík T., Demel M. a vybojovali celkové druhé místo.
V základní skupině nejprve porazili domácí družstvo ze Zlatých Hor 2 : 0 (25 : 16 , 25 : 21) a remízovali s družstvem Glucholaz 1 : 1 (25 : 19 , 20 : 25). Do bojů „play off“ postupovali z druhého místa o pouhopouhé dva míče za poláky. V „play off“ v semifinále porazili ZŠ Zlaté Hory 2 : 0 (25 : 10 , 25 : 21) a ve finále podlehli po velkém boji Glucholazům 0 : 2 (26 : 28 , 18 : 25).
Naši žáci za vzornou reprezentaci školy svou hrou i vystupováním zaslouží pochvalu.

32 fotografií · 2 videos

druzstva kraj

V sobotu 16.dubna 2016 proběhl v Krnově krajský přebor družstev starších žáků. Turnaje se zúčastnily nejlepší družstva šachových oddílů z celého kraje a obě naše družstva se tak setkala s velmi kvalitními soupeři.
Z našich hráčů své kvality ukázali odcházející matadoři Karolína s Filipem, kterým přejeme úspěchy i na středních školách, tvrdost bojů si na prvních šachovnicích naplno vyzkoušeli Pavel Drtil a Martin Demel a i zisk dva a půl bodu ze čtyř možných Radka Krömera byl milým překvapením.
Tento turnaj byl pro nás také symbolickým rozloučením s odcházejícími hráči, zahájením přípravy nastupujících hráčů na příští sezonu a faktickým ukončením soutěžní sezony 2015/2016. Sezony, ve které jsme se zúčastnili a nebo organizovali celkem dvanáct turnajů v rámci města, okresu, kraje a dokonce i republiky a ve které z necelé třicítky členů šachového kroužku reprezentovalo školu, TJ Sokol a město dvacet jedna hráčů.
Všem příznivcům šachové hry lze jen popřát radost ze hry, načerpání sil a elánu přes prázdniny a v nové sezoně jen příjemné okamžiky.

26 fotografií

Krajský přebor jednotlivců

Nejnáročnější turnaj v sezoně nás čekal v Dolním Benešově, kde se v sobotu 9.4.2016 konal Krajský přebor mládeže v rapid šachu Grand Prix 2015/2016. V konkurenci 150 hráčů od šesti do osmnácti let to byla pro našich devět zástupců výjimečná možnost porovnat si své umění s těmi, kteří tvoří špičku nejen kraje, ale i republiky. Pochvalu si zaslouží. Pochvalu si zaslouží všichni, ale vyzvednout je potřeba výkon Karolína Remešové, která potvrdila své třetí místo mezi hráčkami v té nejvyšší věkové kategorii.

54 fotografií

Okresní přebor

V sobotu 2.4.2016 se za účasti 66 hráčů konal v Krnově Okresní přebor jednotlivců. V kategorii benjamínků si mezi dvaceti pěti účastníky statečně získával ostruhy Honzík Novotný. U mladších žáků nejlepšího výsledku dosáhl Peťa Slavík a nejlepších výsledků dosáhli starší žáci, když Filipa Škopce , Adama Řeháčka a Honzu Čížka dělilo od pódia jen půl bodu.

7 fotografií

Exkurze do planetária v Ostravě

Dne 27.3. se žáci naší školy vypravili do Ostravy, kde se svými vyučujícími navštívili místní planetárium. Účast byla veliká, kromě žáků 5.B, sedmých a osmých ročníků se výletu zúčastnili také členové meteorologického kroužku. V rámci programu děti shlédly zajímavý program „Divoý vesmír“, prohlédly si projekci noční oblohy, poznaly mnohá souhvězdí a nahlédly do tajů vzdáleného vesmíru. V rámci návštěvy planetária si mohly děti projít i tzv. experimentáriem. Pro všechny to byl velice zajímavý zážitek.

31 fotografií

Krajská přehlídka dětských pěveckých sborů – Orlová

Dne 7.4. se v Orlové konala již tradiční přehlídka dětských pěveckých sborů. Dětský sbor z druhého stupně naší školy se rozhodl, že se poprvé zkusí podobné přehlídky zúčastnit. Prvním úkolem bylo konečně sboru vymyslet název, proto se po dohodě pod novým názvem DPS Harmonie do této soutěže přihlásil. V kategorii I.B – sbory z druhých stupňů základních škol – se utkalo celkem 5 sborů z celého kraje. I přes premiéru, nezkušenost většiny zpěváků na podobných akcích se náš sbor dočkal velikého úspěchu. Mezi obrovskou konkurencí získal stříbrné pásmo a vrbenskou školu a celý sborový zpěv ve městě reprezentoval na jedničku.

21 fotografií

Mladí volejbalisté a volejbalistky ve Vrbně

Dne 5.4.2016 se uskutečnilo okresní kolo ve volejbalu 3 + 3 žáků a žákyň 6. a 7. tříd. Turnaje se zúčastnila družstva ze ZŠ Bruntál, Jesenická, Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál a dvě družstva ZŠ ve Vrbně p.P. Hrálo se systémem „každý s každým“ na dva vítězné sety. Celkovým vítězem se stali hoši a děvčata z Gymnázia Bruntál, kteří budou náš okres reprezentovat v krajském kole.
Naší školu reprezentovali v družstvu „A“ Čížek J., Jelínek P., Orság J., Michálková D., Mičíková K., Škařupová H. a v družstvu „B“ Strouhal A., Strnad M., Hájek V., Kostková A., Procházková T., Mrhálková N. Poděkování zaslouží Keillingová K.(nemohla hrát), která po celou dobu turnaje obsluhovala elektronický ukazatel skóre.

39 fotografií

Basketbalový turnaj

37 fotografií

Návštěva dětí z MŠ v učebně fyziky

Děti z MŠ Jesenická a MŠ Ve Svahu se přišly podívat do učebny fyziky, aby si vyzkoušely jednoduché pokusy z magnetizmu. V tom jim pomáhali žáci osmých tříd. Také jsme jim ukázali, v čem je nebezpečný blesk. Sluneční soustavu, Mléčnou dráhu a informace o nich jsme si nechali téměř na konec. Dětem jsme na závěr ukázali souhvězdí viditelná v tomto ročním období na večerní obloze a také aktuální pohled na Zemi z mezinárodní vesmírné stanice ISS.

