Zápis dětí do 1. třídy

V letošním roce přišlo v pátek 12. Dubna 2019 k zápisu 57 dětí se svými rodiči. Zatímco rodiče se věnovali především formální části zápisu, děti s učitelkami přešly rovnou k motivační části.
Dětem nebylo prostředí školy neznámé. Ve čtvrtek dopoledne navštívily děti z vrbenských mateřských škol se svými učitelkami školu, aby si společně s učiteli „z velké školy“ (pracovníky školského poradenského pracoviště) „ohmataly“ školní prostředí. Děti byly rozděleny do menších skupinek a postupně si vyzkoušely sportovní talent v tělocvičně, výtvarné dovednosti při modelování a kreslení, znalosti v poznávání domácích zvířat a hudebních nástrojů, předvedly rytmus hrou na bicí soupravu a zahrály si motivační hru vyvádění zvířátek z hořícího lesa.
Po vyčerpávající školní práci se všechny dětské skupinky sešly ve školní jídelně u svačinky, kterou pro ně připravili členové školního parlamentu. A co to bylo? Ovocné špízy vyrobené z ovoce, které škola dostala sponzorsky od firmy MK Fruit, s.r.o. Pitný režim připravily pracovnice ŠJ. Na závěr milého dopoledního setkání si naši páťáci připravili pro předškolní děti dvě krátké hrané pohádky.
Děkujeme vedení obou mateřských škol, že umožnilo toto milé setkání, a rovněž všem ze základní školy, kteří se podíleli na přípravě akce.

Autor: L. Šajerová Dne: 16.4.2019

Recitační soutěž ve 3. třídách

Dne 3. dubna se žáci 3. tříd sešli na recitační soutěži, aby se předvedli se svými pěknými básničkami, které si pečlivě připravili.
Na 1. místě se umístila Charlotte Gocieková, 2. místo si vybojovala Adéla Kopecká a 3. místo obsadil Petr Podešva.
Všichni recitátoři si zaslouží velkou pochvalu za pěknou a zábavnou hodinu, kterou nám připravili se svými básničkami.
Přeji všem žákům hodně pěkných chvil s poezií.

Autor: Lenka Redlichová Dne: 16.4.2019

Výsledky zápisu

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019/2020.
Výsledky>>

Autor: Zdeněk Bártek Dne: 15.4.2019

Keramická dílna

Pro předškolní děti z MŠ Ve Svahu jsme připravili ve dnech 28. 3. a 4. 4. 2019 keramickou dílnu, dostavilo se celkem 22 budoucích prvňáčků. Seznámili se s postupem práce s keramickou hlínou od počátečního zpracování po závěrečné vypálení. Každý si vytvořil dva menší výrobky, s prací jim ochotně pomáhaly starší zkušené žákyně. Modelování z hlíny děti bavilo, výrobky se vydařily. Pro vypálené výrobky si děti do školy rády přijdou. S keramikou se mohou případní zájemci setkat v budoucnu ve výtvarném kroužku.

Autor: Irena Remešová Dne: 15.4.2019

Matematický klokan – kategorie CVRČEK

Matematické soutěže se zúčastnili žáci 2. a 3. ročníků. Nejvíce bodů se povedlo získat : Jiřímu Tiahnibokovi , Emě Vojáčkové, Julii Emmě Rumanové, Denisovi Pukleovi.
Gratulujeme soutěžícím, přejeme další úspěchy.

Autor: Lenka Michálková Dne: 15.4.2019

Vyvrcholení Velkých cen se vydařilo

V sobotu 30.3.2019 proběhla Velká cena Krnova mládeže v šachu, které se zúčastnilo ve třech kategoriích 97 hráčů z celého kraje.
Naše město, školu a TJ reprezentovalo šestnáct žáků, což byla druhá největší výprava a opravdu se dařilo.
Kategorii benjamínků mezi 30 soupeři suverénně vyhrál Matyáš se ziskem sedmi bodů ze sedmi, ale i pro Jirku na 11.místě byl zisk 4 bodů a pro Martina na 14.místě zisk 3,5 bodu zatím tím nejlepším výsledkem.
V mladších žácích bylo celkem 43 hráčů a z našich jedenácti reprezentantů si nejlépe si vedli Honzík na 6.místě se ziskem 5-ti bodů (1 bod za vítězem) a Petr na 14.místě se ziskem 4 bodů. Největší posun zaznamenaly Bety a Eliška, které se ziskem 4 bodů obsadily 2.a 3. Místo mezi děvčaty.
Ve starších žácích se mezi 24 hráči nejlépe vedlo Petrovi na 12.místě. Kačka jako nejmladší účastnice to má mezi hochy velmi těžké, ale druhé místo mezi holkami je příslibem.
Tímto turnajem byl ukončen seriál šesti Velkých cen mládeže okresu Bruntál, ve kterém hrálo okolo sto padesáti hráčů. Je příjemné konstatování, že jsme se v tomto celoročním měření neztratili a Matyáš získal, mezi čtyřiceti hráči, stříbrnou medaili, ale hlavně, že všichni zaznamenali postupné zlepšování svých výkonů.

Autor: Ivan Hába Dne: 15.4.2019

Naše žákyně obsadila 3.místo v krajském kole olympiády v německém jazyce

19. března 2019 se konalo krajské kolo olympiády v německém jazyce. Naší školu skvěle reprezentovala žákyně 9.třídy Ivana Danisová. Soutěžilo se v několika částech, porozumění čtenému textu, poslechu, popisu obrázku a konverzaci na vylosované téma. Úroveň soutěže je rok od roku vyšší a účastníci krajských kol jsou schopni plynule komunikovat v německém jazyce. Z každého okresu postupuje pouze jeden, a to vítěz okresního kola, kterého čeká 7 nových témat, která se musí do termínu krajského kola naučit. Ivana Danisová zvládla všechny části na výbornou a umístila se na krásném 3. místě. K jejímu výsledku moc gratulujeme a přejeme hodně úspěchu při přijímacích zkouškách.

Autor: Jaroslava Schefflerová Dne: 15.4.2019

Vybíjená Rýmařov

Dne 27.3.2019 se hoši 5. ročníku zúčastnili okrskového kola ve vybíjené v Rýmařově, kde získali druhé místo a postoupili do okresního kola v Krnově. Naši školu reprezentovali: Lukáš Berger, Adam Smetana, Nicolas Dudek, Filip Chytil, Martin Faluši, Josef Pojar, Martin Kočka, Josef Lazur, Marek Krupa, Jakub Sideras, Josef Bilý.

Autor: Hana Strouhalová Dne: 31.3.2019

Recitační soutěž ve 4. třídách

Ve čtvrtek 21. března se žáci 4. tříd sešli, aby si udělali pěknou hodinu s poezií. Všichni recitátoři nás velmi příjemně svými výkony překvapili, porota měla proto velmi těžké rozhodování.
Na 1. místě se umístila Veronika Doudová, na 2. místě Michal Mlčoch a 3. místo obsadil David Mahel.
Velkou pochvalu a poděkování ale zaslouží úplně všichni soutěžící, neboť nám společně připravili příjemně strávený čas se svými zajímavými básničkami.
Přeji všem budoucím recitátorům hodně úspěchů a pěkných chvil při setkávání s poezií.

Autor: Lenka Redlichová Dne: 31.3.2019

Recitační soutěž 1. a 2. tříd

Děti 1. a 2. tříd prožily příjemné čtvrteční dopoledne 21.března v pěkných prostorách STŘECHy. O slavnostní atmosféru se postarali někteří z nich – přednesem básniček. V úvodu si vylosovali startovní čísla. Odborná porota i obecenstvo si vyslechlo 22 básní.
Porota ocenila tyto děti: 1. ročník - 1. Karolína Gašparíková, 2. Dominik Žáček 3. Eliáš Toman
2. ročník – 1. Jamie Slovjak, 2. Veronika Vašková, 3. Petra Bajerová
Celé dopoledne bylo slavnostně příjemné.

Autor: J. Sztuková, L. Michálková Dne: 31.3.2019

Žáci pro naši školu získali patnáct medailí

Ve dnech 21. 2. a 14. 3. 2019 se žáci naší školy zúčastnili lyžařských a snowboardových závodů. Mnozí z nich bodovali a získali celkem 15 medailí.
První ze závodů proběhl v Karlově pod Pradědem na sjezdovce Myšák. Žáci škole vybojovali dvakrát zlato. Na prvním místě se ve sjezdovém lyžování umístil Vojtěch Zvědělík ze 6.A. Snowboardovým vítězem ve své kategorii se stal Daniel Gorniak ze 7.A. Druhou příčku ve snowboardu obsadil Martin Thér ze 6.A a Daniel Kosík z 9.A. Mezi úspěšné lyžaře se zařadili také Kateřina Čížková z 9.B a Ondřej Zvědělík z 8.B. Oba byli stříbrnými medailisty. Bronzovým snowboardistou se stal Rudolf Čepera
Druhý závod se konal ve Ski areálu Annaberg v Andělské Hoře, který byl koncipován jako IV. zimní olympiáda. První místo děti vybojovaly v lyžování tentokrát třikrát. Mezi tyto zlaté medailisty patřil Vojtěch Zvědělík, který opět zazářil v kategorii 6.-7.ročníků, a také jeho bratr Ondřej v kategorii 8.-9.ročníků s Kateřinou Čížkovou, řadící se rovněž do téže kategorie. Druhé místo bylo obsazeno jedenkrát, a to Martinem Adámkem ve sjezdovém lyžování. Na třetí stupínek vítězů se postavila lyžařka Natálie Šianská z kategorie 8.-9.ročníků a také snowboardisté Martin Thér z kategorie 6.-7. ročníků, Klára Vondrová z kategorie 6.-7. ročníků a Rudolf Čepera z kategorie 8.-9.ročníků.
Všem zúčastněným děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v příští závodní sezoně.

Autor: Adéla Vincourová Dne: 31.3.2019

Velká cena Vrbna pod Pradědem mládeže v šachu byla opravdu velká

Již tradičně ZŠ ve spolupráci s šachovým oddílem TJ Sokol, pořádá Velkou cenu Vrbna pod Pradědem mládeže v šachu, která je vedle přeboru škol největší sportovní akcí pro děti v našem městě. Tento turnaj je součástí šesti Velkých cen okresu a do celkového pořadí se každému hráči započítávají čtyři nejlepší výsledky.
V sobotu 23.února 2019 se do STŘECHY sjelo 81 mladých šachistů z celého kraje. Naši školu, TJ a město reprezentovali tři benjamínci, dvanáct mladších žáků a dva žáci starší.
Mezi benjamínky potvrdil své medailové ambice Matyáš, který jen na pomocné hodnocení obsadil třetí místo za hráčem z Beskydské šachové školy, zlepšení výkonu a bojovnost prokázal Martin ziskem tří bodů za sedmi a jako náš benjamínek se neztratil ani Jirka.
V tvrdé konkurenci 46 nejlepších hráčů v kategorii mladších žáků Petr uhájil své postavení ziskem 4,5 bodů ze sedmi a potěšitelný je zisk 4 bodů Viktora a Honzíka. Pozornost si zaslouží výkon všech holek, když Bety, Eliška a Bára patřily mezi devíti děvčaty k nejlepším. Ocenění si zaslouží i výkon Jamieho a Tadeáše, pro které to byl vůbec první turnaj. Mezi staršími žáky potvrdily své postavení Kačka a Michal.
30.dubna 2019 nás čeká šestá Velká cena v Krnově, kde jak všichni doufáme, Matyáš udrží celkové druhé místo mezi třiceti dvěma benjamínky, Petr a Honzík se probojují do první desítky mezi šedesáti mladšími žáky a stejně tak se to podaří i některému z našich starších žáků.
Více>>

Autor: Ivan Hába Dne: 31.3.2019

Odpolední lyžařský kurz pro žáky od 2. do 5. tříd

Vážení rodiče,
i v letošním roce nabízíme vašim dětem na 1. stupni ZŠ (od 2. do 5. tříd) účast na odpoledním lyžařském kurzu, který se bude konat v termínu od 11.3. do 15.3 v Karlové Studánce. Více informací najdete níže. V minulém roce jsme při pořádání lyžařského kurzu pro 1. stupeň ZŠ čelili velkému zájmu, který jsme nedokázali z kapacitních důvodů zvládnout. Proto v letošním roce volíme elektronický způsob přihlašování, který nám umožní stanovit přesné pořadí přijatých přihlášek a ukončit v případě příliš velkého zájmu jejich přijímání. O tom, kdo bude na kurz přijat rozhodne rychlost zaslání vyplněné přihlášky na adresu kurzy@fun-line.cz. Minimální kapacita pro pořádání kurzu je 15 děti a maximální kapacita kurzu je 36 dětí.
Vzhledem k vývoji počasí a nedostatku sněhu na sjezdovce ve Vrbně pod Pradědem bude možné kurz uskutečnit pouze v Karlově Studánce Karlova Studánka (www.pradedovaarena.cz) má dostatek sněhu a předpokládáme, že tomu tak bude i v avizovaném termínu. Věříme, že tento způsob přihlašování zamezí organizačním problémům a že jej budeme i do budoucna dále využívat.
Více>>
Informace lyžařské školy>>
Přihláška PDF>>
Přihláška DOC>>
Všeobecné podmínky kurzu>>

Autor: Oldřich Mičan - lyžařská škola FUN - Line Dne: 20.2.2019

Postupujeme do kraje v německém jazyce

Ve čtvrtek 7.února 2019 se konalo v Krnově okresní kolo olympiády v německém jazyce. Naší školu reprezentovali 3 žáci. Soutěž se skládá ze tří části, čtení textu s porozuměním, popis obrázku a konverzace na dané téma. Daniel Gorniak v kategorii I.A určenou žákům 7.tříd, obsadil 4. místo. Zdenek Vymazal získal v kategorii II.A určenou žákům 8.a 9. tříd také 4. místo a Ivana Danisová kategorii II.A. vyhrála a postupuje tak do krajského kola, které se bude konat koncem března v Ostravě. Našim žákům děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a Ivaně Danisové přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

Autor: Jaroslava Schefflerová Dne: 24.2.2019

Velká cena Holčovic

V pátek 1.2.2019 se čtrnáct našich žáků zúčastnilo již čtvrté Velké ceny, tentokrát v Holčovicích. Na turnaj se sjelo celkem 106 hráčů ve třech kategoriích. V takovéto konkurenci nezapadly ani výsledky našich. Za povšimnutí stojí výkon Martina mezi benjamínky a Elišky v mladších žácích, pro které to byl jejich vůbec první turnaj. Příjemným zjištěním je i zlepšený výkon u ostatních a snad jen Matyáš si tady vybral slabší chvilku.

Autor: Ivan Hába Dne: 24.2.2019

Lyžařský kurz žáků 7.třídy

Ve dnech 24. až 30.1. 2019 se konal lyžařský výcvik v alpských disciplínách pro žáky 7.ročníků. V letošním roce byl výcvik rozšířen i o výuku snowboardingu, kterého využilo 6 žáků a pod vedením instruktorky Adélky zvládly ježdění na jedničku. Ostatní děti byly rozděleny do tří skupin podle výkonnosti a věnovali se jim další tři instuktoři. Výuka probíhala vždy do 13 hod na sjezdovce ve Vrbně pod Pradědem. Počasí nám až na jeden den přálo, a tak jsme zažili krásných pět dní na horách a mohli jsme si vyzkoušet různé techniky a styly alpského lyžování.

Autor: Jaroslava Schefflerová Dne: 24.2.2019

Lyžařský výcvik 7. ročníku ve šk.r. 2018/2019

I v tomto školním roce se uskutečnil na konci měsíce ledna plánovaný lyžařský výcvik pro žáky a žákyně 7. ročníku. Tito byli rozděleni (podle toho, kdo měl jaké schopnosti a dovednosti) do tři družstev sjezdařů a jednoho družstva prknařů. Těm, kteří neměli vlastní lyže, byly zapůjčeny školou. Podmínky byly zpočátku mrazivé, ale postupně přešly ve velmi příznivé. Vlekaři vždy svah rolbou velmi dobře upravili. Všichni zúčastnění ukončili výcvik úspěšně. I těch 20, kteří stáli první den výcviku poprvé na lyžích, se naučilo sjíždět oblouky celou sjezdovku i v těch nejprudších částech.

