Beseda s policií ČR – 3. ročník

1. října k nám zavítali pracovníci policie. Poučili děti o bezpečnosti na silnici, správné výbavě kola a silničních předpisech. Děti si mohly vyzkoušet výzbroj policisty při zásahu, posadit se do policejního auta a čtyřkolky, prohlédnout si pouta apod.
Děkujeme policistům na zajímavou besedu.

Autor: L. Michálová, J. Sztuková Dne: 9.10.2019

Okresní finále přespolního běhu v Rýmařově

Dne 3. 10. 2019 se 47 žáků a žaček z I. a II. stupně naší školy zúčastnilo okresního finále v přespolním běhu na tratích v Rýmařově. Čekalo je soupeření s družstvy dalších 12. škol okresu, kdy v jednotlivých kategoriích startovalo 45 až 65 žáků a žákyň. Dle výsledků si nevedli špatně.
Děvčata v I. kategorii (1.-3. třída) se umístila na 5. místě , v kat. II (4. a 5. třída). na 4. místě, v kategorii III.(6. a 7. třída) na 10. místě, děvčata v kat. IV.(8. a 9. třída) na 6. místě.
Chlapci v I. kat. obsadili 4. místo, v kat. II. 4. místo (stejný počet bodů jako třetí, ale horší umístění čtvrtého běžce v družstvu), chlapci kat. III. na 4. místě ( dva body za třetími) a chlapci kat. IV. na 3. místě.
Z jednotlivců se nejlépe umístili – z 1. stupně – Urbánková N. (5. místo),N. Kubálková (10. m) Kopecký V. (5. m)., Grygarz V. (9.m) - z 2. stupně - Čížková E. (8.místo), Tomášek J. (2.m), Zvědělík V. (3. m), Malý T. (10. m), Žiha J. (11. m)
Výsledky ostatních jednotlivců – viz výsledková listina. Kategorie III. a IV. byly postupové do krajského kola a postupovala pouze družstva z prvních míst.
Výsledky>>

Autor: Sztuková J., Šajer M. Dne: 9.10.2019

Přebor školy

Ve čtvrtek 3.10.2019 se uskutečnil přebor školy v šachu. I když někteří plnili reprezentační povinnosti, nakonec hrálo 21 hráčů od úplných začátečníků až po hráče se zkušenostmi z minulých let.
Ve vyrovnaném klání, kdy každý ztratil body, se ale projevila převaha těch, kteří jsou zapojeni v šachovém kroužku a tak si všichni slíbili, že se budou pravidelně připravovat tak, aby jejich zlepšený výkon se projevil na dobrých výsledcích při reprezentaci třídy, školy i našeho města.

Autor: Ivan Hába Dne: 9.10.2019

Přespolní běh - školní kolo - 2019

Ve 4. týdnu měsíce září se uskutečnilo za krásného počasí již tradiční školní kolo v přespolním běhu žáků a žákyň 2. stupně ZŠ ve Vrbně p. P. Běželo se na trati dlouhé 1000 m (stejné pro všechny kategorie) v prostorách školního areálu. Běhu se zúčastnili všichni žáci, kteří byli přítomni a zdraví, tj. 77 chlapců.
Celkovým vítězem a přeborníkem školy se stal Tomáš Malý (9.B). V soutěži družstev vyhrálo družstvo chlapců ze 8.B ve složení Klaus L., Sideras N., Noháček J., Marek R..
Výsledky>>

Autor: Šajer M. Dne: 9.10.2019

První školní den

Pondělí 2. září byl prvním školním dnem pro třicet osm prvňáčků. Ve škole je i jejich rodiče přivítali třídní paní učitelky paní Ivana Odstrčilová a Hana Strouhalová, ředitel školy pan Zdeněk Bártek a jeho zástupkyně paní Ludmila Šajerová a také starosta města pan Petr Kopinec. Všichni popřáli dětem co nejvíce pěkných zážitků a hodně školních úspěchů.

Autor: L. Šajerová 8.9.2019

PŘIHLÁŠENÍ STRÁVNÍKŮ ŠJ

školní rok 2019/2020
26.8.-28.8. a 30.8.
9,00 – 13,00 hod
Přihlášení se týká dětí nastupujících do prvních tříd:
(vyplnění přihlášky ke stravování, přidělení variabilního symbolu, zakoupení čipu (zálohová částka 130,- Kč)
Ostatní děti, které se stravovaly v minulém školním roce, jsou automaticky přihlášené, mají stále stejný variabilní symbol, i čip na obědy, platba trvalým příkazem
-pokud potřebujete odhlásit první školní den, proveďte na stránkách školy, případně telefonicky 554 230 932
-při ztrátě čipu nutné koupit nový (záloha 130,-Kč)
Platba trvalým příkazem, od 8/19 - 5/20 , (srpen – květen) pod variabilním symbolem, ten je přidělen v kanceláři ŠJ, částka 520,- Kč
Číslo účtu školy: 19-19728771/0100

Autor: Renata Suchánková Dne: 21.8.2019

Táborák ve ŠD

V úterý 25. 6. 2019 na závěr školního roku školní družina pořádala táborák. Zúčastnilo se 35 dětí školní družiny a někteří rodiče. Kroužek KYTARA nám zpříjemnil pobyt u táboráku. I když bylo horko, děti si to užily.

Autor: Vychovatelky ŠD Dne: 21.8.2019

ZMĚNA !!! INFORMACE ŠJ

PŘEPLATKY SE V HOTOVOSTI VRACET NEBUDOU!!!
VRACET SE BUDOU V MĚSÍCI ČERVENCI – SRPNU, NA VÁŠ ÚČET
PŘIHLÁŠENÍ OBĚDŮ DĚTÍ 1.TŘÍDY
PLATBA TRVALÝM PŘÍKAZEM NA ÚČET ŠKOLY, ČÁSTKA 520,- KČ, V ŠJ BUDE PŘIDĚLENÝ VARIABILNÍ SYMBOL A ČIP (ZÁLOHA 130,-KČ)

Autor: Renata Suchánková Dne: 24.6.2019

Kreslení v Karlově Studánce

7. června se žákyně výtvarného kroužku vydaly společně s některými šikovnými výtvarnicemi z 8. a 9. ročníku kreslit do plenéru, tedy do volné přírody. Letos jsme zvolily kouzelnou Karlovu Studánku, a to lázeňské domy s okolím. Po krátké procházce v blízkosti letních lázní si dívky samy vybraly objekt své práce. Déšť nás pěkně obcházel, ale taky zvědaví lázeňáci, někteří docela s obdivnými poznámkami … Nejmladší šesťačky se z počáteční bezradnosti rychle dostaly. Těm starším se podařilo svým způsobem zachytit podobu budov nebo jejich částí, kresby bychom určitě dokázali na první pohled přiřadit ke skutečnosti, i když některé práce děvčata nestačila dokončit podle svých představ. Závěrem většina vzala útokem místní cukrárnu, protože něco sladkého jsme si přece zasloužily…

Autor: Irena Remešová Dne: 24.6.2019

Dětský den

Žáci z 5.A a 5.B připravili zajímavý program pro děti z 1. a 2. tříd. Všechny děti obdržely kartu, do které se zaznačovaly splněné úkoly z 10 stanovišť. Všichni plnili jednotlivé disciplíny s nadšením. Některé stanoviště si pak prošli ještě několikrát. Nechybělo ani ocenění za snahu a sportovní výkon.
Děkujeme všem dětem za skvělý program. Děkujeme také paním učitelkám Ivaně Odstrčilové a Haně Strouhalové za zorganizování pěkného dopoledne.

Autor: L. Michálková, J. Sztuková, D. Hošková Dne: 24.6.2019

Vítězové výtvarné soutěže

Sdružení hasičů každoročně pořádá výtvarnou soutěž. Děti z 1. a 2. tříd kreslili obrázky na téma: „V domě hoří, a co teď?“
Letos se umístili: Veronika Slivková (2. místo), Matěj Janeček (3. místo),
Gratuluji dětem a přeji další úspěchy.

Autor: Lenka Michálková Dne: 24.6.2019

Výlet 2. ročníků

V pondělí 17. června jsme se vypravili do ZOO v Ostravě. I přes horka se nám většina zvířátek ukázala. Těšíme se na další výlety.

Autor: J. Sztuková, L. Michálková Dne: 24.6.2019

Upozornění školní jídelny

Přeplatky za stravné se budou vracet v hotovosti, v kanceláři školní jídelny:
1.7.- 4.7. 10,00 – 13,00 hod

Autor: Renata Suchánková Dne: 23.6.2019

Školní akademie

25. ročník Školní akademie se konal 23.5.2019 v amfiteátru školy. Diváci mohli zhlédnout pěvecká a taneční vystoupení. Žáci pod vedením svých třídních učitelek a vedoucích kroužků připravili 15 vystoupení. Odměnou za trpělivost a úsilí jim byl potlesk obecenstva a drobná odměna pořízená z finančních pozorností diváků. Dětem i jejich učitelům děkujeme.

Autor: Hana Strouhalová Dne: 16.6.2019

Školní turnaj šachových trojic

Jako rozloučení s tímto školním rokem jsme uspořádali poslední šachový turnaj tříčlenných družstev. Družstvo tvořili vždy dva žáci z jedné třídy plus další libovolný hráč od druhé do deváté třídy. A tak se v šesti družstvech setkali dva hráči z 2.B, dva ze 3.B, čtyři ze 4.A, dva ze 4.B, po jednom z 5.B,6.A, 7.A a pět žáků z 9.A a 9.B.
Družstvo deváťáků potvrdilo očekávání i když proti Adamovi a Tomášovi občas uspěli i žáci z prvního stupně. Druhé místo získali Honzík, Viktor a Petr z nejmasověji zastoupené 4.A, třetí místo družstvo zastoupené Katkou, Janou a Bety.
Své umění prokazovali Jemie i Kuba z 2.B a Matyáš s Laurou ze 3.B, kteří se nezalekli ani svých mnohem starších soupeřů a za podpory Michala a Petra ze sedmé a deváté třídy skončili na čtvrtém a pátém místě.
Všichni účastníci byli oceněni medailí a drobnou cenou a rozloučili se s přáním příjemných prázdnin a úspěšných, nejen šachových, let ať již budou kdekoliv.