86 fotografií

Výtvarná výstava

Při návštěvě Střechy můžete nyní zhlédnout na tamějším schodišti obnovenou výtvarnou výstavu prací našich žáků. Část těchto prací, portrétů, ale i další, vystavujeme průběžně ve vestibulu naší školy.

46 fotografií

Putovní velikonoční vajíčko zůstalo opět ve Vrbně

Dne 23.3. 2016 se uskutečnil (po roční odmlce) na ZŠ ve Vrbně p. P. již tradiční XII. ročník florbalového turnaje „O velikonoční vajíčko“. Zúčastnilo se jej celkem 48 hráčů z 6 družstev. Dvě družstva ze ZŠ Andělská Hora (chlapci a také dívka), jedno družstvo ze ZŠ Bruntál, Okružní, ZŠ Karlovice a dvě domácí družstva. Hrálo se ve dvou základních skupinách a dále systémem „Play off“. Putovní velikonoční vajíčko zůstalo opět ve Vrbně. Z atmosféry a komentářů vedoucích i žáků bylo cítit, že se turnaj líbil a že všichni přijedou rádi i na XIII. ročník tohoto turnaje.

51 fotografií

Velikonoční laťka na ZŠ Vrbno p.P. – 2016

Dne 22. 3. 2016 proběhlo v tělocvičně ZŠ ve Vrbně tradiční zápolení mladších i starších žáků a žaček naší školy ve skoku vysokém. Soutěže se zúčastnilo celkem 56 žáků a žaček školy. Vítězi a přeborníky školy se stali Čížek J. (7.A), Mikula D.(9.B), Gesierichová L. (7.B), Kropilová (8.A).

87 fotografií · 3 videos

Dílničky ve ŠD

Od října školního roku 2015/2016 ŠD provozuje různé typy dílen. Dílny jsou zájmová činnost, do které se děti mohou zapojit dobrovolně a střídat činnosti podle své volby.
Pohybová dílna: žáci se scházejí v malé tělocvičně a zasportují si podle možností, které jsou k dispozici.
Výtvarná dílna: výtvarná učebna poskytuje dětem možnost pracovat s různými materiály a technikami. Svá dílka vystavují na chodbách ŠD.
Tvořivá dílna: tvořivost a fantazii mohou uplatnit žáci v této dílničce. Pracují s různými materiály (např. dřevo, uměla hmota, látka, vlna…). I tyto výrobky jsou prezentovány na výstavkách v prostorách ŠD.

50 fotografií

Velikonoční dílny v 1. a 2. třídách

Také letos jsme na naší škole přivítali jaro. Ze zdí zmizely výkresy se sněhuláky a sněhovými vločkami. Děti si vyzdobily školu pracemi s jarními motivy, všude se objevily obrázky jarních květin, ptáčků, jehňátek, kočiček a kuřátek. Děti zdobily velikonoční vajíčka a učily se písničky a básničky o jaru. Přejeme všem krásné jarní dny!

40 fotografií

Školní turnaj v košíkové – 3 / 2016

V měsíci únoru a březnu proběhl na naší škole turnaj v košíkové mladších a starších chlapců podle tříd. V mladších žácích vyhráli hoši z 6.B nad 6.A a 7.B. nad 7.A. Nejlepším střelcem se stal Schuska J. s 6. body.
Do turnaje starších žáků byl zařazen výběr žáků 7. ročníku a nevedl si špatně. Obsadil celkově třetí místo. Celkovým vítězem se stalo družstvo třídy 8.B (ve složení: Bulava L., Tomčík T., Ondra M., Faluši A., Demel M., Fňukal V.,Danos M.), které nepoznalo porážku.

8 fotografií

Jazyk německý – 3.ročník

16.2.2016 jsme uskutečnili další školní soutěž na téma: Moje oblečení /Meine Kleidung/. Soutěžili jsme ve skupinkách, abychom si mohli navzájem pomáhat. Soutěž se nám povedla všem, protože jsme se na ni důkladně připravovali. 1. místo: Kateřina Keilingová a Brigita Hlávková, 2. místo: Číhalíková Nikola, Tkačík Josef a Adam Smolka, 3. místo: Fabová Adéla a Alžběta Keilingová, Pavel Koryčan a Štěpánka Hlávková

10 fotografií

Velká cena Vrbna

20.2.2016 proběhl ve Střeše turnaj „Velká cena Vrbna dětí a mládeže v šachu“. Tentokrát se v turnaji na hraného na sedm kol utkalo 72 hráčů ve třech věkových kategoriích z devíti šachových klubů kraje.
Naši školu a město reprezentovalo celkem 14 hráčů a v tvrdé konkurenci se výrazněji prosadila naše děvčata, která ve svých kategoriích obsadila první místa.
Své postavení uhájili starší žáci, kde nejlepšího výsledku dosáhl Martin.

81 fotografií

Návštěva žáků na Ostravské univerzitě

Dne 4. 2. 2016 jsme se jako žáci osmých a výběr devátých tříd vydali na plánovaný naučný výlet na Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity. Naším cílem byla katedra fyziky. Zde jsme se postupně vystřídali ve dvou laboratořích, kde v první laboratoři jsme pracovali pod vedením doc. RNDr. Libora Koníčka, Ph.D. a ve druhé pod vedením RNDr. Libuše Švecové, Ph.D. V jedné z nich jsme se zabývali působením člověka na životní prostředí, dozvěděli jsme se velmi zajímavé informace např. o zvýšení tání ledu za posledních deset let nebo o zvýšení koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší. Ve druhé laboratoři jsme byli svědky mnoha zajímavých pokusů z oblasti termiky. Tento výlet byl pro nás velmi obohacující a potěšilo nás hravé pojetí fyziky.