Autor: Šajer M. Dne: 24.2.2019

4.A na běžkách

Dne 6.února zahájili žáci 4.A slavnostním nástupem svůj lyžařský výcvik, který trval pět dní.
S běžkami se seznámili při zábavných hrách na školním hřišti, zahráli si např. dokonce fotbal na jedné běžce.
V posledních dvou dnech jsme se vypravili do opravdické přírody, vyšlapali jsme si až do lesa nad naším Vrbnem. Zde jsme si cvičili odraz ve stopě, šlapali jsme do kopce, který jsme si za odměnu sjížděli. Jízda z kopce se dětem velmi líbila, nevadily jim ani časté pády, které byly naštěstí neškodné, takže nám výcvik všichni ve zdraví přežili.
Nyní už zase sedíme ve školních lavicích a pilně se učíme, abychom měli na konci roku pěkné vysvědčení.
Všichni sportovci si zaslouží za vytrvalost a píli velkou pochvalu, neboť počasí nebylo vždy jen pěkné, někdy nám bylo i trochu zima, zebaly nás ruce i nohy. Nám to ale nevadilo, protože víme, že musíme v životě překonávat překážky, abychom všechny problémy v budoucím životě úspěšně zvládli. Už teď se těšíme na příští zimu.

Autor: Lenka Redlichová Dne: 24.2.2019

INFORMACE ŠJ - ČIPY

V ŠJ se obědy vydávají na základě aktivovaných čipů, čip je vydán na základě zaplaceni zálohy 130,- Kč.
Životnost čipu je velmi závislá na jeho používání.
Čip vypadá jako nový po celou dobu školní docházky, pokud se o něj jeho uživatel stará, a stejně tak, za půl roku je čip nepoužitelný, protože je omlácený, mnohokrát pošlapaný, zmoklý (uvnitř je elektronika, voda ji nedělá dobře).
Čipy, které nám jsou dodávané, nejsou dělané na hrubé zacházení, aby odolaly všemu, co s ním žák zkusí dělat.

Autor: Suchánková Renata Dne: 20.2.2019

Okresní volejbalová liga smíšených družstev

V letošním školním roce hrajeme opět okresní volejbalovou ligu smíšených družstev žáků ve složení 4 dívky a 2 chlapci.
2. kolo jsme hráli u nás v neděli 27. 1. 2019 s družstvy TJ Krnov, SKP Bruntál a družstvy A a B Slezské Orlice Krnov. Pro nemocnost a účast dvou hráčů v jiné soutěži nás bylo jen šest. Pro Adama a Markétu to byl opravdu „křest ohněm“. Nebylo koho střídat, tak museli hrát a bojovat, i když mají malé zkušenosti. Největší zásluhu na zaslouženém 2. místě májí Tomáš a Dája. Vidí, umí a uplatní, co umí. Dobrý výsledek je samozřejmě zásluhou celého družstva. Všichni nic nevzdávali a stále se snažili.
Tak ať mají stále radost ze hry!

Autor: D. Beranová Dne: 10.2.2019

Florbalisté ZŠ Vrbno třetí v krajském kole

Dne 31.1. 2017 se uskutečnilo krajské kolo florbalu v Ostravě – Bělský les – hala SC Dubina. Naši chlapci do něj postoupili jako vítězové okresního kola a hodně se na tuto akci těšili. Přivítala je velká, rozlehlá hala, kde se hraje naše nejvyšší florbalová liga. Naši hoši zaplatili v prvním zápase daň z naprosto jiného hracího prostředí. Doma hrají 3 + 1 na hřišti 20 x 10 m a zde 5 + 1 na hřišti 40 x 20 m. Hůře se orientovali v prostoru a pozdě přistupovali k protihráčům, kteří toho využívali ke střelám. Prohráli jej 1 : 3. Ve druhém zápase nastoupili proti pozdějším vítězům celého turnaje a prohráli 1 : 8. Od stavu 1 : 4 dostali příležitost všichni náhradníci a základní pětka se šetřila na další zápasy. Taktika se vyplatila. V dalších dvou zápasech působili naši hráči svěžeji a jistější hrou je vyhráli. Celkově obsadili 3. místo v kraji, což je v tomto sportu pro naši školu historický úspěch.
Za bojovnost jim všem patří velké poděkování.

Autor: Šajer M. Dne: 10.2.2019

Změna ceny stravného pro cizí strávníky

Od 1.2.2019 se mění cena stravného u cizích strávníků 65-, Kč.

Autor: R. Suchánková 22.1.2019

Okresní kolo dějepisné olympiády

Dne 16.1.2019 se konalo v Krnově okresní kolo dějepisné olympiády. Tematické zaměření 48. ročníku bylo „ Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace.“
Soutěže se zúčastnilo 32 žáků gymnázií a základních škol z celého okresu. Naši reprezentanti opět nezklamali. Jana Matušková ( 9.B) skončila na 3. místě a Adam Řeháček ( 9.A) se dělil o 8.-10. místo. Přejeme jim mnoho dalších úspěchů.

Autor: Žembová Hana 22.1.2019

Lyžařský výcvik 5.A

V týdnu od 7. ledna do 11. ledna se konal lyžařský výcvik 5.A. I když počasí bylo na „běžky“ ideální i v blízkém okolí Vrbna, rozhodli jsme se, téměř každý den, vystoupat vysoko nad Vrbno – na tzv. „Stadionek“. Nikdo se nenechal odradit drobnými neúspěchy a žáci s nadšením plnili nejrůznější úkoly a hry na lyžích. Po celou dobu lyžařského výcviku panovala velmi dobrá nálada a myslím, že jsme si to všichni moc užili. Velmi děkuji za pomoc a podporu paní asistentce Adéle Vincourové a panu psychologovi Petru Remešovi.

Autor: Hana Strouhalová 22.1.2019

Vánoční koncerty Sedmihlásku

Dne 11. prosince 2018 proběhl v kulturním středisku STŘECHA Vánoční koncert dětského pěveckého sboru Modrásci a Sedmihlásek.
Na naše vystoupení jsme se moc těšili, zejména prvňáčci z Modrásků. Po příchodu do sálu začalo velké parádění a strojení, aby bylo všechno co nejhezčí. Potom jsme si zkusili několik koled, abychom se rozezpívali a koncert začal.
Mrzelo nás, že s námi není naše paní klavíristka, která nám náhle onemocněla. Paní učitelka si sedla ke klavíru a paní klavíristku nahradila. S chutí zpívaly oba sbory dohromady pásmo českých koled, které jsme společně nacvičovali. V hledišti usedli rodiče i přátelé zpívání a celková atmosféra byla velmi příjemná.
Po našem předvedení nás rodiče odměnili upřímným potleskem a mnohé oko nezůstalo dojetím suché. Následovala krátká valná hromada, kde byli rodiče obeznámeni s naším hospodařením a dalšími akcemi, jež nás čekají, a s pěknou vánoční odměnou jsme se rozešli do svých domovů.
Po vánočních svátcích, jako každým rokem, jsme se sešli s dětmi na zelené škole. Velký sbor (PSMV) nás pozval jako hosty na Adventní koncert v kostele Sv. Michala ve Vrbně pod Pradědem. Sešlo se nás docela dost, těšili jsme se na vystoupení.
Nejprve jsme se na budově III rozezpívali, připomněli si, co budeme zpívat. Zbylo dost času, abychom si popovídali o tom, co nám pod stromečkem nadělil Ježíšek. Pak už byl čas nastrojit se do našich krásných modrobílých pelerínek a společně jsme se přesunuli do kostela. Za hojné účasti široké veřejnosti, jsme přispěli ke sváteční pohodě i mi, malí zpěváci ze Sedmihlásku i Modrásku. Přednesli jsme pásmo koled s klavírním doprovodem naší paní učitelky. Sklidili jsme velký potlesk.Poté koncert pokračoval mší J. J .Ryby v provedení dospělého sboru s orchestrem. Návštěvníci tohoto koncertu si jistě odnesli plno příjemných zážitků.

Autor: D. Hošková 22.1.2019

Vánoční laťka 2018

Pár dní před Vánocemi se v tělocvičně školy tradičně konala Vánoční laťka – soutěž ve skoku vysokém. Zúčastnili se žáci a žačky 6. – 9.ročníků. V kategorii mladších žáků zvítězil Marek Roman výkonem 144 cm, v mladších žákyních Florová Kateřina výkonem 124 cm. V kategorii starších žáků zvítězil Tomáš Šmach výkonem 165 cm a ve starších žákyních Horská Kateřina výkonem 136 cm.
Mladší žačky>>
Mladší žáci>>
Starší žačky>>
Starší žáci>>

Autor: M. Šajer Dne: 15.1.2019

Vánoční volejbalové setkání ve Vrbně - 2018

Dne 28. 12. 2018 zorganizovala ZŠ ve Vrbně za finanční pomoci MÚ Vrbna Vánoční volejbalové setkání. Účast občanů byla hojná a věkově pestrá . Po úvodní prezentaci a losování bylo vytvořeno ze 49 přihlášených 8 družstev, která byla (opět losováním) rozdělena do dvou skupin. Po odehrání zápasů v základních skupinách následovala utkání vyřazovacím způsobem a zápasy o celkové umístění. Většina utkání byla velmi vyrovnaná a tak se hrálo až do podvečera. Po naprosto vyrovnaném boji se z celkového vítězství radovalo družstvo ve složení: Zaoral J., A. Beranová, Odstrčil M., Odstrčil D., Remešová K., Pechal P. . Gratulujeme.
Více>>

Autor: M. Šajer Dne: 15.1.2019

Volejbalový turnaj 2018

Konal se 17.prosince. Všichni si ho moc užili. Na 4.místě se umístila 7.B.Na 3.místě se umístila 8 třída. Na 2.místě se umístila 9.A a na 1.místě 9.B.

Autor: P. Smudalová, A. Hájková Dne: 13.1.2019

Besídka III.B

Besídka III.B žáků Základní školy ve Vrbně pod Pradědem, která se konala 12.12.2018 v 15:00, probíhala v duchu Vánoc a také Mikulášské nadílky, kterou děti chtěli oplatit svým rodičům. Žáčci se převlékli za čerty, anděly a také Mikuláše. Vyrobili si také z velké papírové krabice peklo, ze kterého čerti vylézali, aby postrašili své rodiče, ale také sourozence, kteří se přišli na vánoční besídku podívat, do něj si poté odnesli dvě zlobivé děti. Žáci také předvedli pohádku o stromečku, který ukryl všechny zvířátka před paní Zimou. Závěrem besídky si děti zazpívaly pásmo koled.

Autor: Dne: 1.1.2019

Mikuláš na budově III

Kristýnka, Nelinka, Péťa, David, Vlastík, Tonda, Adam, Vojta, Marek a Dominik navštívili dne 5.12. v maskách čertů a andělů své spolužáky na budově III. Pod vedením Mikuláše děti vystoupily s pásmem básniček. Žáci ve třídách jim na oplátku zazpívali koledy.
Děkuji maminkám za přípravu masek a p. as. J. Ostřanskému za pomoc s realizací akce.

Autor: Iva Bártková Dne: 1.1.2019

Mikuláš v MŠ Jesenická a na Pavilonu ZŠ

Dne 5.12.2018 se role čertů a andělů ujali žáci a žákyně třídy 9.B v čele se svou třídní učitelkou Vendulou Friedlovou coby Mikulášem. V děsivých maskách čertů a roztomilých maskách andělů šla mikulášská výprava navštívit a obdarovat děti do mateřské školy Jesenická. Poté šla mikulášská výprava řádit a strašit na Pavilon naší ZŠ, kde už netrpělivě čekaly děti 3. - 5. tříd.
"Program jsme si nachystali tak, aby odpovídal věku dětí. Ve školce jsme přednesli pásmo mikulášských básniček, toto pásmo jsme využili i ve 3. třídách. Pro starší děti jsme vystoupení upravili. Ve 4. a 5. ročnících jsme dětem o Mikuláši přečetli pár zajímavostí, následně jsme si nové vědomosti u dětí ověřovali kvízem. Za správné odpovědi andělé nadělovali lízátka. Děti ve školce nám na oplátku také zarecitovaly pár básniček. U starších dětí zarecitovali básničku jen ti největší odvážlivci, kteří se nejméně styděli. Před odchodem ze školky i z jednotlivých tříd jsme všem dětem rozdali sladkou odměnu v podobě bonbónů. Myslím, že za nás všechny můžu říct, že se akce velmi vydařila!" Kristýna Slavíková, 9.B
Chtěla bych moc poděkovat celé své třídě za to, jak skvěle zvládla celého Mikuláše. Nejenže si deváťáci vyrobili nádherné kostýmy, naučili se mikulášské básničky, celý den se potili v kostýmech, ale hlavně celou akci si usmysleli, naplánovali a dotáhli do konce na jedničku. Byl to opravdu náročný den a pokud je někdo z vyššího stupně smutný, že jsme ho nepřišli navštívit, tak nás to mrzí, ale ten den to už nešlo stihnout a zvládnout. Vendula Friedlová, tř. uč. 9.B

Autor: V. Friedlová, K. Slavíková Dne: 1.1.2019

Recitační soutěž 6. – 9. tříd – 6.12. 2018

Soutěže se zúčastnilo 12 žáků - z 6.A/6žáků/, z 8.A/1žák/, z 8.B/3 žáci/ a z 9.B/2 žáci/.
I.kategorie: 1.místo - Valenta D., 2. Klapuchová A., 3. - Matoušek P., Remešová K.
II.kategorie: 1.místo - Kotásek M., 2. - Dudek A., 3. - Urbánková M., Sovadinová K.

Autor: I. Remešová Dne: 1.1.2019

Okresní kolo ve florbalu mladších žáků

Dne 28. 11. 2018 se uskutečnilo okresní kolo ve florbalu mladších žáků, kam naše družstvo postoupilo po vítězství v okrsku z Bruntálu. Do finále se probojovala celkem čtyři družstva. Dvě z Krnova a po jednom z Rýmařova a z naší školy. Pořádající škola ZŠ Krnov postavila (mimo soutěž) své družstvo, jehož výsledky se však nezapočítávaly. Hrálo se systémem „každý s každým“. Naši hoši hráli velmi dobře, disciplinovaně a všechny své zápasy s převahou vyhráli. Tím, že obsadili 1. místo, postoupili do krajského kola. Všichni naši hoši zaslouží velkou pochvalu.
Více>>

Autor: Šajer Miroslav Dne: 1.1.2019

Okresní florbalová liga žáků ZŠ 2018/19

Druhý turnaj (21.11. 2018 – v Karlovicích) se nevydařil. Bojovnost nechyběla, ale střelcům se nedařilo. Selhali i po taktické stránce, kdy se nechali „strhnout“ hrou a zapomněli bránit. Hrálo se systémem „každý s každým“. Porazili sice ZŠ Bruntál – Jesenická (celkově druhá), ale s ostatními školami, i s trochou smůly, prohráli a skončili celkově poslední. Nechť je tento turnaj ponaučením!
Složení družstva: Šmach T., Dudek A., Kotásek M., Krömer T., Vymazal Z., Řeháček A.(9.r.), Dulovec P., Šmach J.(8.r), Marek R., Buršík L., Galář C.(7.r), Tomášek J(6.r).
Pohled do tabulky (www.oflz.estranky.cz) vypovídá o velké vyrovnanosti většiny týmů.

Autor: Šajer Miroslav Dne: 1.1.2019

Stolní tenistky ze ZŠ Vrbno nejlepší v kraji

Dne 28.11.2018 se děvčata naší školy zúčastnila krajského klání ve stolním tenise, které probíhalo v areálu sportovního střediska v Opavě. Děvčata bojovala proti týmům z Opavska a okolí. Již v prvních setech měla namířeno k cennému zlatu, jež si v následujících kolech úspěšně obhájila, potvrdila tak svou konkurenceschopnost a stala se tak mistryněmi kraje (trochu smutné – letos se nehraje republika).
Sestava týmu dívek se skládala z žaček devátého ročníku, jednalo se o Kristýnu Slavíkovou a Danielu Michálkovou a z ročníku sedmého o Zuzanu Švanovou.
Reprezentantkám gratulujeme ke krásnému výkonu a přejeme mnoho štěstí při dalších turnajích.

