Akce ve školním roce 2013-14

Sedmihlásek v Karlově Studánce

Organizátoři akce Otvírání lázeňské sezóny v Karlově Studánce oslovili náš sbor Sedmihlásek ke spoluúčasti na programu. I když se nás sešlo jen 14, připravený program, složený převážně z umělých písní, jsme v hudebním pavilonu v Karlově Studánce odzpívali na výbornou. Organizátorky paní Čudová a paní Jánská nás pochválily a přidaly i dárek. Karlova Studánka byla poslední letošní akce našeho sboru, ale hned po prázdninách se opět sejdeme, abychom rozdávali zpěvem radost sobě i všem, kteří chtějí poslouchat. Krásné prázdniny.

5 fotografií

Závěrečný volejbalový turnaj

Každoroční volejbalový turnaj závěrečný a zároveň pro 9.třídy „rozlúčkový“ se vydařil. Hráli jsme na nových volejbalových kurtech a počasí nám přálo. Dopřáno bylo i vítězství 9.A a 2.místo 9.B. Rozloučili se tedy jak nejlépe uměli. Třetí skončili osmáci, vždy těsně v bojích s deváťáky. Osmáckým chlapcům se ale s deváťáky podařilo porazit družstvo chlapců 9.tříd. Nebojácná děvčata 7.tříd „nebrblala“, že hrají proti přesile (měly i málo chlapců) a bojovala. Jsou příslibem do dalších 2 let.

19 fotografií

vicka

Celý školní rok jsme soutěžili ve sběru víček z PET lahví. Soutěžily mezi sebou třídy od třetí až po devátou. Na prvním místě se umístila 9.B, na druhém místě 7.A a třetí místo 5.A.

3 fotografií

Výstavka projektové soutěže – JAZYK NĚMECKÝ

V průběhu celého školního roku pravidelně uskutečňujeme soutěže v jazyce německém. V květnu se žáci 7. – 9. r.zapojili do projektové soutěže na téma, které si zvolili sami. Žáci vytvořili celkem 38 projektů a 10 prezentací. Všechny projekty a prezentace byly velmi zdařilé a jsou vystaveny ve vestibulu školy, kde si je můžete prohlédnout.

4 fotografií

Exkurze – ZOO Lešná (Nat Tech MSK)

Žáci 7. ročníku navštívili 12.6.2014 ve spolupráci s Všeobecným a sportovním gymnáziem v Bruntále v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ ZOO v Lešné. Zkušený průvodce nás provedl se zajímavým komentářem částí ZOO, Jižní Amerikou. Poutavě nám vyprávěl o životě zvířat. Pozorně jsme poslouchali a kochali se tamější přírodou. Poté jsme se společně naobědvali. Dále jsme dostali pokyny k další prohlídce ZOO. Rozdělili jsme se do malých skupinek, každá si zvolila vlastní tempo prohlídky. Někteří studovali informace z průvodních tabulí u jednotlivých expozic, jiní pozorovali zvířata. Nakonec jsme své poznatky zapsali do pracovních listů. ZOO Lešná patří jednoznačně k nejpěknějším ZOO u nás. Téměř všichni byli z náročné prohlídky unaveni. Vše jsme ale překonali a v pořádku jsme dorazili domů.

37 fotografií

Sportovní den

V pondělí 23. 6. 2014 jsme pro žáky naši školy připravili sportovní den. Žáci si vybrali míčové hry (basketbal, volejbal, florbal a vybíjenou). Basketbal, volejbal a florbal hráli žáci druhého stupně. Vybíjenou hráli děti prvního stupně a to třídy, čtvrté a páté. Na školní zahradě byly připravené soutěžní úkoly, pro první až třetí třídy za sladkou odměnu. Sportovní den se nám vydařil.

130 fotografií

Dvoudenní výlet školního parlamentu do Brna

Ve dnech 19. a 20. června jsme se my parlamentáři zúčastnili dvoudenního výletu do Brna. Seznámili jsme se s historií a s nejvýznamnějšími památkami tohoto města. Navštívili jsme například Katedrálu sv. Petra a Pavla nebo hrad Špilberk.. Zde jsme dokonce mohli slyšet zvonkohru složenou z 15 zvonů. Také nám zbylo trochu času na nakupování v obchodním centru Vaňkovka. Všichni si tento výlet moc užili a jsou rádi, že se ho mohli v rámci školního parlamentu zúčastnit.

131 fotografií

Výlet ŠD ZOO Olomouc

V pátek 13.6.2014 se uskutečnil celodenní výlet ŠD, tentokrát do ZOO Olomouc. Celkem se zúčastnilo 26 dětí. Opět jsme jeli vlakem a pro většinu dětí to byl nevšední zážitek. Prohlídka ZOO byla pěkná a zajímavá. Od poslední návštěvy přibyly zase nové expozice. Domů jsme se vrátili unaveni, ale plni nových zážitků.

25 fotografií

Okresní florbalová liga 2013/2014

Dne 12.6. se hrálo v Bruntále na ZŠ Okružní ulici šesté a zároveň poslední kolo této soutěže. Páté kolo se neuskutečnilo z důvodu nenalezení vhodného termínu pro většinu družstev. Do Bruntálu jeli naši florbalisté za obhajobou titulu z loňského ročníku z průběžného děleného druhého místa. Jeli oslabeni o neúčast P. Stolarika a zdravotně oslabeného R. Nečesaného. V základní skupině prohráli s Albrechticemi po hodně šancích a velké smůle 1 : 0 a s Bruntálem po vyrovnaném průběhu 2 : 1. I přes jasnou výhru nad Karlovicemi se družstvu uzavřela cesta do semifinále. V boji o 5. místo nakonec uzavřeli působení v letošním ročníku výhrou nad Andělskou Horou. V celkovém pořadí však klesli na 4. příčku a putovní pohár předali vítězi celého ročníku, družstvu ZŠ Bruntál, Okružní.
Složení družstva: Franc L., Darmovzal D., Nečesaný R. a M., Pravda S., Lindner A., Müller O., Herodek J., Sivulka L., Bulava L.
Chyběli: Stolarik P., Zelenka D., Pospíšil M., Simon V.
Všem děkuji za vzornou reprezentaci školy i města.