Autor: Ivan Hába Dne: 9.6.2019

POHÁR ROZHLASU - KRAJSKÉ KOLO

Dne 27.5.2019 se mladší žáci naší školy zůčastnili KRAJSKÉHO KOLA atletické soutěže POHÁR ROZHLASU v Opavě , kam postoupili jako vítězové okresniho kola v Krnově.Ve velmi silné konkurenci atletických škol obsadili 8.místo.Z individuálních výsledků je vynikající 1.místo v hodu míčkem,které obsadil V.Hlávka a 3.místo v běhu na 60metrů L.Klause.Všem chlapcům velký dík za reprezentaci naší školy!

Autor: Roman Noháček Dne: 4.6.2019

Školní liga - cyklistický závod

Dne 21.5.2019 proběhl v Krnově cyklistický závod - Školní liga - závod žáků základních škol. Na startu se sešlo téměř sto závodníků. Závodníci postupně dle roku narození vyráželi na start. Naši školu reprezentovaly tří dívky a pět chlapců. Ve všech kategoriích, ve kterých naši závodníci startovali, obsadili stupně vítězů.

Fiálková A. 3.A - 1.místo
Smudalová P. 7.B - 1.místo
Míčková M. 7.A - 2.místo
Zvědělík J 2.B - 1.místo
Zvědělík V.6.A - 1.místo
Zvědělík O.8.B - 1.místo
Zíha J.8.B - 2.místo
Fiálek D.8.B - 3.místo

Autor: Alena Mlynářová Dne: 4.6.2019

Lehkoatletický trojboj 3. tříd

Dne 30. 5. 2019 se uskutečnil na školním hřišti LA trojboj 3. tříd. Mezi nejlepší sportovce patří :
Hoši: 1. místo Petr Krystalovič (3. A) 41 bodů, 2. místo Jaroslav Král (3. A) 40 bodů, 3. Lukáš Gabriel ( 3. B) 37 bodů
Dívky: 1. místo Anna Fiálková (3. A) 52 bodů, 2. místo Kateřina Kováčiková (3. A) 48 bodů, 3. místo Eliška Martínková (3. B) 41 bodů

Autor: Ivana Dluhá Dne: 4.6.2019

Čarodějná noc

Jako každý rok, tak i letos se uskutečnila ve ŠD „Čarodějná noc“. Probíhaly různé soutěže odměněné cenami. Děti sledovaly čarodějné pohádky, pochutnaly si na jídle, které připravily maminky. Nakonec proběhla diskotéka. Noc proběhla v klidu a ráno už se všichni těšili domů. TAK ZASE ZA ROK!!!

Autor: Vychovatelky ŠD Dne: 26.5.2019

Úspěchy vrbenských atletů ZŠ

Dne 3. 5. 2019 se uskutečnilo v Krnově na atletickém stadionu okresní kolo „ Poháru rozhlasu „ v atletice základních škol. Naše škola vyslala do tohoto klání po jednom družstvu v každé kategorii. Za studeného, deštivého počasí vybojovala družstva mladších žáků 1. místo, starších žáků 2. místo, mladších žaček 2. místo a starších žaček 3. místo ve svých kategoriích. Navíc získali naši žáci a žákyně 19 medailí. Mladší žáci si svým výborným výkonem zajistili postup do krajského kola v Opavě, které se bude konat 27. 5. 2019.
Mladší žačky>>
Mladší žáci>>
Starší žačky>>
Starší žáci>>
Výsledky družstva>>

Autor: Šajer M. Dne: 11.5.2019

Úspěch volejbalistů ZŠ Vrbno p. P. v krajské soutěži

Kluci ze ZŠ ve Vrbně, jako vítězové okresního kola, se zúčastnili 26. 4. 2019 v Ostravě krajského kola ve volejbalu. Mezi šesti družstvy kraje odehráli důstojná a bojovná utkání a obsadili po třech výhrách a jedné prohře skvělé 3. místo. Vezmeme-li v úvahu, že zde hráli pravidelní účastníci republikových finále (Nový Jičín), družstvo Ostrava – Šenov (hrající,stejně jako NJ ligovou soutěž ve své kategorii),družstvo volej. oddílu Frýdlant (třídy ZŠ, zaměřené na volejbal) a dalšími družstvy s členy volejbalových oddílů ( Opava, Havířov), musíme toto umístění náležitě docenit.
Hrálo se ve dvou skupinách po třech. Naši hoši v prvním utkání porazili ZŠ Opava-E. Beneše 2 : 1, ve druhém ZŠ Havířov 2 : 1 a vítězstvím ve skupině postoupili přímo do semifinále. Druhou skupinu vyhrálo zcela přesvědčivě družstvo z N. Jičína, které i ve finále zcela suverénně porazilo Šenov. V boji o postup do finále naši nestačili na velmi dobře organizované oddílové družstvo ze Šenova a proto si ve druhém setu mohli zahrát další členové našeho družstva a klíčoví hráči mohli šetřit síly na boj o třetí místo opět se ZŠ Opava. Vyplatilo se a tento boj vyhráli 2 : 0. Závěrečné společné kolečko všech hráčů, držících se za ramena, svědčilo o dobré partě a celkové spokojenosti se svým vystoupením.
Složení družstva: Šmach T., Dudek A., Orság J., Malý T., Marek R., Kotásek M., Řeháček A., Zvědělík O., Žiha J.

Autor: Šajer M. Dne: 11.5.2019

Okresní přeborníci ve volejbalu chlapců 2019 jsou ze ZŠ Vrbno p. P.

Dne 17. 4. 2019 se konalo v Krnově okresní kolo ve volejbalu starších žáků, kterého se ve finálové skupině zúčastnila družstva ZŠ Krnov- Žižkova, ZŠ Krnov – Janáčkova a ZŠ Vrbno. Naší školu reprezentovali – Šmach T., Dudek A., Kotásek M., Malý T., Marek R., Řeháček A., Kresta V., Žiha J., Zvědělík O., Bartoš M..
Naši hoši, po vítězství nad ZŠ Krnov – Janáčkova (2 : 0) a ZŠ Krnov - Žižkova (2 : 0), vyhráli celý turnaj poměrně přesvědčivě a postoupili do krajského kola této soutěže.

Autor: Šajer M. Dne: 11.5.2019

Velikonoční laťka na ZŠ Vrbno p.P.

Dne 23. 4. 2019 proběhlo v tělocvičně ZŠ ve Vrbně tradiční zápolení mladších i starších žáků a žaček naší školy ve skoku vysokém. Soutěže se zúčastnilo celkem 47 soutěžících (30 žáků a 17 žaček).
Vítězi a přeborníky školy se stali Galař C. (7.A) – 145 cm, Šmach T. (9.A) – 165 cm, Florová K. (7.A) – 138 cm, Horská K. (9.B) – 139 cm.
Mladší žačky>>
Mladší žáci>>
Starší žačky>>
Starší žáci>>

Autor: Šajer M. Dne: 11.5.2019

Okresní florbalová liga žáků ZŠ 2018/19

Máme za sebou 4. kolo v Rýmařově i 5. kolo v Bruntále – Jesenické ul. a naši hráči, i když se velmi snaží, na ostatní družstva výkonnostně zatím nestačí. Po pěti odehraných kolech jsou na předposledním 7. místě. Hrají vyrovnaná utkání, ale chybí ještě trochu technického umu a fyzických proporcí ( hráčům 6. a 7. ročníku).
Složení družstva: Šmach T., Dudek A., Kotásek M., Krömer T., Vymazal Z., Řeháček A.(9.r.), Dulovec P., Šmach J., Orság J.(8.r), Marek R., Buršík L., Galář C.(7.r), Tomášek J(6.r).
Pohled do tabulky (www.oflz.estranky.cz) vypovídá o velké vyrovnanosti většiny týmů.

Autor: Šajer M. Dne: 11.5.2019

Florbalový turnaj „ O Velikonoční vajíčko“ na ZŠ Vrbno

Dne 16. 4. 2019 se uskutečnil na ZŠ ve Vrbně p. P. již tradiční XVI. ročník florbalového turnaje „O velikonoční vajíčko“. Zúčastnilo se jej celkem 28 hráčů ze 4 družstev. Družstvo ze ZŠ Andělská Hora, jedno družstvo ze ZŠ Bruntál, Okružní a dvě domácí družstva. ZŠ Karlovice se omluvila. Hrálo se systémem „každý s každým“ a tak si každé družstvo zahrálo 3 zápasy v délce 2 x 8 minut. Putovní „Velikonoční vajíčko“ se vrátilo po roce do Vrbna. Z atmosféry a komentářů vedoucích i žáků bylo cítit, že se turnaj líbil a že všichni přijedou rádi i na XVII. ročník tohoto turnaje.
Složení družstev: Vrbno „A“ – Galař C., Marek R., Buršík L., Štěrba J., Rybář T., Tomášek J., Vrbno „B“ – Valenta J., Thér M., Florová K., Jakubica M., Kožuch A.
Tabulka>>

Autor: Šajer M. Dne: 11.5.2019

Hod Škrpálem

Ve čtvrtek 28. 3. 2019 si školní družina uspořádala soutěž „Hod Škrpálem“. Zúčastnily se děti ze všech tří oddělení školní družiny. Dětem se soutěž líbila a vítězové byli odměněni.