Autor: Adéla Vincourová Dne: 13.12.2018

Pěvecká soutěž Vánoční rolnička III. tříd

Pěvecká soutěž Rolnička třetích tříd ZŠ ve Vrbně pod Pradědem proběhla dne 26.11.2018. Soutěže se zúčastnilo 14 dětí s vánočními koledami. Výkony všech dětí byly krásné, vyhrát však nemohly všechny. 1. místo vyhrála Charlotte Gocieková, 2.místo obsadila Anna Fiálková a na 3. místě se umístila Tereza Točoňová. Na 4. místě jako náhradník skončila Julia Ema Rumanová. Cenu publika vyhrála Ela Klíčníková. V kategorii zpěváků ZUŠ zazpíval Petr Podešva, který jako všichni ostatní výherci postoupil do dalšího kola této soutěže, které se bude konat 6.12.2018 ve Středisku kultury a vzdělávání Střecha. Porotou byly třídní učitelky, za III. A Mgr. Ivana Dluhá a za III.B Bc. Jana Večeřová. Všechny děti si po skončení soutěže zazpívaly vánoční koledy, které doprovázel klavírní doprovod.

Autor: J. Večeřová O. Dne: 13.12.2018

Další úspěch stolních tenistů ze ZŠ ve Vrbně p.P.

Družstvo mladších žáků ZŠ Vrbno ( ve složení – Slavík P., Marek R., Rybář T. a Gorniak D.) reprezentovalo nejen svou školu, město, ale i okres Bruntál v krajském finále stolního tenisu dne 29. 11. 2018 v Opavě. V kategorii chlapců se hrálo systémem „každý s každým“. Naši hoši bojovali o druhé místo, ale na soupeře tentokrát (velmi těsně – prohra 3 : 4) nestačili a obsadili celkové 3. místo.

Autor: Šajer M., Slavík O. Dne: 13.12.2018

Pěvecká soutěž Vánoční rolnička V. tříd

Pěvecká soutěž Rolnička pátých tříd ZŠ ve Vrbně pod Pradědem proběhla dne 27.11.2018. Soutěže se zúčastnilo 8 dětí s vánočními koledami. Všechny děti byly šikovné. 1. místo vyhrála Alžběta Poštulková, 2.místo obsadila Apolena Jakešová a na 3. místě se umístila Kateřina Žihová. Cenu publika vyhrála Apolena Jakešová. Všichni ostatní výherci postoupili do dalšího kola této soutěže, které se bude konat 6.12.2018 ve Středisku kultury a vzdělávání Střecha. Porotou byly Danuše Hošková, Jaroslava Drlíková, Mgr. Ivana Dluhá a Bc. Jana Večeřová. Všechny děti byly odměněny za výkony krásnými cenami.

Autor: J. Večeřová O. Dne: 13.12.2018

Šachisté nezklamali

I v letošním roce byla naše škola pořadatelem největší sportovní akce a to Okresního přeboru družstev škol. Soutěž proběhla v pátek 7.12.2018, ve středisku STŘECHA, za účasti 108 hráčů v 27 družstvech z 11 škol okresu. Naše škola postavila dvě družstva mladších a dvě starších žáků. Ta nestačila jen na družstva škol napojených na krajské TSM.
V kategorii mladších žáků jsme obsadili třetí a čtvrté místo ze třinácti družstev. Na první šachovnici, v té největší konkurenci, získal Honza Novotný tři a půl bodu ze sedmi a Viktor Grygarz, jako nováček, překvapil ziskem tří bodů ze šesti. Na druhé šachovnici byl obrovským překvapením výkon Jirky Tiahniboka, který jako žák druhé třídy získal čtyři body ze šesti partií a to i mezi páťáky. Petr Galáš si vybral slabší chvilku, ale bojoval a i on přispěl ke třetímu místu svého družstva. Na třetí šachovnici se zaskvěl Matyáš Rybár ziskem pěti bodů ze sedmi a prokázal, že není náhodou, že v dlouhodobé soutěži Velkých cen okresu Bruntál je v kategorii benjamínků na prvním místě.
V družstvu B se střídali na třetí a čtvrté šachovnici a příjemně, jako nováčci, překvapili Bety Poštulková se třemi body ze šesti, Bára Jedináková se dvěma body ze čtyř a i Zdeněk Sovadina půl bodem ze dvou. Největší počet bodů získal Michael Mlčoch na čtvrté šachovnici, na které byl nejlepším hráčem, když získal šest bodů ze sedmi.
Ve starších žácích družstvo složené z deváťáků obsadilo třetí místo z dvanácti družstev a „mix“ družstvo sedmé místo. První šachovnici si ve školním kole vybojoval Radek Krömer a ve zkoušce ohněm zisk dvou bodů byl očekávatelný. V družstvu B se projevila příprava Michala Kotáska, který v těžké konkurenci získal čtyři body ze sedmi. Na druhé šachovnici potvrdil své kvality Adam Řeháček (pět bodů ze sedmi) a Petr Slavík se třemi body. Na třetí šachovnici zářil Tomáš Štochl se ziskem šesti bodů a Kateřina Remešová, která získala příjemné čtyři body. Svou zlepšující výkonnost potvrdil na čtvrté šachovnici Tomáš Kudela se čtyřmi body a i Jana Matušková s Lukášem Urbánkem uhráli očekávaný výsledek.
Všechny hráče je ale potřeba pochválit za bojovný výkon, kdy ani v těžkých chvílích se nevzdávali, bojovali a potvrdili, že naše škola stále patří k nejlepším.

Autor: Ivan Hába Dne: 12.12.2018

Den zdraví ve 2.B

První listopadový den prožily děti 2. B „netradičně zdravě“. Školní den zahájily návštěvou úžasného koncertu cimbálové muziky Réva. Z vystoupení děti odcházely radostně a vesele.
Ve třídě na ně čekaly suroviny k přichystání zdravé svačiny. Připravily si salát z mrkve, jablka, medu, citrónové šťávy a skořice. Dalších druhy ovoce naaranžovaly do tvaru palmy, motýlků, rybiček, chlebíčky s tvarohovou pomazánkou měly vypadat jako motýlci.
Všichni pracovali se zaujetím, nejvíc je bavilo strouhání mrkve a jablek.
Své menu děti následně s chutí zkonzumovaly.
Zdraví jsme šli všichni naproti nejen zdravou svačinkou, ale též tanečním pohybem při koncertě a hlavně dobrou celodenní náladou.

Autor: Jana Sztuková Dne: 12.12.2018

Listopadové maličkosti (originální výrobky z přírodnin)

Školní družina uspořádala v pondělí 26. 11. a ve středu 28. 11. tvoření z přírodnin. Zúčastnily se děti ze všech tří oddělení školní družiny. Dětem se výrobky moc povedly.

Autor: Vychovatelky ŠD Dne: 12.12.2018

Okrsková kola ve florbalu chlapců

Dne 15. a 16. 11. 2018 se odehrála v Bruntále ve sportovní hale okrsková kola ve florbalu mladších a starších žáků. Naše družstva bojovala s rozdílnou úspěšností. Starší žáci na soupeře nestačili a obsadili 5. místo. Mladší žáci naopak hráli suverénně a před posledním zápasem s Rýmařovem už měli postup do okresního kola jistý. Za mladší žáky hráli Galář, Albrecht,Valenta, Marek, Buršík, Tomášek, Štěrba J., Šmach J., Řeháček M., Rybář, Kožuch, Thér, Jakubica, Hlávka . Za starší žáky hráli Kotásek, Řeháček A., Dulovec , Zelenka, Krömer, Vymazal, Šmach T., Kunc, Dudek.
Všem hráčům děkuji za vzornou reprezentaci školy.
Mladší žáci>>
Starší žáci>>

Autor: Šajer M. Dne: 12.12.2018

Adventní zpívání

Zpěváci DPS Sedmihlásek zahájili svoji sezónu vystoupení 1. prosince v divadle v Bruntále. Sbor Puellae Cantantes připravil pro veřejnost adventní koncert renomovaných dospělých sborů, mezi nimiž vystoupili jako jediný dětský sbor i naši Sedmihlásci společně s Modrásky. Pro většinu zpěváčků to bylo úplně první velké vystoupení (zpívají teprve od začátku školního roku). Za velmi úspěšné koncertování byly děti odměněny velkým potleskem a od pořadatelek si kromě malé svačinky odnesly balíček s dobrotami.
A jaké byly ohlasy publika, ve kterém sedělo i mnoho rodičů malých zpěváků? To nám prozradila členka pořádajícího sboru: „ Je mi potěšením podělit se s Vámi o reakce na Sedmihlásek. Dospělí v sále byli dojatí, myslím, že se v myšlenkách vraceli do svých dětských let. Kromě punčošek, sukýnek, škrábání se a jiných spontánních reakcí, které k dětskému zpívání patří a na tváři všech vykouzlily srdečný úsměv, sbormistři i členové sborů velmi kladně hodnotili jednotný zvuk, čisté hlásky a výběr písní. Sedmihlásek byl jako tradiční staročeské koření do svařeného vína.“
Děkujeme pořadatelům za pozvání a milá slova. Pro příznivce Sedmihlásku připojujeme pozvání na Vánoční koncert, který se uskuteční 11. prosince 2018 v 15,30 hodin v kulturním středisku STŘECHA ve Vrbně pod Pradědem.

Autor: L. Šajerová Dne: 5.12.2018

Vánoční rolnička ve 4. třídách

Ve čtvrtek 29.11. se uskutečnila ročníková soutěž 4.tříd ve Vánoční rolničce. Zúčastnilo se 8 dětí. Soutěž zpestřilo vystoupení dětí, které se učí hrát na flétnu. 1.místo : Veronika Doudová – 4.A, 2.místo : Nikol Marášková – 4.B, 3.místo : Nikola Tiahniboková – 4.A, 4.místo (náhradník) – Kateřina Jánská – 4.B

Autor: Jana Kudlíková Dne: 5.12.2018

Vánoční rolnička 2. ročníků

V pátek 23. listopadu proběhlo školní kolo pěvecké soutěže, které se zúčastnilo 21 dětí. Zpívaly známé i méně známé koledy. Nejvíce se to povedlo Kateřince Beránkové, Nellynce Fučelové, Zdeňkovi Ladičovi. Na 4. místě se pak umístili Michael Chadam a Rudík Petráš.
Dětem gratulujeme a přejeme další pěvecké úspěchy.

Autor: L. Michálková, D. Hošková, J. Hromjak Dne: 5.12.2018

Velká cena Bruntálu

V sobotu 17.11.2018 osm našich žáků bojovalo na druhém turnaji Velkých cen. Nejlépe si vedl Matyáš Rybár, který mezi osmnácti benjamínky skončil druhý a Honzík Novotný, který v kategorii mladších žáků obsadil třetí místo mezi třiceti osmi hráči.
Slibné a příjemné byly výkony Jirky Tiahniboka v benjamíncích a Petra Galáše v mladších žácích, kde svou úroveň potvrdil i Michal Mlčoch.
Svůj křest si zde užili Bety Poštulková a Ladík Pravda, pro které to byl první turnaj a také Kačka Remešová, která poprvé nastoupila v kategorii starších žáků.

Autor: Ivan Hába Dne: 29.11.2018

Vánoční rolnička v 1.A

Dne 21.11.2018 proběhlo školní kolo Vánoční rolničky v 1. ročníku. Účastnilo se celkem 18 zpěváků. 1.místo si vyzpíval Milan Kočálka, na druhém místě skončila Barbara Pelánová a třetí místo obsadila Emma Remešová. V porotě usedli p. I. Bártková, D Hošková a J.Ostřanský. Děti si závěrem rády a s chutí zazpívaly v doprovodu akordeonu.

Autor: D. Hošková Dne: 25.11.2018

Noví přeborníci školy

Ve středu 14.11.2018 proběhl šachový turnaj o přeborníka školy. Soutěžilo celkem 23 hráčů ve třech kategoriích a titul PŘEBORNÍK ŠKOLY získali :
Benjamínci Jiří Tiahnibok 2.A
Mladší žáci Petr Galáš 4.B
Starší žáci Radek Krömer 9.B
Turnaj byl zároveň i kvalifikací na okresní přebor školních družstev, který proběhne 7.12.2018 ve středisku Střecha.
Více>>

Autor: Ivan Hába Dne: 15.11.2018

Cimbálová muzika RÉVA

Dne 1. 11. 2018 byla do naší školy pozvána cimbálová muzika Réva. Jazz, klasickou hudbu, filmové melodie, lidové písničky, a dokonce i rock, to všechno dokáže zahrát Cimbálová muzika RÉVA s typickými lidovými nástroji.
Pro naše žáky měli její členové připraveny dva zábavně poučné programy (1. stupeň a 2. stupeň), které byly přizpůsobeny věku diváků a žákům se velmi líbily. Koncerty byly žánrově namíchány tak, aby žáci poznali, že i při cimbálovce se můžou dobře bavit.

Autor: Hana Strouhalová Dne: 14.11.2018

Halloween

Tento anglosaský svátek se ve středu 31.10. vydala dětem z 3. – 5. tříd představit děvčata z 9.B. Deváťačky Kája, Jana, Kristýnka, Dája, Jaruška, Kačka a Šárka se podle halloweenské tradice oblékly do strašidelných kostýmů a místo dům od domu chodily holky strašit třídu po třídě. Místo koledování rozdávaly dětem sladkou odměnu za správně zodpovězené otázky v halloweenském kvízu. Děti byly rády za příjemné zpestření školního dne.

Autor: Vendula Friedlová Dne: 11.11.2018

Výročí vzniku ČSR

Dne 26. 10. si i naše škola připomněla 100. výročí vzniku Československa. Pro žáky 2. a 3. tříd připravily krátké připomenutí 28.10.1918 a období první republiky v dobovém oblečení žákyně 9.B. V průběhu dne stačily také připomenout slavné výročí také žákům 8. a 9. tříd. Pro žáky 4., 5. a 6. tříd připravil p. Hota z agentury ACET pořad Staleté kořeny.

Autor: Žembová Hana Dne: 4.11.2018

Drakiáda

V úterý 16. 10. 2018 se v odpoledních hodinách sešli rodiče a děti v prostorách louky za hřbitovem pustit si své vyrobené i koupené draky. Sešli jsme se v hojném počtu, počasí nám přálo a draci létali. Po létání a důkladném proběhnutí jsme se sešli na školní zahradě, kde jsme opékali na ohni. Akce se vydařila, všichni zúčastnění byli spokojeni. Vyjádřili přání podobných veselých zážitků.

Autor: D. Hošková, J. Sztuková, L. Michálková Dne: 4.11.2018

Pasování na čtenáře

Ve středu 3. října 2018 byli všichni druháci v Městské knihovně ve Vrbně pod Pradědem pasováni na čtenáře.