23 fotografií

Krajské kolo Poháru rozhlasu v atletice 2014 – Třinec

Mladší žáci ZŠ Vrbno p.P. zvítězili dne 12. 5. 2014 v okresním kole Poháru rozhlasu v atletice, které se uskutečnilo v Krnově. Tím si zajistili postup do krajského kola této soutěže, které se konalo dne 20. 5. 2014 na krásném atletickém stadionu v Třinci. Soutěže se zúčastnilo 8 nejlepších družstev kraje včetně těch, které se zaměřují na atletiku nebo spolupracují s atletickými oddíly. Naši mladí atleti se v silné konkurenci neztratili. Obsadili sice 7. místo, ale pouhý 1 bod za 6. a 41 bodů za 5. družstvem z celkových cca 4. tisíc bodů.
Členové družstva: Bulava L., Drtil P., Škop K., Darmovzal D., Zelenka D., Joanidis P., Kmínek V., Mikula D., Kubálek P., Fňukal V., Demel M., Ondra M., Pechal P.
Všem děkuji za vzornou reprezentaci školy i města.

92 fotografií

Návštěva vodní elektrárny Dlouhé Stráně (projekt NatTech)

Dne 3. 6. 2014 jsme se, žáci 8. A ZŠ Vrbno spolu s vrstevníky ze Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál studujících ve Vrbně, vydali na exkurzi přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“.
Vodní elektrárna Dlouhé Stráně se nachází v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky na říčce Divoká Desná nedaleko obce Loučná nad Desnou. Jedná se o nejvýkonnější vodní elektrárnu v ČR.
Po příjezdu na elektrárnu nás průvodkyně přivítala v prezentační místnosti a umožnila nám shlédnout perfektní instruktážní film o této unikátní stavbě. Následovala přednáška se zajímavými doplňujícími informacemi. Dalším bodem programu byla prohlídka strojovny, umístěné přibližně 250 m pod zemí. Prohlédli jsme si dvě soustrojí Francisových reverzních turbín (pouze kapotáž) a obrovský mostový jeřáb pro demontáž a opravy soustrojí. Měli jsme štěstí, neboť turbína byla právě v provozu a my mohli slyšet ten „hukot“ (průvodkyni již méně). Po opuštění strojovny jsme se vydali autobusem údolím Divoké Desné kolem spodní vodní nádrže až na vrchol k horní vodní nádrži do výšky 1346 m n.m. Pohled to byl úžasný, a to i přes to, že okolní vrcholky jesenických hor včetně Pradědu, byly zahaleny těžkými mraky. Vody v nádrži bylo něco málo přes polovinu, o to více na nás působila její hloubka a příkrost. Pokročilý čas a čekající další návštěvníci nás „přinutili“ opustit toto působivé místo a vrátit se domů.

22 fotografií

Barevný den

Školní parlament ve středu 14. 5. 2014 uspořádal pro žáky naši školy Barevný den. Každá třída se domluvila na barvě a do té se oblékla.

7 fotografií

„Strom života“

… tak jsme nazvali úkol, ve kterém žáci měli vytvořit rodokmeny své rodiny. Pojetí jsme nechali na nich, jen jsme chtěli, aby se pokusili nejen získat co nejvíc informací o svých předcích, ale aby výtvory byly i na pohled pěkné a originální. I přesto, že byl tento úkol dobrovolný, sešla se nám spousta rodokmenů, z nichž každý z nich byl originál. Proto vybrat ty nejlepší bylo opravdu těžké. Nakonec jsme vybrali opravdu ty nejzdařilejší práce a jejich autoři byli odměněni malou pozorností a velkou pochvalou.

16 fotografií

Expozice času (NatTech MSK)

V úterý 6. května se žáci 6. tříd vydali do šternberského Muzea času, a to v rámci projektu “Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ ve spolupráci s Všeobecným a sportovním gymnáziem v Bruntále. Žáci procházeli jednotlivé expozice, které mapovaly dobu mezi Velkým třeskem a atomovými hodinami. Prohlídka začala ve vesmíru, kde před 14 miliardami lety při Velkém třesku začal odtikávat čas. Zde si žáci zahráli interaktivní hru, ve které si vyzkoušeli být planetami. Další expozice ukazovaly, jak čas ovlivňuje vše kolem nás, například hudbu či módu od pravěku až po současnost. Jak jsme se od paní průvodkyně dozvěděli, místnosti jsou vybaveny exponáty ze sbírek významných muzeí, například Královská observatoř v Greenwich zapůjčila model atomových hodin. Program, který pro nás byl připravený, nesl název „Návštěva muzea není žádná nuda“ a děti se opravdu nenudily, možná i proto, že si vše mohly zkusit a „osahat“. Na konci prohlídky žáci vyplnili své pracovní listy, tím si ověřili, jak dávali pozor a kolik si toho zapamatovali.

31 fotografií

Turnaj ve vybíjené

ŠD si uspořádala v pondělí 28. 4. 2014 turnaj ve volné vybíjené. Zúčastnilo se 10 dětí a všichni se snažili, aby co nejlépe uspěli. Nakonec byli nejlepší tito tři žáci: 1.místo – Vláďa Hlávka 2.B, 2.místo – Kačka Remešová 1. A a 3.místo – Petr Slavík 2. A
Byli odměněni diplomy a drobnými cenami.

12 fotografií

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 5. TŘÍD - Školní rok 2013/2014

Dne 4.4.2014 se konala recitační soutěž 5. tříd.
Soutěže se zúčastnilo 11 žáků ( z toho 8 dívek) a hodnotili ji 4 porotci - Ivana Dluhá, Vendula Bártková, Kateřina Novotná a Iva Šajerová.
Publikum složené z žáků obou tříd 5.ročníku si mohlo poslechnout široký repertoir básní. Zazněly například básně Svatební košile a Polednice od Karla Jaromíra Erbena, Máj od Karla Hynka Máchy, či báseň Macíček od Josefa Václava Sládka. Dokonce byla přednesena i báseň z vlastní tvorby žáka Jana Schusky. Báseň, kterou recitoval, pojmenoval Pandořina skříňka. Za tuto báseň dostal Jan zvláštní cenu poroty.
Porota měla možnost udělit každému recitátorovi 1-5 bodů. Tedy nejvýše mohli soutěžící získat 20 bodů.
Na 1. místě se s 19 body umístila Marie Fiálková z 5.A, na 2. místě se s 18 body umístila Karolína Mičíková z 5.B a na 3. místě se se 17 body umístila Tereza Procházková z 5.B.