Autor: Vychovatelky ŠD Dne: 11.5.2019

Zápis dětí do 1. třídy

V letošním roce přišlo v pátek 12. Dubna 2019 k zápisu 57 dětí se svými rodiči. Zatímco rodiče se věnovali především formální části zápisu, děti s učitelkami přešly rovnou k motivační části.
Dětem nebylo prostředí školy neznámé. Ve čtvrtek dopoledne navštívily děti z vrbenských mateřských škol se svými učitelkami školu, aby si společně s učiteli „z velké školy“ (pracovníky školského poradenského pracoviště) „ohmataly“ školní prostředí. Děti byly rozděleny do menších skupinek a postupně si vyzkoušely sportovní talent v tělocvičně, výtvarné dovednosti při modelování a kreslení, znalosti v poznávání domácích zvířat a hudebních nástrojů, předvedly rytmus hrou na bicí soupravu a zahrály si motivační hru vyvádění zvířátek z hořícího lesa.
Po vyčerpávající školní práci se všechny dětské skupinky sešly ve školní jídelně u svačinky, kterou pro ně připravili členové školního parlamentu. A co to bylo? Ovocné špízy vyrobené z ovoce, které škola dostala sponzorsky od firmy MK Fruit, s.r.o. Pitný režim připravily pracovnice ŠJ. Na závěr milého dopoledního setkání si naši páťáci připravili pro předškolní děti dvě krátké hrané pohádky.
Děkujeme vedení obou mateřských škol, že umožnilo toto milé setkání, a rovněž všem ze základní školy, kteří se podíleli na přípravě akce.

Autor: L. Šajerová Dne: 16.4.2019

Recitační soutěž ve 3. třídách

Dne 3. dubna se žáci 3. tříd sešli na recitační soutěži, aby se předvedli se svými pěknými básničkami, které si pečlivě připravili.
Na 1. místě se umístila Charlotte Gocieková, 2. místo si vybojovala Adéla Kopecká a 3. místo obsadil Petr Podešva.
Všichni recitátoři si zaslouží velkou pochvalu za pěknou a zábavnou hodinu, kterou nám připravili se svými básničkami.
Přeji všem žákům hodně pěkných chvil s poezií.

Autor: Lenka Redlichová Dne: 16.4.2019

Výsledky zápisu

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019/2020.
Výsledky>>

Autor: Zdeněk Bártek Dne: 15.4.2019

Keramická dílna

Pro předškolní děti z MŠ Ve Svahu jsme připravili ve dnech 28. 3. a 4. 4. 2019 keramickou dílnu, dostavilo se celkem 22 budoucích prvňáčků. Seznámili se s postupem práce s keramickou hlínou od počátečního zpracování po závěrečné vypálení. Každý si vytvořil dva menší výrobky, s prací jim ochotně pomáhaly starší zkušené žákyně. Modelování z hlíny děti bavilo, výrobky se vydařily. Pro vypálené výrobky si děti do školy rády přijdou. S keramikou se mohou případní zájemci setkat v budoucnu ve výtvarném kroužku.

Autor: Irena Remešová Dne: 15.4.2019

Matematický klokan – kategorie CVRČEK

Matematické soutěže se zúčastnili žáci 2. a 3. ročníků. Nejvíce bodů se povedlo získat : Jiřímu Tiahnibokovi , Emě Vojáčkové, Julii Emmě Rumanové, Denisovi Pukleovi.
Gratulujeme soutěžícím, přejeme další úspěchy.

Autor: Lenka Michálková Dne: 15.4.2019

Vyvrcholení Velkých cen se vydařilo

V sobotu 30.3.2019 proběhla Velká cena Krnova mládeže v šachu, které se zúčastnilo ve třech kategoriích 97 hráčů z celého kraje.
Naše město, školu a TJ reprezentovalo šestnáct žáků, což byla druhá největší výprava a opravdu se dařilo.
Kategorii benjamínků mezi 30 soupeři suverénně vyhrál Matyáš se ziskem sedmi bodů ze sedmi, ale i pro Jirku na 11.místě byl zisk 4 bodů a pro Martina na 14.místě zisk 3,5 bodu zatím tím nejlepším výsledkem.
V mladších žácích bylo celkem 43 hráčů a z našich jedenácti reprezentantů si nejlépe si vedli Honzík na 6.místě se ziskem 5-ti bodů (1 bod za vítězem) a Petr na 14.místě se ziskem 4 bodů. Největší posun zaznamenaly Bety a Eliška, které se ziskem 4 bodů obsadily 2.a 3. Místo mezi děvčaty.
Ve starších žácích se mezi 24 hráči nejlépe vedlo Petrovi na 12.místě. Kačka jako nejmladší účastnice to má mezi hochy velmi těžké, ale druhé místo mezi holkami je příslibem.
Tímto turnajem byl ukončen seriál šesti Velkých cen mládeže okresu Bruntál, ve kterém hrálo okolo sto padesáti hráčů. Je příjemné konstatování, že jsme se v tomto celoročním měření neztratili a Matyáš získal, mezi čtyřiceti hráči, stříbrnou medaili, ale hlavně, že všichni zaznamenali postupné zlepšování svých výkonů.

Autor: Ivan Hába Dne: 15.4.2019

Naše žákyně obsadila 3.místo v krajském kole olympiády v německém jazyce

19. března 2019 se konalo krajské kolo olympiády v německém jazyce. Naší školu skvěle reprezentovala žákyně 9.třídy Ivana Danisová. Soutěžilo se v několika částech, porozumění čtenému textu, poslechu, popisu obrázku a konverzaci na vylosované téma. Úroveň soutěže je rok od roku vyšší a účastníci krajských kol jsou schopni plynule komunikovat v německém jazyce. Z každého okresu postupuje pouze jeden, a to vítěz okresního kola, kterého čeká 7 nových témat, která se musí do termínu krajského kola naučit. Ivana Danisová zvládla všechny části na výbornou a umístila se na krásném 3. místě. K jejímu výsledku moc gratulujeme a přejeme hodně úspěchu při přijímacích zkouškách.

Autor: Jaroslava Schefflerová Dne: 15.4.2019

Vybíjená Rýmařov

Dne 27.3.2019 se hoši 5. ročníku zúčastnili okrskového kola ve vybíjené v Rýmařově, kde získali druhé místo a postoupili do okresního kola v Krnově. Naši školu reprezentovali: Lukáš Berger, Adam Smetana, Nicolas Dudek, Filip Chytil, Martin Faluši, Josef Pojar, Martin Kočka, Josef Lazur, Marek Krupa, Jakub Sideras, Josef Bilý.

Autor: Hana Strouhalová Dne: 31.3.2019

Recitační soutěž ve 4. třídách

Ve čtvrtek 21. března se žáci 4. tříd sešli, aby si udělali pěknou hodinu s poezií. Všichni recitátoři nás velmi příjemně svými výkony překvapili, porota měla proto velmi těžké rozhodování.
Na 1. místě se umístila Veronika Doudová, na 2. místě Michal Mlčoch a 3. místo obsadil David Mahel.
Velkou pochvalu a poděkování ale zaslouží úplně všichni soutěžící, neboť nám společně připravili příjemně strávený čas se svými zajímavými básničkami.
Přeji všem budoucím recitátorům hodně úspěchů a pěkných chvil při setkávání s poezií.

Autor: Lenka Redlichová Dne: 31.3.2019

Recitační soutěž 1. a 2. tříd

Děti 1. a 2. tříd prožily příjemné čtvrteční dopoledne 21.března v pěkných prostorách STŘECHy. O slavnostní atmosféru se postarali někteří z nich – přednesem básniček. V úvodu si vylosovali startovní čísla. Odborná porota i obecenstvo si vyslechlo 22 básní.
Porota ocenila tyto děti: 1. ročník - 1. Karolína Gašparíková, 2. Dominik Žáček 3. Eliáš Toman
2. ročník – 1. Jamie Slovjak, 2. Veronika Vašková, 3. Petra Bajerová
Celé dopoledne bylo slavnostně příjemné.

Autor: J. Sztuková, L. Michálková Dne: 31.3.2019

Žáci pro naši školu získali patnáct medailí

Ve dnech 21. 2. a 14. 3. 2019 se žáci naší školy zúčastnili lyžařských a snowboardových závodů. Mnozí z nich bodovali a získali celkem 15 medailí.
První ze závodů proběhl v Karlově pod Pradědem na sjezdovce Myšák. Žáci škole vybojovali dvakrát zlato. Na prvním místě se ve sjezdovém lyžování umístil Vojtěch Zvědělík ze 6.A. Snowboardovým vítězem ve své kategorii se stal Daniel Gorniak ze 7.A. Druhou příčku ve snowboardu obsadil Martin Thér ze 6.A a Daniel Kosík z 9.A. Mezi úspěšné lyžaře se zařadili také Kateřina Čížková z 9.B a Ondřej Zvědělík z 8.B. Oba byli stříbrnými medailisty. Bronzovým snowboardistou se stal Rudolf Čepera
Druhý závod se konal ve Ski areálu Annaberg v Andělské Hoře, který byl koncipován jako IV. zimní olympiáda. První místo děti vybojovaly v lyžování tentokrát třikrát. Mezi tyto zlaté medailisty patřil Vojtěch Zvědělík, který opět zazářil v kategorii 6.-7.ročníků, a také jeho bratr Ondřej v kategorii 8.-9.ročníků s Kateřinou Čížkovou, řadící se rovněž do téže kategorie. Druhé místo bylo obsazeno jedenkrát, a to Martinem Adámkem ve sjezdovém lyžování. Na třetí stupínek vítězů se postavila lyžařka Natálie Šianská z kategorie 8.-9.ročníků a také snowboardisté Martin Thér z kategorie 6.-7. ročníků, Klára Vondrová z kategorie 6.-7. ročníků a Rudolf Čepera z kategorie 8.-9.ročníků.
Všem zúčastněným děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v příští závodní sezoně.