73 fotografií

Šachová sezóna je stále v plném proudu

V únoru proběhl v Holčovicích již pátý turnaj Velkých cen jednotlivých měst na okrese. V příjemném prostředí místní školy a za velké podpory ze strany vedení města se zde sešlo více jak sto účastníků. Poprvé jsme obsadili kategorii benjamínků a jak Aleš, tak i Honza se mezi 32 soupeři neztratili a zisk tří bodů je úspěchem.
V mladších žácích mile překvapil výkon Jakuba, který jel na turnaj poprvé a 14. místo mezi 47 soupeři je výsledek nad očekávání. Matěj, Katka i Petr jsou již ostřílení matadoři, což potvrdili i nyní.
Největší zastoupení máme v kategorii starších žáků, kde své postavení v popředí potvrdila jak Karolína, tak i Pavel a Filip. Je příjemné sledovat zlepšující se výkony našich „šesťáků“ a Tomášové, Adam, Radek i Jana (pokud vydrží) jistě budou v následujících turnajích zářit na čelných místech.
Do konce roku nás čekají ještě čtyři turnaje a to jak v okrese, tak i v kraji a dokonce i v rámci republiky. Tak nám držte pěsti!!!

49 fotografií

Tradiční Vánoční laťka na ZŠ ve Vrbně – 15.12.2015

V předvánočním čase si naši mladí atleti, vyznavači skoku vysokého, zasoutěžili o to, kdo z nich přeskočí výše položenou laťku. A jak to dopadlo? Výsledky jsou zde. Pořadí na „bedně“ - mladší žačky: 1. Gesierichová Leona (134 cm), 2. Kostková Aneta (132 cm), 3. Palyzová Adéla (120 cm) – starší žačky: 1. Krestová Adéla (120 cm), 2. Hábová Martina (120 cm), 3. Kropilová Kateřina (120 cm), mladší žáci: 1. Čížek Jan (136 cm), 2. Strnad Martin (125 cm), 3. Dudek Andreas (115 cm) – starší žáci: 1. Mikula Daniel (173 cm), 2. Zelenka Daniel (150 cm), 3. Škop Kamil (150 cm).

176 fotografií · 2 videos

Vánoční turnaj v nohejbale na ZŠ ve Vrbně p.P. - 2015

Dne 18.12. se uskutečnil školní turnaj v nohejbale tříčlenných družstev žáků 8. a 9. tříd a čtyřčlenných družstev žáků 6. a 7. tříd. Do turnaje se přihlásilo 22 žáků, kteří vytvořili 7 družstev. Hrálo se v kategoriích mladších a starších žáků systémem „každý s každým“ na dva sety. Zápasy byly velmi vyrovnané. Nejlépe si počínalo u starších žáků družstvo ve složení Koza j., Mikula D. a Tomčík T., u mladších žáků družstvo ve složení Dudek A., Jelínek M. a Müller T.. Všichni zaslouží pochvalu za předvedené výkony a slušné sportovní chování. Celkové pořadí a složení jednotlivých družstev naleznete pod turnajovou tabulkou.

69 fotografií

Okresní florbalová liga žáků ZŠ 2015/16

Třetí kolo florbalové ligy se odehrálo 17.12.2015 v Bruntále na ZŠ Okružní. Zúčastnilo se všech osm týmů, které byly rozlosovány do dvou skupin.
Naši hoši se umístili ve skupině na druhém místě a postoupili do play off. Celkově skončili na čtvrtém místě, když po velmi vyrovnaném boji podlehli v boji o třetí místo výsledkem 0 : 1. Po odehrání tří kol je naše družstvo chlapců také na průběžném čtvrtém místě.

1 fotografie

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2016-2017

K zápisu do 1. třídy, který proběhl v pátek 22.1. a v sobotu 23.1. 2016, se dostavilo se svými rodiči – zákonnými zástupci - 59 dětí.
Ředitel školy přijal k základnímu vzdělávání děti s registračními čísly 1 – 58/2016.
Všem, kteří zápis připravili, děkuji a prvňáčkům a jejich rodičům přeji hodně zdaru.

68 fotografií

Vánoční koncert ve vrbenském kostele

Dne 27.12.2015 se v našem kostele konal vánoční koncert, který jako již mnohokrát zaštiťoval Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem. Kromě nádherného vystoupení zmíněného sboru se početnému publiku představily i děti naší školy, a to jak malí zpěváci navštěvující dětský pěvecký sbor Sedmihlásek pod vedením paní Obrusníkové a Hoškové, tak i děti z pěveckého sboru II. stupně se sbormistryní Janou Zaoralovou. Ke krásné vánoční atmosféře přispělo i společné zpívání dětí a dospělých.

19 fotografií

Krajský přebor škol v šachu

14. ledna 2016 se družstvo našich žáků zúčastnilo krajského přeboru škol. Mezi čtrnácti nejlepšími školními družstvy z celého kraje jsme se již tradičně umístili ve středu tabulky, byli nejlepším družstvem z okresu a tak obhájili postavení z minulých let.
A jak si vedli jednotliví hráči?
Karolína si jako jediná dívka na první šachovnici v soubojích s nejlepšími vyzkoušela náročnost, která ji čeká v březnu na mistrovství republiky.
Na druhé šachovnici si Pavlík zažil doslova křest ohněm a se ziskem tří bodů ostudu neudělal, ale poznal, že jen talent na této úrovni nestačí.
Filip odvedl, jako vždy, poctivou šachovou práci a jen malá vyhranost způsobila, že bodový zisk není větší.
Nejvíce bodů získal na čtvrté šachovnici Martin a se ziskem šesti bodů ze sedmi možných získal 8. místo mezi všemi účastníky.
Všem „kryl záda“ Dominik, jehož přítomnost přinášela vice klidu na vlastní turnaj.

9 fotografií

Krajský přebor mládeže v rapidu

V sobotu 9. ledna proběhlo v Ostravě již třetí kolo "Krajského přeboru mládeže v rapid šachu". Turnaje se zúčastnily Karolína a Kateřina Remešovy. Obě shodně ve své kategorii obsadily čtvrté místo. V průběžném pořadí celého seriálu Grand Prix po třech odehraných turnajích je Karolína na druhém místě a Kateřina se dělí o čtvrtou příčku.
Ať se jim stejně daří v dalších kolech Grand Prix.

7 fotografií

Vánoční dílny na pavilonu

V letošních dílnách konaných dne 16.12. se žáci 3.- 5. ročníku zabývali tvořením klasických i moderních vánočních dekorací . Některé práce si odnesli domů, některými dozdobili své třídy na vánoční besídky. Navštívili také výstavu výrobků ve Střeše.