14 fotografií

Exkurze v alchymistické dílně (NatTech MSK)

Další části projektu “Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravsko- slezském kraji“, ke kterému naši školu přizvalo Všeobecné a sportovní gymnázium v Bruntále, se zúčastnili žáci 8. A třídy. Ve středu 23. 4. 2014 vyrazili autobusem na zámek do Moravské Třebové, kde na ně čekalo překvapení v podobě alchymistické dílny. Dozvěděli se o historii alchymie na našem území a v zámecké expozici si prohlédli, jak to v takové alchymistické dílně vypadalo v době panování císaře Rudolfa II. Této poznávací části programu předcházela domácí příprava žáků.
Po návštěvě zámku a vydatné svačině na jeho nádvoří se žáci vydali za krásného počasí na asi 5 km dlouhou túru po naučné stezce Boršovského lesa. Prostřednictvím mnoha naučných tabulí získali informace o zdejší přírodě. Na závěr exkurze zpracovali žáci získané informace v připravených pracovních listech.
Akce přispěla nejen k názorné představě žáků o počátcích chemie, ale přinesla jim i poznání o zajímavé oblasti Hřebečského hřbetu.

66 fotografií

Velikonoční dílny ve 2.B

Čas před Velikonocemi si druháčci i prváčci zpestřili 16. dubna 2014 vyráběním různých velikonočních přání, dekoračních a upomínkových předmětů, kterými ozdobili školu i své pokojíky. Samozřejmě si také připomněli význam Velikonoc, jmenovali některé velikonoční tradice, nechyběly mazance ani pečený beránek. Na obojím si děti v závěru příjemného dopoledne pochutnaly.

6 fotografií

Čarodějná noc

Jako každý rok, tak i letos se uskutečnila ve ŠD „Čarodějná noc“. Počet dětí, které se účastnily, byl 33 (od 1 do 5 tých tříd). Probíhaly různé soutěže odměněné cenami, sledovali jsme film Hotel Transylvania, pochutnali si na jídle, které připravily maminky. Nakonec proběhla diskotéka. Moc nám pomohly holky parlamentářky, které se výborně ujaly organizace akce a byly nám velkými oporami. Noc proběhla vcelku v klidu a ráno už se všichni těšili domů.
TAK ZASE ZA ROK!!!

90 fotografií

Jarní koncert DPS

Jako každým rokem, i letos proběhl XVII. ročník Jarního festivalového koncertu, pořádaný naším "Sedmíhláskem". Nejvíce se na vystoupení těšili naši nejmenší - "Modrásci". Do kola se neustále ujišťovaly, kdy už konečně začneme, Zpívali jako první a myslím si, že odvedli velmi pěkný výkon. Malé děti jsou vždy milým zpestřením ! Příjemným zážitkem překvapili také naši hosté, kteří k nám přijeli z Bělé pod Pradědem. Setkali jsme se již na pěvecké soutěži v Uničově, kde stejně jako my skončili ve stříbrném pásmu.
A co naši Sedmihlásci ? Jako vždy nezklamali. Pilně se na zkouškách připravovali a za to sklidili zasloužený potlesk. Škoda jen, že se nepřišlo podívat více diváků !
Chtěla bych touto cestou rovněž vyjádřit poděkování všem, jež se podíleli na uskutečnění této akce, zejména zvukařům, naší manažerce, paní L.Šajerové a její rodině a v neposlední řadě paní Janě Sztukové ,za její téměř profesionální moderování celého koncertu.
Do budoucna bych popřála všem našim zpěvákům i příznivcům mnoho radosti a uspokojení z dobře odvedené práce.

51 fotografií

Jaro v naší škole

Ve středu 16.4.2014 proběhly ve škole místo tradiční výuky velikonoční dílny, kdy se žáci účastnili různého velikonočního tvoření. Jarní motivy se v tomto období také objevují ve výtvarné výchově.

97 fotografií

Beseda se záchranáři

V pátek 28.3. 2014 se žáci školního parlamentu zúčastnili besedy se záchranáři z Vrbna pod Pradědem. Záchranáři nám vyprávěli o své zodpovědné práci. Dozvěděli jsme se, čím vším je vybavená sanitka nebo jaké jsou směry výjezdů (kam vyjíždí). Měli jsme možnost vyzkoušet si na Andule resuscitaci (oživování) a pravidlo první pomoci. Beseda byla velmi poučná a moc se nám líbila.

32 fotografií

Sedmihlásek na krajské soutěži

V pátek 11.4.2014 se zúčastnil DPS Sedmihlásek regionální soutěže, tentokrát v Uničově. Vyjeli s počtem 24 členů, z nichž tři byli pouze diváky. Soutěž proběhla na ZŠ Haškova, kde se o nás výborně postarali. Atmosféra byla velmi klidná a slavnostní. Samotné vystoupení v hudební aule bylo silným emotivním zážitkem. V konkurenci několika sborů se umístil náš sbor v krásném stříbrném pásmu a porota byla s naším pěveckým výkonem spokojena, i když se našly i chybičky, na kterých je potřeba zapracovat. Poděkování náleží paní Haně Obrusníkové, naší klavíristce paní Evě Procházkové a v neposlední řadě paní Ludmile Šajerové za její organizační schopnosti.

31 fotografií

Volejbalisté ZŠ Vrbno byli úspěšní

Dne 10. 4. 2014 se uskutečnil XV. mezinárodní volejbalový turnaj ve Zlatých Horách o „Zlaté trenky“ pro starší žáky ZŠ a víceletých gymnázií. Turnaje se zúčastnilo 5 škol regionu včetně polského gymnázia. Šestá škola se na poslední chvíli odřekla svou účast a tak naše škola, po dohodě s organizátorem, mohla postavit dvě družstva (jedno z „deváťáků“ a druhé z “osmáků“).
Po odehrání zápasů v základních skupinách následovaly vyřazovací boje, tzv. „play off“. Obě naše družstva si vedla velmi dobře a umístila se na konečném druhém a třetím místě. Ve finálovém zápase svedli naši hoši velmi vyrovnaný boj s favorizovaným polským družstvem, který prohráli až ve třetím setu o tři míče.

41 fotografií

Okresní MINIvolejbal ve Vrbně p. P.