Autor: Adéla Vincourová Dne: 31.3.2019

Velká cena Vrbna pod Pradědem mládeže v šachu byla opravdu velká

Již tradičně ZŠ ve spolupráci s šachovým oddílem TJ Sokol, pořádá Velkou cenu Vrbna pod Pradědem mládeže v šachu, která je vedle přeboru škol největší sportovní akcí pro děti v našem městě. Tento turnaj je součástí šesti Velkých cen okresu a do celkového pořadí se každému hráči započítávají čtyři nejlepší výsledky.
V sobotu 23.února 2019 se do STŘECHY sjelo 81 mladých šachistů z celého kraje. Naši školu, TJ a město reprezentovali tři benjamínci, dvanáct mladších žáků a dva žáci starší.
Mezi benjamínky potvrdil své medailové ambice Matyáš, který jen na pomocné hodnocení obsadil třetí místo za hráčem z Beskydské šachové školy, zlepšení výkonu a bojovnost prokázal Martin ziskem tří bodů za sedmi a jako náš benjamínek se neztratil ani Jirka.
V tvrdé konkurenci 46 nejlepších hráčů v kategorii mladších žáků Petr uhájil své postavení ziskem 4,5 bodů ze sedmi a potěšitelný je zisk 4 bodů Viktora a Honzíka. Pozornost si zaslouží výkon všech holek, když Bety, Eliška a Bára patřily mezi devíti děvčaty k nejlepším. Ocenění si zaslouží i výkon Jamieho a Tadeáše, pro které to byl vůbec první turnaj. Mezi staršími žáky potvrdily své postavení Kačka a Michal.
30.dubna 2019 nás čeká šestá Velká cena v Krnově, kde jak všichni doufáme, Matyáš udrží celkové druhé místo mezi třiceti dvěma benjamínky, Petr a Honzík se probojují do první desítky mezi šedesáti mladšími žáky a stejně tak se to podaří i některému z našich starších žáků.
Více>>

Autor: Ivan Hába Dne: 31.3.2019

Odpolední lyžařský kurz pro žáky od 2. do 5. tříd

Vážení rodiče,
i v letošním roce nabízíme vašim dětem na 1. stupni ZŠ (od 2. do 5. tříd) účast na odpoledním lyžařském kurzu, který se bude konat v termínu od 11.3. do 15.3 v Karlové Studánce. Více informací najdete níže. V minulém roce jsme při pořádání lyžařského kurzu pro 1. stupeň ZŠ čelili velkému zájmu, který jsme nedokázali z kapacitních důvodů zvládnout. Proto v letošním roce volíme elektronický způsob přihlašování, který nám umožní stanovit přesné pořadí přijatých přihlášek a ukončit v případě příliš velkého zájmu jejich přijímání. O tom, kdo bude na kurz přijat rozhodne rychlost zaslání vyplněné přihlášky na adresu kurzy@fun-line.cz. Minimální kapacita pro pořádání kurzu je 15 děti a maximální kapacita kurzu je 36 dětí.
Vzhledem k vývoji počasí a nedostatku sněhu na sjezdovce ve Vrbně pod Pradědem bude možné kurz uskutečnit pouze v Karlově Studánce Karlova Studánka (www.pradedovaarena.cz) má dostatek sněhu a předpokládáme, že tomu tak bude i v avizovaném termínu. Věříme, že tento způsob přihlašování zamezí organizačním problémům a že jej budeme i do budoucna dále využívat.
Více>>
Informace lyžařské školy>>
Přihláška PDF>>
Přihláška DOC>>
Všeobecné podmínky kurzu>>

Autor: Oldřich Mičan - lyžařská škola FUN - Line Dne: 20.2.2019

Postupujeme do kraje v německém jazyce

Ve čtvrtek 7.února 2019 se konalo v Krnově okresní kolo olympiády v německém jazyce. Naší školu reprezentovali 3 žáci. Soutěž se skládá ze tří části, čtení textu s porozuměním, popis obrázku a konverzace na dané téma. Daniel Gorniak v kategorii I.A určenou žákům 7.tříd, obsadil 4. místo. Zdenek Vymazal získal v kategorii II.A určenou žákům 8.a 9. tříd také 4. místo a Ivana Danisová kategorii II.A. vyhrála a postupuje tak do krajského kola, které se bude konat koncem března v Ostravě. Našim žákům děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a Ivaně Danisové přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

Autor: Jaroslava Schefflerová Dne: 24.2.2019

Velká cena Holčovic

V pátek 1.2.2019 se čtrnáct našich žáků zúčastnilo již čtvrté Velké ceny, tentokrát v Holčovicích. Na turnaj se sjelo celkem 106 hráčů ve třech kategoriích. V takovéto konkurenci nezapadly ani výsledky našich. Za povšimnutí stojí výkon Martina mezi benjamínky a Elišky v mladších žácích, pro které to byl jejich vůbec první turnaj. Příjemným zjištěním je i zlepšený výkon u ostatních a snad jen Matyáš si tady vybral slabší chvilku.

Autor: Ivan Hába Dne: 24.2.2019

Lyžařský kurz žáků 7.třídy

Ve dnech 24. až 30.1. 2019 se konal lyžařský výcvik v alpských disciplínách pro žáky 7.ročníků. V letošním roce byl výcvik rozšířen i o výuku snowboardingu, kterého využilo 6 žáků a pod vedením instruktorky Adélky zvládly ježdění na jedničku. Ostatní děti byly rozděleny do tří skupin podle výkonnosti a věnovali se jim další tři instuktoři. Výuka probíhala vždy do 13 hod na sjezdovce ve Vrbně pod Pradědem. Počasí nám až na jeden den přálo, a tak jsme zažili krásných pět dní na horách a mohli jsme si vyzkoušet různé techniky a styly alpského lyžování.

Autor: Jaroslava Schefflerová Dne: 24.2.2019

Lyžařský výcvik 7. ročníku ve šk.r. 2018/2019

I v tomto školním roce se uskutečnil na konci měsíce ledna plánovaný lyžařský výcvik pro žáky a žákyně 7. ročníku. Tito byli rozděleni (podle toho, kdo měl jaké schopnosti a dovednosti) do tři družstev sjezdařů a jednoho družstva prknařů. Těm, kteří neměli vlastní lyže, byly zapůjčeny školou. Podmínky byly zpočátku mrazivé, ale postupně přešly ve velmi příznivé. Vlekaři vždy svah rolbou velmi dobře upravili. Všichni zúčastnění ukončili výcvik úspěšně. I těch 20, kteří stáli první den výcviku poprvé na lyžích, se naučilo sjíždět oblouky celou sjezdovku i v těch nejprudších částech.

Autor: Šajer M. Dne: 24.2.2019

4.A na běžkách

Dne 6.února zahájili žáci 4.A slavnostním nástupem svůj lyžařský výcvik, který trval pět dní.
S běžkami se seznámili při zábavných hrách na školním hřišti, zahráli si např. dokonce fotbal na jedné běžce.
V posledních dvou dnech jsme se vypravili do opravdické přírody, vyšlapali jsme si až do lesa nad naším Vrbnem. Zde jsme si cvičili odraz ve stopě, šlapali jsme do kopce, který jsme si za odměnu sjížděli. Jízda z kopce se dětem velmi líbila, nevadily jim ani časté pády, které byly naštěstí neškodné, takže nám výcvik všichni ve zdraví přežili.
Nyní už zase sedíme ve školních lavicích a pilně se učíme, abychom měli na konci roku pěkné vysvědčení.
Všichni sportovci si zaslouží za vytrvalost a píli velkou pochvalu, neboť počasí nebylo vždy jen pěkné, někdy nám bylo i trochu zima, zebaly nás ruce i nohy. Nám to ale nevadilo, protože víme, že musíme v životě překonávat překážky, abychom všechny problémy v budoucím životě úspěšně zvládli. Už teď se těšíme na příští zimu.

Autor: Lenka Redlichová Dne: 24.2.2019

INFORMACE ŠJ - ČIPY

V ŠJ se obědy vydávají na základě aktivovaných čipů, čip je vydán na základě zaplaceni zálohy 130,- Kč.
Životnost čipu je velmi závislá na jeho používání.
Čip vypadá jako nový po celou dobu školní docházky, pokud se o něj jeho uživatel stará, a stejně tak, za půl roku je čip nepoužitelný, protože je omlácený, mnohokrát pošlapaný, zmoklý (uvnitř je elektronika, voda ji nedělá dobře).
Čipy, které nám jsou dodávané, nejsou dělané na hrubé zacházení, aby odolaly všemu, co s ním žák zkusí dělat.

Autor: Suchánková Renata Dne: 20.2.2019

Okresní volejbalová liga smíšených družstev

V letošním školním roce hrajeme opět okresní volejbalovou ligu smíšených družstev žáků ve složení 4 dívky a 2 chlapci.
2. kolo jsme hráli u nás v neděli 27. 1. 2019 s družstvy TJ Krnov, SKP Bruntál a družstvy A a B Slezské Orlice Krnov. Pro nemocnost a účast dvou hráčů v jiné soutěži nás bylo jen šest. Pro Adama a Markétu to byl opravdu „křest ohněm“. Nebylo koho střídat, tak museli hrát a bojovat, i když mají malé zkušenosti. Největší zásluhu na zaslouženém 2. místě májí Tomáš a Dája. Vidí, umí a uplatní, co umí. Dobrý výsledek je samozřejmě zásluhou celého družstva. Všichni nic nevzdávali a stále se snažili.
Tak ať mají stále radost ze hry!

Autor: D. Beranová Dne: 10.2.2019

Florbalisté ZŠ Vrbno třetí v krajském kole

Dne 31.1. 2017 se uskutečnilo krajské kolo florbalu v Ostravě – Bělský les – hala SC Dubina. Naši chlapci do něj postoupili jako vítězové okresního kola a hodně se na tuto akci těšili. Přivítala je velká, rozlehlá hala, kde se hraje naše nejvyšší florbalová liga. Naši hoši zaplatili v prvním zápase daň z naprosto jiného hracího prostředí. Doma hrají 3 + 1 na hřišti 20 x 10 m a zde 5 + 1 na hřišti 40 x 20 m. Hůře se orientovali v prostoru a pozdě přistupovali k protihráčům, kteří toho využívali ke střelám. Prohráli jej 1 : 3. Ve druhém zápase nastoupili proti pozdějším vítězům celého turnaje a prohráli 1 : 8. Od stavu 1 : 4 dostali příležitost všichni náhradníci a základní pětka se šetřila na další zápasy. Taktika se vyplatila. V dalších dvou zápasech působili naši hráči svěžeji a jistější hrou je vyhráli. Celkově obsadili 3. místo v kraji, což je v tomto sportu pro naši školu historický úspěch.
Za bojovnost jim všem patří velké poděkování.