8 fotografií

Vánoční jarmark

Dne 16.12.2015 proběhl již 8.ročník Vánočního jarmarku. Žáci i učitelé prezentovali své výrobky, ukázky historických řemesel, ochutnávku pokrmů našich předků.... Velký ohlas vzbudila kulturní vystoupení - pěvecký sbor, dramatický kroužek a stínové divadlo. Děkujeme za vysokou návštěvnost a těšíme se na další ročník!

49 fotografií

Vánoční dílny 9.B

V rámci vánočních dílen si žáci naší třídy připravili několik tradičních pochoutek, které vzápětí s chutí zkonzumovali, někteří se věnovali ručním výtvarným činnostem, při kterých jsme se také dobře pobavili.

46 fotografií

Vánoční koncert Sedmihlásku

Ve čtvrtek 17.12. v příjemném prostředí vrbenského kulturního střediska STŘECHA provedl svůj v pořadí již dvanáctý vánoční koncert dětský pěvecký sbor Sedmihlásek, jehož součástí je i přípravný sbor Modrásci. Vánoční skladby děti proložily krátkými básničkami a zapálené svíčky v rukou zpěváčků (pod bedlivým dohledem dirigentek) doladily pěknou vánoční atmosféru. Koncert s dětmi připravily dirigentky paní Danuše Hošková a Hana Obrusníková, na klavír doprovázela paní Eva Procházková.
Děti v letošním kalendářním roce zazpívají ještě v kostele 27.12 na koncertě pořádaném PSMV, na kterém se představí i sbor žáků II. stupně ZŠ pod vedením paní učitelky Jany Zaoralové. Srdečně vás všechny zveme.

47 fotografií

Čas vánoční

Školní parlament ve spolupráci s paní učitelkou Sztukovou dalšími učitelkami I. stupně uspořádali dne 15.12.2015 pod názvem Čas vánoční odpolední vánoční dílny. Děti a jejich rodiče chodili po třídách, ve kterých je čekaly paní učitelky s materiály pro výrobu různých vánočních dekorací. Všichni se mohli občerstvit čajem, kávou a cukrovím, připraveným p. učitelkami.

74 fotografií

Vánoční dílny v 1. a 2. ročníku

V pátek 4. prosince proběhly v 1. a 2. ročníku vánoční dílny. Děti si udělaly ve škole vánoční náladu, zpívaly a poslouchaly koledy, hrály si hry o Vánocích, recitovaly si vánoční poezii, malovaly zasněžené obrázky, vystřihovaly vánoční stromečky, ozdoby, ryby a sněhuláky. Těmito pracemi jsme si vyzdobili společně nakonec celou naši školu.

22 fotografií

Vánoční turnaj smíšených družstev tříd

V pondělí 14.prosince2015 sehrála smíšená družstva tříd již tradiční vánoční turnaj ve volejbal. Čtyři družstva sehrála mezi sebou vyrovnaná a bojovná utkání ve kterých se nakonec prosadily osmáci, když obsadili první dvě místa a ukázali,že o budoucnost volejbalu se netřeba bát. Věříme, že deváťáci si vzali s turnaje ponaučení a ještě s větší intenzitou se vrhnou do přípravy na turnaje, které je do konce roku čekají a a správně naštvaní své soupeře smetou z kurtů.
A určitě se všichni již nyní těší na odvety , které stejným způsobem proběhnou v červnu před prázdninami - HURÁ

51 fotografií

Vánoční rolnička

Ve vánoční atmosféře proběhla ve středa 9. prosince v krásně vyzdobených sálech STŘECHA regionální soutěž v sólovém zpěvu vánočních písní a koled Vánoční rolnička. Tradiční předvánoční soutěže se zúčastnili zpěváci 6 základních škol okresu - Andělská Hora, Bruntál – Jesenická, Karlovice, Karlova Studánka, Krnov – Dvořákův okruh, Vrbno pod Pradědem. Úroveň 69 zpěváků byla opravdu vysoká, odborná porota udělila téměř padesát zlatých pásem.
Děkuji všem, kteří vážili cestu do Vrbna a celé dopoledne povzbuzovali své malé svěřence, porotě za nesnadné rozhodování, dospělým členům Sedmihlásku za přípravu soutěže a pečení buchet pro děti na svačinu a především pracovníkům STŘECHA za vstřícnost, ochotu a pomoc.

36 fotografií

Vystoupení dramatického kroužku

Dne 27.11.2015 vystoupil dramatický kroužek druhého stupně ZŠ ve STŘEŠE pro místní mateřské
školky. Žáci vystoupili s představením, které děti i dospělí jistě znají - O Červené Karkulce. Kroužek dramatické výchovy vede již druhým rokem paní učitelka Žembová. Divadlo nebylo velmi náročné jak na přípravu kostýmů, tak nastudování textu. Všichni jsme se pečlivě připravovali a snažili se, aby byl výsledek co nejlepší. Nakonec jsme za celé vystoupení sklidili potlesk a dostali jsme sladké odměny od dětí. Ale největší odměnou pro nás byly rozzářené oči a smích dětí.

28 fotografií

Spolupráce základní školy s mateřskými školami

V letošním školním roce se spolupráce vrbenských školských zařízeních rozběhla hned od podzimu. Lampionový průvod a Vánoční tvoření jsou aktivity mateřských škol, kterých se mohli zúčastnit žáci ZŠ. Dramatický kroužek pozval děti z MŠ na divadelní představení, školní parlament připravil pro děti mikulášskou nadílku a kroužek kytar potěšil děti svými písničkami.

50 fotografií

Exkurze do mohelnického muzea

Ve středu 25.11. si žáci šestých ročníků jeli rozšířit dějepisné znalosti o pravěku na exkurzi do mohelnického muzea. Muzeum nabízí pro své návštěvníky dvě stálé expozice - Pravěk Mohelnicka a Historie Mohelnicka. Obě si děti se zájmem prohlédly a vyslechly si i poutavý výklad průvodce. K expozici Pravěk Mohelnicka patří ještě pravěká interaktivní herna, kde si děti mohly na vlastní kůži vyzkoušet některé činnosti pravěkého života, jako například ruční mletí obilí nebo vrtání děr do kamene. Také si v herně mohly zahrát zábavné hry s pravěkou tématikou. Na závěr exkurze si děti ještě prohlédly přechodnou výstavu řezbářských betlémů.