Dne 3. 4. 2014 uspořádala ZŠ ve Vrbně p. P. ve svých tělocvičnách okresní turnaj v trojkovém volejbale mladších žáků a žákyň (5. – 7. ročník) ZŠ a víceletých gymnázií. V kategorii děvčat se zúčastnilo 8 družstev ze šesti škol okresu. Vyhrálo družstvo děvčat z gymnázia Krnov. Naše družstvo děvčat „A“ obsadilo 3. místo (složení: Horáková V., Konfalová J., Svobodová N. + N., Franková M.) a družstvo „B“ 5. místo (složení: Jelínková K., Remešová K., Redlichová T., Čatlošová V., Krestová A.).
V kategorii „otevřená“ (chlapci) zápasila 4 družstva ze dvou škol. Vyhrálo družstvo ZŠ Vrbno „A“ (zvané „D“, složení: Darmovzal D., Zelenka D., Mikula D., Crhák D.) před chlapci ze ZŠ Krnov, Smetanův okruh, ZŠ Vrbno „C“ ( složení: Bulava L., Fňukal V., Pechal P., Pospíšil M.) a ZŠ Vrbno „B“ (složení: Ondra M., Drtil P., Richter R. J., Koza J.)

144 fotografií

Florbalový turnaj na ZŠ Vrbno

Dne 8. 4. 2014 se uskutečnil na ZŠ ve Vrbně p. P. již tradiční XI. ročník florbalového turnaje „O velikonoční vajíčko“. Zúčastnila se dvě družstva ze ZŠ Andělská Hora (chlapci a také dívky), jedno družstvo ze ZŠ Bruntál, Cihelní a dvě domácí družstva. Družstvo ZŠ Karlovice se omluvilo pro vyšší nemocnost. Hrálo se systémem „každý s každým“, aby putovní velikonoční vajíčko zůstalo opět ve Vrbně. Z atmosféry a komentářů vedoucích i žáků bylo cítit, že se turnaj líbil a že všichni přijedou rádi i na XII. Ročník tohoto turnaje.

37 fotografií

SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ - 7.4.2014 – ZŠ Vrbno p.P.

Dívky z 9.A a 9.B si uspořádaly MÓDNÍ PŘEHLÍDKU se soutěží o nejvtipnější a zároveň nositelný oděv do lesa, který by je ochránil před klíšťaty. Nejnositelnější oděvy byly vybrány a použity na prezentaci, kterou děvčata zaslala na SZÚ do Prahy. Součástí této aktivity byl i vědomostní kvíz, který byl připraven SZÚ. Hlavním účelem této akce byla informovanost dětí a mládeže o nebezpečnosti těchto malých příšerek pro zdraví.

1 fotografie

Okresní přebor

22.3.2014 proběhl v Krnově okresní přebor mládeže. V rámci tohoto přeboru bylo provedeno i vyhodnocení celé série Velkých cen, které probíhaly v jednotlivých městech po celou sezonu. Naše město a školu reprezentovali členové šachového kroužku a oddílu.
Ve Velkých cenách získal Tomáš Popek první a Vilém Simon druhé místo a v kategorii mladších Karolína Remešová druhé a Honza Čížek třetí místo.
V okresním přeboru došlo u některých hráčů k posunu do vyšší kategorie, ale ani tam se neztratili. V dorostu Vilém Simon byl druhý před Michalem Křenkem také odchovancem naší školy a v kategorii starších žáků získali hráči z našeho města první místo - Michal Koždoň a se stejným počtem bodů druhé místo Tomáš Popek. Své si uhrála i Karolína na 6.místě.

21 fotografií

Exkurze žáků základní školy v rámci projektu NatTech v Ostravě - Vítkovicích

V rámci „ Podpory přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji “ a spolupráce s Všeobecným a sportovním gymnáziem v Bruntále dne 19.3.2014 navštívili žáci 7. ročníku technické muzeum v Ostravě – Vítkovicích - interaktivní výstavu technických vynálezů, která provází vývojem průmyslu a technického pokroku u nás i ve světě od začátku průmyslové revoluce v 18. století až po dnešek.
Výstavou nás ,,provázel“ Jules Verne, který se narodil v r. 1828 a ve stejném roce vznikly Vítkovické železárny. Žáci se seznámili a vyzkoušeli jeřáb na lidský pohon, kladky a kladkostroje, parní vůz. Dále byli obeznámeni s historií výroby železa, s výrobou přízí a tkanin, s vývojem motorů, s dějinami technického zobrazování, vyzkoušeli si broušení a řezání různých materiálů. Žáci si dále rozšířili znalosti z historie železniční sítě u nás i v Evropě a prakticky si vyzkoušeli, jak funguje železnice v době automatizace a „vyráběli“elektrickou energii šlapáním na obyčejném kole.
Nejvíce nás zaujali již historické automobily, motocykly a trenažery. Součástí výstavy byla i obrovská ponorka s historickým vybavením jako v románě J.Verna 20 000 mil pod mořem. V závěru výstavy jsme se pobavili ve vodním světě, který představoval turbíny, pumpy, mlýny a hrací vodní fontánu. Celá expozice byla přínosná a doplnila některé znalosti žáků.

125 fotografií

Masopustní průvod

Žáci prvních a druhých tříd naší školy spolu s dětmi MŠ Ve Svahu uspořádali 5. března Masopustní průvod, na který pozvali i občany města. Zastavili se u městské knihovny, u městského úřadu, u lékáren a u základní školy. Zpívali, tancovali, nabízeli přihlížejícím koláčky (o ty se postaraly některé maminky - děkujeme).
Akce to byla velmi zdařilá, dětem se líbila, občany města potěšila.

5 fotografií

Velká cena Vrbna pod Pradědem

V sobotu 1.března 2014 se konala Velká cena Vrbna pod Pradědem v šachu. Turnaj je součástí cen konaných i v jiných městech okresu a ze všech těchto se určí celkový vítěz. Ve Vrbně se sešlo celkem 39 hráčů od benjamínků až po starší žáky. A naši žáci? V benjamíncích jako jediná nastoupila poprvé Eliška Čížková a tak byl pro ni turnaj především získáváním zkušeností.
V mladších žácích zazářil Honza Čížek, který k překvapení všech předstihl vysoké favority od nás a M. Albrechtic a tuto kategorii vyhrál. Naši převahu mezi mladšími žáky dokazuje i třetí místo Karolíny, ale i fakt že ze šestnácti účastníků je v první desítce šest našich žáků.
Nemilosrdné souboje se odehrály ve starších žácích a výsledkem bylo 2., 3.a 4.místo.
Celý turnaj rozhodl jednak o celkových vítězích Velkých cen, ale byl také přípravou na okresní přebor jednotlivců, ve kterém budeme našim reprezentantům držet pěsti.