Autor: Šajer M. Dne: 10.2.2019

Změna ceny stravného pro cizí strávníky

Od 1.2.2019 se mění cena stravného u cizích strávníků 65-, Kč.

Autor: R. Suchánková 22.1.2019

Okresní kolo dějepisné olympiády

Dne 16.1.2019 se konalo v Krnově okresní kolo dějepisné olympiády. Tematické zaměření 48. ročníku bylo „ Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace.“
Soutěže se zúčastnilo 32 žáků gymnázií a základních škol z celého okresu. Naši reprezentanti opět nezklamali. Jana Matušková ( 9.B) skončila na 3. místě a Adam Řeháček ( 9.A) se dělil o 8.-10. místo. Přejeme jim mnoho dalších úspěchů.

Autor: Žembová Hana 22.1.2019

Lyžařský výcvik 5.A

V týdnu od 7. ledna do 11. ledna se konal lyžařský výcvik 5.A. I když počasí bylo na „běžky“ ideální i v blízkém okolí Vrbna, rozhodli jsme se, téměř každý den, vystoupat vysoko nad Vrbno – na tzv. „Stadionek“. Nikdo se nenechal odradit drobnými neúspěchy a žáci s nadšením plnili nejrůznější úkoly a hry na lyžích. Po celou dobu lyžařského výcviku panovala velmi dobrá nálada a myslím, že jsme si to všichni moc užili. Velmi děkuji za pomoc a podporu paní asistentce Adéle Vincourové a panu psychologovi Petru Remešovi.

Autor: Hana Strouhalová 22.1.2019

Vánoční koncerty Sedmihlásku

Dne 11. prosince 2018 proběhl v kulturním středisku STŘECHA Vánoční koncert dětského pěveckého sboru Modrásci a Sedmihlásek.
Na naše vystoupení jsme se moc těšili, zejména prvňáčci z Modrásků. Po příchodu do sálu začalo velké parádění a strojení, aby bylo všechno co nejhezčí. Potom jsme si zkusili několik koled, abychom se rozezpívali a koncert začal.
Mrzelo nás, že s námi není naše paní klavíristka, která nám náhle onemocněla. Paní učitelka si sedla ke klavíru a paní klavíristku nahradila. S chutí zpívaly oba sbory dohromady pásmo českých koled, které jsme společně nacvičovali. V hledišti usedli rodiče i přátelé zpívání a celková atmosféra byla velmi příjemná.
Po našem předvedení nás rodiče odměnili upřímným potleskem a mnohé oko nezůstalo dojetím suché. Následovala krátká valná hromada, kde byli rodiče obeznámeni s naším hospodařením a dalšími akcemi, jež nás čekají, a s pěknou vánoční odměnou jsme se rozešli do svých domovů.
Po vánočních svátcích, jako každým rokem, jsme se sešli s dětmi na zelené škole. Velký sbor (PSMV) nás pozval jako hosty na Adventní koncert v kostele Sv. Michala ve Vrbně pod Pradědem. Sešlo se nás docela dost, těšili jsme se na vystoupení.
Nejprve jsme se na budově III rozezpívali, připomněli si, co budeme zpívat. Zbylo dost času, abychom si popovídali o tom, co nám pod stromečkem nadělil Ježíšek. Pak už byl čas nastrojit se do našich krásných modrobílých pelerínek a společně jsme se přesunuli do kostela. Za hojné účasti široké veřejnosti, jsme přispěli ke sváteční pohodě i mi, malí zpěváci ze Sedmihlásku i Modrásku. Přednesli jsme pásmo koled s klavírním doprovodem naší paní učitelky. Sklidili jsme velký potlesk.Poté koncert pokračoval mší J. J .Ryby v provedení dospělého sboru s orchestrem. Návštěvníci tohoto koncertu si jistě odnesli plno příjemných zážitků.

Autor: D. Hošková 22.1.2019

Vánoční laťka 2018

Pár dní před Vánocemi se v tělocvičně školy tradičně konala Vánoční laťka – soutěž ve skoku vysokém. Zúčastnili se žáci a žačky 6. – 9.ročníků. V kategorii mladších žáků zvítězil Marek Roman výkonem 144 cm, v mladších žákyních Florová Kateřina výkonem 124 cm. V kategorii starších žáků zvítězil Tomáš Šmach výkonem 165 cm a ve starších žákyních Horská Kateřina výkonem 136 cm.
Mladší žačky>>
Mladší žáci>>
Starší žačky>>
Starší žáci>>

Autor: M. Šajer Dne: 15.1.2019

Vánoční volejbalové setkání ve Vrbně - 2018

Dne 28. 12. 2018 zorganizovala ZŠ ve Vrbně za finanční pomoci MÚ Vrbna Vánoční volejbalové setkání. Účast občanů byla hojná a věkově pestrá . Po úvodní prezentaci a losování bylo vytvořeno ze 49 přihlášených 8 družstev, která byla (opět losováním) rozdělena do dvou skupin. Po odehrání zápasů v základních skupinách následovala utkání vyřazovacím způsobem a zápasy o celkové umístění. Většina utkání byla velmi vyrovnaná a tak se hrálo až do podvečera. Po naprosto vyrovnaném boji se z celkového vítězství radovalo družstvo ve složení: Zaoral J., A. Beranová, Odstrčil M., Odstrčil D., Remešová K., Pechal P. . Gratulujeme.
Více>>

Autor: M. Šajer Dne: 15.1.2019

Volejbalový turnaj 2018

Konal se 17.prosince. Všichni si ho moc užili. Na 4.místě se umístila 7.B.Na 3.místě se umístila 8 třída. Na 2.místě se umístila 9.A a na 1.místě 9.B.

Autor: P. Smudalová, A. Hájková Dne: 13.1.2019

Besídka III.B

Besídka III.B žáků Základní školy ve Vrbně pod Pradědem, která se konala 12.12.2018 v 15:00, probíhala v duchu Vánoc a také Mikulášské nadílky, kterou děti chtěli oplatit svým rodičům. Žáčci se převlékli za čerty, anděly a také Mikuláše. Vyrobili si také z velké papírové krabice peklo, ze kterého čerti vylézali, aby postrašili své rodiče, ale také sourozence, kteří se přišli na vánoční besídku podívat, do něj si poté odnesli dvě zlobivé děti. Žáci také předvedli pohádku o stromečku, který ukryl všechny zvířátka před paní Zimou. Závěrem besídky si děti zazpívaly pásmo koled.

Autor: Dne: 1.1.2019

Mikuláš na budově III

Kristýnka, Nelinka, Péťa, David, Vlastík, Tonda, Adam, Vojta, Marek a Dominik navštívili dne 5.12. v maskách čertů a andělů své spolužáky na budově III. Pod vedením Mikuláše děti vystoupily s pásmem básniček. Žáci ve třídách jim na oplátku zazpívali koledy.
Děkuji maminkám za přípravu masek a p. as. J. Ostřanskému za pomoc s realizací akce.

Autor: Iva Bártková Dne: 1.1.2019

Mikuláš v MŠ Jesenická a na Pavilonu ZŠ

Dne 5.12.2018 se role čertů a andělů ujali žáci a žákyně třídy 9.B v čele se svou třídní učitelkou Vendulou Friedlovou coby Mikulášem. V děsivých maskách čertů a roztomilých maskách andělů šla mikulášská výprava navštívit a obdarovat děti do mateřské školy Jesenická. Poté šla mikulášská výprava řádit a strašit na Pavilon naší ZŠ, kde už netrpělivě čekaly děti 3. - 5. tříd.
"Program jsme si nachystali tak, aby odpovídal věku dětí. Ve školce jsme přednesli pásmo mikulášských básniček, toto pásmo jsme využili i ve 3. třídách. Pro starší děti jsme vystoupení upravili. Ve 4. a 5. ročnících jsme dětem o Mikuláši přečetli pár zajímavostí, následně jsme si nové vědomosti u dětí ověřovali kvízem. Za správné odpovědi andělé nadělovali lízátka. Děti ve školce nám na oplátku také zarecitovaly pár básniček. U starších dětí zarecitovali básničku jen ti největší odvážlivci, kteří se nejméně styděli. Před odchodem ze školky i z jednotlivých tříd jsme všem dětem rozdali sladkou odměnu v podobě bonbónů. Myslím, že za nás všechny můžu říct, že se akce velmi vydařila!" Kristýna Slavíková, 9.B
Chtěla bych moc poděkovat celé své třídě za to, jak skvěle zvládla celého Mikuláše. Nejenže si deváťáci vyrobili nádherné kostýmy, naučili se mikulášské básničky, celý den se potili v kostýmech, ale hlavně celou akci si usmysleli, naplánovali a dotáhli do konce na jedničku. Byl to opravdu náročný den a pokud je někdo z vyššího stupně smutný, že jsme ho nepřišli navštívit, tak nás to mrzí, ale ten den to už nešlo stihnout a zvládnout. Vendula Friedlová, tř. uč. 9.B

Autor: V. Friedlová, K. Slavíková Dne: 1.1.2019

Recitační soutěž 6. – 9. tříd – 6.12. 2018

Soutěže se zúčastnilo 12 žáků - z 6.A/6žáků/, z 8.A/1žák/, z 8.B/3 žáci/ a z 9.B/2 žáci/.
I.kategorie: 1.místo - Valenta D., 2. Klapuchová A., 3. - Matoušek P., Remešová K.
II.kategorie: 1.místo - Kotásek M., 2. - Dudek A., 3. - Urbánková M., Sovadinová K.