46 fotografií

Jazyková soutěž Šternberk

Jako každý rok, tak i letos pořádalo šternberské gymnázium konverzační soutěž v německém a anglickém jazyce a 12 žáků z 8. a 9. ročníků naší školy u toho nemohlo chybět. Svoje komunikativní dovednosti v angličtině a němčině si letos poměřilo více než 120 žáků z několika základních škol z celého regionu. Za anglický jazyk nás reprezentovali: Marek Pospíšil, Jan René Richter, Dominik Matocha, Jakub Rusek, Tereza Redlichová a Filip Škopec. V jazyce německém pak: Lukáš Břenek, Alexandra Trličíková, Sabina Šimáčková, Anna Skrutková, Michaela Franková a Natálie Svobodová. I když jsme vítězství letos neobhájili, žákům patří velké díky za reprezentaci školy a pochvala za získané úspěchy.

10 fotografií

Okresní florbalová liga žáků ZŠ 2015/16

Po odehrání dvou kol je naše družstvo chlapců na průběžném třetím místě. První turnaj (15.10.2015 – And. Hora) se vůbec nevydařil. Bojovnost nechyběla, střelci však ano. Hrálo se systémem „každý s každým“. Prohráli s Rýmařovem 1:2, Bruntálem (Okružní) 2:3, Břidličnou 0:2. Vyhráli nad A. Horou 2:1 a Karlovicemi 2:0. S Bruntálem (Jesenická) prohráli na samostatné nájezdy 0:1. Celkově se umístili na 5. místě.
Do druhého turnaje (19.11.2015 – Bruntá l- Jesenická) vstoupili lépe. Hrálo se ve dvou skupinách. Postupně hráli s Rýmařovem 1:0, Albrechticemi 1:1 a s Bruntálem (Okružní 3:4). Postoupili z druhého místa do semifinále. Zde se utkali s Bruntálem (Jesenická) a vyhráli boj o finále po úporném boji 1:0. V boji o první místo hráli opět s Bruntálem (Okružní) a prohráli 3:6. Pohled do tabulky (www.oflz.estranky.cz) vypovídá o velké vyrovnanosti všech týmů.

1 fotografie

Návštěva žáků 7. tříd na Ostravské univerzitě

Dne 30.11. 2015 jsme se žáky 7. tříd vyjeli na exkurzi do laboratoří katedry fyziky přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Zde se žáci pod vedením doc. RNDr. Libora Koníčka Ph.D. seznámili s pokusy podporovanými počítačem. Vyzkoušeli si měření teploty pomocí různých typů teploměrů a infračervené kamery.
Ve druhé laboratoři pod vedením RNDr. Libuše Švecové Ph.D. žáci prováděli pokusy na měření hustoty a vyzkoušeli si měření hustoty kapaliny pomocí hustoměru.
Spolupráce s katedrou fyziky bude nadále pokračovat, a to při návštěvách našich žáků v jejich laboratořích i na případných společných projektech.

53 fotografií

Okresní přebor družstev

V pátek4.12.2015 naše škola pořádal okresní finále čtyřčlenných družstev základních a středních škol. Celkem přijelo 11 družstev mladších,8 družstev starších žáků a 4 družstva dorostenecká, celkem tedy 92 hráčů.

118 fotografií

Mikuláš

Školní parlament ve spolupráci s panem učitelem Noháčkem a devátými ročníky uskutečnili 4. prosince 2015 mikulášskou nadílku pro 4.-5.ročníky a mateřské školy ve Vrbně. Děti zazpívaly nebo řekly nějakou básničku, za to dostaly bonbony a jiné sladkosti

210 fotografií

Mikuláš na budově III

4.12. navštívila dramatická skupina 3. ročníku žáky na budově III. Skupina zarecitovala, předvedla dětem Mikulášské pásmo, její „nezbedný žák“ byl „ odnesen v pytli do pekla“. Na oplátku děti ve třídách zazpívaly nebo zarecitovaly Mikuláši a jeho andělům a čertům.

22 fotografií

Loučenská vločka

DPS Sedmihlásek přijal už v září pozvání ke zpěvu na "Loučenské vločce" - což, jak jsme už věděli, je festival pěveckých sborů v Loučné nad Desnou s mnoholetou tradicí a velkou návštěvností, který se konal 27.11.2015. Naše děti se pilně připravovaly nejen na pravidelných sborových zkouškách, ale i na podzimním soustředění. Když ale přišla chvíle akustické zkoušky na loučenském pódiu, byly všechny tak trochu vedle. Stačila troška nepozornosti, nesoustředění jak už to bývá. Při samotném vystoupení však použily všechny pěvecké dovednosti, které procvičujeme na zkouškách a zpěv se jim přece jen vydařil. Nám - dirigentkám - bylo odměnou nejen jejich hezké zpívání, ale také pochvala poroty za hlasovou kulturu.
Děti si odnesly zážitky ze zpívání a chuť naučit se nové písničky, které slyšely od ostatních sborů, a my povzbuzení, že naše práce ve sboru má smysl.

46 fotografií

Turnaj ve vybíjené 4. a 5. ročníků

Dne 27. 11. 2015 se konal turnaj ve vybíjené 4. a 5. ročníků. Za každou třídu hrálo 10 vybraných žáků (6 chlapců a 4 dívky). Ostatní spolužáci bouřlivě fandili a vytvořili úžasnou atmosféru turnaje. Žáci byli za skvělé výkony odměněni diplomy a drobnými sladkostmi.
1. místo 5. B, 2. místo 4. B, 3. místo 4. A

49 fotografií

Vánoční rolnička – sólový zpěv vánočních písní a koled

V pondělí 30. listopadu se uskutečnila soutěž 1.tříd ve zpívání koled – Vánoční rolnička. A protože máme v prvních třídách dost dobrých zpěváčků, měla porota nelehkou práci. Nakonec ale vybrala z 12 účastnic 3 nejlepší: 1.místo – Katka Jánská, 2.místo – Nikolka Marášková a 3.místo Natálka Klausová.