62 fotografií

Beseda s paní starostkou

Ve středu 19. února se konala beseda členů školního parlamentu s paní starostkou. Ta nás seznámila s tím, jak to na Městském úřadě chodí a ochotně nám odpovídala na naše dotazy, kterých byla spousta. Další zajímavé setkání, tentokrát se záchranáři se bude konat v pátek 28. března. Budou nám vyprávět o své zodpovědné práci a také budou mít žáci možnost vyzkoušet si ošetření různých zranění. Parlament se také dále zabývá akcemi, které by mohly v budoucnu proběhnout.

16 fotografií

Návštěva městského úřadu

V rámci předmětu Výchova k občanství navštívili žáci 6. tříd Městský úřad ve Vrbně pod Pradědem. Ochotně je tudy provedla paní Vosáhlová, pracovnice finančního odboru. Seznámila žáky s jednotlivými odbory a jejich úkoly, také jsme mohli nahlédnout do obřadní síně i do některých kanceláří. Žáci si též prohlédli novou výstavu fotografií, na kterých jsou zachycena nepěkná zákoutí našeho města.

7 fotografií

Beseda se streetworkerem

V únoru se na naší škole konala beseda s Jiřím Vlčkem, streetworkerem z bruntálské organizace Openhouse. Beseda byla určena žákům 2. stupně a byla zaměřena na drogovou prevenci. Jiří Vlček žákům představil nejen práci streetworkera, ale také stručně nastínil problematiku drogové závislosti. Žákům se beseda velmi líbila, přinesla jim spoustu zajímavých informací, a proto bychom byli rádi, kdyby tato beseda nebyla v tomto školním roce poslední.

4 fotografií

Okresní a krajská Olympiáda v německém jazyce

Ve dnech 16.1. a 29.1.2014 se konala okresní a krajská Olympiáda v německém jazyce.Základní školu ve Vrbně p.P. reprezentovaly žákyně 9.r.Danisová Tanja a Pechalová Kateřina. V okresním kole v Krnově získala děvčata dvě 1.místa a v krajském kole v Ostravě 1.a 6.místo ve svých kategoriích.Obě děvčata prokázala výborné znalosti v poslechu, konverzaci a prezentaci připraveného tématu.Žákyně 9.A Danisová Tanja si svým vítězstvím zajistila postup do ÚSTŘEDNÍHO KOLA, které se bude konat v Praze – Goethe Institutu.

1 fotografie

Zápis do školy

Začátkem února navštívili naši žáci vrbenské mateřské školy a pozvali děti na zápis do 1.tříd. Ten letos proběhl 7. a 8.února a celý byl ve znamení zvířátek. Zvířátka děti malovaly, zpívaly o nich, přednášely básničky i povídaly. Nejvíc se jim ale líbila práce na interaktivních tabulích, kde si paní učitelky pro ně připravily spoustu zvířátkových úloh. Takže celkem k zápisu do 1.ročníků přišlo letos 81 dětí.

64 fotografií

Vánoční volejbalový turnaj ve Vrbně

Dne 30. 12. 2013 zorganizovala ZŠ ve Vrbně za finanční pomoci MÚ Vrbna Vánoční volejbalový turnaj. Účast občanů byla hojná a věkově pestrá – od 15 let až po věk důchodový. Po úvodní prezentaci a losování bylo vytvořeno ze 42 přihlášených 7 družstev, které byly (opět losováním) rozděleny do dvou skupin. Po odehrání zápasů v základních skupinách následovala utkání vyřazovacím způsobem a zápasy o celkové umístění. Většina utkání byla velmi vyrovnaná a tak se hrálo až do podvečera. Po naprosto vyrovnaném boji se z celkového vítězství radovalo družstvo „DVOJEK“ ve složení: Kapounová M., Křenek M., Jurečka P., Pytela P., Rektoříková O., Kadlec P.. Gratulujeme.

145 fotografií

Šachisté bojovali a bodovali

V okresním finále přeboru škol v šachu si v prosinci dvě družstva z naší školy vybojovala postup do krajského kola, které se konalo 22. ledna 2014 ve Frýdku – Místku.
V silné konkurenci dvanácti nejlepších družstev z jednotlivých okresů jsme nestačili pouze na družstva z Frýdku-Místku, Dolního Benešova a Orlové.
Devátým místem překvapivě a příjemně zabodovalo družstvo tvořené žáky od čtvrté do šesté třídy a šestým místem jsme potvrdili, že patříme do lepší poloviny mezi školami v Moravskoslezském kraji, i když na ta nejlepší zatím nestačíme.
Přesto bylo při vyhlašování výsledků velmi příjemné slyšet, že „Základní škola Vrbno pod Pradědem“ je před družstvy z Opavy, Orlové, Ostravy, Kopřivnice, anebo Bílovce.

22 fotografií

Velká cena Rýmařova v šachu

Dne 18.1.2014 se konala další z šachových velkých cen okresu Bruntál. Velké ceny Rýmařova žáků se z naší školy zúčastnilo sedm žáků naší školy v kategorii mladších a starších žáků.

28 fotografií

Vycházka prvňáků

První den po vánočních prázdninách vyrazili žáci 1. B na velkou vycházku. Nejprve jsme zamířili nad Vrbno dát do krmelce zvířatům jablka a suchý chléb. Po cestě zpátky do školy jsme se stavili ve sklárně ve městě. Viděli jsme, jak vzniká krásná sklenice z lesního skla. Sklářům děkujeme.

9 fotografií

Vánoční jarmark - 6. ročník

Dne 19.prosince proběhl na ZŠ ve Vrbně pod Pradědem již 6.ročník tradičního VÁNOČNÍHO JARMARKU. Návštěvníci mohli shlédnout kulturní program s vystoupením dramatického souboru, pěveckého sboru 1. stupně i 2. stupně. Dále byly připraveny vánoční dílny pro naše nejmenší, ochutnávka tradičních pokrmů a také byla představena první část historického betlému města Vrbna pod Pradědem. Těšíme se na další ročník!

60 fotografií

Vánoční turnaj v nohejbale

Dne 19.12. se uskutečnil školní turnaj v nohejbale čtyřčlenných družstev žáků 6. až 9. tříd. Do turnaje se přihlásilo 24 žáků (jedena dívka) a vytvořili 6 družstev. Hrálo se systémem ve dvou základních skupinách. Vítězové skupin postoupili přímo do semifinále a ostatní se utkali ve vyřazovacích bojích. Zápasy byly velmi vyrovnané. Nejlépe si počínalo družstvo Heelokitty ve složení Mikula D., Pechal P., Koza J., Demel M., které celý turnaj vyhrálo. Všichni zaslouží pochvalu za předvedené výkony a slušné sportovní chování.