Autor: J. Sztuková, L. Michálková Dne: 14.10.2018

Okresní finále přespolního běhu v Břidličné

Dne 2. 10. 2018 se 47 žáků a žaček z I. stupně a II. stupně naší školy zúčastnilo okresního finále v přespolním běhu na tratích pro biatlonisty nad Břidličnou. Čekalo je soupeření s družstvy dalších 15. škol okresu, kdy v jednotlivých kategoriích startovalo 45 až 65 žáků a žákyň. Dle výsledků si nevedli špatně.
Děvčata v I. kategorii (1.-3. třída) byla nejlepší a zvítězila, v kat. II (4. a 5. třída). se umístila na 3. místě, v kategorii III. (6. a 7. třída) se umístila na 4. Místě a děvčata v kat. IV.(8. a 9. třída) na 6. místě.
Chlapci v I. kat. obsadili 7. místo, v kat. II. 4. místo, chlapci v kat. III. na 2. místě (2 body od postupu do krajského kola) a chlapci kat. IV. na 5. místě.
Z jednotlivců se nejlépe umístili: 1. stupeň – Fiálková A. (3. místo), Rumanová J. (4.), Kovačíková K. (7.), Grussová K. (8.), Kopecký V. (5.). 2. stupeň - Smudalová P. (4. místo), Malá K. (6.), Michálková D. (9.), Hlávka V. (8.), Noháček J.(9.), Marek R (10.), Klaus L. (11.).
Výsledky ostatních jednotlivců – viz výsledková listina. Kategorie III. a IV. byly postupové do krajského kola a postupovala pouze družstva z prvních míst.
Výsledky>>

Autor: Strouhalová H., Šajer M. Dne: 14.10.2018

Atletičtí čtyřbojaři ze ZŠ Vrbno p.P. uspěli

Dne 18. 9. 2018 se uskutečnilo v Krnově na atletickém stadionu okresní kolo družstev ZŠ v atletickém čtyřboji. Finálových bojů se zúčastnilo 8 družstev chlapců a 7 družstev dívek okresu. Za pěkného počasí bylo dosaženo množství kvalitních výkonů (viz příloha). V soutěži družstev se umístila naše děvčata (ve složení – Michálková D., Smolková B., Čížková K., Horská K., Olejníková K.) na 6. místě. V soutěži družstev chlapců skončili naši hoši druzí a těsně nepostoupili do krajského kola. Družstvo tvořili – Šmach T., Dudek A., Valenta R., Malý T., Kunc T. V soutěži jednotlivců obsadil Tomáš Šmach 1. místo a stal se přeborníkem okresu.
Výsledky dívky>>
Výsledky hoši>>

Autor: Šajer M. Dne: 14.10.2018

Šachový kroužek zahájil !!!

Jako každý rok, tak i letos, pracuje při škole šachový kroužek.
Scházíme se vždy v úterý a ve čtvrtek a to od 13,00 hod. do 14,00 hod. a od 14,00 hod. do 15,00 hod. v interaktivní učebně na pavilonu.
Přihlásit se může každý a to jak na všechny termíny, tak i jen na některou celou hodinu.
Vítáni jsou i dospělí zájemci o seznámení se s touto zajímavou hrou.

Autor: Ivan Hába Dne: 3.10.2018

Podzimní sportovní den

Konec prvního školního týdne byl tradičně ukončen sportovním dnem. Naši nejmladší si naplánovali v rámci ročníků různé sportovní aktivity, žáci čtvrtých až devátých tříd bojovali v tradičních i netradičních sportech: člunkový běh, skok z místa, hod na plechovky a opičí dráha. Smyslem podzimního sportovního dne je zapojit všechny žáky třídy do sportovních soutěží a získat tak co nejvíce bodů pro svoji třídu. Po sečtení celého třídního úsilí se z vítězství radovala 9. B, na druhém místě skončila 5.B, třetí příčku obsadili žáci 9.A. Všem sportujícím blahopřejeme.

Autor: L. Šajerová Dne: 3.10.2018

Sportovní den 2.A

V prvním školním týdnu si děti vyzkoušely orientační běh. Trasa vedla lesem, loukou a přes potok. Děti zvládly uběhnout 1 km s úsměvem a nadšením. Nejdříve běželi chlapci, z nichž nejrychlejší byli Sebastián Toman, Kryštof Beránek a Lukáš Caránek. Z děvčat to pak byla Adéla Jedináková, Natálie Holubová a Valérie Králová.
Všechny děti zaslouží pochvalu za snahu a vytrvalost.

Autor: L. Michálková Dne: 3.10.2018

Sportovní den

První školní týden zakončili žáci II.B sportovním dnem. Vydali se za pěkného počasí a dobré nálady k Sokolské chatě. Po osvěžení u Mirkova pramene a po svačince u chaty plnili soutěžní discipliny v družstvech. Celý den byl pohodový, děti byly spokojené.

Autor: Jana Sztuková Dne: 1.10.2018

XXIV. Školní akademie

24. května se konala již XXIV. Školní akademie. Jak se stalo již dobrým zvykem, k její realizaci jsme využili venkovní prostory amfiteátru naší školy, který nabízí příjemnější a důstojnější průběh celé akce.
Za pomoci vedení školy, moderátora Zdeňka Kroutila, ozvuční Jiřího Vacka a vlastně všech, kteří byli ochotni přiložit ruku k dílu se akce mimořádně zdařila. Děti před plně obsazeným hledištěm předvedly to, co dlouhé týdny předtím se svými učitelkami a vedoucími nacvičovaly a nejeden návštěvník ze školy odcházel s úsměvem na tváři.

Autor: Hana Strouhalová Dne: 1.10.2018

Úspěchy vrbenských atletů ZŠ

Dne 11. 5. 2018 se uskutečnilo v Krnově na atletickém stadionu okresní kolo „ Poháru rozhlasu „ v atletice základních škol. Naše škola vyslala do tohoto klání po jednom družstvu v každé kategorii. Za teplého, trochu vlhkého počasí vybojovala družstva mladších žáků 2. místo, starších žáků 1. místo (po opravě výsledků na 2. místě), mladších žaček 4. místo a starších žaček 5. místo ve svých kategoriích. Navíc získali naši žáci a žákyně 5 medailí. Starší žáci si svým výborným výkonem nejdříve zajistili (aby druhý den po opravě ztratili) postup do krajského kola v Opavě.
Mladší žáci: Noháček J. – 2. m – běh 1000 m – 3:30,4 min, Klaus L. – 2. m – běh 60 m – 8.3 s, Štafeta 4x60 - 2.m – 34,8 s Klaus, Galář, Dostál, Buršík
Starší žáci: Šmach T. – 3. m. – běh 60 m – 7,8 s, Šmach T. – 2. m – vrh koulí – 11,28 m
Mladší žačky: Vondrová K. – 1. m hod míčkem – 47,23 m
Starší žačky: Štafeta 4x60 - 3.m – 35,9 s Smolková, Kostková, Mičíková , Michálková
Pohár rozhlasu 2018 -družstva mladší>>
Pohár rozhlasu 2018 -družstva starší >>
PR ml dívky 2018 >>
PR ml chlapci 2018 >>
PR st dívky 2018 >>
PR st chlapci 2018 >>

Autor: Šajer Miroslav Dne: 1.10.2018

5. kolo okresní florbalové ligy žáků ZŠ

Páté kolo vyhráli na hřišti v Karlovicích žáci ZŠ Břídličná před ZŠ Bruntál – Okružní. Naši žáci, po výhře v základní skupině nad gymnáziem z Rýmařova, zvítězili v boji o páté místo nad družstvem z Karlovic. Celkově se umístili v okresní florbalové lize na šestém místě o pouhý bod právě za družstvem ZŠ Karlovice. Velkého úspěchu dosáhli naši žáci v soutěži Fair Play.
Složení družstva: Čížek J.(9.r), Šmach T., Dudek A., Kotásek M., Krömer T., Vymazal Z., Řeháček A.(8.r.), Orság J., Dulovec P., Šmach J.(7.r), Marek R., Buršík L., Galář C.(6.r).
Brankáři >>
Celková tabulka >>
Fair Play Team >>
Kanadské bodování >>
Páté kolo - tabulka >>

Autor: Šajer Miroslav Dne: 1.10.2018

Starší žáci naší školy bojovali na mezinárodním volejbalovém turnaji

Dne 26. 4. 2018 se uskutečnil ve Zlatých Horách XX. ročník mezinárodního volejbalového turnaje starších žáků „Zlaté trenky“. Naší školu na tomto turnaji úspěšně reprezentovali Čížek J., Šmach T., Kosík D., Kresta V., Dudek A., Kotásek M., Malý T., Zvědělík O. a vybojovali celkové čtvrté místo.
Naši žáci za vzornou reprezentaci školy svou hrou i vystupováním zaslouží pochvalu.
Více >>

Autor: Šajer M. Dne: 1.10.2018

F L O R B A L O V Ý K R O U Ž E K NA ZŠ VE VRBNĚ P.P. - HOŠI (šk.r. 2018/19)

Činnost zahájil dne 12. září 2018 a je přístupný všem žákům, kteří jsou podle výkonnosti a věku rozděleni do dvou skupin. Tréninky bývají každou středu (p.Šajer) v tělocvičně u hlavní budovy naší školy. Žáci 5. až 7. tříd mají trénink od 14.00 do 15.00 hod., žáci z 8. – 9. tříd mají trénink od 15.00 do 16.00 hod.
Je možné na trénink zapůjčit sportovní výzbroj i výstroj ( brankář ).
Každoročně jsou pořádány školní turnaje, regionální turnaj „ O Velikonoční vajíčko „ a zúčastňujeme se přátelských utkání s jinými školami. Vyvrcholením bývá účast na okresním přeboru základních škol okresu.

Autor: Miroslav Šajer Dne: 16. 9. 2018

SPORTOVNÍ HRY - O D B Í J E N Á ( volejbal ) NA ZŠ VE VRBNĚ P.P. (šk.r. 2018/19)

Činnost zahájil dne 11. 9. 2018 . Trénujeme a hrajeme ve dvou skupinách. Žáci a žákyně 5. až 7. tříd mají trénink každé pondělí (p.Beranová) a úterý (p.Šajer) době od 14.00 do 15.00 hod a žáci a žákyně 8. a 9. tříd v úterý od 15.00 do 16.00 hodin (Šajer) a čtvrtek od 14.00 do 15.30 hodin (Beranová) v tělocvičně školy. Trénink je společný pro chlapce s děvčaty .
Pravidelně pořádáme školní turnaje mezi třídami, před Vánocemi společně s učiteli, Velikonocemi a na závěr školního roku. Dále pak přátelská utkání s družstvy z jiných škol.

Autor: Miroslav Šajer Dne: 16. 9. 2018

Poprvé ve škole

3. září 2018 přivítala paní učitelka Danuše Hošková spolu s ředitelem školy panem Zdeňkem Bártkem v první třídě dvacet sedm žáčků, které první školní den doprovodili i jejich rodiče a příbuzní. Všechny přišla pozdravit i paní starostka Květa Kubíčková, která společně s paní Jitkou Grygovou prvňáčky povzbudila pěknými dárečky.

Autor: L. Šajerová Dne: 5.9.2018

Výtvarné práce žáků - 6. - 9.ročník

V uplynulém školním roce ve výuce výtvarné výchovy a ve výtvarném kroužku se některým žákům vydařilo mnoho prací. K velmi aktivním a šikovným výtvarníkům patřily žákyně z 8.B – K.Čížková, J.Matušková, J.Tomčíková, K.Slavíková, z 9.A – Ch.Thanová, A.Palyzová, nadané výtvarníky jsme měli i v 7.B, z které šest žáků navštěvuje výtvarný obor na ZUŠ. Některé práce nabízíme ke zhlédnutí…

Autor: Irena Remešová Dne: 5.9.2018

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ – chlapci – školní kolo – jaro 2018

V měsících květnu a červnu žáci 6. až 8. ročníku soutěžili v běhu na 60 m, skoku do dálky, hodu míčkem nebo vrhu 4 kg koulí a přespolním během na 920 m. Jejich výkony se převáděli na body podle atletických tabulek a celkový součet určil pořadí v soutěži. V jednotlivých ročnících zvítězili : Marek Roman – 6.B, Orság Jan – 7. B, Šmach Tomáš – 8.A. Celkově nejlepší byli: 1. Šmach T. (8.A), 2. Valenta R.(8.B), 3. Dudek A. (8.B – chyběl skok daleký). Všichni žáci zaslouží pochvalu za poctivý přístup a výkony.

Více >>
Autor: Šajer M. Dne: 5.9.2018

Zahájení školního roku 2018 – 2019

Školní rok 2018 – 2019 bude zahájen v pondělí 3. září 2018 v 8 hodin v kmenových třídách.

Více >>

Autor: Zdeněk Bártek Dne: 30.8.2018

Přespolní běh - školní kolo – jaro 2018

V 1. týdnu června se uskutečnilo za krásného počasí již tradiční školní kolo v přespolním běhu žáků a žákyň 2. stupně ZŠ ve Vrbně p.P. Běželo se na trati dlouhé 920 m , stejné pro všechny kategorie, v prostorách školního areálu. Běhu se zúčastnili všichni žáci a žákyně, kteří byli přítomni a zdraví, tj. 66 chlapců, 28 děvčat – celkem tedy 94 běžců.
Celkovými vítězi a přeborníky školy se stali Vojtěch Kresta (8.A) a Daniela Michálková (8.B). V soutěži družstev vyhrála děvčata z 8.B ve složení Michálková D.,Čížková K., Horská K., Matušková J. a družstvo chlapců ze 7.B ve složení Zvědělík O., Dulovec P., Orság J., Žiha J.
Všem blahopřejeme.
Dívky >>
Hoši >>

Autor: Šajer M., Němcová N. Dne: 26.6.2018

Karlovický plenér

8.června 2018 výtvarně nadaní žáci z 6. – 9.ročníku /17 žáků/ se zúčastnilo akce malování v plenéru. Rozjeli jsme se do Karlovic, kde si žáci vybírali různé pohledy kolem místního muzea. Někteří kreslili poprvé přímo v přírodě. Počáteční bezradnost mladších žáků rychle zmizela, všichni se snažili zachytit skutečnost, jak nejlépe umí, včetně základů perspektivy. Některé zdařilé práce, ale i momentky z průběhu akce přikládáme k nahlédnutí. Odměnou bylo otevření místní cukrárny jenom pro nás, a to mimo otevírací dobu. Cukrárna byla domluvena na dopoledne jako základna v případě nepřízně počasí. Bylo slunečno, ale i tak jsme si zde užili…

Autor: Irena Remešová Dne: 26.6.2018

Školní výlet

Žáci 5.A se na školním výletě v dinoparku přenesli do období druhohor a třetihor. Prohlédli si živočichy, kteří v tomto období žili. Výlet ukončili v zrcadlovém bludišti v Úvalně.

Autor: Pavla Kolářová Dne: 26.6.2018

Zápis nových žáků v oborech skupinové latinsko-americké tance

Zápis nových žáků v oborech skupinové latinsko-americké tance, přípravka skupinové LAT a párové společenské tance. Pro dívky i chlapce od 4 do 18 let. Více info na emailu: kst.jesenicka@seznam.cz nebo tel.: 773 337 956.
Pořádá Klub sportovního tance Jesenicka z.s.

Více >>

Autor: Ing. Kavický Jaroslav Dne: 20.6.2018

Turnaj nadějí

V úterý 12.6.2018 se uskutečnil šachový turnaj žáků prvního stupně – Turnaj nadějí. I přes neúčast některých favoritů všichni účastníci sváděli urputné boje o každý bod. Nakonec se projevila vyhranost Kateřiny, která vyhrála všechny partie a získala velkého Koně jako vzor bojovnosti, vytrvalosti a umění. Pochvalu si ale zaslouží všichni, kteří turnaj dohráli i s vírou, že příště budou mnohem lepší.

Autor: Ivan Hába Dne: 13.6.2018

Školní výlet 5.B – ZOO Ostrava

V úterý 15.5. navštívili žáci 5.B ostravskou ZOO. Děti měly zajištěn výukový program o šelmách s venkovní prohlídkou.Na Černé louce pak viděly miniaturní stavby evropských měst-areál Miniuni.Chválím všechny účastníky výletu za pěkné chování, výlet byl zdařilý.

Autor: Iva Bártková Dne: 13.6.2018

Okresní soutěž ve fyzice – ARCHIMEDIÁDA

Dne 24.5.2018 se konala v Bruntále okresní soutěž ve fyzice – ARCHIMEDIÁDA. Soutěž je určena pro žáky 7. tříd základních škol a pro žáky sekundy víceletých gymnázií. Soutěží 4 členná družstva ve zpracování laboratorní práce a druhá část se skládá z písemného testu jednotlivců.
Družstvo složené ze žáků 7.B -Tomáš Malý, Jakub Žiha, Eliška Tomčíková a Markéta Hábová- v konkurenci gymnázií obsadilo 1. místo. V soutěži jednotlivců získal 4. místo T.Malý a Jakub Žiha obsadil 8 – 9.místo s minimálními bodovými rozdíly na vítěze.