14 fotografií

Merkur ovládl třídu 3.B

Ne planeta, ale zbrusu nové stavebnice Merkur, které škola zakoupila pro pracovní vyučování žáků na pavilonu.
Žáci 3. B si stavebnic užili v posledním listopadovém týdnu. Stavěli nejen v hodinách PV a VV, ale podle své chuti a zájmu i o přestávkách. Někteří drželi poprvé v ruce malý šroubovák a francouzský klíč a na sestrojení svých výrobků vynaložili nemalé úsilí.

7 fotografií

Okrsková kola ve florbalu ZŠ okresu Bruntál 2015

Ve stejný den a na stejném místě se také družstvo starších žáků (8. a 9. třídy) zúčastnilo postupové soutěže okresu ve florbalu. Na neúspěch mladších spolužáků však nenavázali a zápasy s Břidličnou, Anděl. Horou i Karlovicemi vyhráli. S Rýmařovem hráli o postup do okresního kola. Po vyrovnaném průběhu první půle nakonec podlehli lepšímu soupeři a skončili na druhém nepostupovém místě.
Školu reprezentovali a hráli: Zelenka D., Lindner A., Drtil P.(brankář),Pechal P., Tomčík T., Bulava L.,Koza J., Faluši A.,

15 fotografií

Přebor školy

V úterý 22.11.2015 proběhl přebor školy. Turnaj byl zároveň i kvalifikací na okresní finále družstev, který se bude konat 4.12.20015 u nás ve Vrbně. Za účasti třiceti jedna hráčů se žádné velké překvapení nekonalo. Přední místa obsadili ti, kteří mají odehráno nejvíc turnajů a pravidelně pracují v šachovém kroužku a všichni věříme, že nominovaní nás budou úspěšně reprezentovat.

51 fotografií

Velká cena Krnova

V sobotu 21.11.2015 proběhla v Krnově Velká cena. Naší školu zde reprezentovalo sedm starších a tři mladší žáci. Tradičně nejlepších výsledků dosáhla Karolína s Filipem, ale největším překvapením byl výkon Tomáše Štochla, který mezi jednadvaceti staršími žáky obsadil desáté místo se ziskem 4 bodů ze sedmi možných. Pochvalu si zaslouží i ostatní, kteří prokazují zvyšující se výkonnost tím, že na každém dalším turnaji získávají víc a víc bodů.

32 fotografií

Krajský přebor mládeže v rapid šachu

2. kolo "Krajského přeboru mládeže v rapid šachu" bylo odehráno v sobotu 14.11 v SVČ klíč ve Frýdku - Místku. I zde jsme obsadili medailovou pozici, kdy Karolína Remešová obsadila krásné třetí místo. Kateřině Remešové se již tak nedařilo a ve své kategorii skončila na 8. místě.

11 fotografií

Velká cena M. Albrechtic

24.10.2015 jsme se zúčastnili druhé z velkých cen v šachu okresu Bruntál. Velká cena M. Albrechtic se hrála v Třemešné. Naši školu reprezentovali tři mladší a sedm starších žáků. Všichni mladší žáci prokázali zlepšení a se ziskem 50% bodů obsadili střed tabulky. A tak Kateřina Remešová, Matěj Řeháček a Tomáš Kudela se v konkurenci 27 hráčů neztratili a v Krnově jistě půjdou ještě výš.
Ve starších žácích své postavení třetím místem upevnila Karolína Remešová, dobrou hrou a šestým místem překvapil Adam Řeháček, ale i padesáti procentní zisk Jana Čížka a Filipa Škopce je slušný.
Nejlepší výsledky jsou již tradičně v kategorii děvčat a Karolína Remešová, Kateřina Remešová, ale i Jana Matušková patří k tomu nejlepšímu, co na okrese máme.

2 fotografií

Den zdraví v 5. A

Dne 27. 10. 2015 proběhl Den zdraví. Žáci se seznámili se zásadami zdravé výživy a zdravého životního stylu. Ochutnávali nejen ovoce a zeleninu, ale také nápoje a pokrmy, které si sami z těchto darů přírody připravili. Díky podpoře rodičů měli skutečnou hostinu skládající se také z exotických plodů, které mnozí ochutnali vůbec poprvé.

8 fotografií

kolobezky

V úterý 27. 10. 2015 si ŠD uspořádala závod ve slalomu na koloběžce. Přihlásilo se 22 závodníků ze všech tří odd. ŠD. Mezi dívkami zvítězila Kačka Žihová 2. A, na druhém místě se umístila Tina Vilimková1.A, třetí skončila Sára Grossmannová 3. A. Z chlapců zvítězil Lukáš Berger 2. A, druhý se umístil Jakub Sideras 2. A a třetí skončil Viktor Grygarzz 1. A

33 fotografií

Den zdraví ve 3. B

V letošním Dnu zdraví se žáci 3. B zaměřili na poskytování první pomoci. Nejdříve shlédli pořady „ S Hurvínkem za lékařem“ a pracovali na interaktivní tabuli. Ve skupinách se pak zabývali tématikou zdravovědy. Praktické činnosti, ošetření drobných poranění, fixace zlomenin, umělé dýchání, přišla do naší třídy žákům ukázat p. L. Lančiová. Děkujeme za návštěvu a spolupráci.

6 fotografií

Halloween na pavilonu

Týden před podzimními prázdninami začali žáci s výzdobou tříd a nástěnek k Halloweenu. Mohli jsme obdivovat i pravé svítící dýně umístěné na chodbě. V úterý 27. 10. pak dramaťáci –třetáci převlečení za strašidla navštívili děti ve třídách s krátkým pásmem k tomuto svátku.