35 fotografií

Vánoční dílna

Během vánočních dílen si někteří žáci vyráběli vánoční věnečky, kterými se ve škole nejdříve sami vyzdobili /viz foto/, no a doma posloužily jako vánoční dekorace….

20 fotografií

Tradiční Vánoční laťka na ZŠ ve Vrbně – 17.12.2013

V době předvánoční se na ZŠ ve Vrbně uskutečnila, po odbíjené dívek a před nohejbalovým turnajem chlapců, soutěž ve skoku vysokém mladších i starších žáků a žákyň naší školy. Soutěž je to již tradiční a hlavně hoši se na ní těší, což bylo patrné i z celkového počtu zúčastněných – 32 chlapců a 24 děvčat. Byly dosaženy i velmi pěkné výsledky a mnozí si vytvořili své osobní rekordy – gratuluji.

122 fotografií

Vánoční koncert DPS Sedmihlásek

Ve vrbenském Středisku chytrých aktivit se 17.12. 2013 sešli rodiče a přátelé dětského sboru Sedmihlásek na Vánočním koncertu. Tato tradice trvá již desátý rok a i letos byla atmosféra v naplněném sále příjemně sváteční. Modrásci obecenstvu předvedli, co se naučili za dva měsíce zkoušení, Sedmihlásek sestavil svůj program v duchu adventu. Stalo se pěknou tradicí, že zpívání dětí přijdou podpořit i zpěváci dospělého sboru (PSMV), a to nejen jako diváci, ale i zpěvem společných skladeb. Dospělí letos podpořili malé zpěváky i instrumentálně. Všem účinkujícím děkujeme za pěkné zážitky.

79 fotografií

Předvánoční výlet do Vídně

I přes nepříznivé datum pátek 13. se v tento den děti z druhého stupně vydaly na předvánoční výlet do poměrně vzdálené Vídně. Někteří tam jeli již podruhé, pro některé to byl také první zážitek s cestou do zahraničí. Během návštěvy Vídně jsme navštívili celkem tři různě zaměřené vánoční trhy, na kterých děti mohly nakoupit vánoční dárky nebo něco dobrého k jídlu a pití, velkým zážitkem bylo pro děti také cestování vídeňským metrem.

47 fotografií

Recitační soutěž

Ve středu 11.12. proběhla na naší škole již tradiční recitační soutěž. Všichni účastníci měli zdravou trému, ale nakonec vše bez chyby zvládli. Porota měla těžkou práci s výběrem vítěze, protože děti byly opravdu připravené a moc se snažily.

16 fotografií

Den zdraví

V prvním ročníku se ve „Dne zdraví“ žáci zabývali stavováním, stolováním, hygienickými návyky a péčí o chrup. Děti v 1. A rozlišovaly druhy potravin, vytvářely potravinový talíř a zabývaly se režimem dne školáka. Děti v 1. B třídily zdravé a méně zdravé potraviny, rozlišovaly ovoce a zeleninu, vytvářely ovocnou a zeleninovou mísu. Zkoušely si správné stolování. Obě třídy shlédly film s Hurvínkem, jak mají děti pečovat o své zuby.

75 fotografií

Vánoční besídka 2.A

V pondělí 16. prosince zazpívaly děti koledy, recitovaly a zdramatizovaly vánoční scénku. S rodiči si vyrobili vánoční přání. Už se těšíme na Vánoce.

69 fotografií

Podorlický skanzen v Krňovicích

Dne 9. 11. se vydaly dva plné autobusy na dalekou cestu do Podorlického skanzenu v Krňovicích. Děti si užily jak tradičních vánočních dílen, kde samy vyráběly barevná voňavá mýdla a vánoční hvězdičky ze skleněných perliček, tak také nesměl chybět rozchod ve velkém nákupním centru v Hradci Králové. Výlet se dětem i vyučujícím moc líbil, i přes dlouhou cestu si ho všichni moc užili.

38 fotografií

Už se zase těšíme na Ježíška, copak nám letos nadělí…

Těmito slovy začíná jedna známá a dětmi oblíbená koleda. Těšení na Ježíška se také neslo celou naší školou 19. prosince, když si Vánoce připomněli žáci a učitelé naší školy při vánočním tvoření. Děti vyráběly vánoční ozdoby, zpívaly a poslouchaly koledy, povídaly si o Vánocích a společně prožívaly okamžiky očekávání nejoblíbenějšího večera všech dětí. Žákům se toto předvánoční dopoledne moc líbilo. Ve vánoční náladě pokračovalo ještě odpoledne, kdy mnozí žáci vystoupili s vánočním programem na jarmarku. Celou školu ovládla až do pozdního odpoledne slavnostní a radostná nálada. Všem lidem dobré vůle přeji šťastné a veselé Vánoce, také hodně zdraví a pohody v roce 2014.

46 fotografií

Vánoční turnaj smíšených družstev

Turnaj proběhl v tělocvičně ZŠ za účasti šesti smíšených družstev od sedmé do deváté třídy. Turnaj se hrál ve dvou skupinách na dva hrané sety a vyřazovací část na dva vítězné sety. Všechna družstva obdržela věcné ceny ve formě balíčků sestavených s ovoce a drobností. Družstvo 7.B, které bylo tvořeno převážně děvčaty dostalo navíc zvláštní cenu.

29 fotografií

Sběr kaštanů

Parlament ZŠ Vrbna p. P. vyhlásil soutěž ve sběru kaštanů. Do soutěže se zapojily třídy prvního stupně od 3 tř. a druhý stupeň ZŠ. Podařilo se nasbírat 210 kg kaštanů. 1. místo 6.A, 2. místo 7. A, 3. místo 5. B

3 fotografií

Vánoční rolnička 2013

13. ročník regionálního kola Vánoční rolničky, soutěže v sólovém zpěvu vánočních písní a koled, proběhl jako vždy v pohodové atmosféře. Ve vánočně vyzdobených sálech kulturního zařízení STŘECHA se sešlo 50 sólových zpěváků, kteří byli rozděleni do šesti kategorií. Výkony byly letos opět skvělé a porota neměla vůbec jednoduché rozhodování. Dokladem kvality zpěváků je fakt, že většina z nich byla zařazena do zlatého pásma. V době zpracovávání výsledků si zpěváci pochutnali na svačince a nechyběly ani buchty, které napekli organizátoři soutěže. Kromě diplomů si děti odnesli ze soutěže dobrý pocit z překonání sebe sama a také malý mikulášský balíček. Děkujeme pracovníkům STŘECHY za pomoc při organizaci a vytvoření vánoční atmosféry, všem porotcům za jejich odpovědný přístup a čas, pedagogům za přípravu školních kol, a také že s dětmi přišli. Příští rok na shledanou.