Autor: I. Remešová Dne: 1.1.2019

Okresní kolo ve florbalu mladších žáků

Dne 28. 11. 2018 se uskutečnilo okresní kolo ve florbalu mladších žáků, kam naše družstvo postoupilo po vítězství v okrsku z Bruntálu. Do finále se probojovala celkem čtyři družstva. Dvě z Krnova a po jednom z Rýmařova a z naší školy. Pořádající škola ZŠ Krnov postavila (mimo soutěž) své družstvo, jehož výsledky se však nezapočítávaly. Hrálo se systémem „každý s každým“. Naši hoši hráli velmi dobře, disciplinovaně a všechny své zápasy s převahou vyhráli. Tím, že obsadili 1. místo, postoupili do krajského kola. Všichni naši hoši zaslouží velkou pochvalu.
Více>>

Autor: Šajer Miroslav Dne: 1.1.2019

Okresní florbalová liga žáků ZŠ 2018/19

Druhý turnaj (21.11. 2018 – v Karlovicích) se nevydařil. Bojovnost nechyběla, ale střelcům se nedařilo. Selhali i po taktické stránce, kdy se nechali „strhnout“ hrou a zapomněli bránit. Hrálo se systémem „každý s každým“. Porazili sice ZŠ Bruntál – Jesenická (celkově druhá), ale s ostatními školami, i s trochou smůly, prohráli a skončili celkově poslední. Nechť je tento turnaj ponaučením!
Složení družstva: Šmach T., Dudek A., Kotásek M., Krömer T., Vymazal Z., Řeháček A.(9.r.), Dulovec P., Šmach J.(8.r), Marek R., Buršík L., Galář C.(7.r), Tomášek J(6.r).
Pohled do tabulky (www.oflz.estranky.cz) vypovídá o velké vyrovnanosti většiny týmů.

Autor: Šajer Miroslav Dne: 1.1.2019

Stolní tenistky ze ZŠ Vrbno nejlepší v kraji

Dne 28.11.2018 se děvčata naší školy zúčastnila krajského klání ve stolním tenise, které probíhalo v areálu sportovního střediska v Opavě. Děvčata bojovala proti týmům z Opavska a okolí. Již v prvních setech měla namířeno k cennému zlatu, jež si v následujících kolech úspěšně obhájila, potvrdila tak svou konkurenceschopnost a stala se tak mistryněmi kraje (trochu smutné – letos se nehraje republika).
Sestava týmu dívek se skládala z žaček devátého ročníku, jednalo se o Kristýnu Slavíkovou a Danielu Michálkovou a z ročníku sedmého o Zuzanu Švanovou.
Reprezentantkám gratulujeme ke krásnému výkonu a přejeme mnoho štěstí při dalších turnajích.

Autor: Adéla Vincourová Dne: 13.12.2018

Pěvecká soutěž Vánoční rolnička III. tříd

Pěvecká soutěž Rolnička třetích tříd ZŠ ve Vrbně pod Pradědem proběhla dne 26.11.2018. Soutěže se zúčastnilo 14 dětí s vánočními koledami. Výkony všech dětí byly krásné, vyhrát však nemohly všechny. 1. místo vyhrála Charlotte Gocieková, 2.místo obsadila Anna Fiálková a na 3. místě se umístila Tereza Točoňová. Na 4. místě jako náhradník skončila Julia Ema Rumanová. Cenu publika vyhrála Ela Klíčníková. V kategorii zpěváků ZUŠ zazpíval Petr Podešva, který jako všichni ostatní výherci postoupil do dalšího kola této soutěže, které se bude konat 6.12.2018 ve Středisku kultury a vzdělávání Střecha. Porotou byly třídní učitelky, za III. A Mgr. Ivana Dluhá a za III.B Bc. Jana Večeřová. Všechny děti si po skončení soutěže zazpívaly vánoční koledy, které doprovázel klavírní doprovod.

Autor: J. Večeřová O. Dne: 13.12.2018

Další úspěch stolních tenistů ze ZŠ ve Vrbně p.P.

Družstvo mladších žáků ZŠ Vrbno ( ve složení – Slavík P., Marek R., Rybář T. a Gorniak D.) reprezentovalo nejen svou školu, město, ale i okres Bruntál v krajském finále stolního tenisu dne 29. 11. 2018 v Opavě. V kategorii chlapců se hrálo systémem „každý s každým“. Naši hoši bojovali o druhé místo, ale na soupeře tentokrát (velmi těsně – prohra 3 : 4) nestačili a obsadili celkové 3. místo.

Autor: Šajer M., Slavík O. Dne: 13.12.2018

Pěvecká soutěž Vánoční rolnička V. tříd

Pěvecká soutěž Rolnička pátých tříd ZŠ ve Vrbně pod Pradědem proběhla dne 27.11.2018. Soutěže se zúčastnilo 8 dětí s vánočními koledami. Všechny děti byly šikovné. 1. místo vyhrála Alžběta Poštulková, 2.místo obsadila Apolena Jakešová a na 3. místě se umístila Kateřina Žihová. Cenu publika vyhrála Apolena Jakešová. Všichni ostatní výherci postoupili do dalšího kola této soutěže, které se bude konat 6.12.2018 ve Středisku kultury a vzdělávání Střecha. Porotou byly Danuše Hošková, Jaroslava Drlíková, Mgr. Ivana Dluhá a Bc. Jana Večeřová. Všechny děti byly odměněny za výkony krásnými cenami.

Autor: J. Večeřová O. Dne: 13.12.2018

Šachisté nezklamali

I v letošním roce byla naše škola pořadatelem největší sportovní akce a to Okresního přeboru družstev škol. Soutěž proběhla v pátek 7.12.2018, ve středisku STŘECHA, za účasti 108 hráčů v 27 družstvech z 11 škol okresu. Naše škola postavila dvě družstva mladších a dvě starších žáků. Ta nestačila jen na družstva škol napojených na krajské TSM.
V kategorii mladších žáků jsme obsadili třetí a čtvrté místo ze třinácti družstev. Na první šachovnici, v té největší konkurenci, získal Honza Novotný tři a půl bodu ze sedmi a Viktor Grygarz, jako nováček, překvapil ziskem tří bodů ze šesti. Na druhé šachovnici byl obrovským překvapením výkon Jirky Tiahniboka, který jako žák druhé třídy získal čtyři body ze šesti partií a to i mezi páťáky. Petr Galáš si vybral slabší chvilku, ale bojoval a i on přispěl ke třetímu místu svého družstva. Na třetí šachovnici se zaskvěl Matyáš Rybár ziskem pěti bodů ze sedmi a prokázal, že není náhodou, že v dlouhodobé soutěži Velkých cen okresu Bruntál je v kategorii benjamínků na prvním místě.
V družstvu B se střídali na třetí a čtvrté šachovnici a příjemně, jako nováčci, překvapili Bety Poštulková se třemi body ze šesti, Bára Jedináková se dvěma body ze čtyř a i Zdeněk Sovadina půl bodem ze dvou. Největší počet bodů získal Michael Mlčoch na čtvrté šachovnici, na které byl nejlepším hráčem, když získal šest bodů ze sedmi.
Ve starších žácích družstvo složené z deváťáků obsadilo třetí místo z dvanácti družstev a „mix“ družstvo sedmé místo. První šachovnici si ve školním kole vybojoval Radek Krömer a ve zkoušce ohněm zisk dvou bodů byl očekávatelný. V družstvu B se projevila příprava Michala Kotáska, který v těžké konkurenci získal čtyři body ze sedmi. Na druhé šachovnici potvrdil své kvality Adam Řeháček (pět bodů ze sedmi) a Petr Slavík se třemi body. Na třetí šachovnici zářil Tomáš Štochl se ziskem šesti bodů a Kateřina Remešová, která získala příjemné čtyři body. Svou zlepšující výkonnost potvrdil na čtvrté šachovnici Tomáš Kudela se čtyřmi body a i Jana Matušková s Lukášem Urbánkem uhráli očekávaný výsledek.
Všechny hráče je ale potřeba pochválit za bojovný výkon, kdy ani v těžkých chvílích se nevzdávali, bojovali a potvrdili, že naše škola stále patří k nejlepším.

Autor: Ivan Hába Dne: 12.12.2018

Den zdraví ve 2.B

První listopadový den prožily děti 2. B „netradičně zdravě“. Školní den zahájily návštěvou úžasného koncertu cimbálové muziky Réva. Z vystoupení děti odcházely radostně a vesele.
Ve třídě na ně čekaly suroviny k přichystání zdravé svačiny. Připravily si salát z mrkve, jablka, medu, citrónové šťávy a skořice. Dalších druhy ovoce naaranžovaly do tvaru palmy, motýlků, rybiček, chlebíčky s tvarohovou pomazánkou měly vypadat jako motýlci.
Všichni pracovali se zaujetím, nejvíc je bavilo strouhání mrkve a jablek.
Své menu děti následně s chutí zkonzumovaly.
Zdraví jsme šli všichni naproti nejen zdravou svačinkou, ale též tanečním pohybem při koncertě a hlavně dobrou celodenní náladou.

Autor: Jana Sztuková Dne: 12.12.2018

Listopadové maličkosti (originální výrobky z přírodnin)

Školní družina uspořádala v pondělí 26. 11. a ve středu 28. 11. tvoření z přírodnin. Zúčastnily se děti ze všech tří oddělení školní družiny. Dětem se výrobky moc povedly.