Autor: Žembová Hana Dne: 13.6.2018

Beseda v knihovně

Žáci 1.A navštívili poprvé městskou knihovnu. Na téma: "Jak Josef Čapek k pejskovi a kočičce přišel" zaujala paní Klíčová děti poutavou četbou, povídáním a ukázkou pohádky všechny děti. Kromě pohádkového tématu se žáci seznámili s prostory a pravidly knihovny. Těšíme se na další návštěvu a děkujeme za pěkné dopoledne.

Autor: L. Michálková Dne: 10.6.2018

Výsledky soutěže

Žáci 1. a 2. ročníků se zúčastnili soutěže: Požární ochrana očima dětí a mládeže, která byla vyhlášena pro celý kraj. Výherci okresního kola: 1. místo: Gabrielová Kristýna, 2. místo: Adámková Laura, 3. místo: Slivková Veronika
Výherci krajského kola: 1. místo: Adámková Laura, 3. místo: Gabrielová Kristýna
Děvčatům gratulujeme a přejeme další úspěchy.

Autor: L. Michálková Dne: 10.6.2018

Atletický trojboj 1. ročníku

V pátek 25. května 2018 porovnaly děti 1. tříd své výkony v běhu na 50 m, skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem. Celá akce proběhla v přátelské atmosféře, děti se navzájem povzbuzovaly, sportovní dopoledne se jim líbilo.
Výsledky: Dívky - 1. Karolína Grussová, 2. Sandra Škopová, 3. Natálie Holubová
Chlapci - 1. Tomáš Beránek, 2. Michael Chadam, 3. Sebastián Toman

Autor: J. Sztuková, L. Michálková Dne: 10.6.2018

Školní výlet 1. ročníku

V úterý 29. května 2018 využily prváčci pěkného počasí a vyrazili na školní výlet do Rapotína u Šumperku. Zvířátka i expozice zooparku se dětem líbila, domů přijely spokojené a příjemně unavené.

Autor: J. Sztuková, L. Michálková Dne: 10.6.2018

Lesní pedagogika

V pondělí 28.5.2018 se třída 5.A zúčastnila výukového programu "Lesní pedagogika." Zaměstnanci Biskupských lesů formou kvízů, her a názorných ukázek seznámili žáky s faunou a flórou lesů v okolí Vrbna. Součástí programu bylo i téma přemnožení a likvidace kůrovce smrkového. Děkujeme Lukášovi a Jirkovi za pěkné a přínosně strávené dopoledne.

Autor: Pavla Kolářová Dne: 5.6.2018

Maškarní den

Dne 25. 4.2018 proběhlo další kolo školního poháru – Maškarní den. Žáci přišli v různých, nápaditých maskách a užili si jistě příjemný, veselý den. Žáky 3. – 5. Tříd podpořily i paní učitelky a ukázaly tak, že hrát si jde v každém věku. Na vyšším stupni našlo odvahu si ze sebe udělat legraci pouze několik málo tříd – 9. A a 6. B.

Autor: Školní parlament Dne: 5.6.2018

ČARODĚJNÁ NOC VE ŠD

Tak jako každý rok, tak i letos se děti ve ŠD dočkaly „ nej“ akce roku a to je Čarodějná noc. Uskutečnila se z pátku 11.5 na sobotu 12.5. Vychovatelky tentokrát vybraly 31 žáků ze všech tří odd. ŠD. Všechny děti měly moc pěkné masky a ani p. vychovatelky nezůstaly pozadu. Akce proběhla opět tradičně: velký skupinový závod, sledování čarodějného filmu o H. Potterovi a zábavná diskotéka. Nocleh ve ŠD patří k nejočekávanější činnosti, proběhla v klidu a ráno už se všichni těšili, jak o tomto velkém zážitku budou všem vyprávět.
Tak zase za rok!!!

Autor: Vychovatelky ŠD Dne: 5.6.2018

Testování IQ ve spolupráci s organizací MENSA ČR

V rámci vyhledávání a podpory nadaných žáků naše škola navázala spolupráci s organizací MENSA České republiky. Díky této spolupráci se na naší škole uskuteční pro zájemce testování inteligence. Termín je stanovený na čtvrtek 14.6. 2018.
Žáci naší školy se mohou přihlásit prostřednictvím odkazu:
Žáci naší školy >>
Možnost přihlásit se nabízíme také široké veřejnosti:
Veřejnost >>

Autor: Petr Remeš Dne: 19.5.2018

Výprava 3. A do naší nové a moderní hasičské zbrojnice

Dne 19. dubna navštívila naše třída hasičskou zbrojnici, kde jsme si pod vedením pana hasiče Novotného všechno pěkně prohlédli. Také jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o této potřebné a užitečné práci našich vrbenských hasičů. Moc za všechny děti děkuji a přeji všem hasičům hodně úspěchů v této práci.

Autor: Lenka Redlichová Dne: 1.5.2018

Košíková – hoši – okresní kolo – Krnov

Chlapci ze ZŠ Vrbno p. P. se po dlouhých letech zúčastnili okresního turnaje v košíkové, ale moc se jim nedařilo. Po prohrách skončili na 5. místě, když poslední soupeř k závěrečnému zápasu již nenastoupil.
Složení družstva: Müller T., Gabriel M., Strnad M., Schuska J., Čížek J., Šmach T., Dudek A., Matela Š., Bartoš M., Černatovič J.

Autor: Šajer M. Dne: 1.5.2018

Okresní přebor ZŠ ve volejbalu chlapců – Krnov

Dne 19. 4. 2018 se konalo v Krnově okresní kolo ve volejbalu starších žáků, kterého se zúčastnila družstva ZŠ Krnov- Žižkova, ZŠ Krnov-Janáčkova, ZŠ Bruntál-Jesenická, ZŠ Osoblaha a ZŠ Vrbno. Naší školu reprezentovali – Čížek J.(9.r), Šmach T., Dudek A., Kotásek M., Kresta V., Kosík D. (8.r.), Malý T., Orság J., Zvědělík O.(7.r.) a Marek R.(6.r)(se zraněním).
Hrálo se systémem „každý s každým“, což znamenalo čtyři zápasy pro každé družstvo. Naši hoši se utkali v prvním zápase se ZŠ Bruntál a po velmi vyrovnaném zápase podlehli 1 : 2 na sety. Ve druhém zápase narazili na favorita soutěže ZŠ z Osoblahy a výsledek odpovídal očekávání – prohráli 0 : 2. V následujících dvou utkání vyhráli nad oběma krnovskými školami přesvědčivě 2 : 0 a obsadili konečné třetí místo. Nutno podotknout, že hru našich chlapců ovlivnilo nešťastné zranění nejlepšího nahrávače Romana Marka z předchozího dne, kdy se družstvo „za pochodu“ přecvičovalo na hru pouze s jedním nahrávačem.
Všichni žáci zaslouží pochvalu za vzornou reprezentaci školy i města Vrbna.

Autor: Šajer M. Dne: 1.5.2018

Velikonoční laťka na ZŠ Vrbno p.P.

Dne 4. 4. 2018 proběhlo v tělocvičně ZŠ ve Vrbně tradiční zápolení mladších i starších žáků a žaček naší školy ve skoku vysokém. Soutěže se zúčastnilo celkem 56 soutěžících (31 žáků a 25 žaček).
Vítězi a přeborníky školy se stali Malý T. (7.B) – 150 cm, Čížek M. (9.A) – 168 cm, Vondrová K. (6.A) – 133 cm, Kostková A. (9.B) – 135 cm.

Výsledky ml. žáci >>
Výsledky ml. žákyně>>
Výsledky st. žáci>>
Výsledky st. žákyně>>

Autor: Šajer M. Dne: 1.5.2018

DPS Harmonie soutěžila v Orlové

Dne 5.4. se pěvecký sbor Harmonie z naší základní školy vydal reprezentovat na krajskou hodnocenou přehlídku dětských pěveckých sborů do Orlové. V silné konkurenci obstál na výbornou a ze soutěže si domů přivezl velmi cenné zlaté pásmo. Pro zpěváky to byla velmi výborná zkušenost, užili si den ve sborovém duchu a předvedli svůj program, který dlouho předtím ve škole každou středu nacvičovali. Už teď se těšíme na další společné sborové zážitky a případné úspěchy.

Autor: Jana Zaoralová Dne: 25.4. 2018

4. kolo okresní florbalové ligy žáků ZŠ

Náš nově budovaný tým se odpoutal od posledního místa dvěma výhrami, po kterých se umístili v turnaji na pěkném 5. místě a po 4. kole jsou celkově šestí. Zbývá ještě odehrát jedno kolo, tak ať forma stoupá.
Čtvrté kolo vyhráli na domácí půdě žáci Bruntálu - Okružní a odskočili tak o tři body druhým žákům z Jesenické. Do boje o první příčky ale ještě mohou promluvit i Rýmařováci, protože krásným druhým místem stáhli pár bodíků na Jesenickou.
Složení družstva: Čížek J.(9.r), Šmach T., Dudek A., Kotásek M., Krömer T., Vymazal Z., Řeháček A.(8.r.), Orság J., Dulovec P., Šmach J.(7.r), Marek R., Buršík L., Galář C.(6.r).

Výsledky >>

Autor: Šajer M. Dne: 25.4. 2018

Florbalový turnaj na ZŠ Vrbno

Dne 28. 4. 2018 se uskutečnil na ZŠ ve Vrbně p. P. již tradiční XIV. ročník florbalového turnaje „O velikonoční vajíčko“. Zúčastnilo se jej celkem 48 hráčů z 6 družstev. Dvě družstva ze ZŠ Andělská Hora , jedno družstvo ze ZŠ Bruntál, Okružní , dvě domácí družstva a ZŠ Karlovice se omluvila. Hrálo se ve dvou skupinách a pak play off až do finále v délce 2 x 7 minut. Putovní velikonoční vajíčko putuje tentokráte do Bruntálu na Okružní ulici. Z atmosféry a komentářů vedoucích i žáků bylo cítit, že se turnaj líbil a že všichni přijedou rádi i na XV. ročník tohoto turnaje.

Výsledky >>

Autor: Šajer M. Dne: 25.4. 2018

Velikonoční dílny 1. a 2. ročníků

Budova III také vytvářela před velikonocemi přání a výzdobu.

Autor: L. Michálková Dne: 25.4. 2018

Zápis dětí do prvních tříd

V pátek 13.4. a v sobotu 14.4. přišly do vyzdobené školy předškolní děti se svými zákonnými zástupci k zápisu do první třídy. Slavnostní chvíle si užilo 40 budoucích prvňáčků.
Do 1. třídy byly přijaty děti s registračními čísly 1 – 40/2018.

Autor: L. Šajerová Dne: 19.4.2018

Znovu ve škole

V úterý 10. dubna navštívily předškolní děti z vrbenských mateřských škol základní školu. Pracovníci školního poradenského pracoviště pro ně připravili malé školní vyučování. V tělocvičně si děti vyzkoušely svoji obratnost a disciplínu, v interaktivní učebně na děti čekalo poznávání domácích zvířat a v další učebně si děti vyzkoušely hudební nástroje. Velkým zážitkem bylo pro děti hledání pokladu a výroba psího nebo kočičího domečku. Po vysilujícím „vyučování“ čekala na budoucí prvňáčky ovocná svačinku, kterou připravili členové školního parlamentu.

Autor: L. Šajerová Dne: 17.4.2018

Jarní recitace v 5. ročníku

Dne 27.března se sešli žáci 5. ročníku k jarní recitaci.
Na úvod jim zahrála dramatická skupina krátké představení „ Marodín“.
Se svými básněmi vystoupili Jakub Černatovič, Matěj Klaus, Nikola R. Čihalíková,Adéla Fabová, Štěpánka Hlávková a Klaudie Pištolová z 5.B.
Třídu 5.A reprezentovali Daniel Valenta, Patrik Matoušek,Karolína Kuhnová,Adéla Klapuchová a Kateřina Remešová.
Žáci volili básně vážnější i veselé, klasické i moderní. Úroveň přednášejících byla velmi dobrá. Cenu publika získali Jakub Černatovič a Štěpánka Hlávková z 5. B.

Autor: Iva Bártková Dne: 17.4.2018

Velikonoční dílny na pavilonu

Dne 28. března se žáci v dílnách věnovali velikonočnímu tvoření. Vyráběli nejrůznější dekorace, přání, masky. Některými pracemi dozdobili své třídy, některé si na Velikonoce odnesli do svých domovů.

Autor: Iva Bártková Dne: 12.4.2018

Velká cena Krnova

V sobotu 24.3.2018 se konal poslední ze šesti turnajů Velkých cen mládeže okresu Bruntál v šachu.
Naší školu reprezentoval v kategorii:
Benjamínci Matyáš Rybár, který se na svém druhém velkém turnaji umístil na 15. místě z 22 hráčů a v celkovém pořadí se zařadil na 13. místo mezi 25 hráči, což je nad očekávání.
Mladší žáky zastupovala Kateřina Remešová, která v Krnově skončila 19 z 27 a celkově 18. Ze 42 hráčů.
Ve starších žácích si tentokrát vedl lépe Adam Řeháček, který obsadil 4. místo a celkově 5. místo před Janou Matuškovou, která vždy skončila hned za Adamem.
Sezona se blíží ke konci a zbývá jen uspět na okresním přeboru 5.5.2018 opět v Krnově, tak držme pěsti.

Autor: Ivan Hába Dne: 12.4.2018

Recitační soutěž 4. ročníku

Dne 5. dubna se uskutečnila recitační soutěž 4. ročníku. Celkem vystoupilo 14 žáků.
Porota ohodnotila jejich vystoupení takto:
1. místo získala KRISTÝNA FALUŠI / 4. B /
2. místo obsadila KATEŘINA ŽIHOVÁ / 4. A /
3. místo získal JAN FUČELA / 4. A /
Ocenění Zlaté pásmo získali žáci: Ladislav Hurina, Aleš Kopecký, Apolena Jakešová, Veronika Tichá, Veronika Vaďurová, Alžběta Poštulková.
Ocenění Stříbrné pásmo získali tito žáci: Josef Lazur, Ester Šianská, Magdaléna Žihová, Veronika Koryčanová ,Terezie Chybíková.
Všichni žáci podali pěkné výkony. Výhercům a oceněným žákům blahopřejeme, poděkování patří také porotě.

Autor: Iva Bártková Dne: 12.4.2018

Beseda se záchranáři

Dne 4. 4. a .5. 4. proběhla na budově II. ve ŠD beseda se záchranářskými psy. Žáci se na toto setkání velmi těšili. Účastnilo se 40 dětí ze všech čtyř oddělení ŠD. Byly rozděleny do dvou dvacetičlenných skupin. Naši svěřenci byli vnímaví, pozorní, vyskytly se i různé zvídavé dotazy. Někteří si odnesli na památku barevnou pohlednici pejsků, všem i nám dospělým se beseda líbila.

Autor: D. Hošková Dne: 12.4.2018

23.března se byla i 3.B podívat do nové hasičské zbrojnice. Děti si prohlédly prostory i mobilní vybavení hasičů.

Autor: Dne: 8.4.2018

Návštěva dětí z MŠ ve fyzice

Dne 27. 3. 2018 navštívily učebnu fyziky děti z MŠ Jesenická a z MŠ Ve Svahu. Na začátek prezentace jim byly ukázány dva pokusy. První byl zaměřen na to, aby si uvědomily nebezpečí blesku. Ve druhém jsme jim ukázali, že i plyny mohou téci. Poté si děti pod vedením žáků z 8. B vyzkoušely pokusy zaměřené na objevování elektrických vlastností některých předmětů. Na konec prezentace jim byly ukázány další pokusy, kdy v jednom jim byla ukázána roztažnost plynů. Na závěr jsme jim ukázali, co způsobí s plechovkou vodní pára, kterou rychle zchladíme.