51 fotografií

Návštěva Krnova

15.11. 2013 se naše třída 7.B vydala navštívit město Krnov. Zastavili jsme se ve Flemmichově vile, v městském muzeu, kde se nás ujal průvodce. Probíhala zde výstava loutek - Krnováček. Dále jsme zhlédli výtvarné práce dětí ze ZUŠ Krnov. Také jsme si prohlédli zajímavou výstavu fotografií s náboženskou tematikou Jindřicha Štreita, rodáka z Moravy. Následně jsme navštívili městskou knihovnu. Vedle tradičních oddělení pro čtenáře se zde nachází hudební oddělení a studovna v podkroví, která se nám obzvlášť líbila. Dále jsme se vydali do sklepního skladu s knihami, kde nebylo k hnutí. Pak jsme se prošli po krásném krnovském náměstí a poté jsme se vrátili vlakem do našeho města Vrbna pod Pradědem. Výlet se nám podařil a všem se líbil.

31 fotografií

Okresní finále družstev

V pátek 6.12.2013 proběhlo okresní kolo družstev v šachu. Celkem se zúčastnilo třináct družstev ve třech kategoriích. Naši školu reprezentovala tři družstva v kategorii starších žáků a dvě družstva obsadila v této kategorii první a druhé místo s právem postupu do krajského kola. Třetí družstvo, ve kterém byli i dva mladší žáci, obsadilo šesté místo. Vítězům patří blahopřání a přání úspěchu i v kraji.

72 fotografií

Beseda se záchranářem

Ve čtvrtek 28. 11. 2013 se ŠD – žáci prvních tříd zúčastnili besedy se záchranářem v nové budově záchranné služby. Pan Gut dětem ukázal některé přístroje v sanitce, děti si mohly vyzkoušet nákrční límec a položit se na záchranné lehátko. Všem se povídání a ukázky moc líbily a na řadu přišly i dotazy. Beseda utekla velmi rychle, na závěr nám záchranáři pustili sirénu. Těšíme se na další setkání.

40 fotografií

Školní kola Vánoční rolničky

V polovině listopadu proběhla školní kola soutěže v sólovém zpěvu vánočních písní a koled – Vánoční rolnička. Soutěže se zúčastnilo celkem 42 dětí z 1. – 5. ročníku. A kdo bude reprezentovat školu v regionálním kole, které proběhne 5. 12. 2013?

100 fotografií

TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ - 6.+7. ročník

Školní kolo turnaje v přehazované dívek proběhl v tělocvičně v termínech: 6.r. – 4.11.2013 a 7.r. – 5.11.2013.

9 fotografií

Projekt REGION se 6. třídou

Za krásného podzimního počasí se naše třída vydala na vycházku po okolí Vrbna. Zvolili jsme takovou trasu, abychom obešli téměř celé město. Děti si měly všímat fauny a flóry kolem sebe a nějakým způsobem ji zachytit, a tak fotografovaly nebo sbíraly vše, co jim přišlo zajímavé. Ke konci už byla znát na některých únava, ale i tak panovala dobrá nálada po celou dobu procházky. Zcela jistě k tomu přispělo i sluníčko, které svítilo, jakoby ani nebyl konec října.

19 fotografií

Country party

8.-10. listopadu proběhla na naší škole již XIII. country party. Opět bylo hezky rušno. Tentokrát se zúčastnily čtyři soubory a celkem nás bylo 58.

41 fotografií

Projekt REGION v 2.ročnících

Při vycházce si žáci všímali dění ve městě, zaznamenávali poznatky, při besedě si sdělovali zážitky. Na plánek okolí školy nalepili lístek se svým jménem do místa, kterým ke škole přichází. Úkolem dětí bylo všímat si a zaznamenávat dopravní značky, přechody pro chodce, stromy, důležité budovy, pořádku ve městě a zajímavostí. Na vyhlídce u Sokolské chaty se děti orientovaly v krajině, pojmenovávali části města a okolní vesnice, určovaly směr svého bydliště.

20 fotografií

Čtvrteční putování za kapličkou (sv. p. Marie Sněžné)

Když jsme za krásného, slunného počasí vyšli od školy , všem nám byla zima. Jak jsme ale šli pořád výš a výš po loukách nad Železnou, tak jsme se zahřáli. Výlet byl super a užili jsme si ho. Kaplička byla moc pěkná a určitě bychom se tam chtěli podívat znovu. Užili jsme si spoustu legrace, třeba když jsme si dávali závody na ramenech . Bolely nás sice nohy, ale bylo to super.Když jsme se po ukončení výletu naobědvali výborné kaše a květáku v naší školní jídelně, tak se nám všem ulevilo. Moc se těšíme na další výlet.

30 fotografií

Region – 1. B

Žáci 1. B se ve dni projektu Region vydali na procházku Železnou, posvačili a pohráli si hřišti. Cestou se seznámili s pověstí o statečné Pavle, podle které je pojmenována řeka Černá Opava.

7 fotografií

Pasování na čtenáře v Městské knihovně

Dne 2. října 2013 ve spolupráci s Městskou knihovnou, byli loňští prvňáci pasováni na čtenáře. Přivítala nás ctěná bílá paní Vrbenská, ctěný pan myslivec a dobově oblečené ctěné paní Vrbenské. Každé dítě přečetlo kousek pověsti o hradě Fürstenwalde, aby se bílá paní přesvědčila, zda děti opravdu umí číst i jestli čtenému textu rozumí. Za správně zodpovězené otázky dostaly děti drobnou odměnu. Jakmile všechny děti dočetly, byly panem myslivcem pasovány na čtenáře, dostaly čtenářský deník, pasovací dekret, pozvánku do knihovny a dukát. I paní učitelka za odměnu, že děti naučila tak krásně číst dostala medaili. Děti byly z pasování nadšené, líbila se jim výzdoba v knihovně i pověst o hradě Fürstenwalde a byly na sebe pyšné, jak krásně umí číst a že získaly pasovací dekret.

86 fotografií

Kvalifikační turnaj

31.10. 2013 proběhl na škole šachový turnaj, který bal zároveň kvalifikací na okresní přebor škol. Turnaje se zúčastnilo celkem 29 žáků a žákyň od třetí do deváté třídy. Na základě výsledků budou sestavena čtyřčlenná družstva, která nás budou reprezentovat 6.prosine v okresním kole do kterého jim přejeme jen to dobré a nejlepší.