Autor: Vychovatelky ŠD Dne: 12.12.2018

Okrsková kola ve florbalu chlapců

Dne 15. a 16. 11. 2018 se odehrála v Bruntále ve sportovní hale okrsková kola ve florbalu mladších a starších žáků. Naše družstva bojovala s rozdílnou úspěšností. Starší žáci na soupeře nestačili a obsadili 5. místo. Mladší žáci naopak hráli suverénně a před posledním zápasem s Rýmařovem už měli postup do okresního kola jistý. Za mladší žáky hráli Galář, Albrecht,Valenta, Marek, Buršík, Tomášek, Štěrba J., Šmach J., Řeháček M., Rybář, Kožuch, Thér, Jakubica, Hlávka . Za starší žáky hráli Kotásek, Řeháček A., Dulovec , Zelenka, Krömer, Vymazal, Šmach T., Kunc, Dudek.
Všem hráčům děkuji za vzornou reprezentaci školy.
Mladší žáci>>
Starší žáci>>

Autor: Šajer M. Dne: 12.12.2018

Adventní zpívání

Zpěváci DPS Sedmihlásek zahájili svoji sezónu vystoupení 1. prosince v divadle v Bruntále. Sbor Puellae Cantantes připravil pro veřejnost adventní koncert renomovaných dospělých sborů, mezi nimiž vystoupili jako jediný dětský sbor i naši Sedmihlásci společně s Modrásky. Pro většinu zpěváčků to bylo úplně první velké vystoupení (zpívají teprve od začátku školního roku). Za velmi úspěšné koncertování byly děti odměněny velkým potleskem a od pořadatelek si kromě malé svačinky odnesly balíček s dobrotami.
A jaké byly ohlasy publika, ve kterém sedělo i mnoho rodičů malých zpěváků? To nám prozradila členka pořádajícího sboru: „ Je mi potěšením podělit se s Vámi o reakce na Sedmihlásek. Dospělí v sále byli dojatí, myslím, že se v myšlenkách vraceli do svých dětských let. Kromě punčošek, sukýnek, škrábání se a jiných spontánních reakcí, které k dětskému zpívání patří a na tváři všech vykouzlily srdečný úsměv, sbormistři i členové sborů velmi kladně hodnotili jednotný zvuk, čisté hlásky a výběr písní. Sedmihlásek byl jako tradiční staročeské koření do svařeného vína.“
Děkujeme pořadatelům za pozvání a milá slova. Pro příznivce Sedmihlásku připojujeme pozvání na Vánoční koncert, který se uskuteční 11. prosince 2018 v 15,30 hodin v kulturním středisku STŘECHA ve Vrbně pod Pradědem.

Autor: L. Šajerová Dne: 5.12.2018

Vánoční rolnička ve 4. třídách

Ve čtvrtek 29.11. se uskutečnila ročníková soutěž 4.tříd ve Vánoční rolničce. Zúčastnilo se 8 dětí. Soutěž zpestřilo vystoupení dětí, které se učí hrát na flétnu. 1.místo : Veronika Doudová – 4.A, 2.místo : Nikol Marášková – 4.B, 3.místo : Nikola Tiahniboková – 4.A, 4.místo (náhradník) – Kateřina Jánská – 4.B

Autor: Jana Kudlíková Dne: 5.12.2018

Vánoční rolnička 2. ročníků

V pátek 23. listopadu proběhlo školní kolo pěvecké soutěže, které se zúčastnilo 21 dětí. Zpívaly známé i méně známé koledy. Nejvíce se to povedlo Kateřince Beránkové, Nellynce Fučelové, Zdeňkovi Ladičovi. Na 4. místě se pak umístili Michael Chadam a Rudík Petráš.
Dětem gratulujeme a přejeme další pěvecké úspěchy.

Autor: L. Michálková, D. Hošková, J. Hromjak Dne: 5.12.2018

Velká cena Bruntálu

V sobotu 17.11.2018 osm našich žáků bojovalo na druhém turnaji Velkých cen. Nejlépe si vedl Matyáš Rybár, který mezi osmnácti benjamínky skončil druhý a Honzík Novotný, který v kategorii mladších žáků obsadil třetí místo mezi třiceti osmi hráči.
Slibné a příjemné byly výkony Jirky Tiahniboka v benjamíncích a Petra Galáše v mladších žácích, kde svou úroveň potvrdil i Michal Mlčoch.
Svůj křest si zde užili Bety Poštulková a Ladík Pravda, pro které to byl první turnaj a také Kačka Remešová, která poprvé nastoupila v kategorii starších žáků.

Autor: Ivan Hába Dne: 29.11.2018

Vánoční rolnička v 1.A

Dne 21.11.2018 proběhlo školní kolo Vánoční rolničky v 1. ročníku. Účastnilo se celkem 18 zpěváků. 1.místo si vyzpíval Milan Kočálka, na druhém místě skončila Barbara Pelánová a třetí místo obsadila Emma Remešová. V porotě usedli p. I. Bártková, D Hošková a J.Ostřanský. Děti si závěrem rády a s chutí zazpívaly v doprovodu akordeonu.

Autor: D. Hošková Dne: 25.11.2018

Noví přeborníci školy

Ve středu 14.11.2018 proběhl šachový turnaj o přeborníka školy. Soutěžilo celkem 23 hráčů ve třech kategoriích a titul PŘEBORNÍK ŠKOLY získali :
Benjamínci Jiří Tiahnibok 2.A
Mladší žáci Petr Galáš 4.B
Starší žáci Radek Krömer 9.B
Turnaj byl zároveň i kvalifikací na okresní přebor školních družstev, který proběhne 7.12.2018 ve středisku Střecha.
Více>>

Autor: Ivan Hába Dne: 15.11.2018

Cimbálová muzika RÉVA

Dne 1. 11. 2018 byla do naší školy pozvána cimbálová muzika Réva. Jazz, klasickou hudbu, filmové melodie, lidové písničky, a dokonce i rock, to všechno dokáže zahrát Cimbálová muzika RÉVA s typickými lidovými nástroji.
Pro naše žáky měli její členové připraveny dva zábavně poučné programy (1. stupeň a 2. stupeň), které byly přizpůsobeny věku diváků a žákům se velmi líbily. Koncerty byly žánrově namíchány tak, aby žáci poznali, že i při cimbálovce se můžou dobře bavit.

Autor: Hana Strouhalová Dne: 14.11.2018

Halloween

Tento anglosaský svátek se ve středu 31.10. vydala dětem z 3. – 5. tříd představit děvčata z 9.B. Deváťačky Kája, Jana, Kristýnka, Dája, Jaruška, Kačka a Šárka se podle halloweenské tradice oblékly do strašidelných kostýmů a místo dům od domu chodily holky strašit třídu po třídě. Místo koledování rozdávaly dětem sladkou odměnu za správně zodpovězené otázky v halloweenském kvízu. Děti byly rády za příjemné zpestření školního dne.

Autor: Vendula Friedlová Dne: 11.11.2018

Výročí vzniku ČSR

Dne 26. 10. si i naše škola připomněla 100. výročí vzniku Československa. Pro žáky 2. a 3. tříd připravily krátké připomenutí 28.10.1918 a období první republiky v dobovém oblečení žákyně 9.B. V průběhu dne stačily také připomenout slavné výročí také žákům 8. a 9. tříd. Pro žáky 4., 5. a 6. tříd připravil p. Hota z agentury ACET pořad Staleté kořeny.

Autor: Žembová Hana Dne: 4.11.2018

Drakiáda

V úterý 16. 10. 2018 se v odpoledních hodinách sešli rodiče a děti v prostorách louky za hřbitovem pustit si své vyrobené i koupené draky. Sešli jsme se v hojném počtu, počasí nám přálo a draci létali. Po létání a důkladném proběhnutí jsme se sešli na školní zahradě, kde jsme opékali na ohni. Akce se vydařila, všichni zúčastnění byli spokojeni. Vyjádřili přání podobných veselých zážitků.

Autor: D. Hošková, J. Sztuková, L. Michálková Dne: 4.11.2018

Pasování na čtenáře

Ve středu 3. října 2018 byli všichni druháci v Městské knihovně ve Vrbně pod Pradědem pasováni na čtenáře.

Autor: J. Sztuková, L. Michálková Dne: 14.10.2018

Okresní finále přespolního běhu v Břidličné

Dne 2. 10. 2018 se 47 žáků a žaček z I. stupně a II. stupně naší školy zúčastnilo okresního finále v přespolním běhu na tratích pro biatlonisty nad Břidličnou. Čekalo je soupeření s družstvy dalších 15. škol okresu, kdy v jednotlivých kategoriích startovalo 45 až 65 žáků a žákyň. Dle výsledků si nevedli špatně.
Děvčata v I. kategorii (1.-3. třída) byla nejlepší a zvítězila, v kat. II (4. a 5. třída). se umístila na 3. místě, v kategorii III. (6. a 7. třída) se umístila na 4. Místě a děvčata v kat. IV.(8. a 9. třída) na 6. místě.
Chlapci v I. kat. obsadili 7. místo, v kat. II. 4. místo, chlapci v kat. III. na 2. místě (2 body od postupu do krajského kola) a chlapci kat. IV. na 5. místě.
Z jednotlivců se nejlépe umístili: 1. stupeň – Fiálková A. (3. místo), Rumanová J. (4.), Kovačíková K. (7.), Grussová K. (8.), Kopecký V. (5.). 2. stupeň - Smudalová P. (4. místo), Malá K. (6.), Michálková D. (9.), Hlávka V. (8.), Noháček J.(9.), Marek R (10.), Klaus L. (11.).
Výsledky ostatních jednotlivců – viz výsledková listina. Kategorie III. a IV. byly postupové do krajského kola a postupovala pouze družstva z prvních míst.
Výsledky>>

Autor: Strouhalová H., Šajer M. Dne: 14.10.2018

Atletičtí čtyřbojaři ze ZŠ Vrbno p.P. uspěli

Dne 18. 9. 2018 se uskutečnilo v Krnově na atletickém stadionu okresní kolo družstev ZŠ v atletickém čtyřboji. Finálových bojů se zúčastnilo 8 družstev chlapců a 7 družstev dívek okresu. Za pěkného počasí bylo dosaženo množství kvalitních výkonů (viz příloha). V soutěži družstev se umístila naše děvčata (ve složení – Michálková D., Smolková B., Čížková K., Horská K., Olejníková K.) na 6. místě. V soutěži družstev chlapců skončili naši hoši druzí a těsně nepostoupili do krajského kola. Družstvo tvořili – Šmach T., Dudek A., Valenta R., Malý T., Kunc T. V soutěži jednotlivců obsadil Tomáš Šmach 1. místo a stal se přeborníkem okresu.
Výsledky dívky>>
Výsledky hoši>>

Autor: Šajer M. Dne: 14.10.2018

Šachový kroužek zahájil !!!