14 fotografií

pas ctenare

Ve středu 14. 10. navštívili žáci třídy 2. A, tř. uč. Ivany Dluhé a žáci třídy 2. B, tř. uč. Ivany Ostrčilové dětské oddělení Městské knihovny Vrbno, kde pro ně byl přichystán slavnostní ceremoniál „Pasování na čtenáře“. Děti byly, za asistence žákyně 3. B Šebestové, víly Amálky, Mata a Pata, Manky a Rumcajse, hajného Robátka a dalších „večerníčkových“ postaviček, zkoušeny ze čtení. Ke čtenému textu byly nachystány otázky, na které ti nejbystřejší a nejrychlejší čtenáři odpovídali a získávali body, za které nakonec dostali odměnu. Hlavním aktem ale bylo pasování, kdy byl každý jednotlivý čtenář pasován „hajným Robátkem“ na čtenáře I. kategorie a odnesl si několik odměn. Mezi odměnami byla také medaile, kterou letos dětem uděloval pan starosta Petr Gross, za což mu děkujeme. Touto akcí spolupracuje, Měk Vrbno se ZŠ Vrbno už 8. rok a těší se velké oblibě u učitelů, knihovnic, ale hlavně u dětí, které z pasování mají velký zážitek!
Knihovnicím a p. Rybárovi děkujeme za organizaci a příjemně strávené chvíle v knihovně.

47 fotografií

Den zdraví na Zelené škole

Dne 23.10. se děti 1. a 2. ročníku zabývaly ve svých třídách otázkami zdraví, zdravé výživy a všeobecně zdravého způsobu života. Děti si připravily zdravé svačiny, zábavnými způsoby se seznamovaly, jak se o své zdraví starat. Zkoušely si, jak třídit odpadky, aby také naše příroda byla zdravá. Na nástěnkách si nakonec vystavily pěkné výtvarné práce. Čekají nás podzimní prázdniny. Ke zdravému způsobu života patří také pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu, takže hurá do přírody!

40 fotografií

Halloween v 5.B

23. 10. 2015 žáci 5. B vyráběli “Jack-o'-lantern”. Naučili se, jak vydlabat a vyřezat strašidelnou dýni.

6 fotografií

EXKURZE PŘÍRODOVĚDECKÉHO KROUŽKU

Dne 6.10. 2015 se patnáctičlenná skupinka mladých přírodovědců ze 2. stupně vydala na exkurzi do přírodopisného muzea na bruntálský zámek. Expozice byla tvořena převážně vitrínami s ptáky v různých ekosystémech, například v ekosystému lesa, pole a dalších. Děti si mohly porovnat velikosti jednotlivých zástupců dravců, sov, pěvců i většiny ptáků žijících u vody. Kromě toho si děti mohly prohlédnout sbírku motýlů, kůru a dřevo našich stromů nebo si udělat do písku otisky stop lesních savců a ptáků. Interaktivní byl i dendrofon, tvořený dřevem různých druhů stromů, na který děti ťukaly paličkou a každé dřevo znělo jiným zvukem.

51 fotografií

Okresní kolo přespolního běhu- Břidličná

Ve čtvrtek 1. října 2015 se naše škola zúčastnila okresního kola přespolního běhu. Do Břidličné odjelo 24 žáků nižšího stupně a 24 žáků vyššího stupně. Za velmi krásného podzimního počasí běhali sportovci po loukách a lesních cestách v okolí Břidličné. Někteří jednotlivci i celá družstva si odnesli za výborné umístění diplomy a sladkou odměnu.
Umístění našich nejlepších běžců: 3. Místo Kateřina Remešová, 4. místo Jakub Tomášek, 5. místo Karel Mirga, Nikos Sideras, 6. místo Roman Marek, 9. místo Ondřej Zvědělík, Štefan Bilý, 10. místo Jan Noháček, Eliška Čížková
Družstva: 1. místo hoši 1.-3. ročník, 2. místo hoši 4.-5. ročník, 3. místo dívky 1.-3. ročník
Všem sportovcům děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.

27 fotografií

Krajský přebor v šachu Krnov

Dne 10.10. 2015 se v Krnově konal krajský přebor mládeže v rapid šachu. Na tomto turnaji se sešli nejlepší šachisté z celého kraje. Zde se neztratily Karolína Remešová, která obsadila druhé a Kateřina Remešová páté místo mezi nejlepšími hráčkami.

22 fotografií

Okresní finále přespolního běhu v Břidličné

Dne 1. 10. 2015 se žáci a žákyně II. stupně naší školy, kteří byli úspěšní ve školním kole, zúčastnili okresního finále v přespolním běhu na tratích pro biatlonisty nad Břidličnou. Čekalo je soupeření s družstvy dalších 13. škol okresu v jednotlivých kategoriích a dle výsledků si nevedli špatně. Děvčata v kategorii III.(ročník 2004-2002) se umístila na 4. místě, děvčata v kat. IV.(8. a 9. třída) na 8. místě, chlapci kat. III.(ročník 2004-2002) na 4. místě a chlapci kat. IV.(8. a 9. třída) na 2. místě. Z jednotlivců se nejlépe umístil Lukáš Bulava (kat. IV.) na 3. místě. Výsledky ostatních jednotlivců – viz výsledková listina.

102 fotografií

Vitamínový den

Firma MK FRUT připravila podobně jako loni pro žáky nižšího stupně vitamínový den. Děti se dověděly, proč je důležité jíst ovoce a zeleninu a společně s pracovnicemi firmy si připravily chutné špízy, džusy a koktejly. Dětské postřehy jsme připojili k obrázkům z akce.

63 fotografií

Festival pěveckých sborů 2015

Pěvecký sbor města vrbna pod Pradědem pořádá každoročně festival pěveckých sborů se zahraniční účastí. Letos se jej po delší době zúčastnil také sbor dětský, a to ten z druhého stupně naší školy. Pro mnohé děti to byla první větší zkušenost před publikem. Strach a obavy nakonec přemohla snaha zazpívat co nejlépe a dokonce čtyřčlenná porota, složená ze známých sbormistrů moravskoslezského kraje, nešetřila chválou. Doufám, že dětem chuť zpívat vydrží a že již brzy svými hlásky potěší i jiné posluchače.

14 fotografií

Sportovní den

Začátkem září se žáci celé školy zúčastnili sportovního dne. Děti 1. – 3. tříd si změřily své síly v rámci třídy, žáci 4. – 9. tříd soutěžili o putovní pohár „Zdatná třída“. Letos si vítězné vavříny odnesla 6.B, na druhém místě skončila 5.B a třetí místo vybojovala 8.B. Všem účastníkům blahopřejeme. Vedení školy.