Autor: Pavel Remeš Dne: 4.4.2018

Lyžařský výcvik 1.A

Ke konci zimy stály děti poprvé na běžkách. S velkým nadšením se učily technice běhání, obratnosti a manipulaci s lyžemi. Každý několikrát spadl, ale honem sám vstával a dál se snažil zdokonalit se. Ke konci výcviku zvládly „klouzat“ na lyžích, otáčet se, podjet překážku a dokonce i sjet mírný kopeček. Všechny děti chválím za snahu, vytrvalost a za ochotu pomoci kamarádům. Těším se, že příští výcvik už bude ve znamení poznávání blízkého okolí Vrbna na běžkách.

Autor: L. Michálková Dne: 4.4.2018

Exkurze 1. tříd do hasičské zbrojnice

5. března 2018 se byly děti prvních tříd podívat na výzbroj a výstroj, techniku a ostatní vybavení naší nové hasičské zbrojnice.
Dva šikovní dobrovolní hasiči děti budovou provedli a svým srozumitelným výkladem děti zaujali.
Děkujeme

Autor: L. Michálková Dne: 30.3.2018

Recitační soutěž 1. a 2. tříd

Jako každý školní rok i letos předvedli někteří prváci i druháci své recitační schopnosti. Soutěže se zúčastnilo 33 dobrovolníků v rámci vyučovacích hodin dramatické výchovy.
Porotám se nejvíce líbili tito recitátoři:
Prváci: 1. místo Maria Nelly Fučelová, 2. místo Jakub Zvědělík, 3. místo Anna Smetanová
Druháci: 1. místo Adéla Kopecká, 2. místo Petr Podešva, 3. místo Charlotte Gocieková
Výhercům gratulujeme, všechny recitátory chválíme.

Autor: J. Sztuková Dne: 30.3.2018

Výlet do divadla 1. ročníků

8. března 2018 jsme jeli poprvé autobusem na výlet, a to do Slezského divadla v Opavě na představení BROUČCI. Přivezli jsme si odtud krásné zážitky. Těšíme se na další společné výlety.

Autor: L. Michálková Dne: 30.3.2018

Keramická dílna ve 3. A

Dne 16. března jsme si ve výtvarné výchově vyzkoušeli práci s hlínou.
Pod odborným vedením naší paní asistentky, která má s tvořením keramických výrobků dlouholeté zkušenosti, jsme si všichni vyrobili krásné dárky pro naše maminky. Nyní budeme výrobky ještě vypalovat v keramické peci a barvit, aby se maminkám opravdu líbily. Pak si tuto pěknou chaloupku maminka jen zavěsí na nějaké pěkné místečko, třeba v kuchyni. Když se na ni občas při vaření podívá, bude mít radost a bude jí hezky na světě.
Práce s hlínou se všem líbila, výtvarná výchova se moc vydařila. Sami se můžete přesvědčit, že se děti snažily a že všechno dobře dopadlo.

Autor: Lenka Redlichová Dne: 25.3.2018

Recitační soutěž ve 3. ročníku

Také v letošním školním roce jsme si zasoutěžili v recitaci.
Dne 14. března se žáci 3. tříd sešli, aby se předvedli se svými básničkami. Soutěžilo 19 dětí. Všichni se moc snažili, předvedli velmi pěkné výkony, proto měla porota těžkou práci při výběru nejlepších recitátorů. Zlaté pásmo si plně zasloužili tito žáci: Jan Novotný, Ladislav Pravda, Kateřina Jánská, Veronika Doudová, Natálie Klausová a David Mahel. Moc pěkně recitovali také ostatní soutěžící, takže ode mne mají všichni velkou pochvalu.
Všem přeji hodně recitátorských úspěchů také v příštích soutěžích.

Autor: Lenka Redlichová Dne: 25.3.2018

Matematická soutěž Klokan, kategorie Cvrček

V pátek 16. března 2018 proběhla mezinárodní matematická soutěž. Zapojily se všechny děti, které mají rády matematiku.
Také žáci 2. a 3. tříd plnili úkoly této soutěže. Soutěžících bylo celkem 61. S počtem 85 bodů se umístili nejlépe Viktor Kopecký a Kateřina Jánská, jen o 1 bod méně měl Jan Novotný. K těmto pěkným výsledků moc gratuluji.
Všem řešitelům přeji hodně úspěchů také v budoucích ročnících této soutěže.

Autor: Lenka Redlichová Dne: 25.3.2018

Exkurze do hasičské zbrojnice, třída II. B

Dne 15. 3. navštívili žáci II. B místní hasičskou zbrojnici. Prohlídka byla komentovaná hasičem a záchranářem, panem Ladislavem Jelínkem. Žáci si prohlédli veškeré vybavení, jednotlivé místnosti, byli seznámeni s náplní práce hasičů. Účastnili se rozhovoru na téma první pomoci a jak se zachovat v určitých krizových situacích. Za příjemně a užitečně strávený čas hasičům z Vrbna pod Pradědem moc děkujeme.

Autor: Dne: 25.3.2018

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Na naší škole máme nejen dobré sportovce, zpěváky, recitátory, ale i dobré matematičky.
Dvě žákyně z V.A ( Kateřina Remešová a Adéla Klapuchová) postoupily ze školního kola do kola okresního, které se konalo 24.1.2018 v Krnově.
Matematické olympiády se zúčastnilo nejlepších 47 matematiků z celého okresu.
Katka získala 16 bodů z 18 možných a obsadila 1. místo, Adéla získala 7 bodů a obsadila 24. místo.
Děvčatům blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy. Přeji jim pěkné výsledky v dalších matematických soutěžích.

Autor: Pavla Kolářová Dne: 8.3.2018

PRVNÍ AKTIVITA ŠKLONÍHO POHÁRU

Dne 20. 2. 2018 uspořádal školní parlament první aktivitu s tématem Olympijské hry. Zúčastnili se žáci od třetích do devátých tříd, žáci vyzdobili své třídy olympijskými kruhy i vlajkami České republiky. Únorové kolo školního poháru vyhrála třída 7. B.

Autor: Školní parlament Dne: 8.3.2018

UPOZORNĚNÍ ŠJ

1. ODHLAŠOVÁNÍ, PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDU NA DALŠÍ DEN DO 14 HOD.

2. POKUD CHCETE ODHLÁSIT SVÉ DÍTĚ Z OBĚDŮ BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU, JE NUTNÉ TAK PROVÉST PÍSEMNĚ A DORUČIT DO KANCELÁŘE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Autor: Vedoucí ŠJ Dne: 8.3.2018

Lyžařský výcvik 7. ročníku ve šk.r. 2017/2018

I v tomto školním roce se uskutečnil na konci měsíce ledna plánovaný lyžařský výcvik pro žáky a žákyně 7. ročníku. Tito byli rozděleni do tři družstev sjezdařů podle toho, kdo měl jaké schopnosti a dovednosti. Těm, kteří neměli vlastní lyže, byly zapůjčeny školou. Podmínky byly zpočátku příznivé. Později se však začalo přes den oteplovat a přes noc mrznout. Vlekaři však vždy ledový svah rolbou velmi dobře upravili. Všichni zúčastnění ukončili výcvik úspěšně kromě jedné, která si při počáteční chůzi na lyžích poranila koleno a nemohla výcvik dokončit. Na závěr byl pro nejšikovnější uspořádán jednokolový závod ve slalomu. Výsledková listina zveřejněna jako příloha.

Výsledky >>

Autor: Šajer M. Dne: 25.2.2018

Beseda ve ŠD

Dne 19. 2. 2018 proběhla v naší ŠD beseda s paní Gavelkovou, která je lektorkou hry LEU brain stimulator. Je to hra, rozvíjející logické myšlení žáků podle stupně různé obtížnosti. Zároveň tato hra působí jako zklidňující element. Besedy se účastnilo asi 12 žáků ze všech tří oddělení ŠD.

Autor: Vychovatelky ŠD Dne: 25.2.2018

Recyklohrátky

Začátkem tohoto měsíce proběhlo v našich Tvořivých dílnách „ Recyklohraní „.
Žáci vyráběli různé výrobky z odpadních materiálů, jako jsou plastové lahve a vršky, kelímky od jogurtů, obaly a krabičky od potravin všeho druhu. Zúčastnilo se asi 15 dětí ze všech oddělení ŠD. Všechny práce bavila a dali tak vyniknout své dětské fantazii. Pod rukama našich svěřenců tak vznikaly domečky, panenky, zvířata, hry apod. Děti si své výtvory odnesly převážně domů, malá část je k nahlédnutí v naši ŠD.

Autor: D. Hošková Dne: 25.2.2018

Velká cena Vrbna pod Pradědem

V sobotu 10.2.2018 proběhl pátý ze šesti šachových turnajů v rámci Velkých cen mládeže okresu Bruntál. Do Vrbna se sjelo celkem 55 hráčů od benjamínků až po starší žáky z našeho i z olomouckého kraje.
Mezi benjamínky naši školu reprezentoval Matyáš Rybár, který příjemně překvapil a na svém prvním turnaji mezi patnácti „mazáky“ obsadil osmé místo.
Mezi třiceti mladšími žáky potvrdili své postavení ve středu startovního pole Kateřina Remešová, Matěj Řeháček a Honzík Novotný. Daň začátečníků zaplatili Petr Galáš a Zdeněk Sovadina, pro které byl turnaj prvním velkým křestem ohněm a sbíráním zkušeností. Nejlepší dívkou v této kategorii byla naše Katka.
Mezi staršími žáky neměl sice svůj den Adam Řeháček, ale zato potěšily výkony Adély Palyzové, pro kterou to byl také první velký turnaj a Jany Matuškové, která obhájila své postavení mezi staršími žáky a byla nejlepší dívkou.
Do konce sezony nás čeká ještě šestá Velká cena v Krnově a okresní přebor a všichni věříme, že jak výsledky, tak i výkonnost se budou jen zlepšovat.

Výsledky >>

Autor: Ivan Hába Dne: 15.2.2018

Exkurze osmých tříd ve Světě techniky

V úterý 16. 1. 2018 se obě osmé třídy zúčastnily za přispění Nadace ČEZ exkurzního zájezdu do Světa techniky Ostrava v oblasti Dolních Vítkovic.
Naši žáci se svými třídními učitelkami tak toto dopoledne strávili výuku jinde a jinak. Každá ze tříd byla dle vlastního výběru zapojena do výukového programu. 8. A, jejíž téma bylo „Železo – mistr proměny“, získala teoretické poznatky o tom, jak se vyrábí železo, pobavila se u soutěže k danému tématu a zhlédla film o zpracování železa ve vysokých pecích. Žáci si pak vyzkoušeli, jak se počítačová technika podílí na výrobě drobných kovových předmětů. V našem případě to byly lžičky. Třídu 8. B zaujalo téma „Roboti v našem životě“, kde vedoucí žáky velmi pěkně zapojil do výkladu o robotech kolem nás. Žáci si pak sami ve skupinách sestrojili roboty, které si sami naprogramovali k činnosti.
Plni pozitivních zážitků jsme z akce odjížděli domů s tím, že bychom se do Světa techniky chtěli opět při nějaké příležitosti vrátit.

Autor: L Malcová, P. Kopecká Dne: 28.1.2018

Výtvarná výstava – Jaroslava Tomešková a Jana Matušková – žákyně 8.B

Obě žákyně do února vystavují své výtvarné práce ve vestibulu školy. Každá si našla svůj osobitý výtvarný projev, a to v technice i ve výběru námětů. Jana má ráda sytou barevnost, Jarka spíše tíhne k detailní kresbě. Obě děvčata jsou výtvarně velmi šikovná, rády si kreslí a malují ve škole i doma, takže jen tak dál…

Autor: Irena Remešová Dne: 28.1.2018

Sedmihlásek a Harmonie

Koncem kalendářního roku si školní pěvecké sbory Sedmihlásek pod vedením paní Danuše Hoškové (klavírní doprovod p. Eva Procházková) a Harmonie dirigované slečnou dirigentkou Janou Zaoralovou zazpívali ve vrbenském kostele na Vánočním koncertu PSMV. I přes velkou zimu v kostele předvedli, že nezkouší nadarmo. Obě vystoupení obecenstvo i dospělí zpěváci ocenili.

Autor: L. Šajerová Dne: 17.1.2018

Vánoční koncert DPS Sedmihlásek

Tradiční Vánoční koncert DPS Sedmihlásek, který se konal 19. prosince 2017 v útulném prostředí kulturního sálu STŘECHA ve Vrbně pod Pradědem, byl poznamenán vysokou nemocností dětí – zpěváků. I přesto šlo o velmi vydařenou akci s kvalitním pěveckým programem, o čemž svědčí nadšení posluchačů. Potěšil zájem rodičů zpívajících dětí, ale i velký zájem veřejnosti.
Děkujeme pracovníkům zařízení STŘECHA za příjemné prostředí a vstřícnost při přípravě koncertu, rodičům za podporu činnosti sboru a všem dospělým, kteří děti na zkouškách připravují.

Autor: L. Šajerová Dne: 14.1.2018

Vánoční volejbalový turnaj

28.prosince 2017 proběhl v tělocvičně ZŠ tradiční volejbalový turnaj smíšených družstev. Na turnaji se sešlo čtyřicet tři hráčů, vesměs odchovanců volejbalových sportovních her ZŠ, kteří se sjeli z celé republiky, aby si zasportovali a zavzpomínali na své působení ve Vrbně.
Poděkování patří všem, kteří konání tohoto nejstaršího turnaje umožnili a nebo podpořili.

Autor: Pořadatelé Dne: 14.1.2018

Vánoční výzdoba tříd

Školní parlament uspořádal soutěž ve vánoční výzdobě tříd, které se zúčastnil 1. i 2. Stupeň. Na 1. stupni vyhrála 1. místo třída 4. A, 2. místo třída 3. B a 3. místo třída 5. B . Na 2. stupni 1. místo získala třída 9. A, 2. místo třída 8. A a 3. místo třída 7. B.

Autor: Školní parlament Dne: 7.1.2018

Vánoční laťka 2017

Pár dní před Vánocemi se v tělocvičně školy tradičně konala Vánoční laťka – soutěž ve skoku vysokém. Zúčastnili se žáci a žačky 6. – 9.ročníků. Za mladší žáky zvítězil Tomáš Malý s výkonem 148 cm, za mladší žákyně Emma Treimerová s výkonem125 cm. V kategorii starší žáci zvítězil Tomáš Šmach s výkonem 165 cm a za starší žákyně Barbora Smolková s výkonem 137 cm.

Výsledky mladší žáci >>
Výsledky mladší žačky>>
Výsledky starší žáci>>
Výsledky starší žačky>>

Autor: N. Němcová Dne: 7.1.2018

Vánoční turnaj v nohejbale na ZŠ ve Vrbně p.P. - 2017

Dne 27.12. 2017 se uskutečnil školní turnaj v nohejbale čtyřčlenných družstev žáků 6. až 9. tříd. Do turnaje se přihlásilo 26 žáků, kteří vytvořili 6 družstev. Hrálo se ve dvou skupinách s následným Play off systémem na jeden set. Zápasy byly velmi bojovné, nikdo nechtěl dát “svou kůži“ zadarmo. Nejlépe si počínalo družstvo ve složení Gamovský A., Čepera R., Dulovec P., Marek R., které celý turnaj vyhrálo. Všichni zaslouží pochvalu za předvedené výkony a slušné sportovní chování. Celkové pořadí a složení jednotlivých družstev naleznete pod turnajovou tabulkou.

Výsledky >>

Autor: Šajer M. Dne: 7.1.2018

Adventní koncert

V sobotu 16.12. sbor Harmonie vyrazil do Leskovce nad Moravicí. Konal se zde adventní koncert a náš sbor byl jediným vystupujícím. Zpěváci to brali jako zajímavou výzvu a od začátku školního roku poctivě nacvičovali program. Kromě místních občanů na koncert přijela své děti podpořit i řada rodičů. Velké díky patří bývalým zpěvákům, kteří přišli pomoct a zavzpomínat na příjemnou atmosféru našeho sborového zpívání. Podle ohlasů se nám vystoupení velmi povedlo, mnoho přítomných odcházelo se „slzou na krajíčku.“ Děkuju zpěvákům za jejich píli a přeju pohodové Vánoce a do příštího roku spoustu hezkých tónů.