Jako každý rok, tak i letos, pracuje při škole šachový kroužek.
Scházíme se vždy v úterý a ve čtvrtek a to od 13,00 hod. do 14,00 hod. a od 14,00 hod. do 15,00 hod. v interaktivní učebně na pavilonu.
Přihlásit se může každý a to jak na všechny termíny, tak i jen na některou celou hodinu.
Vítáni jsou i dospělí zájemci o seznámení se s touto zajímavou hrou.

Autor: Ivan Hába Dne: 3.10.2018

Podzimní sportovní den

Konec prvního školního týdne byl tradičně ukončen sportovním dnem. Naši nejmladší si naplánovali v rámci ročníků různé sportovní aktivity, žáci čtvrtých až devátých tříd bojovali v tradičních i netradičních sportech: člunkový běh, skok z místa, hod na plechovky a opičí dráha. Smyslem podzimního sportovního dne je zapojit všechny žáky třídy do sportovních soutěží a získat tak co nejvíce bodů pro svoji třídu. Po sečtení celého třídního úsilí se z vítězství radovala 9. B, na druhém místě skončila 5.B, třetí příčku obsadili žáci 9.A. Všem sportujícím blahopřejeme.

Autor: L. Šajerová Dne: 3.10.2018

Sportovní den 2.A

V prvním školním týdnu si děti vyzkoušely orientační běh. Trasa vedla lesem, loukou a přes potok. Děti zvládly uběhnout 1 km s úsměvem a nadšením. Nejdříve běželi chlapci, z nichž nejrychlejší byli Sebastián Toman, Kryštof Beránek a Lukáš Caránek. Z děvčat to pak byla Adéla Jedináková, Natálie Holubová a Valérie Králová.
Všechny děti zaslouží pochvalu za snahu a vytrvalost.

Autor: L. Michálková Dne: 3.10.2018

Sportovní den

První školní týden zakončili žáci II.B sportovním dnem. Vydali se za pěkného počasí a dobré nálady k Sokolské chatě. Po osvěžení u Mirkova pramene a po svačince u chaty plnili soutěžní discipliny v družstvech. Celý den byl pohodový, děti byly spokojené.

Autor: Jana Sztuková Dne: 1.10.2018

XXIV. Školní akademie

24. května se konala již XXIV. Školní akademie. Jak se stalo již dobrým zvykem, k její realizaci jsme využili venkovní prostory amfiteátru naší školy, který nabízí příjemnější a důstojnější průběh celé akce.
Za pomoci vedení školy, moderátora Zdeňka Kroutila, ozvuční Jiřího Vacka a vlastně všech, kteří byli ochotni přiložit ruku k dílu se akce mimořádně zdařila. Děti před plně obsazeným hledištěm předvedly to, co dlouhé týdny předtím se svými učitelkami a vedoucími nacvičovaly a nejeden návštěvník ze školy odcházel s úsměvem na tváři.

Autor: Hana Strouhalová Dne: 1.10.2018

Úspěchy vrbenských atletů ZŠ

Dne 11. 5. 2018 se uskutečnilo v Krnově na atletickém stadionu okresní kolo „ Poháru rozhlasu „ v atletice základních škol. Naše škola vyslala do tohoto klání po jednom družstvu v každé kategorii. Za teplého, trochu vlhkého počasí vybojovala družstva mladších žáků 2. místo, starších žáků 1. místo (po opravě výsledků na 2. místě), mladších žaček 4. místo a starších žaček 5. místo ve svých kategoriích. Navíc získali naši žáci a žákyně 5 medailí. Starší žáci si svým výborným výkonem nejdříve zajistili (aby druhý den po opravě ztratili) postup do krajského kola v Opavě.
Mladší žáci: Noháček J. – 2. m – běh 1000 m – 3:30,4 min, Klaus L. – 2. m – běh 60 m – 8.3 s, Štafeta 4x60 - 2.m – 34,8 s Klaus, Galář, Dostál, Buršík
Starší žáci: Šmach T. – 3. m. – běh 60 m – 7,8 s, Šmach T. – 2. m – vrh koulí – 11,28 m
Mladší žačky: Vondrová K. – 1. m hod míčkem – 47,23 m
Starší žačky: Štafeta 4x60 - 3.m – 35,9 s Smolková, Kostková, Mičíková , Michálková
Pohár rozhlasu 2018 -družstva mladší>>
Pohár rozhlasu 2018 -družstva starší >>
PR ml dívky 2018 >>
PR ml chlapci 2018 >>
PR st dívky 2018 >>
PR st chlapci 2018 >>

Autor: Šajer Miroslav Dne: 1.10.2018

5. kolo okresní florbalové ligy žáků ZŠ

Páté kolo vyhráli na hřišti v Karlovicích žáci ZŠ Břídličná před ZŠ Bruntál – Okružní. Naši žáci, po výhře v základní skupině nad gymnáziem z Rýmařova, zvítězili v boji o páté místo nad družstvem z Karlovic. Celkově se umístili v okresní florbalové lize na šestém místě o pouhý bod právě za družstvem ZŠ Karlovice. Velkého úspěchu dosáhli naši žáci v soutěži Fair Play.
Složení družstva: Čížek J.(9.r), Šmach T., Dudek A., Kotásek M., Krömer T., Vymazal Z., Řeháček A.(8.r.), Orság J., Dulovec P., Šmach J.(7.r), Marek R., Buršík L., Galář C.(6.r).
Brankáři >>
Celková tabulka >>
Fair Play Team >>
Kanadské bodování >>
Páté kolo - tabulka >>

Autor: Šajer Miroslav Dne: 1.10.2018

Starší žáci naší školy bojovali na mezinárodním volejbalovém turnaji

Dne 26. 4. 2018 se uskutečnil ve Zlatých Horách XX. ročník mezinárodního volejbalového turnaje starších žáků „Zlaté trenky“. Naší školu na tomto turnaji úspěšně reprezentovali Čížek J., Šmach T., Kosík D., Kresta V., Dudek A., Kotásek M., Malý T., Zvědělík O. a vybojovali celkové čtvrté místo.
Naši žáci za vzornou reprezentaci školy svou hrou i vystupováním zaslouží pochvalu.
Více >>

Autor: Šajer M. Dne: 1.10.2018

F L O R B A L O V Ý K R O U Ž E K NA ZŠ VE VRBNĚ P.P. - HOŠI (šk.r. 2018/19)

Činnost zahájil dne 12. září 2018 a je přístupný všem žákům, kteří jsou podle výkonnosti a věku rozděleni do dvou skupin. Tréninky bývají každou středu (p.Šajer) v tělocvičně u hlavní budovy naší školy. Žáci 5. až 7. tříd mají trénink od 14.00 do 15.00 hod., žáci z 8. – 9. tříd mají trénink od 15.00 do 16.00 hod.
Je možné na trénink zapůjčit sportovní výzbroj i výstroj ( brankář ).
Každoročně jsou pořádány školní turnaje, regionální turnaj „ O Velikonoční vajíčko „ a zúčastňujeme se přátelských utkání s jinými školami. Vyvrcholením bývá účast na okresním přeboru základních škol okresu.

Autor: Miroslav Šajer Dne: 16. 9. 2018

SPORTOVNÍ HRY - O D B Í J E N Á ( volejbal ) NA ZŠ VE VRBNĚ P.P. (šk.r. 2018/19)

Činnost zahájil dne 11. 9. 2018 . Trénujeme a hrajeme ve dvou skupinách. Žáci a žákyně 5. až 7. tříd mají trénink každé pondělí (p.Beranová) a úterý (p.Šajer) době od 14.00 do 15.00 hod a žáci a žákyně 8. a 9. tříd v úterý od 15.00 do 16.00 hodin (Šajer) a čtvrtek od 14.00 do 15.30 hodin (Beranová) v tělocvičně školy. Trénink je společný pro chlapce s děvčaty .
Pravidelně pořádáme školní turnaje mezi třídami, před Vánocemi společně s učiteli, Velikonocemi a na závěr školního roku. Dále pak přátelská utkání s družstvy z jiných škol.

Autor: Miroslav Šajer Dne: 16. 9. 2018

Poprvé ve škole

3. září 2018 přivítala paní učitelka Danuše Hošková spolu s ředitelem školy panem Zdeňkem Bártkem v první třídě dvacet sedm žáčků, které první školní den doprovodili i jejich rodiče a příbuzní. Všechny přišla pozdravit i paní starostka Květa Kubíčková, která společně s paní Jitkou Grygovou prvňáčky povzbudila pěknými dárečky.

Autor: L. Šajerová Dne: 5.9.2018

Výtvarné práce žáků - 6. - 9.ročník

V uplynulém školním roce ve výuce výtvarné výchovy a ve výtvarném kroužku se některým žákům vydařilo mnoho prací. K velmi aktivním a šikovným výtvarníkům patřily žákyně z 8.B – K.Čížková, J.Matušková, J.Tomčíková, K.Slavíková, z 9.A – Ch.Thanová, A.Palyzová, nadané výtvarníky jsme měli i v 7.B, z které šest žáků navštěvuje výtvarný obor na ZUŠ. Některé práce nabízíme ke zhlédnutí…

Autor: Irena Remešová Dne: 5.9.2018

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ – chlapci – školní kolo – jaro 2018

V měsících květnu a červnu žáci 6. až 8. ročníku soutěžili v běhu na 60 m, skoku do dálky, hodu míčkem nebo vrhu 4 kg koulí a přespolním během na 920 m. Jejich výkony se převáděli na body podle atletických tabulek a celkový součet určil pořadí v soutěži. V jednotlivých ročnících zvítězili : Marek Roman – 6.B, Orság Jan – 7. B, Šmach Tomáš – 8.A. Celkově nejlepší byli: 1. Šmach T. (8.A), 2. Valenta R.(8.B), 3. Dudek A. (8.B – chyběl skok daleký). Všichni žáci zaslouží pochvalu za poctivý přístup a výkony.

Více >>
Autor: Šajer M. Dne: 5.9.2018

Zahájení školního roku 2018 – 2019

Školní rok 2018 – 2019 bude zahájen v pondělí 3. září 2018 v 8 hodin v kmenových třídách.

Více >>

Autor: Zdeněk Bártek Dne: 30.8.2018