31 fotografií

Přespolní běh - školní kolo

Ve 3. 4. týdnu měsíce září se uskutečnilo za převážně krásného počasí již tradiční školní kolo v přespolním běhu žáků a žákyň 2. stupně ZŠ ve Vrbně p.P. Běželo se na trati dlouhé 970 m , stejné pro všechny kategorie, v prostorách školního areálu. Běhu se zúčastnili všichni žáci a žákyně, kteří byli přítomni a zdraví, tj. 72 chlapců, 54 děvčat – celkem tedy 126 běžců.
Celkovými vítězi, přeborníky školy, se stali Lukáš Bulava (8.A) a Kateřina Kropilová, (8.B). V soutěži družstev vyhrála děvčata ze 6.B ve složení Horská K, Michálková D.,Čížková D.,Slavíková M. a družstvo chlapců z 8.B ve složení Pechal P., Koza J., Rajnoch F., Škop K.
Všem blahopřejeme.

148 fotografií

Projekt Region v sedmých ročnících

I sedmé ročníky naší školy se 25.září vydaly všímat si zvláštností našeho města v rámci projektu Region. Jejich úkolem bylo zmapovat firmy a instituce Vrbna. Během naší procházky, která vedla napříč celým městem, jsme měli několik zastávek, kde si žáci sami sdělovali informace o firmách a institucích z předem připravených materiálů. V průběhu celého dne také dostávali tzv. indície, ze kterých na konci procházky úspěšně sestavili tajenku. Ta zněla – VRBNO JE NAŠE MĚSTO.

43 fotografií

Projekt Region v osmých ročnících

V rámci projektu Region, který se konal 25. září, se žáci osmých tříd seznámili s historií místních památek. Během dopolední trasy jsme navštívili například vrbenský zámeček, vilky, postavené pro průmyslnickou rodinu Grohmannů, či kostel sv. Michala se hřbitovem. Po cestě jsme se kochali také krásou zdejších rybníků a výhledy do krajiny. I když nepanovalo příliš teplé počasí, páteční dopoledne jsme si náležitě užili.

7 fotografií

Projekt Region 6.B 25.9.

Tématu "fauna a flóra" letošního projektu Region se žáci třídy 6.B chopili jako praví přírodovědci. Sbírali a poznávali byliny, plody stromů i keřů, lovili bezobratlé živočichy a domů si, kromě zážitků, někteří odnesli i plné batůžky hub. Více informací o naší přírodovědecké vycházce k Sokolské chatě se dozvíte přímo z fotek, které jsou doplněny krátkými popisy.

28 fotografií

Velká cena Bruntálu

V sobotu 26.9.2015 se konala Velká cena Bruntálu v šachu, kterou se zahajuje serie šesti velkých cen okresu Bruntál. Naší školu zde reprezentovali tři mladší a osm starších žáků. Nejvýše dosáhla, již tradičně, Karolína, ale pochvalu si zaslouží všichni od Matěje až po Filipa. Zvlášť výkon šesťáků byl příjemným překvapením a jen nováčkovská daň jim zabránila ve výrazně lepším umístění. Tak uvidíme příště.

18 fotografií

Region 2015 – 6. A

Jako každým rokem i letos se na naší škole konal projekt REGION. Téma pro 6. ročník bylo Fauna a flóra. Proto jsme se s našimi šesťáky vypravili, směr Anenský vrch. Cestou jsme viděli spousty podzimem krásně zbarvených stromů, trav, květin a děti si v lese nasbíraly i pár hříbků na smaženici. Zvířátek jsme mnoho nepotkali, ale o jejich přítomnosti nás ujistily naučné informační tabule.
Žáci velmi překvapili svou fyzickou zdatností a zájmem o přírodu. Výlet se všem velmi líbil a už teď se těšíme na příští rok.

22 fotografií

Vyhlídka Praděd

25.9.2015 se třída 5.B vydala na trasu turistického okruhu Praděd, která vede po žluté turistické značce, je 4 km dlouhá a obsahuje 5 tématických zastavení. Cesta vede lesní krajinou, ve které můžeme pozorovat jak faunu, tak i flóru. Cílem trasy bylo místo, ze kterého je ve Vrbně pod Pradědem vidět nejvyšší horu Moravy – Praděd.

12 fotografií

Přespolní běh lyžařů

V sobotu 12.9.2015 se 12 žáků naší školy zúčastnilo přespolního běhu lyžařů, pořádaného Sportovním klubem ve Vrbně pod Pradědem. Chlapci i děvčata běhali na nově vybudovaných běžeckých tratích za tenisovými kurty. Počasí nám přálo, bylo teplo a svítilo sluníčko. Nejrychlejší běžci byli odměněni diplomem, medailí a drobnou věcnou cenou.
Umístění těch nejlepších: 1. místo Nikolas Dudek, 3. místo Kateřina Remešová, Jakub Tomášek, Roman Marek, 4. místo Štěpánka Hlávková, Jan Noháček
I ostatní sportovci vzorně reprezentovali naši školu, všem děkuji.

12 fotografií

Sportujeme

11.9.2015 si žáci 4. a 5. ročníku změřili svou vytrvalost a rychlost v přespolním běhu. Závodu se zúčastnilo 59 chlapců a děvčat. Připravenou trať zvládli všichni. Nejvíce se dařilo těmto běžcům: 1. Eliška Čížková, 2. Šarlota Grygarzová, 3. Amélie Hájková, 1. Jan Orgág, 2. Roman Marek, 3. Nikos Sideras

22 fotografií

Návštěva v prvních třídách

Žáky 1. tříd a jejich příbuzné přišli pozdravit nejen zástupci školy – p. ředitel Zdeněk Bártek a zástupkyně p. Ludmila Šajerová, ale i zástupci města – místostarostky p. Květa Kubíčková a Pavla Müllerová spolu s paní matrikářkou Dagmar Podešvovou., které přinesly dětem i malý dáreček a sladkost. Všechny děti se do školy těšily.
Na školu, spolužáky a pro některé i novou paní učitelku se těšili i druháci. Hrdinně hlásili, že jim spojení tříd ani trochu nevadí. Tak všem přejme hodně úspěchů a spokojenost.

12 fotografií