Autor: Jana Zaoralová Dne: 2.1.2018

Vánoční volejbalový turnaj smíšených družstev 6.–9.tříd

V úterý 19.12.2017 proběhl v tělocvičně ZŠ volejbalový turnaj smíšených družstev. Celkem soutěžilo 7 družstev, z toho 4 mladší a 3 starší. Všechna družstva si zaslouží pochvalu za snahu i předvedený výkon, který se i v roce 2018 bude jen zlepšovat.
Více >>

Autor: Drahuše Beranová Dne: 2.1.2018

Vánoční zpívání na schodech spojené s prohlídkou výtvarných prací

Ve dnech 4. 12 – 7. 12. 2017 proběhla na III. budově výtvarná soutěž žáků prvních a druhých tříd. Zúčastnil se každý žák třídy. Společným tématem všech výkresů byla ZIMA. Žáci malovali ve škole během hodin výtvarné výchovy. V průběhu soutěžního týdne hodnotili vystavené práce zaměstnanci školy. V pátek 8. 12. dopoledne byly spočítány body a vítězům slavnostně uděleny diplomy a ceny.
Více >>

Autor: Hana Michálková Dne: 2.1.2018

Jazyková soutěž ve Šternberku

Jako každý rok jsme se zúčastnili jazykové soutěže, která se konala 7. prosince na jazykovém gymnáziu ve Šternberku. Žáci základních škol a gymnázií z celého Moravskoslezského kraje soutěžili v jazyce anglickém i německém. Naši školu reprezentovali za angličtinu Adam Řeháček, Adéla Palyzová a Tereza Tichá, za němčinu Tereza Procházková a Ivana Danisová, která se umístila na krásném druhém místě. Všem zúčastněným gratuluji k dílčím úspěchům a budu se těšit zase za rok.

Autor: Němcová Natálie Dne: 2.1.2018

Okresní přebor družstev škol v šachu

V pátek 8.12.2017 ,za účasti 22 čtyřčlenných družstev, proběhl Okresní škol v šachu. Naši školu reprezentovalo jedno družstvo mladších žáků ve složení Matěj Řeháček, Katka Remešová , Honzík Novotný a Michal Mlčoch a ve starších žácích dvě družstva ve složení Adam Řeháček, Tomáš Štochl, Jana Matušková a Honza Čížek v družstvu A a Kotásek Michal, Slavík Petr, Kudela Tomáš a Radek Krömer v družstvu B.
V obou kategoriích obsadila mezi školami třetí místa.
Na první šachovnici si vedl nejlépe Matěj v mladších žácích, na druhé šachovnici potěšil výkon Tomáše z družstva A, na třetí Honzík v kategorii mladších a na čtvrté šachovnici si zaslouží pochvalu Radek, Honza i Michal, pro kterého to bylo první turnaj vůbec.

Autor: Ivan Hába Dne: 19.12.2017

Vánoční rolnička ve 3. třídách

29.12.2017 se uskutečnila Vánoční rolnička 3.tříd. Zúčastnilo se 18 dětí. 1.místo získala Katka Jánská, 2.místo Nikola Marášková a na 3.místě se umístila Veronika Doudová. Byla to vydařená akce, děti moc pěkně zpívaly.

Autor: Jana Kudlíková Dne: 19.12.2017

Recitační soutěž

Recitační soutěž 6. – 9.tříd proběhla 30.11.2017, zúčastnilo se jí 17 žáků. Všichni přihlášení žáci zasluhují za svůj výkon pochvalu.
Více >>

Autor: Irena Remešová Dne: 13.12.2017

Vánoční rolnička 4. a 5. tříd

Poslední listopadový týden zněly naší školou koledy. Zpěváci a zpěvačky 4. a 5. tříd se zúčastnili školního kola Vánoční rolničky. Vítězové obou kategorií nás budou reprezentovat v regionálním kole této vánoční soutěže.
Novinkou bylo divácké hodnocení interpreta. Publikum ohodnotilo zpěv Terezie Fučelové, Apoleny Jakešové a Hany Pavlů.
Vítězové jednotlivých kategorií: Apolena Jakešová 4 .A, Terezie Fučelová 4.B, Alžběta Poštulková 4.B a Alžběta Keilingová 5.B, Hana Pavlů 5.A, Kateřina Keilingová 5.B

Autor: Ivana Odstrčilová Dne: 13.12.2017

Mikuláš na budově III

Dne 5.12., letos už popáté a naposledy si dramatická skupina 5. ročníku připravila pásmo k Mikuláši a navštívila s ním žáky 1. a 2. ročníku na budově III. Žáci chodili s „Mikulášem“ od první třídy, děti se svých úloh zhostily vždy dobře, měly pěkně připravené masky čertů a andělů,naučily se básničky. Poděkování patří i rodičům za podporu.

Autor: Iva Bártková Dne: 13.12.2017

Vitamínový den

Naše škola je zapojena do programu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Pracovníci firmy, dodávající tyto produkty do školy, pravidelně jednou v roce přijíždějí za žáky a seznamují je s potřebou konzumace ovoce, zeleniny a mléka. Děti si pochutnaly na zeleninových šťávách, zdravých sladkostech – placičkách ze slunečnicových semínek a rozinek a ovocných koktejlech.
Letos si pracovníci firmy připravili překvapení i pro žáky druhého stupně a jejich vlastní svačinky obohatili o tvarohovou pochoutku se zeleninovými chipsy. Děkujeme pracovníkům za jejich ochotu připravit tuto akci.

Autor: L. Šajerová Dne: 11.12.2017

Okresní volejbalová liga

V pátek 17.11.2017 proběhlo na naší škole druhé kolo okresní volejbalové ligy smíšených družstev, kterou hraje devět družstev z celého okresu. Naše škola letos obhajuje první místo, zatím je druhá a přitom stačilo dát v zápase s Osoblahou (1:1) navíc tři míče a vítězství bylo naše. A tak nezbývá než v příštím kole všechny porazit a dostat se do čela soutěže. Držme pěsti, aby se Haně Škařupové, Dáje Michálkové, Kajce Mičíkové, Tereze Procházkové, Naty Mrhálkové, Káji Horské, Tomáši Šmachovi, Andy Dudkovi a dalším dařilo, dál nás vzorně reprezentovali a šířili dobré jméno naší školy.
Více >>

Autor: Drahuše Beranová Dne: 11.12.2017

Vánoční rolnička ve druhých třídách

Dne 27. 11. proběhlo školní kolo pěvecké soutěže druhých tříd - Vánoční rolnička. Letos jsme slyšeli mnoho pěkných koled, repertoár byl pestrý. Zúčastnilo se celkem 17 žáků. Vyhodnocování bylo obtížné. Všichni zpěváci si zaslouží pochvalu.
II. kategorie:
1. místo – Anička Fiálková z 2.A
2. místo – Charlotte Gocieková z 2. A
3. místo – Matyáš Rybár z 2. B
4. místo (náhradník) – Matěj Bartoněk z 2. A
VI. kategorie – ZUŠ :
1. místo - Petr Podešva z 2. B

Autor: Hana Michálková Dne: 5.12.2017

Vánoční rolnička 1. ročníku

V pátek 24. listopadu proběhla pěvecká soutěž v 1. ročníku. Vystoupilo 24 žáků, každý zazpíval před porotou a diváky vybranou koledu. Do dalšího kola postupují:
1. místo : Maria Nelly Fučelová
2. místo: Natálie Lisičanová
3. místo: Anna Smetanová
4. místo: Rudolf Petřáš (náhradník)
Přejeme hodně úspěchu v dalším kole.

Autor: L. Michálková Dne: 5.12.2017

JAZYK NĚMECKÝ - PROJEKT – MOJE ZVÍŘÁTKO

Žáci V.B – Eliška Glembeková, Katka Keilingová, Brigita Hlávková, Jakub Černatovič, Nikola Číhalíková, Adéla Fabová, Štěpánka Hlávková, Julie Kosíková, Bety Keilingová a Karolína Galčanová tvořili projekty o svých oblíbených zvířátkách v německém jazyce. Všichni se velmi dobře připravili a ve dvojicích si nakreslili a napsali vše, co si o zvířátkách přeložili. Někteří němčináři napsali i překlady, aby si je mohli přečíst i ostatní žáci. Všechny projekty jsou moc pěkné.

Autor: Drlíková J. Dne: 3.12.2017

Basketbalový turnaj

Dne 15.11.2017 jsme uspořádali basketbalovový turnaj pomocí školního parlamentu a paní učitelky Němcové. Zvítězil tým S.K.LOPATY s kapitánem Janem Čížkem, jako druhý se umístil tým L.A.NEVIM pod vedením Martina Strnada, třetí byl tým TRASHTALK s kapitánem Janem Schuskou a poslední místo obsadili KAZIBASKETI pod vedením Tomáše Šmacha.

Autor: Školní parlament Dne: 3.12.2017

Velká cena Rýmařova

V sobotu 11.11.2017 odjelo šest našich žáků hájit barvy školy, TJ Sokol i města Vrbna do Rýmařova na Velkou cenu. V mladších žácích se Matěj Řeháček, Honzík Novotný a Katka Remešová umístili v druhé polovině tabulky s 50% bodovým ziskem. Kategorii starších žáků vyhrál Adam Řeháček s plným bodovým ziskem, Jana Matušková skončila třetí a neztratil se ani Tomáš Kudela, který doplatil na turnajovou nezkušenost. Blahopřejeme nejlepším a poděkování za reprezentaci patří všem.

Autor: Ivan Hába Dne: 3.12.2017

Přebor školy v šachu

V pátek 10.11.2017 proběhl přebor školy v šachu. V kategorii začínajících se utkalo šest hráčů a po srdnatých bojích byl
1. Petr Galáš 3.B 4,5 bodu
2. Bety Poštulková 5.B 3,5 bodu
3. Pavel Koryčan 4.B 3,5 bodu (rozhodl vzájemný zápas)
4. Michal Mlčoch 3.B 2 body
5. Adam Demel 3.A 1,5 bodu
6. Zdeněk Sovadina 3.A 1 bod
V kategorii pokročilých hrálo 20 hráčů na sedm kol a vítězem se stal Adam Řeháček z 8. A se ziskem šesti bodů.
Více >>

Autor: Ivan Hába Dne: 3.12.2017

Postup žáka (zákon. zástupce) při podávání přihlášky na SŠ ke kontrole a potvrzení v ZŠ Vrbno p.P.

1. Vyplněnou přihlášku žák (zákonný zástupce) odevzdá třídnímu učiteli nebo výchovnému poradci (nejpozději týden před termínem podání na příslušnou SŠ).
2. Po kontrole a doplnění potřebných údajů výchovným poradcem a třídním učitelem je přihláška postoupena řediteli školy k podpisu.
3. Po podepsání přihlášky ředitelem je přihláška vrácena žákovi (zákon. zástupci) k odeslání na příslušnou školu (nejlépe doporučeně, nebo osobně na příslušnou školu).

Autor: Šajer M. Dne: 25.11.201

Novinky ŠJ

Od 1.12.2017 zavádí školní jídelna výběr ze dvou druhů jídel od pondělí do pátku.
Více >>

Autor: Renata Suchánková Dne: 21.11.2017

Upozornění ŠJ

Výběr stravného je prováděn těmito způsoby:
- sporožirem
- trvalým příkazem z jiných bank
- výjimečně v hotovosti
Více >>

Autor: Renata Suchánková Dne: 21.11.2017

Stolní tenistky ze ZŠ Vrbno dva míčky od postupu do republikového finále

Družstvo stolních tenistek (Slavíková K., Michálková D., Šenkárová K.) reprezentovalo 2. 11. 2017 naši školu a okres Bruntál v krajském kole v Opavě . Po vítězství nad družstvy ZŠ Bartošovice ( 3 : 1 ) a ZŠ Opava-Englišova ( 3 : 1 ) sehrálo dramatickou bitvu s Opavou-Kylešovice o postup do „republiky“. V rozhodující čtyřhře v pátém setu prohrála naše děvčata v koncovce nejtěsnějším rozdílem o dva míčky a tedy i na zápasy 2 : 3 a obsadila krásné ( i když trochu smutné ) druhé místo.

Autor: Šajer M. a Slavík O. Dne: 21.11.2017

Další úspěch stolních tenistů ze ZŠ ve Vrbně p.P.

Družstva mladších žáků a žaček ze ZŠ Vrbno reprezentovala nejen svou školu, město, ale i okres Bruntál v krajském finále stolního tenisu dne 7. 11. 2017 v Opavě. V kategorii chlapců hrálo 5 družstev systémem „každý s každým“(viz. tabulka). Naši hoši bojovali o třetí místo, ale na soupeře tentokrát (velmi těsně – prohra 3 : 4) nestačili a obsadili celkové 4. Místo. Děvčatům se dařilo o poznání lépe. Suverénně vyhrála svou skupinu a po přesvědčivém vítězství v semifinále postoupila do finále. Tam však narazila na velmi vyrovnané družstvo z Bolatic. Celkové druhé místo je však velmi pěkné.
Naše stolní tenistky a tenisté vybojovali dvě druhá a jedno čtvrté místo a stala se tak nejúspěšnější stolně-tenisovou školou v kraji.
Více >>

Autor: Šajer M. Dne: 21.11.2017

Okrsková kola ve florbalu chlapců

Dne 15. 11. 2017 se odehrála Rýmařově ve sportovní hale Gymnázia a SOŠ okrsková kola ve florbalu mladších a starších žáků. Naše družstva nestačila na soupeře a postup do okresního kola nevybojovala. Shodně obsadila 3. místa. Za mladší žáky hráli Galář, Albrecht, Marek, Orság, Dulovec, Tomášek, Štěrba J., Šmach, Řeháček M., Rybář, Chadam. Za starší žáky hráli Kotásek, Řeháček A., Zelenka, Krömer, Vymazal, Jakubica.
Všem hráčům děkuji za vzornou reprezentaci školy a snad příště ….

Autor: Šajer M. Dne: 21.11.2017

Halloween na pavilonu

Dne 31.10. obešla dramatická skupina 5. ročníku žáky třetích až pátých tříd, aby připomněla anglosaský svátek Halloween. Děti zarecitovaly básničky, strašidelné rozpočitadlo a byly představeny jednotlivé masky.Děkujeme i rodičům za pomoc s jejich přípravou.

Autor: Iva Bártková Dne: 5.11.2017

FLORBALOVÝ TURNAJ V RÝMAŘOVĚ

Florbalisté ZŠ Vrbno byli pořadatelem z Rýmařova pozváni na turnaj „O pohár sekretáře florbal. svazu“ a rádi jej přijali. Sešlo se 6 družstev - z Rýmařova 3, Bruntálu 2 a Vrbna, která sehrála ve sportovní hale Gymnázia a SOŠ Rýmařov zápasy herním systémem „každý s každým“. Po remíze a následném vítězství na nájezdy (Rýmařov B), dvou porážkách (Rýmařov A, Bruntál-Jesenická), vítězství (Gymnázium Rýmařov) a remíze s následnou prohrou na nájezdy (Bruntál – Okružní) obsadilo naše družstvo celkové třetí místo. Za Vrbno hráli – Čížek J., Šmach T., Orság J., Dudek A., Dulovec P., Krömer R., Řeháček A., Zelenka B., Vymazal Z. a brankáři Kotásek M., Gabriel M.
Všichni zaslouží pochvalu za vzornou a úspěšnou reprezentaci školy i města.

Autor: Šajer M. Dne: 5.11.2017

Velká cena M.Albrechtic

V sobotu 21.10.2017 se uskutečnila v Třemešné první ze šesti velkých cen.
V kategorii mladších žáků uspěla Katka Remešová, která byla druhá mezi děvčaty a dobrý je i výsledek Honzíka Novotného, který do této kategorie přestoupil z benjamínků a zařadil se do středu startovní listiny.
V kategorii starších žáků uspěla Jana Matušková, která obsadila celkem 5. místo a mezi děvčaty byla nejlepší. Blahopřejeme!!!