11 fotografií

Beseda se záchranářem

Ve čtvrtek 17.10. 2013 vybrané děti z druhých tříd ze školní družiny navštívily stanici záchranné služby ve Vrbně pod Pradědem. Pan Petr Gut dětem vysvětlil, jak se zachovat v situaci, kdy náš kamarád je zraněný a názorně nám předvedl základy první pomoci. Žáčci měli také spoustu dotazů. Na konci besedy si děti mohly prohlédnout zblízka veškeré vybavení a přístroje uvnitř sanitky. Pro všechny to byl nevšední zážitek. Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Petru Gutovi za jeho ochotu a čas, který nám věnoval.

20 fotografií

Exkurze do Muzea Komenského v Přerově

V pondělí 14. 10. se žáci 6. ročníku vypravili na exkurzi do Muzea Komenského v Přerově. Žáci zde mohli obdivovat přírodovědnou sbírku čítající více než 9000 druhů hmyzu nebo také sbírku minerálů a hornin. Dále si mohli prohlédnout, jak vypadaly a jak se měnily školní třídy od 17. století do poloviny 20. století. Žáci si vyzkoušeli i sezení v původních lavicích. Na závěr jsme navštívili expozici archeologie, kdy byly k vidění autentické nálezy od doby kamenné a také figuríny neandrtálské ženy a chlapce. Výlet se dětem líbil a přinesl jim spoustu nových poznatků.

7 fotografií

Školní Parlament

Jak už to tak bývá na naší škole zvykem, i letos je tu pro žáky Parlament. Hlavní funkcí parlamentu je vymýšlet některé akce, ale také se zabýváme Vašimi problémy, nebo stížnostmi. Poté to probíráme s p. Ředitelem, který se nám snaží vyjít vstříc. Vámi zvolení parlamentáři Vás ve třídě informují, co se dělo a co jsme třeba vymysleli. Jestli máte nějaké nápady, nebo se Vám něco nelíbí, řekněte to svým parlamentářům a my Vám rádi pomůžeme. :) Pokud to nesdělíte jim, můžete se obrátit na schránku důvěry na pavilonu.

1 fotografie

Začíná šachová sezona

Prvním turnajem v letošním roce byla „Velká cena Krnova“, která proběhla v sobotu 12.10.2013 i za účasti hráčů z Polska.
Z naší školy se turnaje zúčastnili čtyři zástupci. Kategorii starších žáků ovládli Tomáš Popek a Vilémem Simonem, kteří se podělili o první a druhé místo, když o pořadí rozhodovaly pomocné body. Dobrý výsledek ještě podtrhla Karolína Remešová, která ve své kategorii získala druhé místo a „záda jí kryl“ Honza Čížek, pro kterého to byl první větší turnaj.

10 fotografií

Zuzanky se soustředily

Ve dnech 11.a 12.10.2013 proběhlo na budově č.2 naší školy soustředění country kroužku Zuzanky. Nácviku tanečních figur i samotných tanců se zúčastnilo 18 tanečníků. Pro zpestření a zábavu byly pro děti připraveny soutěže, jak taneční, tak sportovní. Mnohé potěšila i návštěva rodinných příslušníků. Hlavně pro naše prvňáčky bylo mimořádným zážitkem spaní ve škole.

32 fotografií

Podzimní sportovní den

Na konci prvního letošního školního týdne vyrazily za krásného počasí třídy základní školy za sportem. Pro děti 1., 2. a 3. tříd připravily soutěže paní učitelky, starší žáci se zúčastnili disciplín na stanovištích rozmístěných po celém Vrbně. U mladších dětí vyhráli všichni, starší žáci soutěžili za třídu. Vítězství si vybojovala 9.B, druzí skončili žáci 5.B a třetí místo obsadila 6.A.

186 fotografií

"Druhý" první školní den

2.září 2013 šly děti do druhé třídy již bez obav. Vždyť už jsou "ostřílenými" školáky. Šly vesele s úsměvy na tvářích a s očekáváním, jak se změnili za dva měsíce spolužáci, dozví-li se, co zajímavého o prázdninách prožili a kdo si s kým sedne do jedné lavice. Paní učitelky byly také zvědavé na "své" druháčky a hned děti "povýšily" na důstojné osoby, které mají jít svým chováním, radou a pomocí příkladem kamarádům prváčkům. V závěru úvodního dne se žáci obou druhých tříd sešli v jedné učebně, aby slavnostně zahájili další školní rok - popovídali si, zazpívali společně známé písničky a došlo i na sladké pohoštění.
Ať jim nadšení prvního dne vydrží co nejdéle :-)!

4 fotografií

Soustředění Sedmihlásku

Zpěváci Sedmihlásku se opět sešli před zahájením školního roku, aby se připravili na novou sezónu. Tato setkání jsou především zaměřena na zábavu, a tak kromě noci ve škole se děti vyřádily v lesoparku, odhalily život našich předků prostřednictvím karlovického muzea a mnozí si poprvé zahrály minigolf. Jízda vlakem do Karlovic byla pro některé malé zpěváky zvláštním zážitkem a velká odpolední hra, kterou pro děti připravily bývalé členky Sedmihlásku – Zuzanka, Míša a Viktorka, byla přijata s nadšením a stala se největším hitem celého soustředění. Radovánky na školní zahradě byly příjemným uvolněním mezi jednotlivými „zpívacími“ zkouškami.
První opravdová zkouška Sedmihlásku, na kterou zveme i děti, které se nemohly soustředění zúčastnit, ale zpívají rády, proběhne 11.9.2013 od 14 do 15,30 hodin v hudebně, mladší zpěváci – Modrásci – začnou zpívat o týden později, tj. 18.9.2013 od 12,30 h (o organizaci zkoušek Modrásků budete včas informováni).
Hodně úspěchů a radostných chvil ve školní i sborové práci přejí všichni sboroví dospělí.

24 fotografií

První den ve škole

2. září zahájili žáci a učitelé naší školy nový školní rok. Spolu se starými známými tvářemi přišli do naší školy i natěšení prvňáčci. Plni očekávání usedli poprvé do školních lavic, kde na ně čekaly první školní pomůcky. Uvítali je jejich paní učitelky a přišel je přivítat i pan ředitel se zástupkyní. Přejeme nejen jim, ale i ostatním žákům, učitelům a všem školním zaměstnancům hodně sil, pohodu a radost z práce.

8 fotografií