Autor: Ivan Hába Dne: 29.10.2017

ZŠ Vrbno první v okresním kole ve stolním tenisu

Dne 18. 10. pořádala ZŠ ve Vrbně p. P. okresní kolo ve stolním tenisu. Zúčastnili se školy z Vrbna, Rýmařova, Zátoru a Krnova. Soutěžilo se pouze ve dvou kategoriích – mladší a starší chlapci. O dívčí kategorie nebyl ze strany ZŠ zájem. Proto si naše děvčata (Slavíková K., Švanová Z., Kostková A.) zahrála v kategorii starších chlapců a dokonce tuto kategorii vyhrála. Družstvo „A“ chlapců (Čížek J., Řeháček A., Čepera R.) obsadilo 3. místo. V kategorii mladších chlapců soupeřilo 5 družstev ze čtyř škol. Vyhrálo družstvo Vrbno „A“ (ve složení Slavík P., Orság J. a Marek R.). Družstvo Vrbno „B“ (ve složení Galář C., Gorniak D. a Šmach J.) obsadilo 5. místo. Všem našim žákům děkuji za vzornou reprezentaci školy i města Vrbna.
Velké „díky“ patří manželům Slavíkovým, kteří zajistili technické zázemí a řízení sportovní části turnaje.

Více >>

Autor: Šajer Miroslav Dne: 22.10.2017

Stolní tenis (PING-PONG) – školní kolo –ZŠ Vrbno p. P.

Dne 11. 10. 2017 se uskutečnilo po dlouhé době školní kolo ve stolním tenisu ve spolupráci s oddílem. V Sokolovně se sešlo 39 chlapců a 21 děvčat z 6. až 9. tříd. Po bojích rozličné úrovně se přeborníky školy stali :
6. třída. - SLAVÍK Petr a ŠVANOVÁ Zuzana
7. třída - ORSÁG Jan a GIEBLOVÁ Viktorie
8. třída - KRESTA Vojtěch a SLAVÍKOVÁ Kristýna
9. třída - ČÍŽEK Jan a KOSTKOVÁ Aneta
Velké poděkování patří manželům Slavíkovým za pomoc při organizaci turnaje.

Více >>

Autor: Šajer Miroslav Dne: 22.10.2017

Krajské kolo GP v rapid šachu

V sobotu 14.10.2017 se konalo v Krnově první kolo krajského přeboru mládeže v rapid šachu. Naši školu reprezentovali v kategorii HD 10 Honza Novotný, v HD 12 Kateřina Remešová, v HD 14 Petr Slavík a v HD 18 Jan Čížek.
Pro všechny to byl první turnaj v nové sezoně a tak umístění ve druhé polovině startovní listiny je inspirací do dalších šachových klání.

Autor: Ivan Hába Dne: 20.10.2017

Exkurze do Přerova

V úterý 17. října jsme jely třídy 6.A a 6.B do Muzea Komenského v Přerově. Protože v hodinách dějepisu probíráme období PRAVĚK, prohlédli jsme si hlavně tuto expozici. Viděli jsme pravěký hrob s kostmi, obydlí našich předků, drželi jsme v ruce zub mamuta i jeho kost a mohli jsme obdivovat rytiny a sošky pravěkých lidí i jejich nástroje a zbraně. Žáci si vyzkoušeli práci archeologa a dostali certifikát. V dalších částech muzea jsme si prohlédli vitríny se sbírkami motýlů a různých druhů hmyzu a mohli jsme obdivovat i různé minerály, v další části muzea pak kroje z Hané. Zasedli jsme také do školních lavic našich praprababiček a prohlédli si učební pomůcky. Na závěr jsme vystoupali několik desítek schodů do vyhlídkové věže muzea, koupili jsme si nějaké suvenýry a pohlednice a jeli domů.

Autor: D. Oravská, J.Drlíková Dne: 20.10.2017

Pasování na čtenáře

Ve středu 11. 10. 2017 se v městské knihovně uskutečnilo pasování žáků druhých tříd na čtenáře 1. kategorie. Každý žák přečetl část textu z knihy. Všichni dávali dobrý pozor, aby mohli zodpovědět otázky, které jim kladla pracovnice knihovny v kostýmu Šebestové. Na závěr žáci obdrželi čtenářský deník, průkazku do knihovny a medaili. Pracovníkům knihovny děkujeme za organizaci akce.

Autor: I. Dluhá, H. Michálková Dne: 18.10.2017

Přespolní běh - okresní kolo - Břidličná

Jako každoročně se naše škola v měsíci září zúčastnila okresní kola v přespolním běhu. Tomu předcházelo školní kolo, ze kterého nejrychlejší běžci postoupili do okresního kola v Břidličné. Závodilo se v krásném podzimním slunném dni. Běželo se po známých tratích v okolí Břidličné.
Někteří naši sportovci opět vybojovali přední místa – jak v jednotlivcích, tak i v družstvech. Na zpáteční cestě byli ozdobeni pěknými medailemi.
Všem závodníkům gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za reprezentaci školy.

Více >>

Autor: P. Kolářová Dne: 18.10.2017

Okresní finále přespolního běhu v Břidličné

Dne 26. 9. 2017 se 12 žáků a 11 žaček II. stupně naší školy zúčastnilo okresního finále v přespolním běhu na tratích pro biatlonisty nad Břidličnou. Čekalo je soupeření s družstvy dalších 15. škol okresu v jednotlivých kategoriích a dle výsledků si nevedli špatně. Děvčata v kategorii III.(6. a 7. třída) se umístila na 4. místě, děvčata v kat. IV.(8. a 9. třída) na 7. místě, chlapci kat. III. na 2. místě a chlapci kat. IV. na 3. místě. Z jednotlivců se nejlépe umístil Tomáš Malý (kat. III.) na 3. místě. Výsledky ostatních jednotlivců – viz výsledková listina. Kategorie III. byla (jako jediná) postupová do krajského kola a postupovala pouze družstva z prvních míst.

Více >>

Autor: Šajer Miroslav Dne: 18.10.2017

Ukázky ze záchranářské práce s asistenčními psy

V úterý 10.10.2017 proběhla v ŠD velmi lákavá akce pro děti a to ukázky s asistenčními pejsky. Byli to fenka Tessie a její kamarád štěně Logan oba labradoři. Přijela s nimi jejich majitelka a cvičitelka p. Martina Junaštíková a její asistentka. Vyprávěly a zároveň předváděly ukázky výcviku a záchranářské prvky, které jsou třeba při různých záchranných akcích, kterých se svými pejsky účastní. Děti byly velmi nadšeny a návštěva se protáhla na déle, než bylo domluveno. Pejsci i se svou paničkou nám slíbili, že za námi opět přijedou na jaře.

Autor: Vychovatelky ŠD Dne: 16.10.2017

Podzimní vycházka třídy 3.A na zříceninu Fürstenwalde

Ve čtvrtek 12. října jsme se vypravili na Zámecký vrch. Tam jsme si prohlédli zříceninu, o které jsme si četli v jedné pověsti, když jsme se učili v prvouce o naší obci.
Všichni žáci byli moc šikovní, velmi pěkně šlapali, takže si mohli svačinku již užívat na rozhledně nad Vrbnem. Děti si zde vytáhly dalekohledy a pozorovaly okolní krajinu pod sebou. K tomu nám přálo počasí, měli jsme krásný slunečný den. Cestou zpět jsme poznávali rostliny. Místo zvířátek jsme však viděli jen jejich stopy v blátě. Proč asi?
Také jsme pozorovali změny, které nám podzim připravil v naší přírodě. A ty barvy všude kolem nás! Tak ty jsme zachytili díky technickým vymoženostem pouhým zmáčknutím fotoaparátu. Rádi se o tu krásu podělíme. Pěkné pokochání!

Autor: Lenka Redlichová Dne: 16.10.2017

Přespolní běh - školní kolo – podzim 2017

V 1. týdnu měsíce října se uskutečnilo za krásného počasí již tradiční školní kolo v přespolním běhu žáků a žákyň 2. stupně ZŠ ve Vrbně p. P. Běželo se na trati dlouhé 970 m (stejné pro všechny kategorie) v prostorách školního areálu. Běhu se zúčastnili všichni žáci, kteří byli přítomni a zdraví, tj. 70 chlapců.
Celkovým vítězem a přeborníkem školy se stal Kresta Vojtěch (8.A). V soutěži družstev vyhrálo družstvo chlapců ze 7.B ve složení Zvědělík O., Malý T., Dulovec P. a Orság J.

Více >>

Autor: Šajer M. Dne: 16.10.2017

GROUPS SHOW LATINSKO-AMERICKÉ TANCE

Naučíme žáky Sambu, Salsu, Chacha a Jive a vytvoříme pro ně skupinové choreografie, které následně náležitě předvedou svým rodičům. Máme pro ně nachystané i soutěžení v MIA festivalech, které probíhají v celé ČR, na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku a Německu. MIA festivaly jsou pořádány spolkem „Děti fitness aneb sportem proti drogám“® a zde není třeba slov, co vlastně nabízíme. No, a pokud se nám podaří získat i chlapce, jsme přichystaní zavést i párové tance jak latinsko-americké, tak standardní a umožníme žákům soutěžit v té úplně nejvyšší lize „ČSTS“, kde opravdu soutěží ti nejlepší z nejlepších.

Více >>

Autor: Ing. et. Ing. Jaroslav Kavický, předseda správní rady KST Jesenicka z.s
Dne: 11.10.2017

PRŮPRAVA žáků na taneční kurzy společenských tanců

Pro žáky 9. tříd ZŠ zavedeme průpravu na taneční kurzy společenských tanců v trvání 6 týdnu po 2 hodinách, součástí kterých budou i prvky společenského chování. Dovednosti získané na průpravě můžou využít ve svém osobním životě.

Více >>

Autor: Ing. et. Ing. Jaroslav Kavický, předseda správní rady KST Jesenicka z.s
Dne: 11.10.2017

Přespolní běh 2. a 3. tříd

V pátek 8. září si žáci naší školy zaběhali v naší překrásné přírodě. Uspořádali jsme si závody v přespolním běhu. Tento den se nám vydařil, závodníci byli moc šikovní, dokonce jim k tomu krásně svítilo sluníčko. Do cíle dorazili nejrychleji tito chlapci: Viktor Kopecký, Viktor Grygarz, Šimon Tomčík, Radek Šíla, Jiří Mirga, Petr Krystalovič, Marek Šmach, Jan Novotný, Dominik Toman a Matěj Bartoněk. Z děvčat byla při běhání nejrychlejší: Natálie Klausová, Anna Fiálková, Bára Jedináková, Viktória Sedláková, Pavla Dostálová, Julia Rumanová, Gabriela Václavková, Tina Vilímková, Gabriela Marková a Laura Adámková. Nejrychlejší z těchto závodníků nás budou reprezentovat na závodech v přespolním běhu v Břidličné. Všichni jim budeme držet pěsti, aby nám zase přivezli hodně medailí.

Autor: Lenka Redlichová Dne: 8.10.2017

Podzimní sportovní den

Na konci prvního školního týdne proběhl tradiční sportovní den. Naši nejmladší si vyzkoušeli přespolní běh, žáci od čtvrtých do devátých tříd získávali body v tradičních i netradičních sportech: člunkový běh, skok z místa, hod na plechovky a opičí dráha. Smyslem sportovního dne je zapojit všechny žáky třídy do bojů o body pro třídu. Po sečtení celého třídního úsilí si vítězství a sladkou odměnu odnesla 8. B, druhá skončila 9.B a na třetím místě skončili žáci 5.A. Všem sportujícím blahopřejeme.

Autor: L. Šajerová Dne: 8.10.2017

Projekt Region – 22. 9. 2017, třída II. B

Kudy chodí děti do školy a ze školy domů? Jak se pohybují na silnici, na chodníku? Na co si musí dát pozor? O tom všem jsme nejen hovořili, ale dokonce jsme si to i názorně ukázali. Společnými silami jsme vytvořili zmenšený model části našeho města a řešili bezpečnost a chování cestou do školy i ze školy. Žáci pracovali se zápalem a kromě různých možných dopravních situací řešili samostatně i postup výroby modelů domků, značek… Všechny žáky II. B chválím.

Autor: H. Michálková Dne: 8.10.2017

Projekt Region 2. A

22. 9. 2017 žáci 2. A pracovali ve skupinách na téma Cestička do školy. Náročný úkol splnili na jedničku.

Autor: I. Dluhá Dne: 8.10.2017

Akce Region

V pátek 22. září proběhla na naší škole každoroční akce „Region“. Žáci 7.A a 7.B měli za úkol zjistit informace o firmách a podnicích,které pracující v okolí Vrbna pod Pradědem.
V rámci akce zařídila třídní učitelka H.Žembová pro žáky exkurzi ve sklárnách Jakub v Mnichově. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavého nejen o výrobě zeleného skla, ale mohli si i sami vyzkoušet foukání do sklářské píšťaly.

Autor: D. Oravská Dne: 5.10.2017

Zahájení školního roku

Školní rok 2017 / 18 byl zahájen 4. září žáky a jejich učiteli ve třídách. 43 prvňáčků a jejich rodiče již tradičně přivítali zástupci školy a vedení města. Paní starostka Květa Kubíčková a pan ředitel Zdeněk Bártek společně popřáli všem - dětem, rodičům i učitelům - úspěšný a radostný rok. Na závěr předala p. starostka dětem drobné dárky a veselé plyšové zvířátko.

Autor: L. Šajerová Dne: 7.9.2017

F L O R B A L O V Ý K R O U Ž E K NA ZŠ VE VRBNĚ P.P. - HOŠI (šk.r. 2017/18)

Činnost zahájí dne 13. září 2017 a je přístupný všem žákům, kteří jsou podle výkonnosti a věku rozděleni do dvou skupin. Tréninky bývají každou středu v tělocvičně u hlavní budovy naší školy. Žáci 5. až 7. tříd mají trénink od 14.00 do 15.00 hod., žáci z 8. – 9. tříd mají trénink od 15.00 do 16.00 hod. Je možné na trénink zapůjčit sportovní výzbroj i výstroj ( brankář ).
Každoročně jsou pořádány školní turnaje, regionální turnaj „ O Velikonoční vajíčko „ a zúčastňujeme se přátelských utkání s jinými školami. Vyvrcholením bývá účast na okresním přeboru základních škol okresu.
Poznámka: hledáme brankáře !

Autor: Šajer Miroslav Dne: 7.9.2017

SPORTOVNÍ HRY - O D B Í J E N Á ( volejbal ) NA ZŠ VE VRBNĚ P.P. (šk.r. 2017/18)

Činnost zahájí dne 11. 9. 2017. Trénujeme a hrajeme ve dvou skupinách. Žáci a žákyně 5. až 7. tříd mají trénink každé úterý v době od 14.00 do 15.00 hod a žáci a žákyně 8. a 9. tříd každé pondělí od 15.30 do 17.00 hodin, úterý od 15.00 do 16.00 hodin a čtvrtek od 14.00 do 15.30 hodin v tělocvičně školy. Trénink je společný pro chlapce s děvčaty (které vede p. Beranová D.) a naopak děvčat s chlapci (které vede p. Šajer M.).
Pravidelně pořádáme školní turnaje mezi třídami, před Vánocemi společně s učiteli, Velikonocemi a na závěr školního roku. Dále pak přátelská utkání s družstvy z jiných škol.

Autor: Šajer Miroslav Dne: 7.9.2017

Škola ZŠ Vrbno opět druhá nejlépe sportující v okrese

Po skončení všech sportovních soutěží ve školním roce 2016/2017, pořádaných okresní radou AŠSK (Asociace školních sportovních klubů), byly sečteny všechny body za umístění v okresních a krajských kolech (4,3 a 2 body)a za účast v nich (1 bod). Vyhrála ZŠ Rýmařov (90 bodů) před naší školou ZŠ Vrbno p. P. (57 bodů – o 15 bodů více než loni) a ZŠ Bruntál, Jesenická (54 bodů).
Bodování >>

Autor: Šajer Miroslav Dne: 7.9.2017